Z dala od KOD

Z zainteresowaniem przyglądałem się inicjatywie Komitet Obrony Demokracji, która powstała spontanicznie, z obawy na zawłaszczanie państwa przez PiS. Czerwona lampka zapaliła się wówczas, gdy ton tej inicjatywie zaczęła nadawać Gazeta Wyborcza i politycy z jej otoczenia.

Założycielem KOD jest Mateusz Kijowski, sympatyczny facet, który udzielił obszernego wywiadu Gazecie Wyborczej. Z dystansem podchodzę do każdej inicjatywy, która pochodzi z ulicy Czerskiej. Bowiem to właśnie ta redakcja, której podobno nie jest wszystko jedno, lansowała przez lata tezę, że „lewicy wolno mniej”. Dziś Gazeta Wyborcza uporczywie lansuje inną tezę, mianowicie tę, iż liderem opozycji jest uczeń Leszka Balcerowicza, Ryszard Petru. KOD bowiem w sposób szczególny wylansował go na lidera całej opozycji.

Inicjator powstania KOD, Mateusz Kijowski, mówi w wywiadzie bardzo wiele o swoich ideach, jakimi kierował się w życiu. To bardzo wiele mówi o całej akcji KOD, a ma to ogromne znaczenie. W polityce bowiem nie ma przypadków. Gazeta Wyborcza chętnie opisuje działania KOD, na jej łamach możemy przeczytać, gdzie KOD będzie protestować, gdzie będzie bronił „liberalnej demokracji”. Mateusz Kijowski pasuje do bajki Gazety Wyborczej, to wierny wyborca byłej Unii Wolności, a następnie PO, wcześniej był, razem z Adamem Michnikiem i Janem Lityńskim, założycielem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna (ROAD)- „Bo ja byłem członkiem założycielem ROAD-u. Latem 1990 r., byłem na tym spotkaniu w auli Politechniki, kiedy powstawał Ruch Obywatelski. To była moja ostatnia aktywność polityczna. Więc głosowałem na UD, potem na UW. W 2005, 2007, 2011 i teraz- to już na PO”. Gdyby nie przeszłość i wierność ideałom Leszka Balcerowicza, gazeta Adama Michnika nie wznosiłaby peanów na cześć KOD-u.

Działalność KOD sprawiła, iż jego beneficjantem jest właśnie nieboszczka Unii Wolności, w nowym opakowaniu, partia Ryszarda Petru, specjalisty do szwajcarskiej waluty. Część lewicy angażując się ślepo w tę inicjatywę, tylko konserwuje stary podział. Co więcej, wpisuje się w fałszywy obraz lansowany przez środowisko byłej Unii Wolności, z którego wynika, iż narodową tradycją Polaków jest walka o wolność i demokrację. Walka o prawa pracownicze o godność ludzi pracy to już ta gorsza tradycja. Ilekroć bowiem protestują związkowcy, Gazeta Wyborcza twierdzi, iż to „roszczeniowcy”, którzy palą opony. Gdy ci sami podpisywali porozumienia sierpniowe, byli bohaterami, dziś są co najwyżej menelami.

Największe protesty po roku 1989 zgromadziły nie KOD, ale wspólna akcja trzech central związkowych przeciw polityce rządu PO-PSL, który uelastycznił czas pracy, wydłużył wiek emerytalny, nie liczył się z pracownikami. Na ulice wyszło wówczas 100 tysięcy osób. Lewica powinna od tej akcji trzymać się jak najdalej. Czyżby zapomniała lansowaną przez całe lata tezę Gazety Wyborczej- Lewicy wolno mniej?

Przemysław Prekiel (autorski "Blog nieklerykalny")

PS: Ostatni apel Piotra Pacewicza, publicysty Gazety Wyborczej, aby prenumerować tę gazetę,bowiem sytuacja finansowa jest zła, sprawił mi dużo radości.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Statystyka

Odsłon : 5115416

Temat dnia

Amerykańskie wojska w Polsce: haniebna umowa

Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości co do lokajskiego statusu Polski wobec Stanów Zjednoczonych, to po przeczytaniu warunków stacjonowania amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, powinien je ostatecznie stracić.
Po i tak już dostatecznie kompromitujących negocjacjach, przypominających raczej pokorne błagania o stacjonowanie na polskiej ziemi obcych, amerykańskich wojsk, przyszedł czas na sfinalizowanie tej sprawy. Portal Onet dostarczył szczegóły umowy wojskowej z USA, dotyczącej statusu wojsk stacjonujących w Polsce.

Więcej …

Na lewicy

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !