Paradoksy władzy

Samobójcza śmierć przestępcy powoduje odwołanie w trybie natychmiastowym ministra sprawiedliwości. Mimo dziesiątków śmierci pacjentów, którzy nie doczekali się na pogotowie lub o nich zapomniano w salach szpitalnych, minister zdrowia ma się dobrze. Świadczy to dobitnie o relatywizmie ocen otaczającej rzeczywistości w oczach rządzących.
Pozwala domniemywać, że życie ludzkie ma różną cenę w zależności od kontekstu politycznego i pożytków płynących z wykorzystywania manipulacji medialnych do osiągania popularności w rankingach. Potwierdził to zresztą w swej pierwszej, szczerej rozmowie zwolniony minister sprawiedliwości – zwolnienie ma charakter wizerunkowy – powiedział.
Tak więc mamy do czynienia z potwierdzeniem intencji PO w obszarze władzy: rządzić, nie pobrudzić sobie rączek i jak najdłużej poprzez manipulacje medialne przekonywać Polaków do swych nieskazitelnych intencji.
Mimo podobnych akcentów na temat PO i jej stylu rządów w ustach ludzi PiS, różnią nas zasadniczo cel i intencje.
Przykład ministra sprawiedliwości i sytuacji na polu ochrony zdrowia pokazuje dobitnie, jak daleko zaszło PO w niedotrzymywaniu obietnic wyborczych, szczególnie w obszarze reformowania państwa. Obiecywano przede wszystkim usprawnienie sektora tzw. usług publicznych, a więc m.in. służby zdrowia. Skończyło się, jak wiadomo, na nieudanej operacji skoku na kasę w ramach koncepcji prywatyzacji szpitali. Przestało się mówić o usprawnieniu systemu w ramach istniejących warunków, tym bardziej, że społeczeństwo przyzwolenia na prywatyzację w tym sektorze dać nie chce.
PiS podchodzi do tego wszystkiego w ramach skrywanej skrzętnie polityki odwetu na swych konkurentach z tego samego, praktycznie, obozu politycznego. Serwuje nam potężną dawkę populizmu, bolejąc nad losem biednych, gdzie indziej, choćby w relacjach z kościołem, wykazując pełne przyzwolenie na rwanie z państwowej kiesy tego, na co konkordat zezwala i tego, w nadmiarze, o czym nie mówi. Potwierdza to oburzenie wielu samorządów na działania tzw. komisji wspólnej.
PiS, jako aktywna opozycja, chce wrócić na fali sterowanej krytyki PO do władzy, aby zaserwować nam nieco odkurzony i upudrowany na nowo model IV RP, z którego bracia Kaczyńscy nie zrezygnowali. PiS robi więc wszystko, aby obrzydzić popierającym PO dalsze tkwienie w tym obozie i przejście na „słuszna stronę”. Czy uda się to, zobaczymy.
Szkoda, że w tych sprawach ze środowisk parlamentarnej opozycji centrolewicowej płyną jedynie trudno zauważalne popiskiwania. Opisana sprawa otoczki wokół zwolnienia ministra sprawiedliwości, manewrów wokół służby zdrowia i zaniechań w obszarze realizacji konstytucyjnych obowiązków wobec obywateli przez rządzącą koalicję powinna wywołać lawinę postulatów i protestów. Nic się jednak nie stało, pokrzykują jak zwykle populiści z prawicy, a lewica nabrała wody w usta.
Zabrakło odwagi, koncepcji, a może nadal lewica zajmuje się sama sobą? Nie napawa to optymizmem.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyka

Odsłon : 5962869

Temat dnia

Myśli ze Strasburga

Wysłuchałem wystąpienia premiera Morawieckiego i mam kilka spostrzeżeń. Wystąpienie było sprawne i dobrze wygłoszone. W części pierwszej trzeba zgodzić się z krytyką Unii choćby w sprawie rajów podatkowych oraz pokazania korzyści gospodarczych krajów zachodu z integracji europejskiej.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …