Paradoksy władzy

Samobójcza śmierć przestępcy powoduje odwołanie w trybie natychmiastowym ministra sprawiedliwości. Mimo dziesiątków śmierci pacjentów, którzy nie doczekali się na pogotowie lub o nich zapomniano w salach szpitalnych, minister zdrowia ma się dobrze. Świadczy to dobitnie o relatywizmie ocen otaczającej rzeczywistości w oczach rządzących.
Pozwala domniemywać, że życie ludzkie ma różną cenę w zależności od kontekstu politycznego i pożytków płynących z wykorzystywania manipulacji medialnych do osiągania popularności w rankingach. Potwierdził to zresztą w swej pierwszej, szczerej rozmowie zwolniony minister sprawiedliwości – zwolnienie ma charakter wizerunkowy – powiedział.
Tak więc mamy do czynienia z potwierdzeniem intencji PO w obszarze władzy: rządzić, nie pobrudzić sobie rączek i jak najdłużej poprzez manipulacje medialne przekonywać Polaków do swych nieskazitelnych intencji.
Mimo podobnych akcentów na temat PO i jej stylu rządów w ustach ludzi PiS, różnią nas zasadniczo cel i intencje.
Przykład ministra sprawiedliwości i sytuacji na polu ochrony zdrowia pokazuje dobitnie, jak daleko zaszło PO w niedotrzymywaniu obietnic wyborczych, szczególnie w obszarze reformowania państwa. Obiecywano przede wszystkim usprawnienie sektora tzw. usług publicznych, a więc m.in. służby zdrowia. Skończyło się, jak wiadomo, na nieudanej operacji skoku na kasę w ramach koncepcji prywatyzacji szpitali. Przestało się mówić o usprawnieniu systemu w ramach istniejących warunków, tym bardziej, że społeczeństwo przyzwolenia na prywatyzację w tym sektorze dać nie chce.
PiS podchodzi do tego wszystkiego w ramach skrywanej skrzętnie polityki odwetu na swych konkurentach z tego samego, praktycznie, obozu politycznego. Serwuje nam potężną dawkę populizmu, bolejąc nad losem biednych, gdzie indziej, choćby w relacjach z kościołem, wykazując pełne przyzwolenie na rwanie z państwowej kiesy tego, na co konkordat zezwala i tego, w nadmiarze, o czym nie mówi. Potwierdza to oburzenie wielu samorządów na działania tzw. komisji wspólnej.
PiS, jako aktywna opozycja, chce wrócić na fali sterowanej krytyki PO do władzy, aby zaserwować nam nieco odkurzony i upudrowany na nowo model IV RP, z którego bracia Kaczyńscy nie zrezygnowali. PiS robi więc wszystko, aby obrzydzić popierającym PO dalsze tkwienie w tym obozie i przejście na „słuszna stronę”. Czy uda się to, zobaczymy.
Szkoda, że w tych sprawach ze środowisk parlamentarnej opozycji centrolewicowej płyną jedynie trudno zauważalne popiskiwania. Opisana sprawa otoczki wokół zwolnienia ministra sprawiedliwości, manewrów wokół służby zdrowia i zaniechań w obszarze realizacji konstytucyjnych obowiązków wobec obywateli przez rządzącą koalicję powinna wywołać lawinę postulatów i protestów. Nic się jednak nie stało, pokrzykują jak zwykle populiści z prawicy, a lewica nabrała wody w usta.
Zabrakło odwagi, koncepcji, a może nadal lewica zajmuje się sama sobą? Nie napawa to optymizmem.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

Niniejsza książka powstała jako rezultat głębokiego niepokoju wywołanego rugowaniem filozofii z nauczania na poszczególnych Wydziałach wyższych uczelni. W rezultacie potęguje się warstwa inteligencji o wąskich horyzontach myślowych.

Więcej …
 

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Statystyka

Odsłon : 6478262

Temat dnia

Powstańcy-socjaliści. Walczyli o niepodległą Polskę

Po upadku Warszawy w 1939 roku Polska Partia Socjalistyczna sfingowała swoje rozwiązanie. Przeszliśmy do konspiracji pod nazwą Wolność-Równość-Niepodległość, w późniejszej historii określanej jako PPS-WRN, która od razu podjęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, następcą Służby Zwycięstwa Polski.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji 117. rocznicy stracenia przez władze Rosji carskiej Stefana Okrzei, przedstawiciele Koła Parlamentarnego PPS z sen. Wojciechem Koniecznym – przewodniczącym Rady Naczelnej PPS na czele złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Bramie Straceń Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 4 lipca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowego numeru „Przeglądu Socjalistycznego”.  Spotkali się autorzy i czytelnicy pisma.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Więcej …
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyła się konwencja programowa partii Razem. Do jej głównych haseł należały: rynek pracy bez śmieciówek, państwowy program budowy mieszkań, inwestycje publiczne w nowe technologie i atom, oraz prawo do przerywania ciąży.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 17 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło 18 osób. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia objęło okres działalności w latach 2017-2022.

Więcej …
 

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 21 maja 2022 roku zebrały się będące w organizacji władze Polskiego Ruchu Lewicowego, które omówiły sytuację polityczno-społeczną w kraju oraz problemy rysujące się na tle konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Więcej …
 

W dniu 21 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie byłego i aktualnego aktywu ugrupowań lewicowych w związku z 25. rocznicą przyjęcia w ogólnonarodowym referendum Konstytucji III RP.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …