Kooperatywizm PiS

Historia ma zwyczaj milczeć, ale czasem robi to nad wyraz znacząco. O czym tu zresztą gadać…! Kilka miesięcy trwało wdrażanie w Polsce prawa sprzyjającego, a nawet wymuszającego praktyki kooperatywne. Od początku marca – zręby tego prawa w dziedzinie spożywczej – obowiązują. Oto pozycja 1680 Dziennika Ustaw, a pod tym numerem – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W jej pierwszym artykule czytamy, że zawiera ona zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.
Nie ma co czytać szczegółowo paragrafów. Wystarczy zauważyć, że jeśli dowolny podmiot handlowy nie wykaże się umową z organizacją pozarządową, na mocy której przekaże jej handlowe nadwyżki żywności – będzie poddany „domiarowi”.
Oznacza to – na początek – gigantyczne manipulacje, a kiedy organizacje konsumenckie się w tym połapią – rozkwit kooperatywów spożywczych. Więc na razie nie ma co tryumfować, tylko trzeba organizować spółdzielnie socjalne przechwytujące w przyszłości nadwyżki żywności i przekazujące je do ekstra-taniego obrotu.

*             *             *

Aby pojąć epokowość tych rozwiązań, trzeba sobie uświadomić kilka spraw z pogranicza komercji i rozwiązań socjalnych:
-    Wielkie sieci handlowe mają w zwyczaju uprawiać nielegalnie tzw. dyskont, czyli odpowiednik PRL-owskich komisów: bierze od producenta towar i zobowiązuje się do zapłaty zań np. za 3-6 miesięcy. W przypadku żywności oznacza to, że marchewka czy mięso albo nabiał „luzem” (niekonserwowany), które z oczywistych powodów (krótki termin spożycia) „zejdą” z półek po kilku dniach – są łatwym rezerwuarem gotówki, którą obraca sieć handlowa, mając tygodnie na spłatę. W tym czasie markety dysponują cudzymi finansami w wielkich ilościach – i zarabiają nie na handlu, a na obrocie tą gotówką. Dlatego towary w marketach są tańsze niż w małych sklepach;
-    Kiedy mimo taniości rozmaite „marchewki” tracą walor świeżości – są wystawiane „z tyłu sklepu” i stają się żerem głodnych, potrzebujących albo dobrze zorganizowanych „czyścicieli”, którzy po zamknięciu dnia handlowego opróżniają kontenery „śmieciowe” z towarów, które na świeże nie wyglądają, ale dadzą się jeszcze zagospodarować, szczególnie jeśli „konsument” nie wybrzydza na tle owej świeżości. W ten sposób niejedno gospodarstwo domowe, skuat  czy nawet tanio-dajnia „z kotła” – pozyskuje materiał na zupy i „drugie dania”;
-    Działa to podobnie, jak „ciucholandy” w branży odzieżowej albo „szroty” w branży motoryzacyjnej, to samo też obserwujemy w branży „odzysku” AGD-RTV czy w branży „patchwork”. Wspomnijmy o „givebox”-ach czy „book-crossing”-u i o dziesiątkach innych odkryć „upcyklingu”. Tyle że w żywności jest ów haczyk, związany z krótkim terminem „przydatności do spożycia”, którego nie da się odczepić – jakże częstym – „odświeżaniem” żywności na zapleczu, gdzie „przepakowuje” się powszechnie jadło o takich cechach specyficznych, jak „mięsna zieleń”, „zapaszek”, „nadgniłki” i podobne atrakcje;
-    Dlatego ustawa, o której mówimy – jak na razie jest w interesie handlowców obracających dużymi masami towaru łatwo psującego się, którzy opisany proceder chcą podporządkować mamonie i będą tworzyć „koncesjonowane”, satelickie organizacje pozarządowe, udające filantropię, charity i podobne „dusz-uniesienia” oraz egzaltacje, ale oparte na „owsiakowiźnie”, czyli filantropii rentownej. Całość jest oczywiście napędzana komercyjnie – ale zmuszona jest udawać „socjalność”. Dopóki się masy potrzebujące nie wkurzą. Tak jak wkurza nas-użytkowników, że w trzewia elektro-urządzeń i elektroniki czy komputerów jest wmontowywane „samo-żużycie” natychmiast po upływie gwarancji, przez co mimo postępu wszystko to jest jakby mniej trwałe niż kiedyś

Bliski już jest czas, kiedy okaże się naprawdę, a nie na-niby, że najlepiej jest jednak wytwarzać tyle żywności, odzieży-obuwia, elektroniki i wyposażenia mieszkań czy biur, po prostu czegokolwiek – ile naprawdę potrzeba. By (marksowskie skądinąd) pojęcie „pracy społecznie użytecznej” nabrało właściwego, pierwotnego sensu, by marketingowe udziwnienia stały się symbolem zdzierstwa, byle wcisnąć komuś nakaz zapłaty (czyli cenę). 
Nieletniej młodzieży daję do sztambucha: to się kiedyś nazywało planowaniem produkcji i usług, które odrzucono potem w tej wersji prymitywnej, nakazowo-rozdzielczej. Ale planowanie jest nieuchronnością ekonomiczną i wraca do nas właśnie w ten sposób, jaki tu opisałem, poprzez korporacyjne myślenie o  rozwiązaniach, które pozwalają – przysłowiowo – na to, by dowolny kotlet przeszedł kilka razy przez kuchnię i salę restauracyjną. By nic się – finansowo – nie marnowało.
Chylę zatem czoła przed przenikliwością PiS, który gospodarkę planową wdraża skutecznie, jednocześnie nadal brzydząc się „komunistycznym” systemem nakazowo-rozdzielczym.

Jan Herman

Więcej: https://publications.webnode.com/news/kooperatywizm-pis/?fbclid=IwAR2wudIbju4wLk-uXJ_KSBrFrUEUkwutetTdMTCLvgIpmXIDo6Q2za6qJP0

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Statystyka

Odsłon : 5074018

Temat dnia

Wybory. Socjaliści mają dylemat

Rozpatrywanie dziś szczegółowo wyników I tury wyborów prezydenckich pod kątem wygranej, czy przegranej tego lub innego kandydata nie ma specjalnego sensu. Skonstatujmy, że nastąpiło po raz kolejny w ostatnich latach  potwierdzenie aktualnego układu sił politycznych w Polsce, co było bez wątpienia potrzebne, ale też przewidywalne. Namnożyło się, zaraz po wyborach, publikacji i analiz na temat słabego wyniku Roberta Biedronia i śladowego – Waldemara Witkowskiego.

Więcej …

Na lewicy

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !

 

Obchody 1 Maja w Warszawie skupiły się wokół czterech miejsc pamięci związanych z osobami lub wydarzeniami ważnymi dla lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 kwietnia 2020 roku Apel Pierwszomajowy.

Więcej …
 

Członkowie Rady Naczelnej PPS skierowali w dniu 14 kwietnia 2020 roku list otwarty do ministra zdrowia w sprawie skutków koronawirusa w Polsce i powinności przedstawicieli świata politycznego. Wiąże się to m.in. z obchodami 10 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

Więcej …
 

W dniu 10 kwietnia 2020 roku Wrocławskie Społeczne Forum Wymiany Myśli apeluje do rządu, by ten przestał zamykać oczy na zagrożenie, jakie stwarza nieprzerwane działanie magazynów Amazona. Na sytuację pracowników Amazona podczas epidemii od początku zwracają uwagę związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Alarmują, że sam charakter pracy w magazynach i przy pakowaniu zamówień uniemożliwia stosowanie się do zaleceń o utrzymywaniu społecznego dystansu.

Więcej …