Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.
Wynika to z kilku powodów. Najważniejsza jest struktura polskiej gospodarki. U nas mniejszy niż w innych krajach jest udział działów, których aktywność silnie ograniczyła epidemia: turystyka, usługi, eksport do dalekich krajów utrudniony epidemią, mało było inwestycji, więc nie było co zatrzymać, itp.. Część produkcji odbywa się w firmach z kapitałem zagranicznym, który nie rezygnuje z niej z powodu niższych u nas kosztów pracy. Silnie zadziałało wsparcie finansowe w kolejnych tarczach, przy równoczesnym ciągłym wzmacnianiu popytu świadczeniami socjalnymi. Równocześnie mamy inflację największą w UE. A PKB to przecież w uproszczeniu suma sprzedaży netto, której wartość rośnie wraz z cenami.
Ale jest i druga strona tej sytuacji. W wielu obszarach epidemia znacznie pogorszyła funkcjonowanie służby zdrowia (towarzyszyłem osobie chorej w wizytach szpitalnych – tam jest częściowy paraliż), szkolnictwa, turystyki, różnych usług, a także częściowo produkcji, np. w górnictwie, czy rolnictwie przy zbiorach płodów rolnych. Kryzys dotknął sektor finansowy polityką niskich stóp procentowych i w perspektywie pogorszeniem sytuacji kredytobiorców, gdy skończy się działanie tarcz osłonowych. Efektem będzie też wzrost bezrobocia, choć nie tak duży, bo zmniejszyła się liczba pracujących emigrantów, którzy nie zakwalifikują się jako bezrobotni. Zresztą to spadające wcześniej bezrobocie było dziwne, bo równocześnie nie rosła liczba zatrudnionych.
Epidemia ma dwa oblicza: z jednej strony pogarsza sytuację w wielu obszarach gospodarczych, a w drugiej ukrywa efekty tego. Górnicy mniej fedrują, ale nie protestują, bo mają kwarantannę. Działania osłonowe w postaci wypłat pieniędzy podtrzymują popyt, ale nie poprawiają usług publicznych. Tysiąc złotych dla emeryta nie rozwiązuje problemu opieki zdrowotnej, co można byłoby osiągnąć, gdyby te 10 mld zł skierowano do służby zdrowia. Ale nie byłoby efektu wyborczego.
Jaka prognoza? Środki finansowe z UE pozwolą na kontynuowanie obecnej polityki. Wzrosną inwestycje finansowane środkami publicznymi, przy spadku finansowanych kredytem bankowym. Finansowe instytucje parabudżetowe będą konkurowały z bankami. Wypchnięcie długu poza budżet pozwoli na ukrywanie prawdziwego zadłużania budżetu. Inni wcześniej też tak robili, tylko w dużo mniejszej skali.
Zwiększenie długu i pieniądze z UE pozwolą na kontynuowanie obecnej polityki gospodarczej. Trudno powiedzieć jak zakończą się obietnice wielkich inwestycji: przekop Mierzei, Centralny Port Komunikacyjny, zakupy zbrojeniowe, samochody elektryczne. Nie ma na nie pieniędzy i część z nich nie ma żadnego sensu, ale mieszczą się w propagandzie nacjonalistycznej. Chodzi bowiem nie tyle o modernizację kraju, ile o utrzymanie poparcia politycznego. To nie muszą być tożsame cele.
Konflikty społeczne pojawią się tylko w wydzielonych obszarach, a wobec naszej niesolidarności (podobno kraj Solidarności!) nie rozleją się po kraju. Będą lokalne, z ograniczonym wpływem na życie społeczne i polityczne. Ale sytuacja jest dynamiczna. Koronawirus jest nieprzewidywalny. Wzrost epidemii może wiele zmienić, ale zdarzeń medycznych nie potrafię prognozować.

Wiesław Żółtkowski - Facebook

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Thomas Piketty, kontynuując swoje badania nad nierównościami (społecznym i ekonomicznymi), opublikował w marcu 2020 roku następną książkę (Capital and Ideology) – próbę przedstawiającą tematykę i analizę nierówności ekonomicznych i społecznych na przestrzeni dziejów, kultur i lokalizacji geograficznych.

Więcej …
 

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyka

Odsłon : 5418041

Temat dnia

17 stycznia, rocznica wyzwolenia Warszawy

76 lat temu, 17 stycznia 1945 roku, Armia Czerwona wraz ze sprzymierzonymi oddziałami Wojska Polskiego wyzwoliły Warszawę z rąk okupanta – hitlerowskich Niemiec. W świat poszły tego dnia słowa meldunku dowódcy 1 armii, generała Stanisława Popławskiego, że stolica Polski, Warszawa, jest wolna.

Więcej …

Na lewicy

18 grudnia 2020 roku podczas specjalnej uroczystości w Pekinie wręczono najwyższej rangi chińskie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie i wydawnicze.

Więcej …
 

16 grudnia to rocznica śmierci pierwszego Prezydenta RP, Gabriela Narutowicza. Był prezydentem tylko 5 dni, zginał od kuli endeckiego fanatyka.

Więcej …
 

W dniu 3 grudnia 2020 roku Senat RP przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku i poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą.

Więcej …
 

Rząd Mateusza Morawieckiego zagroził Unii Europejskiej wetem budżetu unijnego i pakietu pomocowego mającego na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego pandemią, jeśli powiązane one będą z przestrzeganiem praworządności.

Więcej …
 

W dniu 13 listopada 2020 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie, przy Obelisku upamiętniającym wydarzenia z 13-go listopada 1904 roku załopotały flagi PPS i rozbrzmiał Czerwony Sztandar!

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2020 roku, w 102 rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej delegacje PPS i Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 31 października 2020 roku delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem I premiera Polski Niepodległej Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 29 października 2020 roku z okazji Święta Zmarłych w asyście straży marszałkowskiej,  wicemarszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty wraz z grupą aktywu lewicy uczcił pamięć zmarłych działaczy polskiej lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 25 października 2020 roku stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej …
 

Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Lewicy odbył się 4 października 2020 roku w Płocku, na Mazowszu, Wojewódzki Kongres Programowy Lewicy. Podobne kongresy mają miejsce w innych województwach.

Więcej …
 

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …