Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.
Wynika to z kilku powodów. Najważniejsza jest struktura polskiej gospodarki. U nas mniejszy niż w innych krajach jest udział działów, których aktywność silnie ograniczyła epidemia: turystyka, usługi, eksport do dalekich krajów utrudniony epidemią, mało było inwestycji, więc nie było co zatrzymać, itp.. Część produkcji odbywa się w firmach z kapitałem zagranicznym, który nie rezygnuje z niej z powodu niższych u nas kosztów pracy. Silnie zadziałało wsparcie finansowe w kolejnych tarczach, przy równoczesnym ciągłym wzmacnianiu popytu świadczeniami socjalnymi. Równocześnie mamy inflację największą w UE. A PKB to przecież w uproszczeniu suma sprzedaży netto, której wartość rośnie wraz z cenami.
Ale jest i druga strona tej sytuacji. W wielu obszarach epidemia znacznie pogorszyła funkcjonowanie służby zdrowia (towarzyszyłem osobie chorej w wizytach szpitalnych – tam jest częściowy paraliż), szkolnictwa, turystyki, różnych usług, a także częściowo produkcji, np. w górnictwie, czy rolnictwie przy zbiorach płodów rolnych. Kryzys dotknął sektor finansowy polityką niskich stóp procentowych i w perspektywie pogorszeniem sytuacji kredytobiorców, gdy skończy się działanie tarcz osłonowych. Efektem będzie też wzrost bezrobocia, choć nie tak duży, bo zmniejszyła się liczba pracujących emigrantów, którzy nie zakwalifikują się jako bezrobotni. Zresztą to spadające wcześniej bezrobocie było dziwne, bo równocześnie nie rosła liczba zatrudnionych.
Epidemia ma dwa oblicza: z jednej strony pogarsza sytuację w wielu obszarach gospodarczych, a w drugiej ukrywa efekty tego. Górnicy mniej fedrują, ale nie protestują, bo mają kwarantannę. Działania osłonowe w postaci wypłat pieniędzy podtrzymują popyt, ale nie poprawiają usług publicznych. Tysiąc złotych dla emeryta nie rozwiązuje problemu opieki zdrowotnej, co można byłoby osiągnąć, gdyby te 10 mld zł skierowano do służby zdrowia. Ale nie byłoby efektu wyborczego.
Jaka prognoza? Środki finansowe z UE pozwolą na kontynuowanie obecnej polityki. Wzrosną inwestycje finansowane środkami publicznymi, przy spadku finansowanych kredytem bankowym. Finansowe instytucje parabudżetowe będą konkurowały z bankami. Wypchnięcie długu poza budżet pozwoli na ukrywanie prawdziwego zadłużania budżetu. Inni wcześniej też tak robili, tylko w dużo mniejszej skali.
Zwiększenie długu i pieniądze z UE pozwolą na kontynuowanie obecnej polityki gospodarczej. Trudno powiedzieć jak zakończą się obietnice wielkich inwestycji: przekop Mierzei, Centralny Port Komunikacyjny, zakupy zbrojeniowe, samochody elektryczne. Nie ma na nie pieniędzy i część z nich nie ma żadnego sensu, ale mieszczą się w propagandzie nacjonalistycznej. Chodzi bowiem nie tyle o modernizację kraju, ile o utrzymanie poparcia politycznego. To nie muszą być tożsame cele.
Konflikty społeczne pojawią się tylko w wydzielonych obszarach, a wobec naszej niesolidarności (podobno kraj Solidarności!) nie rozleją się po kraju. Będą lokalne, z ograniczonym wpływem na życie społeczne i polityczne. Ale sytuacja jest dynamiczna. Koronawirus jest nieprzewidywalny. Wzrost epidemii może wiele zmienić, ale zdarzeń medycznych nie potrafię prognozować.

Wiesław Żółtkowski - Facebook

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Statystyka

Odsłon : 5210992

Temat dnia

Prawda o rurociągu Nord Stream

Większość polityków za polską rację stanu uznaje potępianie rurociągu Nord Stream. Warto o tym powiedzieć kilka słów prawdy. W 2005 r. rząd Jerzego Buzka odrzucił propozycję Rosji budowy przez terytorium Polski rurociągu do Niemiec. Mielibyśmy opłaty za przesył i kontrolę nad rurą.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …