Wojna domowa a może „II Okrągły Stół”

Odnosi się wrażenie, że w Polsce od jakiegoś czasu toczy się wojna domowa. Do niedawna miała charakter zimny, we wtorek, 19 października, po napadzie na biuro PiS w Łodzi, nabrała charakteru gorącego. Trudno dziwić się premierowi, że nawołuje do spokoju. Znamy z najnowszej historii dynamikę takich wydarzeń. Trzeba zastanowić się w tej sytuacji, czy idea „II Okrągłego Stołu” nie jest godna rozważenia. Z dalszej, narastającej konfrontacji wyjdziemy okaleczeni, i jako naród, i jako państwo.

Najprościej byłoby wskazać, że to wojna pomiędzy PiS i PO, personalnie pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Byłoby to jednak zbyt daleko idące uproszczenie. Linie frontu i sporu nie przebiegają bowiem prosto i łagodnie, są one pogmatwane; wielu Polaków (znaczna większość) nie jest po żadnej stronie, nie identyfikuje się w żadnym miejscu z nikim, ponieważ sporu po prostu nie rozumie.
A spór – moim zdaniem – ma fundamentalny charakter. Dotyczy wizji Polski w XXI wieku i naszej dalszej przyszłości w Europie i w świecie. To spór o pryncypia, nigdy do końca nie nazwane, bo nie było czasu w mijającym 20leciu na poważną debatę narodową o polskiej racji stanu, przyszłości narodu i państwa w zmieniającym się świecie. To spór pomiędzy przedstawicielami XIX wiecznego rozumienia logiki świata a nowoczesną wizją społeczeństwa obywatelskiego w warunkach globalizacji i rewolucji informacyjnej. Jest to więc spór zarówno międzypokoleniowy jak i ideowy.
Świat w drugiej połowie ub. wieku uległ gwałtownemu przyspieszeniu w sensie rozwoju technologicznego i społecznego. Rewolucja w tej dziedzinie zmieniła relacje międzyludzkie, także relacje między narodami i państwami. W Europie nowoczesna wizja integracji ukształtowała się w oparciu o ograniczenie roli państwa narodowego na rzecz wspólnoty, co wprost wynikało z tragicznych skutków obydwu wojen światowych. To samo stało się w relacjach między ludźmi poprzez realizację wizji demokracji obywatelskiej i idei społeczeństwa informacyjnego.
Polacy w znaczącej części uwikłani w konflikty i trudności życia wynikające z niewydolności realnego socjalizmu i upadku pojałtańskiego porządku do końca lat 80., zdominowani w ciągu ostatnich 20 lat poprzez neoliberalną praktykę państwa, nie zauważyli, że świat zaczął gwałtownie uciekać do przodu.
Widać dziś, że nasze przystąpienie do Unii Europejskiej odbyło się pospiesznie i bez szerokiego zrozumienia mechanizmu, w który wchodzimy. Akt przystąpienia nie uruchomił odpowiedniej edukacji i widać dziś, że społeczne i polityczne kontrowersje są jednym z widocznych tego skutków. Nie da się pogodzić XIX wiecznych wyobrażeń z wizjami przyszłości na XXI wiek, których nośnikiem i propagatorem jest właśnie Unia. Polacy tego w znacznej części nie wiedzą i nie rozumieją.
Układ sił reprezentowany przez głównych graczy na polskiej scenie politycznej jest dość złożony, ma swoje uwarunkowania historyczne, społeczne i międzynarodowe. Drąży go spór ideowy, którego źródeł upatrywać można w takich wartościach, jak narodowe idee prawicy, idee egalitaryzmu i sprawiedliwości społecznej lewicy, neoliberalne idee nowych elit posierpniowych, idee chrystianizacji Wschodu przyświecające Kościołowi, który czerpie swą inspirację z Watykanu a także nowoczesne laickie idee demokracji i aktywnego udziału w globalizacji, co przyświeca szczególnie przedstawicielom młodego pokolenia.
Polska w świetle ostatnich wydarzeń stoi przed poważnym konfliktem wewnętrznym, który nie rozwiązywany przez lata, narasta. Widać wyraźnie, że prawica zmierza do uruchomienia przysłowiowej „ulicy”. Przy konflikcie, konfrontacji, walce, krwi, widzi szanse na powrót do władzy i realizację groźnych i utopijnych programów IV RP. Widać w tym wyraźną inspirację wartości głoszonych przez Carla Schmidta, głównego ideologa III Rzeszy. Teoria wroga, którą posługuje się perfekcyjnie przywódca PiS, wyszła właśnie od niego.
Ważną rolę do odegrania ma w tym konflikcie polski Kościół. Na Zachodzie widać zaniepokojenie dotyczące jego miejsca. Włoski dziennik „La Repubblica” napisał ostatnio nawiązując do sprawy in vitro:
„W coraz bardziej nowoczesnym społeczeństwie, ogarniętym przez gwałtowny rozwój ekonomiczny, Kościół stracił grunt po zimnej wojnie i śmierci papieża Wojtyły i reaguje niekiedy na dyskomfort swojego osłabienia zajmując radykalne stanowisko”.
Wydaje się, że Kościół powinien wyciągnąć właściwe wnioski z zaistniałej sytuacji, nie może, jak to się już stało, być dalej stroną sporu, postawa taka sprzyja podziałom i konfrontacji.
Z zaniepokojeniem patrzę na idee artykułowane przez lewicę. Zajęła się ona niestety detalami. Widać, że rządzącym brak strategicznej wizji i społeczeństwo oczekuje głosu lewicy. W lewicy dziś jest wielka szansa i nadzieja.

Apeluję do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, do przywódców wszystkich ugrupowań politycznych – zastanówmy się czy Polsce nie jest dziś potrzebny „II Okrągły Stół”, który dałby szansę na partnerski, pokojowy dialog wszystkich sił politycznych i społecznych. Jego skutkiem powinna być strategia dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju kraju, akceptowanego przez przeważającą część społeczeństwa, która będzie się z tym identyfikować.
Sprawa rozwoju kraju, już w ramach Unii, nie jest sprawą jednego ugrupowania, jednego układu ideowego, czy politycznego. Jest to sprawa nas wszystkich.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039084

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …