Wojna domowa a może „II Okrągły Stół”

Odnosi się wrażenie, że w Polsce od jakiegoś czasu toczy się wojna domowa. Do niedawna miała charakter zimny, we wtorek, 19 października, po napadzie na biuro PiS w Łodzi, nabrała charakteru gorącego. Trudno dziwić się premierowi, że nawołuje do spokoju. Znamy z najnowszej historii dynamikę takich wydarzeń. Trzeba zastanowić się w tej sytuacji, czy idea „II Okrągłego Stołu” nie jest godna rozważenia. Z dalszej, narastającej konfrontacji wyjdziemy okaleczeni, i jako naród, i jako państwo.

Najprościej byłoby wskazać, że to wojna pomiędzy PiS i PO, personalnie pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Byłoby to jednak zbyt daleko idące uproszczenie. Linie frontu i sporu nie przebiegają bowiem prosto i łagodnie, są one pogmatwane; wielu Polaków (znaczna większość) nie jest po żadnej stronie, nie identyfikuje się w żadnym miejscu z nikim, ponieważ sporu po prostu nie rozumie.
A spór – moim zdaniem – ma fundamentalny charakter. Dotyczy wizji Polski w XXI wieku i naszej dalszej przyszłości w Europie i w świecie. To spór o pryncypia, nigdy do końca nie nazwane, bo nie było czasu w mijającym 20leciu na poważną debatę narodową o polskiej racji stanu, przyszłości narodu i państwa w zmieniającym się świecie. To spór pomiędzy przedstawicielami XIX wiecznego rozumienia logiki świata a nowoczesną wizją społeczeństwa obywatelskiego w warunkach globalizacji i rewolucji informacyjnej. Jest to więc spór zarówno międzypokoleniowy jak i ideowy.
Świat w drugiej połowie ub. wieku uległ gwałtownemu przyspieszeniu w sensie rozwoju technologicznego i społecznego. Rewolucja w tej dziedzinie zmieniła relacje międzyludzkie, także relacje między narodami i państwami. W Europie nowoczesna wizja integracji ukształtowała się w oparciu o ograniczenie roli państwa narodowego na rzecz wspólnoty, co wprost wynikało z tragicznych skutków obydwu wojen światowych. To samo stało się w relacjach między ludźmi poprzez realizację wizji demokracji obywatelskiej i idei społeczeństwa informacyjnego.
Polacy w znaczącej części uwikłani w konflikty i trudności życia wynikające z niewydolności realnego socjalizmu i upadku pojałtańskiego porządku do końca lat 80., zdominowani w ciągu ostatnich 20 lat poprzez neoliberalną praktykę państwa, nie zauważyli, że świat zaczął gwałtownie uciekać do przodu.
Widać dziś, że nasze przystąpienie do Unii Europejskiej odbyło się pospiesznie i bez szerokiego zrozumienia mechanizmu, w który wchodzimy. Akt przystąpienia nie uruchomił odpowiedniej edukacji i widać dziś, że społeczne i polityczne kontrowersje są jednym z widocznych tego skutków. Nie da się pogodzić XIX wiecznych wyobrażeń z wizjami przyszłości na XXI wiek, których nośnikiem i propagatorem jest właśnie Unia. Polacy tego w znacznej części nie wiedzą i nie rozumieją.
Układ sił reprezentowany przez głównych graczy na polskiej scenie politycznej jest dość złożony, ma swoje uwarunkowania historyczne, społeczne i międzynarodowe. Drąży go spór ideowy, którego źródeł upatrywać można w takich wartościach, jak narodowe idee prawicy, idee egalitaryzmu i sprawiedliwości społecznej lewicy, neoliberalne idee nowych elit posierpniowych, idee chrystianizacji Wschodu przyświecające Kościołowi, który czerpie swą inspirację z Watykanu a także nowoczesne laickie idee demokracji i aktywnego udziału w globalizacji, co przyświeca szczególnie przedstawicielom młodego pokolenia.
Polska w świetle ostatnich wydarzeń stoi przed poważnym konfliktem wewnętrznym, który nie rozwiązywany przez lata, narasta. Widać wyraźnie, że prawica zmierza do uruchomienia przysłowiowej „ulicy”. Przy konflikcie, konfrontacji, walce, krwi, widzi szanse na powrót do władzy i realizację groźnych i utopijnych programów IV RP. Widać w tym wyraźną inspirację wartości głoszonych przez Carla Schmidta, głównego ideologa III Rzeszy. Teoria wroga, którą posługuje się perfekcyjnie przywódca PiS, wyszła właśnie od niego.
Ważną rolę do odegrania ma w tym konflikcie polski Kościół. Na Zachodzie widać zaniepokojenie dotyczące jego miejsca. Włoski dziennik „La Repubblica” napisał ostatnio nawiązując do sprawy in vitro:
„W coraz bardziej nowoczesnym społeczeństwie, ogarniętym przez gwałtowny rozwój ekonomiczny, Kościół stracił grunt po zimnej wojnie i śmierci papieża Wojtyły i reaguje niekiedy na dyskomfort swojego osłabienia zajmując radykalne stanowisko”.
Wydaje się, że Kościół powinien wyciągnąć właściwe wnioski z zaistniałej sytuacji, nie może, jak to się już stało, być dalej stroną sporu, postawa taka sprzyja podziałom i konfrontacji.
Z zaniepokojeniem patrzę na idee artykułowane przez lewicę. Zajęła się ona niestety detalami. Widać, że rządzącym brak strategicznej wizji i społeczeństwo oczekuje głosu lewicy. W lewicy dziś jest wielka szansa i nadzieja.

Apeluję do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, do przywódców wszystkich ugrupowań politycznych – zastanówmy się czy Polsce nie jest dziś potrzebny „II Okrągły Stół”, który dałby szansę na partnerski, pokojowy dialog wszystkich sił politycznych i społecznych. Jego skutkiem powinna być strategia dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju kraju, akceptowanego przez przeważającą część społeczeństwa, która będzie się z tym identyfikować.
Sprawa rozwoju kraju, już w ramach Unii, nie jest sprawą jednego ugrupowania, jednego układu ideowego, czy politycznego. Jest to sprawa nas wszystkich.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Niewiele  jest w polskiej historii osób tak bardzo zasłużonych i zapomnianych jednocześnie. Jego życiorys to gotowy scenariusz na serial telewizyjny. Jan Józef Lipski, bohater biografii Łukasza Garbala, doczekał się w końcu kompletnej monografii.

Więcej …
 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej o pasjonującą powieść poświęconą ludziom lewicy. Dosyć często pomija się ich wkład w kształtowanie polskiej państwowości czy w walkę o sprawiedliwość społeczną. Szablonowo traktuje się ich losy, wpisując w obowiązującą narrację.

Więcej …
 

Książka amb. Sylwestra Szafarza pt.: „Ewolucja BRICS” - to pierwsze na polskim forum publicznym opracowanie dotyczące tej wielkiej organizacji gospodarczej i politycznej zrzeszającej już pięć państw i współpracującej z większością krajów rozwijających się, a także z takimi mocarstwami jak USA, Niemcy, Francja czy W. Brytania oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Statystyka

Odsłon : 4730725

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Mity zjednoczenia lewicy

Na lewicy po raz kolejny obserwujemy podjęcie próby zjednoczenia lewicy. Nie wiadomo w zasadzie po co, na jakich zasadach i w ramach jakiego programu. Bez określenia czym lewica jest dziś i czym ma być w przyszłości.

Więcej …

Na lewicy

Z udziałem ponad stu osób, w dniu 10 lipca 2019 roku, w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się promocja wydanej ostatnio przez Wydawnictwo „Kto jest Kim” książki Sylwestra Szafarza „Ewolucja BRICS”.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2019 roku prof. Tadeusz Iwiński, przedstawiciel SLD, obecny na uroczystościach rocznicowych rządzącej w Hiszpanii Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) napisał:

Więcej …
 

W dniu 29 czerwca 2019 roku odbyło się na terenie całego kraju w organizacjach Sojuszu Lewicy Demokratycznej referendum poświęcone formie uczestnictwa partii w wyborach parlamentarnych w październiku.

Więcej …
 

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Powodem zwołania zebrania wszystkich członków stowarzyszenia były przygotowania do wyborów parlamentarnych, szczególnie ważne dla całej lewicy w świetle zarysowującego się od 2015 roku kryzysu na tle programowym i ideowym.

Więcej …
 

W dniu 15 czerwca 2019 roku Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej zebrała się na posiedzeniu wyjazdowym w Łodzi. Zebranie miało miejsce w siedzibie łódzkiego Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Więcej …
 

Jak podało Biuro Prasowe OPZZ, w dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium OPZZ. Na początku posiedzenia uczczono minutą ciszy zmarłego w dniu 24 maja br. Ś.P. Jana Guza Przewodniczącego OPZZ i zmarłego w dniu 5 czerwca br. Ś.P. Stanisława Grabowskiego przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „Farmacja”.

Więcej …
 

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem nowowybranych przedstawicieli SLD do Parlamentu Europejskiego oraz kilkunastu ugrupowań lewicowych, które wcześniej uczestniczyły w koalicji SLD – Lewica Razem.

Więcej …
 

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada Porozumienie Socjalistów dotycząca aktualnej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokonano oceny sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Więcej …
 

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Warszawie z inicjatywy dwóch fundacji byłych prezydentów RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, po 30 latach od obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, odbyła się  konferencja "Dialog, Kompromis, Porozumienie".

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w dniu 27 maja 2019 roku pełną listę osób wybranych do Parlamentu Europejskiego na terenie Polski.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 27 maja 2019 roku, że w wyborach wzięło udział 45,68 proc. uprawnionych do głosowania, czyli 13 647 311 osób.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się we wszystkich 28 państwach członkowskich od 23 do 26 maja.

Więcej …
 

W dniu 24 maja 2019 roku przy grobie zmarłego przed 5 laty Generała Wojciecha Jaruzelskiego na warszawskich Powązkach zebrało się kilkudziesięcioosobowe grono ludzi lewicy, byłych posłów i senatorów, generałów i oficerów Wojska Polskiego, działaczy państwowych i samorządowych, dziennikarzy.

Więcej …