Owsiak i inni

20 lat minęło. Tyle liczy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Weszła na trwałe do polskiej kultury kształtującej się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Co ciekawe dalej się rozwija, bowiem na tle powszechnego indywidualizmu i chciwości to jedna z niewielu form życia społecznego, która stawia na poświęcenie i solidaryzm, a więc na to, czego potrzebują dziś ludzie w dobie globalizacji i upadku obyczajów.
Gdyby ubrać Owsiaka w uniform polityczny, można by nazywać go dziś bez zbytniego zastanowienia „pierwszym socjalistą III RP”. Być może przejdzie kiedyś do historii z takim lub podobnym przydomkiem, bowiem przez czas swej aktywności wyzwolił w Polsce zachowania na miarę skutków spółdzielczych idei głoszonych przez Abramowskiego czy „szklanych domów” Żeromskiego. Stał się symbolem niezależnego od państwa, ale również od istniejących układów ekonomicznych, społecznych i wyznaniowych, ruchu, który na powrót upodmiatawia człowieka wbrew hierachicznym strukturom próbującym narzucać swój styl myślenia i swoje wartości.
Ksiądz Jan Kaczkowski z Pucka organizator hospicjum mówi w GW 8 stycznia: Przyklejam serduszko na sutannę i chodzę z nim całą niedzielę. Kościół nie ma monopolu na dobro. Dlaczego ma mi się nie podobać, co robi Jurek Owsiak i jego Orkiestra? Taką opinię ma wielu Polaków.
Trzeba podkreślić, że fenomen Owsiaka i jego Wielkiej Orkiestry rodził się przez wiele lat, w Polsce napotkał szczególnie sprzyjającą atmosferę. Wynikała ona z historycznej tradycji pomocy i solidarności z pokrzywdzonymi, która zrodziła się w doświadczeniu społecznym przez ostatnie dwieście lat w wyniku szczególnego nagromadzenia klęsk narodowych i strat, które dotknęły każdą polską rodzinę. Polacy wychowani w atmosferze przegranych powstań zawsze mobilizowali się w chwilach trudnych. Takie chwile mamy i dzisiaj. Mimo 20 lat transformacji i wcześniejszych nadziei na lepsze życie, dobrze żyje się tylko niektórym. Statystyki wskazują na rosnące rozwarstwienie, a pukający do drzwi kryzys być może zaoszczędzi jedynie bogatych i bardziej zaradnych dziś.
Na niesprawiedliwości kapitalizmu narażeni są najsłabsi, szczególnie dzieci. Coroczne akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ku nim się zwracają, stąd wielkie ich społeczne poparcie i rosnąca z roku na rok szczodrość Polaków.
Drugim elementem są widoczne niedomagania i praktyki służby zdrowia, która chorobliwie działa od lat a ostatnie perturbacje z wprowadzaniem nowych zasad dystrybucji leków zastanawiają i pacjentów i lekarzy – o co chodzi? Akcje Owsiaka wspomagają bazę publicznej służby zdrowia każdego roku sprzętem wartości wielu milionów.
Trzecim elementem jest sprawa zaufania. Dotychczasowe, działające instytucje charytatywne nie spełniają w opinii społecznej podstawowego kryterium – uczciwości. Dotyczy to zarówno instytucji kościelnych jak też wielu stowarzyszeń i fundacji. Opinia publiczna przypisuje im pazerność i brak przejrzystego dysponowania zgromadzonymi środkami. Ludzie ufają Owsiakowi.
W sumie dobrze, że jest Jurek Owsiak i jego Wielka Orkiestra. Nie jest niestety dobrze, że społeczne potrzeby i stan państwa stwarzają rozszerzające się pole do jej działania. Wiadomo, że państwo trzeba stale reformować i wiele instytucji budować od nowa. Wiadomo jednak, że jego chroniczne niedomaganie w końcu przerodzi się w trwałą wadę systemową. A to rodzić może niestety daleko idące skutki.
Kolejny, 20. rok działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej kolejny sukces powinien cieszyć, powstaje nam bowiem prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. Powinien jednak również zmusić do refleksji nasze elity, i polityczne, i intelektualne – czy stan państwa, które powinno być największym dobrem Polaków nie wymaga po 23 latach transformacji poważniejszej debaty – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Statystyka

Odsłon : 5210989

Temat dnia

Prawda o rurociągu Nord Stream

Większość polityków za polską rację stanu uznaje potępianie rurociągu Nord Stream. Warto o tym powiedzieć kilka słów prawdy. W 2005 r. rząd Jerzego Buzka odrzucił propozycję Rosji budowy przez terytorium Polski rurociągu do Niemiec. Mielibyśmy opłaty za przesył i kontrolę nad rurą.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …