Mielizny demokracji

Leszek Miller przestrzegał ostatnio premiera Donalda Tuska, aby ten nie był, nie grał roli „adwokata diabła Orbana”. Ta krótka wymiana uprzejmości poza swą lapidarnością zawiera duży ładunek współczesnych nam emocji. Bliskie Polsce Węgry dokonały ostatnio zwrotu, który wskazuje, że w demokratycznej Unii Europejskiej mogą istnieć i egzystować niezależne wyspy autorytaryzmu, który zrodził się z sytuacji, gdy zdeterminowana większość postanowiła pozbawić praw mniejszości.
Źle to wróży stabilności naszych europejskich, demokratycznych porządków. Tym bardziej, że o ile udało się bez większych zawirowań ograniczyć antydemokratyczne tendencje Le Pena we Francji czy Haidera w Austrii, ponieważ stanowili oni ograniczoną część establishmentu o tyle trudniej jest ograniczyć zmieniające kurs, suwerenne państwo.
Logika wskazuje, że Węgry, tak jak i każde inne państwo, mają prawo urządzać swój dom według własnych pomysłów. Zwycięstwo pawicy (Węgierska Partia Obywatelska – FIDESZ) w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych będące wynikiem utraty zaufania społecznego przez węgierską socjaldemokrację (Węgierską Partię Socjalistyczną – MSZP) doprowadziło do utworzenia prawicowego, większościowego rządu, który rozpoczął porządki. Dotyczą one zmiany konstytucji, w ramach których osłabiono usytuowanie banku centralnego oraz przyjęciu dwóch ustaw: jednej dotyczącej mediów oraz drugiej uznającej MSZP za organizację przestępczą, odpowiedzialną za zbrodnie komunizmu.
Patrząc z zewnątrz na zaistniałą sytuację widać wyraźnie pewne analogie do programu IV RP, którą głosił jeszcze niedawno PiS. W Polsce koncepcja odwetu mającego na celu odwrócenie społecznej uwagi od poważnych problemów państwa nie udała się – PiS nie uzyskał konstytucyjnej przewagi. Na Węgrzech to się udało i nie ulega wątpliwości, że przy wydatnej pomocy rządzących wcześniej socjalistów, którzy postawili kraj na krawędzi poważnego kryzysu.
Dodatkowo, a zapewne jest to podstawowa przyczyna, gospodarka węgierska nie obroniła się przed skutkami kryzysu globalnego i konsekwencjami globalizacji. Dziś kraj ten przeżywa poważne perturbacje, które skłaniają analityków do wróżenia, że Węgrom grozi upadłość.
Taki stan dał pożywkę do przeniesienia sympatii elektoratu węgierskiego wyraźnie na prawo, ale pytanie czy dał prawo zwycięskiej większości do odebrania faktycznego praw przegranej mniejszości. Tak się układa bowiem w europejskiej demokracji, że również mniejszości mają w niej swoje prawa.
Wyjęcie poza nawias węgierskich socjalistów, którzy bez wątpienia ze stalinowską przeszłością tego kraju mają niewiele wspólnego wskazuje na niebezpieczny precedens, który w warunkach kryzysu mógłby chcieć się upowszechnić równiej w innych krajach.
Trzeba przypomnieć, że Unia Europejska powstała w wyniku krytycznej oceny historii Europy, która doświadczyła najstraszliwszych zbrodni przeciw ludzkości i dwóch wojen światowych w wyniku zaprzepaszczenia idei demokracji i odebrania praw mniejszościom.  Dotyczyło to zarówno mniejszości narodowych jak i mniejszości wyznających inne idee polityczne. Unia Europejska powstała na gruncie poszanowania praw wszystkich w ramach jasnych i zrozumiałych procesów demokracji. Dziś zapewne na tym tle rodzi się pytanie, czy członkami Unii mogą być państwa niedemokratyczne?
Ważne jest zapewne wyciągnięcie wniosków, w jakim kierunku pod przywództwem większościowego rządu Orbana zmierzają Węgry, bowiem nie zawsze demokratycznie wybrana władza chce realizować demokratyczne programy.
Jawi się także pytanie do Donalda Tuska, czy sympatie wyrażone wobec braci Węgrów w konkretnej sytuacji złamania procedur europejskich są ruchem o charakterze politycznym na tle złożonej sytuacji w Unii w dobie kryzysu w sferze euro, czy też może wyrazem jakiegoś głębszego powinowactwa, może bowiem idee konserwatywnego PO-PiSu jeszcze nie umarły.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 4998617

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Tak się kończy dyplomatołectwo

Stało się to, co przewidywali komentatorzy polityki światowej i spece od dyplomacji międzynarodowej. Nie dość, że główne obchody wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz-Birkenau nie odbędą się w Polsce, a w Izraelu, to jeszcze zabraknie tam polskiego prezydenta. To są skutki wieloletniego prowadzenia polityki zagranicznej po amatorsku, żeby nie powiedzieć – dyletancko.

Więcej …

Na lewicy

W dniach 20-21 stycznia 2020 roku w Warszawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski”.

Więcej …
 

W dniu 19 stycznia 2020 roku w Słupsku odbyła się uroczystość zaprezentowania przez trzy partie: SLD, Wiosna i Lewica Razem Roberta Biedronia, jako oficjalniego kandydata SLD na prezydenta.

Więcej …
 

17 stycznia 1945 roku do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego oraz oddziały Armii Czerwonej. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2020 roku obradowała Rada Krajowa Lewicy Razem. Jak poinformowano, partia przyjęła stanowisko, w którym wzywa polski rząd do odcięcia się od planów destabilizacji Bliskiego Wschodu przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Więcej …
 

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

Więcej …
 

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” z udziałem zaproszonych gości. Omówiono tryb przygotowań do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w październiku 2020 roku.

Więcej …
 

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 21 listopada 2019 roku w Piotrkowie Tryb. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy pt. 100-lecie Sejmu Ustawodawczego oraz 120-lecie obecności PPS w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Tryb.) – Instytut Historii i Spraw Międzynarodowych, Porozumienie Socjalistów, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Wg informacji Biura Prasowego PPS, Rada Naczelna zebrała się na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie partii w dniu 16 listopada 2019 roku. Członkowie RN PPS uczcili 127 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku jak podała PAP, obradowała w Warszawie Rada Krajowa SLD. Przyjęto postanowienia m.in. w sprawie organizacji Klubu Parlamentarnego Lewica.

Więcej …