EURO 2012

Rozpoczęły się przygotowywane od kilku lat mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Polska w ostatnim okresie rozwijała się w rytmie Euro. Zarówno plany gospodarcze jak i polityczne podporządkowano tej imprezie. Gdyby wypadła w czasie planowanych wyborów, zapewne zostałyby przełożone. Zorganizowanie Euro to wielki sukces, ale również wielkie, nie zawsze pozytywne konsekwencje.
Widać od początku ery telewizyjnej, że sport, czyli „igrzyska” zdominowały współczesny świat, który rozwija się wokół połączonego sojuszu światowych korporacji, mediów – szczególnie telewizji i polityki. W zasadzie już nikt głośniej nie mówi na temat „chleba dla ludu”, zakładając, że wszyscy go mamy pod dostatkiem. Może zaprezentowana tutaj analogia ma charakter archaiczny, choć tak nie uważam.
W czasie jednego ze spotkań z dziennikarzami, bodajże cztery lata temu, zapytałem premiera Donalda Tuska na temat planów po Euro 2012, bowiem wówczas horyzont rozwoju dla Polski w planach rządu i wypowiedziach jego przedstawicieli się zamykał. Przyznam, że nie byłem zaskoczony odpowiedzią, a w zasadzie jej brakiem. Już wtedy bowiem rząd PO takich planów nie miał. Dziś, jak się domyślam, także ich nie ma.
Nie włączę się tutaj jednak do chóru krytyków rządu szczególnie aktywnych w ostatnich tygodniach, bo jak pokazały liczne przykłady, wskazywane błędy i niedociągnięcia nie były w znacznej części uzasadnione. Choćby krytyka ze strony ugrupowań poprzedniej koalicji, którzy „równo pojechali” po premierze i jego współpracownikach. Warto przypomnieć, że zasadniczy projekt udziału Polski w Euro 2012 powstał pod ich rządami.
Sprawa jest inna i poważniejsza. Otóż Polska po transformacji od 1990 roku rozwija pod rządami kolejnych koalicji zarówno prawicowych jak i lewicowych, bez planu rozwoju. Załatwiono kilka zasadniczych spraw: wyprowadzenie wojsk obcych, wejście do NATO i UE, powszechną prywatyzację i nową Konstytucję. Reszta idzie w zasadzie żywiołowo, planowanie zarzucono, choć robi je cały cywilizowany świat, w odrazie do okresu minionego. Od czasu do czasu zdarzy się jednak coś takiego, jak Euro. Gdyby przyjąć pozytywny wpływ Euro na Polskę, to należałoby już dziś zacząć intensywnie walczyć na forum międzynarodowym o organizację kolejnej olimpiady letniej bądź zimowej lub mistrzostw świata w piłce nożnej. Taka impreza może dać nam kolejnego, solidnego „kopa” do przodu.
Jak pokazuje praktyka rewolucji technologicznej, świat od kilkudziesięciu lat rozwija się impulsowo pod dyktando najbardziej cywilizowanych (czy zawsze?) centrów, do których dostosowują się peryferia.
Polska na przełomie wieków miała kilka okazji, aby z tej prawidłowości skorzystać. Wystarczy wymienić nowe technologie w ramach NATO, fundusze na infrastrukturę w ramach Unii Europejskiej i teraz nowe inwestycje i nowe obyczaje cywilizacyjne w ramach EURO 2012. Tego odwrócić już się nie da, technologie i infrastruktura pozostaną, a nowe, nie zawsze najlepsze obyczaje, przetrawiać będziemy przez, co najmniej pokolenie. Faktem jest jednak, że one się upowszechnią i zbliżą nas do cywilizacji zachodniej.
Polskim problemem pozostaje, jak ta wymiana doświadczeń, która jest ruchem dwukierunkowym zaowocuje w Europie. Jakie i które polskie obyczaje i doświadczenia znajdą zrozumienie i zastosowanie w kulturze europejskiej i światowej. W dobie globalizacji każdy ma szansę wywrzeć wpływ na świat wokół. Czy skorzysta z tego Polska?
Podsumowania i oceny Euro będą dokonywane najwcześniej za miesiąc. Cieszy mnie jednak już dziś, że wątek polityczny zszedł na drugi plan, wszyscy politycy czują się dziś, jak widać po wielu wypowiedziach, bardziej kibicami, niż stronnikami którejś z opcji politycznych czy ideowych. To dobrze, ale wrócić trzeba będzie za miesiąc do normalnego życia i jako otwarte pozostanie pytanie, co nam z tego pozostało?
Wówczas będzie czas na podsumowania i wnioski. Trzeba sobie będzie wiele powiedzieć – może również wiele nieprzyjemnych słów.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Statystyka

Odsłon : 5211004

Temat dnia

Prawda o rurociągu Nord Stream

Większość polityków za polską rację stanu uznaje potępianie rurociągu Nord Stream. Warto o tym powiedzieć kilka słów prawdy. W 2005 r. rząd Jerzego Buzka odrzucił propozycję Rosji budowy przez terytorium Polski rurociągu do Niemiec. Mielibyśmy opłaty za przesył i kontrolę nad rurą.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …