Czy to była przełomowa wizyta?

Przez kilka ostatnich dni przebywał w Polsce patriarcha Moskwy i Rosji – Cyryl I. Podpisane zostało przez przywódców obydwu kościołów, katolickiego w Polsce i prawosławnego w Rosji ważne przesłanie, którego celem jest unormowanie wzajemnych relacji pomiędzy narodem polskim i rosyjskim, obydwoma kościołami, a w perspektywie, jak można się domyślać – państwami.
Wizyta ta miała kilka warstw wzajemnie się nakładających, z których, jak można sądzić ważną była religijna, wychodząca z założeń ekumenizmu bliskich m.in. Janowi Pawłowi II, ale także jego następcy. Druga to polityczna wynikająca z pozycji patriarchy w Rosji, gdzie prawosławie jest faktycznie religią państwową oraz reakcji strony polskiej, gdzie polskim gospodarzem wizyty był prezydent Bronisław Komorowski.
Na pokłosie wizyty religijnej składa się kilka elementów. Najważniejsze to zaprezentowanie zbliżonej oceny stanu i pozycji chrześcijaństwa w Europie i w świecie, gdzie wyraźnie zauważono postępującą laicyzację życia oraz podkreślenie upadku wartości moralnych, które przez wieki pod patronatem kościołów służyły utrwalaniu państw narodowych w Europie i strzegły cywilizację przed degradacją. Na gruncie tych ocen można domniemywać, że poprzez Polskę i polski kościół toczy się dialog Moskwy z Watykanem, który ma na celu po ponad pięciu wiekach rozłąki i wrogości zbliżenie obydwu wyznań chrześcijańskich. Można przypuszczać, że następnym ważnym krokiem w tym zbliżeniu może być wizyta papieża, Benedykta XVI w Rosji, która jest zapewne planowana, a Polska była miejscem rozmów na ten temat.
Istotny jest jednak i chyba równie ważny wymiar polityczny tej wizyty – treść wspólnej deklaracji, wypowiedzi przedstawicieli obydwu kościołów, deklaracje a także komentarze polityków i mediów. Ważne są reakcje polityków w obydwu krajach a także w świecie.
Media w większości krajów europejskich, ale i w Rosji, bardzo wyraźnie podkreśliły znaczenie tej wizyty dla relacji polsko-rosyjskich i możliwości zbudowania nowego rodzaju stosunków pomiędzy państwami. Generalnie Europie zależy na dobrych stosunkach z Rosją, nie wynika to tylko z daleko posuniętych więzi na płaszczyźnie energetycznej. Rosja to wielki rynek i mocarstwo jądrowe, które po latach kryzysu i przebudowy wyznacza sobie przyszłość w realiach światowych. Lepiej być z Rosją, niż przeciw niej. Taką filozofię wyznają Amerykanie, Chińczycy, także Niemcy czy Francuzi.
Z punktu widzenia interesów europejskich nie wszystkim jednak ta wizyta i deklaracja będzie się podobać. Chodzi o to, że wielu naszych partnerów w Unii ma poukładane dwustronne stosunki z Rosją, skutkują one ożywioną wymianą handlową, dobrymi relacjami  politycznymi. Znalezienie się Polski w tej samej sytuacji, co inni, wobec rozwijającej się szybko Rosji oznacza potrzebę nowego spojrzenia na nasze miejsce w tych relacjach. Tym bardziej, że w XX wieku bywały okresy, kiedy Zachód załatwiał interesy z Moskwą poprzez Warszawę.
Zimna wojna polsko-rosyjska, która trwa od lat z wydatnym udziałem części polskiej prawicy pod dyktando konserwatystów amerykańskich może ulec zakończeniu. Polska w ten sposób może wyjść, jako państwo w regionie, z pozycji przedmiotowej na podmiotową i w interesie zarówno własnym jak i europejskim, odgrywać istotną rolę strategiczną.
Ważne jest przewartościowanie optyki kościoła w Polsce na relacje z naszym wschodnim sąsiadem. Zaprezentowana jawi się jako wybiegająca do przodu, wielopłaszczyznowa, zbliżona do tej, którą ujawniono w przededniu słynnego listu biskupów polskich do niemieckich z roku 1965. Jej filozofia sprowadza się do sentencji: nie zapominamy przeszłości, ale ważna jest przyszłość.
Kościół w Polsce, jak twierdzi publicysta Gazety Wyborczej, wychodzi z „mgły smoleńskiej”, świadczy o tym wypowiedź przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Sytuacja ta powoduje nową jakość na polskiej scenie politycznej. Przede wszystkim antyrosyjskość przestaje być miarą patriotyzmu, co z wielką konsekwencją lansowała znaczna część prawicy. W pułapce znalazł się PiS, stąd milczenie z jego strony i ostrożne wypowiedzi podrzędnych liderów.
Wbrew niektórym opiniom, wizyta patriarchy Moskwy i Rosji w Polsce oraz jej dorobek jest wydarzeniem na miarę naszych czasów. Jego konsekwencje odczujemy w bliskiej, ale także w dalekiej przyszłości. Być może, tak jak dziś, po 50 latach jeździmy bez oporów do Berlina, tak i za kilka lat podobny stosunek będzie do podróży na wschód.
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że pod wpływem opinii kościoła polska prawica musi dokonać głębokiego rozliczenia z przeszłością i z własną tożsamością. Dotyczy to nie tylko katastrofy smoleńskiej, ale również roli i funkcji polityki historycznej, która od wielu lat odgrywa dla niej rolę spoiwa i oręża politycznego.
Odnoszę wrażenie, że coraz bardziej, jako kraj demokratyczny, dochodzimy do sytuacji, w której pojawia się na scenie politycznej miejsce dla cywilizowanego ugrupowania o charakterze światłej chadecji.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyka

Odsłon : 5204560

Temat dnia

Prawda o rurociągu Nord Stream

Większość polityków za polską rację stanu uznaje potępianie rurociągu Nord Stream. Warto o tym powiedzieć kilka słów prawdy. W 2005 r. rząd Jerzego Buzka odrzucił propozycję Rosji budowy przez terytorium Polski rurociągu do Niemiec. Mielibyśmy opłaty za przesył i kontrolę nad rurą.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …