Europejski dzień protestu

Środa była dniem europejskiego protestu związków zawodowych przeciwko nadmiernym oszczędnościom. W ramach obchodzonego Europejskiego Dnia Akcji i Solidarności w całej niemal UE na ulice miast wyszły miliony związkowców protestujących przeciwko unijnej polityce zaciskania pasa, która – jak podkreślali protestujący – uderza przede wszystkim w zwykłych obywateli „rujnując im życie”. Wskazywali też, że to politycy Unii Europejskiej ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przedłużanie się kryzysu ekonomicznego na kontynencie. Dlatego związkowcy wysuwali żądania wprowadzenia alternatywnej polityki
W Hiszpanii w trwających od rana starciach z policję rannych zostało 15 osób,  aresztowano 42 demonstrantów. We Włoszech w bijatyce między studentami a policją rannych zostało 4 policjantów. W Belgii i Portugali ogłoszono natomiast strajk generalny. Protestują też Grecy i Polacy.
Reperkusje międzynarodowe

Nie sposób patrzeć w sposób zindywidualizowany na akcje strajkowe i protesty w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To nie były odrębne akcje strajkowe, które można zlekceważyć lub relacjonować tak, jak to się robi w III RP.
Był to po prostu ogólnoeuropejski protest zorganizowany przez organizacje stowarzyszone w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Tym razem neoliberalna TVN zrobiła rankiem 14 listopada krótki przegląd wydarzeń, a później już tych spraw nie podejmowała. TVP 1 poświęciła nieco miejsca w głównym wydaniu o 19.30, a później TVP Info zorganizowała okolicznościową dyskusję z udziałem przedstawicieli OPZZ, „Solidarności” i BCC.
Natomiast prasa kompletnie „olała temat”. Jedynie w „Gazecie Wyborczej” wypowiedział się Witold Gadomski. Tekst ma porażający tytuł: „Związki strajkują, demokracja działa”. Darujmy sobie relację tego artykułu. I to wszystko.
Jeśli sięgniemy do tytułów zagranicznych to spotka nas zaskoczenie. Zarówno „The Washington Post”, jak i „New York Times” zamieściły po kilka relacji. Specjalny tekst znalazł się na stronie internetowej tygodnika „Time”. Również prasa brytyjska poświęciła uwagę europejskiemu protestowi związków zawodowych. Można znaleźć relacje i komentarze w „The Times”, „The Guardian” i „The Financial Times”.  W tych artykułach można przeczytać o „skoordynowanej akcji protestacyjnej przeciwko polityce oszczędności w czasach kryzysu gospodarczego”. W „New York Times” czytamy, że mimo ewidentnego kryzysu „rządy europejskie forsują zaciskanie pasa mimo sprzeciwu społeczeństw”. W jednym z tekstów „The Washington Post” jest cytat wypowiedzi Bernadette Ségol, sekretarza generalnego EKZZ, która mówi, że „na Południu jest stan pogotowia socjalnego. Wszystko na to wskazuje, że realizowana polityka jest niewłaściwa i nie odnosi pożądanych skutków”.

Skoordynowany mega – strajk

To właśnie polityka cięć wydatków socjalnych jest czynnikiem łączącym strajki w poszczególnych krajach „w jeden wielki, skoordynowany, wielonarodowy mega-strajk” – czytamy w tygodniku „Time”. W Unii Europejskiej jest 25 milionów bezrobotnych, co dodaje znaczenia związkowym protestom. Europejscy związkowcy mają wsparcie Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Jej sekretarz generalny Sharan Burrows wystosowała list do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jose Manuela Barroso i przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuy wzywający do zmiany polityki, która przynosi tylko negatywne skutki społeczne.
Związkowcy rzucili wyzwanie rządom krajowym, szefom wielkich banków, kierownictwom Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej w przeddzień dyskusji nad budżetem unijnym. Nie sposób było o lepszy łącznik jednoczący do wspólnej akcji EKZZ, który zrzesza 85 organizacji z 36 krajów, licząc w sumie około 60 milionów członków.
„Nigdy nie widzieliśmy – mówi hiszpański parlamentarzysta, Alberto Garzon – międzynarodowego strajku tak łączącego przez granice różne krajowe związki zawodowe. To nie są wyłącznie hiszpańskie czy portugalskie sprawy, to wiele krajów żąda zmian”.
Z kolei organizator Koalicji Oporu z Wielkiej Brytanii, Andrew Burgin, zauważył, że marsze i demonstracje „wykuwają więzi łączące całą Europę, pokazują, że brytyjska walka przeciwko cięciom jest częścią ogólnoeuropejskiego, międzynarodowego ruchu”.
Przeciwnicy cięć budżetowych wysyłają jasny sygnał do rządów krajowych, a także do „Troiki” – Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – że polityka oszczędności nie wyprowadza Unii Europejskiej z kryzysu. Natomiast tylko go pogłębia.
„Sytuacja staje się coraz bardziej pilna – mówi rzeczniczka EKZZ Patricia Grillo – musimy powstrzymać spiralę prowadzącą w dół. Odwrócić politykę oszczędności, do których nawet MFW nie jest zbyt przekonany”.

Wnioski dla rządzących

Można się spodziewać, że do rządów krajowych i unijnych gremiów kierowniczych dotrze przesłanie ogólnoeuropejskiej akcji protestacyjnej. A podczas debaty nad budżetem – 22-23 listopada – zostaną wyciągnięte wnioski.
Trzeba się obudzić – sugeruje Alberto Garzon – to dopiero „początek mobilizacji społeczeństw, a nie jej koniec”.

Lech Kańtoch
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Thomas Piketty, kontynuując swoje badania nad nierównościami (społecznym i ekonomicznymi), opublikował w marcu 2020 roku następną książkę (Capital and Ideology) – próbę przedstawiającą tematykę i analizę nierówności ekonomicznych i społecznych na przestrzeni dziejów, kultur i lokalizacji geograficznych.

Więcej …
 

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Statystyka

Odsłon : 5431067

Temat dnia

Zamieszanie

Wczorajsze spotkanie opozycji z Premierem w sprawie Narodowego Programu Szczepień, przyjęcie szczepionki przez posła Zbigniewa Girzyńskiego, pracownika naukowego UMK oraz wydarzenia związane z dodatkowymi szczepionkami, które otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku jako szpital węzłowy, wymagają kilku słów komentarza.

Więcej …

Na lewicy

18 grudnia 2020 roku podczas specjalnej uroczystości w Pekinie wręczono najwyższej rangi chińskie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie i wydawnicze.

Więcej …
 

16 grudnia to rocznica śmierci pierwszego Prezydenta RP, Gabriela Narutowicza. Był prezydentem tylko 5 dni, zginał od kuli endeckiego fanatyka.

Więcej …
 

W dniu 3 grudnia 2020 roku Senat RP przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku i poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą.

Więcej …
 

Rząd Mateusza Morawieckiego zagroził Unii Europejskiej wetem budżetu unijnego i pakietu pomocowego mającego na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego pandemią, jeśli powiązane one będą z przestrzeganiem praworządności.

Więcej …
 

W dniu 13 listopada 2020 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie, przy Obelisku upamiętniającym wydarzenia z 13-go listopada 1904 roku załopotały flagi PPS i rozbrzmiał Czerwony Sztandar!

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2020 roku, w 102 rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej delegacje PPS i Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 31 października 2020 roku delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem I premiera Polski Niepodległej Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 29 października 2020 roku z okazji Święta Zmarłych w asyście straży marszałkowskiej,  wicemarszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty wraz z grupą aktywu lewicy uczcił pamięć zmarłych działaczy polskiej lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 25 października 2020 roku stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej …
 

Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Lewicy odbył się 4 października 2020 roku w Płocku, na Mazowszu, Wojewódzki Kongres Programowy Lewicy. Podobne kongresy mają miejsce w innych województwach.

Więcej …
 

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …