Europejski dzień protestu

Środa była dniem europejskiego protestu związków zawodowych przeciwko nadmiernym oszczędnościom. W ramach obchodzonego Europejskiego Dnia Akcji i Solidarności w całej niemal UE na ulice miast wyszły miliony związkowców protestujących przeciwko unijnej polityce zaciskania pasa, która – jak podkreślali protestujący – uderza przede wszystkim w zwykłych obywateli „rujnując im życie”. Wskazywali też, że to politycy Unii Europejskiej ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przedłużanie się kryzysu ekonomicznego na kontynencie. Dlatego związkowcy wysuwali żądania wprowadzenia alternatywnej polityki
W Hiszpanii w trwających od rana starciach z policję rannych zostało 15 osób,  aresztowano 42 demonstrantów. We Włoszech w bijatyce między studentami a policją rannych zostało 4 policjantów. W Belgii i Portugali ogłoszono natomiast strajk generalny. Protestują też Grecy i Polacy.
Reperkusje międzynarodowe

Nie sposób patrzeć w sposób zindywidualizowany na akcje strajkowe i protesty w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To nie były odrębne akcje strajkowe, które można zlekceważyć lub relacjonować tak, jak to się robi w III RP.
Był to po prostu ogólnoeuropejski protest zorganizowany przez organizacje stowarzyszone w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Tym razem neoliberalna TVN zrobiła rankiem 14 listopada krótki przegląd wydarzeń, a później już tych spraw nie podejmowała. TVP 1 poświęciła nieco miejsca w głównym wydaniu o 19.30, a później TVP Info zorganizowała okolicznościową dyskusję z udziałem przedstawicieli OPZZ, „Solidarności” i BCC.
Natomiast prasa kompletnie „olała temat”. Jedynie w „Gazecie Wyborczej” wypowiedział się Witold Gadomski. Tekst ma porażający tytuł: „Związki strajkują, demokracja działa”. Darujmy sobie relację tego artykułu. I to wszystko.
Jeśli sięgniemy do tytułów zagranicznych to spotka nas zaskoczenie. Zarówno „The Washington Post”, jak i „New York Times” zamieściły po kilka relacji. Specjalny tekst znalazł się na stronie internetowej tygodnika „Time”. Również prasa brytyjska poświęciła uwagę europejskiemu protestowi związków zawodowych. Można znaleźć relacje i komentarze w „The Times”, „The Guardian” i „The Financial Times”.  W tych artykułach można przeczytać o „skoordynowanej akcji protestacyjnej przeciwko polityce oszczędności w czasach kryzysu gospodarczego”. W „New York Times” czytamy, że mimo ewidentnego kryzysu „rządy europejskie forsują zaciskanie pasa mimo sprzeciwu społeczeństw”. W jednym z tekstów „The Washington Post” jest cytat wypowiedzi Bernadette Ségol, sekretarza generalnego EKZZ, która mówi, że „na Południu jest stan pogotowia socjalnego. Wszystko na to wskazuje, że realizowana polityka jest niewłaściwa i nie odnosi pożądanych skutków”.

Skoordynowany mega – strajk

To właśnie polityka cięć wydatków socjalnych jest czynnikiem łączącym strajki w poszczególnych krajach „w jeden wielki, skoordynowany, wielonarodowy mega-strajk” – czytamy w tygodniku „Time”. W Unii Europejskiej jest 25 milionów bezrobotnych, co dodaje znaczenia związkowym protestom. Europejscy związkowcy mają wsparcie Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Jej sekretarz generalny Sharan Burrows wystosowała list do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jose Manuela Barroso i przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuy wzywający do zmiany polityki, która przynosi tylko negatywne skutki społeczne.
Związkowcy rzucili wyzwanie rządom krajowym, szefom wielkich banków, kierownictwom Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej w przeddzień dyskusji nad budżetem unijnym. Nie sposób było o lepszy łącznik jednoczący do wspólnej akcji EKZZ, który zrzesza 85 organizacji z 36 krajów, licząc w sumie około 60 milionów członków.
„Nigdy nie widzieliśmy – mówi hiszpański parlamentarzysta, Alberto Garzon – międzynarodowego strajku tak łączącego przez granice różne krajowe związki zawodowe. To nie są wyłącznie hiszpańskie czy portugalskie sprawy, to wiele krajów żąda zmian”.
Z kolei organizator Koalicji Oporu z Wielkiej Brytanii, Andrew Burgin, zauważył, że marsze i demonstracje „wykuwają więzi łączące całą Europę, pokazują, że brytyjska walka przeciwko cięciom jest częścią ogólnoeuropejskiego, międzynarodowego ruchu”.
Przeciwnicy cięć budżetowych wysyłają jasny sygnał do rządów krajowych, a także do „Troiki” – Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – że polityka oszczędności nie wyprowadza Unii Europejskiej z kryzysu. Natomiast tylko go pogłębia.
„Sytuacja staje się coraz bardziej pilna – mówi rzeczniczka EKZZ Patricia Grillo – musimy powstrzymać spiralę prowadzącą w dół. Odwrócić politykę oszczędności, do których nawet MFW nie jest zbyt przekonany”.

Wnioski dla rządzących

Można się spodziewać, że do rządów krajowych i unijnych gremiów kierowniczych dotrze przesłanie ogólnoeuropejskiej akcji protestacyjnej. A podczas debaty nad budżetem – 22-23 listopada – zostaną wyciągnięte wnioski.
Trzeba się obudzić – sugeruje Alberto Garzon – to dopiero „początek mobilizacji społeczeństw, a nie jej koniec”.

Lech Kańtoch
 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Statystyka

Odsłon : 5119645

Temat dnia

Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.

Więcej …

Na lewicy

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !