Polski problem numer jeden - bezrobocie

Piątkowa „Wyborcza” (15.02.2013.) przyniosła alarmujące wiadomości o zwolnieniach i rosnącym bezrobociu. Wymieniane są Tychy, Telekomunikacja Polska, PZU, LOT, banki, nie mówiąc o świecie mediów. I nie tylko oni, ale liczne mniejsze przedsiębiorstwa – wszyscy „tną” zatrudnienie. Bezrobocie wynoszące w grudniu 2012 r. 13,4 procent lada dzień przekroczy 15 procent i na tym się chyba nie skończy. Oznacza to, że  „Zielona wyspa” Donalda Tuska tonie.

Klęska bezrobocia

Bezrobocie dotyka Polaków coraz bardziej. Zgodnie z zapowiedziami, zaczął się fatalny rok. Tymczasem nasz „dyskurs publiczny” skupia się na teleduperelach czyli sprawach w gruncie rzeczy drugorzędnych. Jak afery wokół Wandy Nowickiej lub Janusza Palikota. Ostatnio głośnego romansu Jacka Kurskiego. Nie mówiąc o chwaleniu rozrodczości przez wybitnego specjalistę w tej dziedzinie prezesa Kaczyńskiego. A ostatnie zmianach w Radzie Ministrów.W tym samym czasie wzrasta bezrobocie. Liberalny żurnalista Witold Gadomski pisze na ten temat tekst, gdzie obciąża winą… związki zawodowe. Bo związkowcy mają lepiej zarabiać. Dzielą rynek pracy na uprzywilejowanych i bezrobotnych. Dlatego żąda on liberalizacji prawa pracy, bo „przywileje związkowców hamują wzrost miejsc pracy. I bardzo utrudniają działalność naszym przedsiębiorcom.
Stoimy jednak wobec bardzo ciężkiej sytuacji setek tysięcy ludzi bezrobotnych. Część ich miejsc pracy będzie stracona bezpowrotnie. Czy i kiedy zaczną powstawać nowe – nie wiadomo. Na pewno nieprędko. Nawet, jeżeli powstaną to niekoniecznie dokładnie tam, gdzie były wymówienia i bankructwa.
Jakie to będzie miało konsekwencje polityczne? Zapewne spadnie poparcie dla rządu i dla koalicji rządzącej. A jest ono i tak już niskie. Można zapytać: Czy jednak ludzie wyjdą na ulice? Chyba tak, bo Tomasz Sakiewicz (Gazeta Polska) i PiS już wzywają do obalenia rządu w kolejną rocznicę „zamachu”.
Spadek po lewicy, czyli głosy odrzuconych, niezadowolonych, zdobywa prawica, czyli PiS. Łączy ona hasła narodowo – patriotyczne z retoryką opiekuńczo – socjalistyczną. Im głębszy będzie kryzys, tym głośniejsza będzie retoryka socjalna PiS. Dotychczas prawica wyprowadzała ludzi na ulice pod hasłami narodowymi – rocznice powstań, miesięcznice i rocznice „zamachu”. Teraz należy się spodziewać kombinacji retoryki narodowej i socjalistycznej. PiS ma zapewniony elektorat ludzi, którym „ukradziono ojczyznę”, teraz będzie zabiegał o rosnący elektorat tych, którym „ukradziono pracę”.

Gdzie są pieniądze?

Przyjrzyjmy się jednak gdzie są pieniądze. Nie tym 300 miliardom,  które mamy dostać z Unii Europejskiej  w latach 2014 – 2020. Ale tym, które są w kraju na kontach przedsiębiorstw. Bo nieustannie słyszymy narzekania z ust przedsiębiorców, że koszty pracy w Polsce są niesłychanie wysokie. Ich prominentni reprezentanci – z BCC i Instytutu im. Adama Smitha – stale mówią, że trzeba „ciąć koszty”. Czyli zmniejszać płace.
Wielu pracodawców – na przykład Janusz Palikot – był znany z tego, że po prostu nie lubił płacić należności. Ta praktyka jest tak powszechna, że sformułowanie „za pracę nie płacę” stało się kiedyś tytułem tekstu w „Polityce”. Albo płacę marnie, a „rozliczam się miesiącami”. Stąd mówi się, że przedsiębiorcy zarabiają tyle ile wydają, a pracownicy wydają tyle ile zarobią …
„Polityka” zwracała uwagę na lawinowe narastanie zaległości płatniczych wobec pracowników. W 2008 r. wynosiły one tylko 100 milionów złotych w skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy 70 tysiącach przedsiębiorstw. Obecnie te zaległości czy opóźnienia wynoszą kilkaset milionów, co oznacza problemy dla setek tysięcy polskich rodzin. W tym samym czasie liczba polskich jachtów w Chorwacji oceniana jest na tysiące – mówi się nawet o 10 000 – nie mówiąc o portach innych krajów.
Należy się może zastanowić jak jest z finansami przedsiębiorstw. Jak one funkcjonują na „zielonej wyspie”, gdzie inflacja jest najniższa od 2007 r. i wynosi 1,7 procent. Sięgnijmy do danych Narodowego Banku Polskiego, który podaje,  że na kontach przedsiębiorstw w grudniu 2007 r. było 143 miliardy 650 milionów. Natomiast już po wybuchu kryzysu nastąpił niewielki wzrost, bo  w 2008 r. było 149 miliardów 401 milionów. W 2009 r. 164 miliardy 894 miliony, w 2010. r. 181 miliardów 259 milionów, w 2011 r. było 203 miliardy 185,9 milionów złotych. Natomiast w minionym roku nastąpiło swoiste „przyspieszenie” wzrostu stanu konta, bo w grudniu 2012 r. było 270 miliardów 217 milionów. Czyli stan konta w ciągu roku wzrósł o 66 miliardów 932,9 miliona złotych.
Natomiast w styczniu 2013 r. było już  270 miliardów 683 miliony złotych. W ciągu jednego tylko miesiąca przyrost wyniósł 466 milionów złotych. A więc w ciągu kolejnych miesięcy i lat kryzysu obserwujemy znaczący wzrost środków finansowych na kontach przedsiębiorstw. W 2013 r. na kontach przedsiębiorstw zanotujemy kolejne wzrosty, z pewnością szybko „pęknie” 300 miliardów złotych. W tym samy czasie bezrobocie wynosiło w 2008 r. 9,5 procent, odtąd wzrasta w szybkim tempie. W najbliższych miesiącach poszybuje z pewnością w górę przekraczając 15 procent.
Zaległości pracodawców z tytułu niewypłaconych pensji i innych należności wobec pracowników wyniosły w 2012 r. 230 mln zł - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Kwota niewypłaconych należności zwiększyła się o dwie trzecie w porównaniu z 2011 r.

Nasuwające się pytania

Oznacza to dalsze pogłębianie się podziałów społecznych. Choć trzeba dodać, że pieniądze według danych NBP niekoniecznie to wyłącznie prywatne środki pracodawców. A są to fundusze możliwe do uruchomienia w produkcji. O tym się nie mówi, a dane nie są tajne.
Tymczasem rząd Donalda Tuska wprowadził abolicję za niezapłacone przez przedsiębiorców składki ZUS za lata 2001 – 2012. Wynoszą one bagatela 868,5 miliona złotych, których nie zapłaciło blisko pół miliona przedsiębiorców. Jest to kolejny gest wobec bogatych, a lekceważenie pracowników.
Jak zareaguje na to społeczeństwo? Może pójść za populistami z PiS, bo mamy uwiąd lewicy w Europie, w tym na pewno w Polsce. Trudno znaleźć lewicową odpowiedź na kryzys. Niestety lewicy – w sensie klasowym, ekonomicznym – nie ma. Lewica zajęta jest równouprawnieniem, mniejszościami, ale nie takimi drobiazgami jak bezrobocie, spadek zarobków, rosnące różnice dochodów.
Na lewicę zajmującą się problemami społecznymi, czyli dotyczącymi spraw zwykłych ludzi w Polsce wciąż czekamy.

Lech Kańtoch
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Niewiele  jest w polskiej historii osób tak bardzo zasłużonych i zapomnianych jednocześnie. Jego życiorys to gotowy scenariusz na serial telewizyjny. Jan Józef Lipski, bohater biografii Łukasza Garbala, doczekał się w końcu kompletnej monografii.

Więcej …
 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej o pasjonującą powieść poświęconą ludziom lewicy. Dosyć często pomija się ich wkład w kształtowanie polskiej państwowości czy w walkę o sprawiedliwość społeczną. Szablonowo traktuje się ich losy, wpisując w obowiązującą narrację.

Więcej …
 

Książka amb. Sylwestra Szafarza pt.: „Ewolucja BRICS” - to pierwsze na polskim forum publicznym opracowanie dotyczące tej wielkiej organizacji gospodarczej i politycznej zrzeszającej już pięć państw i współpracującej z większością krajów rozwijających się, a także z takimi mocarstwami jak USA, Niemcy, Francja czy W. Brytania oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Statystyka

Odsłon : 4730707

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Mity zjednoczenia lewicy

Na lewicy po raz kolejny obserwujemy podjęcie próby zjednoczenia lewicy. Nie wiadomo w zasadzie po co, na jakich zasadach i w ramach jakiego programu. Bez określenia czym lewica jest dziś i czym ma być w przyszłości.

Więcej …

Na lewicy

Z udziałem ponad stu osób, w dniu 10 lipca 2019 roku, w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się promocja wydanej ostatnio przez Wydawnictwo „Kto jest Kim” książki Sylwestra Szafarza „Ewolucja BRICS”.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2019 roku prof. Tadeusz Iwiński, przedstawiciel SLD, obecny na uroczystościach rocznicowych rządzącej w Hiszpanii Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) napisał:

Więcej …
 

W dniu 29 czerwca 2019 roku odbyło się na terenie całego kraju w organizacjach Sojuszu Lewicy Demokratycznej referendum poświęcone formie uczestnictwa partii w wyborach parlamentarnych w październiku.

Więcej …
 

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Powodem zwołania zebrania wszystkich członków stowarzyszenia były przygotowania do wyborów parlamentarnych, szczególnie ważne dla całej lewicy w świetle zarysowującego się od 2015 roku kryzysu na tle programowym i ideowym.

Więcej …
 

W dniu 15 czerwca 2019 roku Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej zebrała się na posiedzeniu wyjazdowym w Łodzi. Zebranie miało miejsce w siedzibie łódzkiego Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Więcej …
 

Jak podało Biuro Prasowe OPZZ, w dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium OPZZ. Na początku posiedzenia uczczono minutą ciszy zmarłego w dniu 24 maja br. Ś.P. Jana Guza Przewodniczącego OPZZ i zmarłego w dniu 5 czerwca br. Ś.P. Stanisława Grabowskiego przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „Farmacja”.

Więcej …
 

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem nowowybranych przedstawicieli SLD do Parlamentu Europejskiego oraz kilkunastu ugrupowań lewicowych, które wcześniej uczestniczyły w koalicji SLD – Lewica Razem.

Więcej …
 

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada Porozumienie Socjalistów dotycząca aktualnej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokonano oceny sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Więcej …
 

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Warszawie z inicjatywy dwóch fundacji byłych prezydentów RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, po 30 latach od obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, odbyła się  konferencja "Dialog, Kompromis, Porozumienie".

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w dniu 27 maja 2019 roku pełną listę osób wybranych do Parlamentu Europejskiego na terenie Polski.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 27 maja 2019 roku, że w wyborach wzięło udział 45,68 proc. uprawnionych do głosowania, czyli 13 647 311 osób.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się we wszystkich 28 państwach członkowskich od 23 do 26 maja.

Więcej …
 

W dniu 24 maja 2019 roku przy grobie zmarłego przed 5 laty Generała Wojciecha Jaruzelskiego na warszawskich Powązkach zebrało się kilkudziesięcioosobowe grono ludzi lewicy, byłych posłów i senatorów, generałów i oficerów Wojska Polskiego, działaczy państwowych i samorządowych, dziennikarzy.

Więcej …