Zamieszanie

Całe zamieszanie wokół organizacji czerwcowego Kongresu Lewicy trwa w najlepsze. Tak, jakby przeciwnikom lewicy, jako całości, zależało na jej ośmieszeniu i nadaniu medialnego wizerunku „ruchu oderwanego od realiów”. Drugi trend widoczny w mediach, to wskazanie, że jedyną lewicą jest SLD, a poza nim długo, długo nic … Ani jeden, ani drugi medialny schemat nie jest prawdziwy. Wypaczają one realną rzeczywistość i przeczą logice.

Od ponad roku uczestniczę w szerokim zespole reprezentantów różnych ugrupowań, stowarzyszeń i związków zawodowych w przygotowaniach Kongresu Lewicy. W tym czasie z inicjatywy SLD przyjęto tryb działania, powołano zespoły problemowe, wykonana została duża praca wokół koncepcji programowych konstruowanych pod kątem odpowiedzi na ogólne pytanie: co w Polsce należy zrobić, aby ludziom żyło się lepiej i jak swą pozytywną rolę może odegrać tutaj polska lewica?
Ostatnie zamieszanie wokół Kongresu Lewicy jest klasyczną polityczną i medialną wrzutką, która wskazuje, że kongres być może, staje się czymś ważnym i może odegrać ważną rolę na przyszłe rozdania wyborcze. Stąd widać wiele życzliwych uwag i podpowiedzi, ale i wiele cynicznych zagrywek z wykorzystanie prawicowych mediów, które pod pozorem szukania sensacji dekomponują dotychczasowe prace i wstępne porozumienia.
Fakty są takie, że mamy w Polsce wiele suwerennych ugrupowań lewicy, które przypisują się do różnych nurtów i tradycji funkcjonujących we współczesnym świecie. Wiele jednak powstało współcześnie i szukają sobie dalej miejsca. Są i takie, które widząc nieco wolnego miejsca, próbują znaleźć się w szerokim gronie lewicy z różnych powodów, często koniunkturalnych. Trudno to dziś oceniać, na ogół historycznie dopiero weryfikują się deklarowane intencje polityczne z realną praktyką.
Sojusz Lewicy Demokratycznej jest największym polskim ugrupowaniem lewicowym mieszczącym się w tradycji socjaldemokratycznej. Potwierdzeniem tego jest uczestnictwo w gronie członków Międzynarodówki Socjalistycznej. Podobnie Polska Partia Socjalistyczna przypisuje się do tradycji socjalizmu polskiego m.in. przez swój ponad 120 letni dorobek.
Podczas dyskusji w zespole przygotowującym Kongres Lewicy kilkakrotnie podejmowano temat uczestnictwa, poprzez określenie kryterium przynależności do lewicowej rodziny. Nie było tutaj jakichś wyraźnych wskazań, choć dwa elementy odgrywały tutaj rolę zasadniczą: stosunek ugrupowania do zasad sprawiedliwości społecznej i do neoliberalizmu. Stawiano te sprawy w tej dyskusji najmocniej. Zarysowała się więc koncepcja organizacji Kongresu Lewicy w oparciu o ugrupowania, ale również potencjalny elektorat, usytuowany na lewej stronie sceny politycznej.
Od dwóch miesięcy nowym elementem jest koncepcja polityczna Europa Plus reprezentowana przez Aleksandra Kwaśniewskiego, która zmierza do budowania ugrupowania i porozumienia wyborczego w oparciu o elektorat centrowy i lewicowy. Jest ona niestety skierowana przeciw koncepcji Kongresu Lewicy, na co zwrócił uwagę kilkakrotnie Leszek Miller. Reszta spraw, najogólniej ujmując, stanowi tło medialne sporu. Choć istotną jego częścią jest obrona idei Kongresu przed śmiesznością i brakiem politycznego zrównoważenia, na co warto zwrócić uwagę.
SLD nie chce, jak widać, po negatywnych doświadczeniach m.in. z LiD dać się wtłoczyć w nowe porozumienie polityczne centro-lewicy, która nie rezygnuje z neoliberalnego elementu polityki gospodarczej i społecznej. SLD jest dziś w okresie krytycznej debaty na temat kryzysu gospodarczego w Polsce i skutków polityki neoliberalnej. Bardzo pozytywnie odbiera sygnały płynące m.in. od prof. Grzegorza W. Kołodko po wydaniu jego książki „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”. Zarysowana jest tam ciekawa i politycznie ważna koncepcja społeczno-ekonomiczna Nowego Pragmatyzmu będąca odpowiedzią na globalny kryzys i jego skutki. Dotyczy to także Polski.
Kongres Lewicy jest w trakcie przygotowań organizacyjnych i programowych, wiele koncepcji i spraw jest w trakcie, więc trudno jest na 2 miesiące przed tym wydarzeniem mówić o nim w kategoriach zamkniętych. Dochodzenie do kongresu to pewien proces okupiony wielu kompromisami, ale i walką.
Do najważniejszych spraw, co do których organizatorzy kongresu muszą dojść do porozumienia przed jego rozpoczęciem zaliczam:
- praktyczne zasady partnerstwa na lewicy i zasady współdziałania lewica parlamentarna - lewica społeczna
- lewicowa wizja modernizacji Polski w XXI wieku w erze globalizacji i świata wielobiegunowego po ćwierćwieczu neoliberalnej transformacji.
Inne sprawy, choć są w trakcie dyskusji, wydają się być wtórne.

Tak silne nagłośnienie sprawy kongresu, gdyby nie był ona ważny dla sprawy Polski, nie miałoby miejsca. To lewica jest ważna dla przyszłości Polski. Dziś polska scena polityczna jest zniekształcona i niezrównoważona, nie odzwierciedla rzeczywistego podziału społecznego i politycznego. Wysoka absencja wyborcza rosnąca od lat potwierdza, że obywatele nie mają zaufania do swoich reprezentantów, którzy funkcjonują w zakonserwowanym układzie sceny politycznej. Ten stan powinien się zmienić, m.in. na korzyść lewicy. Ten planowany kongres, mimo wielu zawirowań, takie nadzieje rodzi.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 796 gości 

Statystyka

Odsłon : 5124181

Temat dnia

Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.

Więcej …

Na lewicy

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !