Bieda, ubóstwo, nieustanne gadanie

17 października 2013 roku był obchodzony jako kolejny Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na Świecie. I co dalej? Co prawda Ban Ki-moon, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawił kolejny raport, z którego wynika to, co wynikać powinno, czyli: że ONZ sukcesywnie walczy z biedą, mimo to jednak na świecie nadal żyje 1 miliard 200 milionów ludzi poniżej minimum egzystencji.
W Polsce zaś za mniej niż 520 zł na osobę, czyli wartość minimum socjalnego, żyje aż 7 proc. ludzi. Oczywiście są to tylko dane zweryfikowane. Ile jest nędzy i wykluczenia ukrytego, tego chyba nikt nie jest w stanie policzyć.
Przykład tragedii na włoskiej wyspie Lampedusa, gdzie zginęło 339 osób płynących na zdezelowanych łodziach do raju po lepsze życie jest pouczający. Zaraz potem wydarzyła się kolejna tragedia u wybrzeży Malty, uratowano 50 osób utonęło 200, do dziś z morza wydobyto 34 ciała. Te tragedie udowadniają, że poza ogólnoświatową paplaniną o tym, jak należy walczyć z biedą, niewiele z tego wynika. Kraje europejskie przerzucają się wzajemnie odpowiedzialnością za biedę w rejonie Afryki. Tym samym obłudne i cyniczne zrzucają z siebie odpowiedzialność za kolonizowanie Afryki prowadzące przez wieki do rabunkowej gospodarki w stosunku do tego rejonu świata. Teraz wylewają krokodyle łzy nad sytuacją uchodźców ginących u wrót raju, tak bowiem uchodźcy określają Lampedusę.

Czy można pomóc afrykańskim uchodźcom płynącym po lepsze życie na Lampeduzie. Można, oczywiście można, albowiem nie jestem w tym, co napiszę odosobniony. Można, tylko trzeba się poczuwać do odpowiedzialności i nie przeznaczać miliardów dolarów na układy z koncernami zbrojeniowymi i nowe wojny, a przeznaczyć pieniądze na kształcenie społeczeństw Afryki i zminimalizowanie skutków własnej rabunkowej polityki sprzed kilkudziesięciu lat. Jestem zdania, że biedę można zwalczać nie tylko przez programy
pomocowe, które najczęściej nie trafiają tam gdzie powinny. Biedę można zwalczać poprzez zwiększanie szeroko rozumianej świadomości społecznej poprzez kształcenie tamtejszej elity społecznej nauczycieli, lekarzy, inżynierów, którzy tam na miejscu będą mogli pomagać ludziom.
Nie ma problemu ze zmarnowaniem kolejnych miliardów dolarów. Afryce potrzebna jest rybka nie wędka i zamiast płakać, należy po prostu usiąść wraz z Afryką do czegoś w rodzaju okrągłego stołu i zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, uderzyć się w piersi i w końcu zacząć działać, a nie płakać nad rozlanym mlekiem. Tylko podnoszenie świadomości ludzi ich kształcenie i pomoc w tym by sami mogli dźwigać się z biedy, potrzebny jest cały długofalowy proces wychodzenia i w tym procesie musza uczestniczyć wszyscy, albowiem tylko sami Afrykańczycy świadomi swoich potrzeb mogą o nich komunikować i wspólnie je rozwiązywać. W innym przypadki pozostaną nam tylko gołosłowne raporty ONZ i kolejne ciała ofiar wyciągane z Morza Śródziemnego.
Jeżeli nie zrobimy czegoś wspólnie, by rozwiązać problem szeroko rozumianej biedy i wykluczenia społecznego, to takie obrazki takie, jak te na Lampeduzie, będziemy oglądać jeszcze bardzo często. Czas na to by wyciągnąć wnioski z tej katastrofy i zacząć działać analizując przyczyny tego stanu rzeczy a nie płakać nad skutkami naszej błędnej polityki i odwracania się plecami do biednych i wykluczonych gdziekolwiek żyją. A ogromne rozwarstwienie społeczne ten rak kapitalistycznego ustroju będzie się tylko mnożyć.

Marcin Antoniak, niepełnosprawny dziennikarz, historyk, recenzent księgarski.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Statystyka

Odsłon : 5119730

Temat dnia

Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.

Więcej …

Na lewicy

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !