Piotrek

Płyną na ręce prezydenta listy w sprawie ułaskawienia Piotrka Ikonowicza. Zatrzymała go policja i dowiozła do warszawskiego więzienia na odbywanie kary 90 dni aresztu. Powodem są sądowe skutki utarczek przy obronie eksmitowanego małżeństwa z roku 2000. Sprawa ma jednak szerszy wymiar i głównie dotyczy relacji międzyludzkich i stosunków społecznych w III RP.
Piotrek od dawna głosił zarówno w PPS do roku 2000, jak i później w ramach Nowej Lewicy i ostatnio w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, że polski kapitalizm oparty na szokowej terapii Balcerowicza i prywatyzacji bez końca, ma wilczą twarz i trzeba z nim walczyć. Bez walki nie ustąpi nawet o milimetr. Wywodząc się z lewicy Solidarności miał zawsze dylemat – wszak ten kapitalizm budowali jego przyjaciele, którzy obrali drogę sprzeczną z jego ideałami i z interesem ludzi pokrzywdzonych, których liczba po 1990 roku stale przyrasta.
Pamiętam kilka gorących dyskusji w PPS w 1998 roku, kiedy Piotrek jako poseł z ramienia PPS w Klubie SLD zderzył się z bezdusznością naszych lewicowych partnerów. Za ich m.in. przyzwoleniem przyjęto ustawę dającą możliwość eksmisji ludzi na bruk. Namawiałem go, aby za wszelką cenę wykorzystał swój mandat parlamentarny i walczył o zmianę i ustanowienie prawa, które jest wyrazem sprawiedliwości społecznej i uwzględnia interesy ludzi biednych, a nie tylko interes właścicieli nieruchomości. Piotrek wybrał drogę protestu przeciw obowiązującemu wówczas i dziś prawu, zajął się blokadą eksmisji. Wiadomo, że wielu ludzi, którzy znaleźli się w tragicznych warunkach życiowych wybronił. Wielokrotnie jednak więcej z nich poszło na ulicę, bo siła społecznych argumentów wobec interesu kamieniczników była i jest zbyt mała.
Dziś, po kilkunastu latach doświadczeń związanych z pazernością polskiego kapitalizmu widzę, że Piotrek miał wówczas i dziś ma rację. Prawo trzeba zmieniać, ale układ parlamentarny nie jest korzystny. Aby to robić, trzeba mieć władzę, o którą lewica od lat walczy dość nieumiejętnie, a jak ją zdobywa, wykorzystuje nieśmiało i z obawą o własne racje.
Wyrok i aresztowanie Piotrka Ikonowicza ma rangę symbolu. Okrzyknięto go „I więźniem politycznym III RP” i słusznie. Ten przykład wskazuje wielu biednym, pokrzywdzonym, zapomnianym, że o swój los mogą dopominać się i walczyć nie tylko na drodze demokracji parlamentarnej, ale że również mają prawo do obywatelskiego protestu.
Dla rządzących elit różnych orientacji bije już od dawna ostrzegawczy dzwon. Zbyt wielu Polaków na tle Unii Europejskiej, które jesteśmy pełnoprawnym członkiem i mamy prawo do porównań, żyje w nędzy i wykluczeniu. Ten stan rodzi wielkie frustracje – nikt nie chce wyjeżdżać z własnego kraju „za chlebem”. Ludzie chcą żyć tutaj, w Polsce, we własnej Ojczyźnie, godnie z perspektywą na przyszłość.

Andrzej Ziemski

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Statystyka

Odsłon : 5119731

Temat dnia

Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.

Więcej …

Na lewicy

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !