2014

Wszystkie życzenia i te składane, i te przyjmowane na przełomie roku wyrażają nadzieje i marzenia. Na ogół nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Gorzej, są z rzeczywistością w jaskrawej sprzeczności. Rzeczywistość bowiem na każdej szerokości geograficznej razi dziś pragmatyzmem i przytłacza. Tylko niewielkiej części ludzkości udaje się przeżywać życie z sensem i mieć wpływ na własny los. Większość przyjmuje, lub będąc świadoma, musi przyjąć do wiadomości swoją niepodmiotową rolę, jaką wskazuje jej praktyka życia.

W ubiegłym roku, studiując wydaną po raz pierwszy w Polsce, po dwudziestu latach od jej napisania, świetną rozprawę prof. Adama Schaffa „Humanizm ekumeniczny”, utwierdziłem się w przekonaniu, że świat szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu nie poszedł w tym kierunku, jaki wskazywali wybitni moraliści i filozofowie, a mianowicie w stronę realizacji ludzkich marzeń i utopii zawartych w określeniu: dobro człowieka. Raczej gwałtownie z tej drogo zawrócił, aby poddać się neoliberalnej presji konkurencji i chciwości, która wyeliminowała z aktywnego życia jednostki słabsze, nienastawione na walkę i zwycięstwo kosztem innych.

Dziś po ćwierćwieczu neoliberalizmu, na przełomie kolejnych dekad i lat poszukujemy alternatyw rozwojowych. Nie tak dawno pytałem na łamach „Przeglądu Socjalistycznego” w eseju „Dokąd od neoliberalizmu” o nowe drogi rozwoju, o nowe wizje i alternatywy. Rodzą się one, jak widać i na lewicy, nad wyraz wolno. Świat ma problemy z konstrukcją krytycznej analizy rozwoju i praktyki społeczno-gospodarczej, jaka dominowała w ostatnich latach. Trudno bowiem twórcom „świata bez ograniczeń rozwoju” przyjmować nagle, że istnieją bariery, które wskazują, że idziemy drogą ku globalnej katastrofie. To bariery ekologiczne, surowcowe, energetyczne, to zachwiany bilans czystej wody, to wreszcie bariery cywilizacyjne wynikające z nierównomiernego rozwoju. Przybywa w świecie coraz więcej wykluczonych, ostatnio lawinowo rośnie ich liczba w świecie cyfrowym.

Można rozumieć, że istotą kapitalizmu jest konkurencja i maksymalizacja zysku bez względu na dobro człowieka. Stąd wywindowany do rangi dogmatu pragmatyzm i sukces.

Można się jednak dziwić, że swoich wartości opartych na sprawiedliwości społecznej, równości i egalitaryzmie nie głosi lewica. Tak, jakby zachłysnęła się chwilowymi sukcesami rynków finansowych, w których była co najwyżej niechcianym klientem.

Społeczeństwa po doświadczeniach i skutkach trwającego kryzysu globalnego oczekują nowych idei, oczekują poszukiwań intelektualnych, które odpowiedzą na pytania związane z nowymi wartościami i koncepcjami rozwoju na nowe stulecie. Oczekują także i praktycznych rozwiązań. Uważam, że po ostatnich kilku dekadach neoliberalizmu przed polską, europejską ale i światową lewicą stoi ogromna szansa przejęcia inicjatywy w obszarze wielkich projektów rozwojowych. Trudno oczekiwać, że narodzi się nagle nowy Karol Marks, ale nie można wątpić, że zbiorowe doświadczenia nie są w stanie zaowocować nowymi ideami.

Lewica zawsze umiała marzyć. Jest taki czas, że świat trzeba dziś zaprojektować od nowa, biorąc pod uwagę dobre i złe doświadczenia, ale również wartości powszechnie akceptowane.

Pod rozwagę przedkładam przy okazji rozpoczynającego się Nowego Roku, który jak zawsze rodzi nowe nadzieje, idee wynikające z przemyśleń wielu lewicowych intelektualistów, uogólnioną we wspomnianej rozprawie „Humanizm ekumeniczny” jako dobro człowieka.

Andrzej Ziemski

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Statystyka

Odsłon : 4997460

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Tak się kończy dyplomatołectwo

Stało się to, co przewidywali komentatorzy polityki światowej i spece od dyplomacji międzynarodowej. Nie dość, że główne obchody wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz-Birkenau nie odbędą się w Polsce, a w Izraelu, to jeszcze zabraknie tam polskiego prezydenta. To są skutki wieloletniego prowadzenia polityki zagranicznej po amatorsku, żeby nie powiedzieć – dyletancko.

Więcej …

Na lewicy

W dniach 20-21 stycznia 2020 roku w Warszawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski”.

Więcej …
 

W dniu 19 stycznia 2020 roku w Słupsku odbyła się uroczystość zaprezentowania przez trzy partie: SLD, Wiosna i Lewica Razem Roberta Biedronia, jako oficjalniego kandydata SLD na prezydenta.

Więcej …
 

17 stycznia 1945 roku do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego oraz oddziały Armii Czerwonej. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2020 roku obradowała Rada Krajowa Lewicy Razem. Jak poinformowano, partia przyjęła stanowisko, w którym wzywa polski rząd do odcięcia się od planów destabilizacji Bliskiego Wschodu przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Więcej …
 

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

Więcej …
 

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” z udziałem zaproszonych gości. Omówiono tryb przygotowań do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w październiku 2020 roku.

Więcej …
 

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 21 listopada 2019 roku w Piotrkowie Tryb. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy pt. 100-lecie Sejmu Ustawodawczego oraz 120-lecie obecności PPS w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Tryb.) – Instytut Historii i Spraw Międzynarodowych, Porozumienie Socjalistów, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Wg informacji Biura Prasowego PPS, Rada Naczelna zebrała się na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie partii w dniu 16 listopada 2019 roku. Członkowie RN PPS uczcili 127 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku jak podała PAP, obradowała w Warszawie Rada Krajowa SLD. Przyjęto postanowienia m.in. w sprawie organizacji Klubu Parlamentarnego Lewica.

Więcej …