2014

Wszystkie życzenia i te składane, i te przyjmowane na przełomie roku wyrażają nadzieje i marzenia. Na ogół nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Gorzej, są z rzeczywistością w jaskrawej sprzeczności. Rzeczywistość bowiem na każdej szerokości geograficznej razi dziś pragmatyzmem i przytłacza. Tylko niewielkiej części ludzkości udaje się przeżywać życie z sensem i mieć wpływ na własny los. Większość przyjmuje, lub będąc świadoma, musi przyjąć do wiadomości swoją niepodmiotową rolę, jaką wskazuje jej praktyka życia.

W ubiegłym roku, studiując wydaną po raz pierwszy w Polsce, po dwudziestu latach od jej napisania, świetną rozprawę prof. Adama Schaffa „Humanizm ekumeniczny”, utwierdziłem się w przekonaniu, że świat szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu nie poszedł w tym kierunku, jaki wskazywali wybitni moraliści i filozofowie, a mianowicie w stronę realizacji ludzkich marzeń i utopii zawartych w określeniu: dobro człowieka. Raczej gwałtownie z tej drogo zawrócił, aby poddać się neoliberalnej presji konkurencji i chciwości, która wyeliminowała z aktywnego życia jednostki słabsze, nienastawione na walkę i zwycięstwo kosztem innych.

Dziś po ćwierćwieczu neoliberalizmu, na przełomie kolejnych dekad i lat poszukujemy alternatyw rozwojowych. Nie tak dawno pytałem na łamach „Przeglądu Socjalistycznego” w eseju „Dokąd od neoliberalizmu” o nowe drogi rozwoju, o nowe wizje i alternatywy. Rodzą się one, jak widać i na lewicy, nad wyraz wolno. Świat ma problemy z konstrukcją krytycznej analizy rozwoju i praktyki społeczno-gospodarczej, jaka dominowała w ostatnich latach. Trudno bowiem twórcom „świata bez ograniczeń rozwoju” przyjmować nagle, że istnieją bariery, które wskazują, że idziemy drogą ku globalnej katastrofie. To bariery ekologiczne, surowcowe, energetyczne, to zachwiany bilans czystej wody, to wreszcie bariery cywilizacyjne wynikające z nierównomiernego rozwoju. Przybywa w świecie coraz więcej wykluczonych, ostatnio lawinowo rośnie ich liczba w świecie cyfrowym.

Można rozumieć, że istotą kapitalizmu jest konkurencja i maksymalizacja zysku bez względu na dobro człowieka. Stąd wywindowany do rangi dogmatu pragmatyzm i sukces.

Można się jednak dziwić, że swoich wartości opartych na sprawiedliwości społecznej, równości i egalitaryzmie nie głosi lewica. Tak, jakby zachłysnęła się chwilowymi sukcesami rynków finansowych, w których była co najwyżej niechcianym klientem.

Społeczeństwa po doświadczeniach i skutkach trwającego kryzysu globalnego oczekują nowych idei, oczekują poszukiwań intelektualnych, które odpowiedzą na pytania związane z nowymi wartościami i koncepcjami rozwoju na nowe stulecie. Oczekują także i praktycznych rozwiązań. Uważam, że po ostatnich kilku dekadach neoliberalizmu przed polską, europejską ale i światową lewicą stoi ogromna szansa przejęcia inicjatywy w obszarze wielkich projektów rozwojowych. Trudno oczekiwać, że narodzi się nagle nowy Karol Marks, ale nie można wątpić, że zbiorowe doświadczenia nie są w stanie zaowocować nowymi ideami.

Lewica zawsze umiała marzyć. Jest taki czas, że świat trzeba dziś zaprojektować od nowa, biorąc pod uwagę dobre i złe doświadczenia, ale również wartości powszechnie akceptowane.

Pod rozwagę przedkładam przy okazji rozpoczynającego się Nowego Roku, który jak zawsze rodzi nowe nadzieje, idee wynikające z przemyśleń wielu lewicowych intelektualistów, uogólnioną we wspomnianej rozprawie „Humanizm ekumeniczny” jako dobro człowieka.

Andrzej Ziemski

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyka

Odsłon : 5119726

Temat dnia

Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.

Więcej …

Na lewicy

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !