2014

Wszystkie życzenia i te składane, i te przyjmowane na przełomie roku wyrażają nadzieje i marzenia. Na ogół nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Gorzej, są z rzeczywistością w jaskrawej sprzeczności. Rzeczywistość bowiem na każdej szerokości geograficznej razi dziś pragmatyzmem i przytłacza. Tylko niewielkiej części ludzkości udaje się przeżywać życie z sensem i mieć wpływ na własny los. Większość przyjmuje, lub będąc świadoma, musi przyjąć do wiadomości swoją niepodmiotową rolę, jaką wskazuje jej praktyka życia.

W ubiegłym roku, studiując wydaną po raz pierwszy w Polsce, po dwudziestu latach od jej napisania, świetną rozprawę prof. Adama Schaffa „Humanizm ekumeniczny”, utwierdziłem się w przekonaniu, że świat szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu nie poszedł w tym kierunku, jaki wskazywali wybitni moraliści i filozofowie, a mianowicie w stronę realizacji ludzkich marzeń i utopii zawartych w określeniu: dobro człowieka. Raczej gwałtownie z tej drogo zawrócił, aby poddać się neoliberalnej presji konkurencji i chciwości, która wyeliminowała z aktywnego życia jednostki słabsze, nienastawione na walkę i zwycięstwo kosztem innych.

Dziś po ćwierćwieczu neoliberalizmu, na przełomie kolejnych dekad i lat poszukujemy alternatyw rozwojowych. Nie tak dawno pytałem na łamach „Przeglądu Socjalistycznego” w eseju „Dokąd od neoliberalizmu” o nowe drogi rozwoju, o nowe wizje i alternatywy. Rodzą się one, jak widać i na lewicy, nad wyraz wolno. Świat ma problemy z konstrukcją krytycznej analizy rozwoju i praktyki społeczno-gospodarczej, jaka dominowała w ostatnich latach. Trudno bowiem twórcom „świata bez ograniczeń rozwoju” przyjmować nagle, że istnieją bariery, które wskazują, że idziemy drogą ku globalnej katastrofie. To bariery ekologiczne, surowcowe, energetyczne, to zachwiany bilans czystej wody, to wreszcie bariery cywilizacyjne wynikające z nierównomiernego rozwoju. Przybywa w świecie coraz więcej wykluczonych, ostatnio lawinowo rośnie ich liczba w świecie cyfrowym.

Można rozumieć, że istotą kapitalizmu jest konkurencja i maksymalizacja zysku bez względu na dobro człowieka. Stąd wywindowany do rangi dogmatu pragmatyzm i sukces.

Można się jednak dziwić, że swoich wartości opartych na sprawiedliwości społecznej, równości i egalitaryzmie nie głosi lewica. Tak, jakby zachłysnęła się chwilowymi sukcesami rynków finansowych, w których była co najwyżej niechcianym klientem.

Społeczeństwa po doświadczeniach i skutkach trwającego kryzysu globalnego oczekują nowych idei, oczekują poszukiwań intelektualnych, które odpowiedzą na pytania związane z nowymi wartościami i koncepcjami rozwoju na nowe stulecie. Oczekują także i praktycznych rozwiązań. Uważam, że po ostatnich kilku dekadach neoliberalizmu przed polską, europejską ale i światową lewicą stoi ogromna szansa przejęcia inicjatywy w obszarze wielkich projektów rozwojowych. Trudno oczekiwać, że narodzi się nagle nowy Karol Marks, ale nie można wątpić, że zbiorowe doświadczenia nie są w stanie zaowocować nowymi ideami.

Lewica zawsze umiała marzyć. Jest taki czas, że świat trzeba dziś zaprojektować od nowa, biorąc pod uwagę dobre i złe doświadczenia, ale również wartości powszechnie akceptowane.

Pod rozwagę przedkładam przy okazji rozpoczynającego się Nowego Roku, który jak zawsze rodzi nowe nadzieje, idee wynikające z przemyśleń wielu lewicowych intelektualistów, uogólnioną we wspomnianej rozprawie „Humanizm ekumeniczny” jako dobro człowieka.

Andrzej Ziemski

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

Niewiele  jest w polskiej historii osób tak bardzo zasłużonych i zapomnianych jednocześnie. Jego życiorys to gotowy scenariusz na serial telewizyjny. Jan Józef Lipski, bohater biografii Łukasza Garbala, doczekał się w końcu kompletnej monografii.

Więcej …
 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej o pasjonującą powieść poświęconą ludziom lewicy. Dosyć często pomija się ich wkład w kształtowanie polskiej państwowości czy w walkę o sprawiedliwość społeczną. Szablonowo traktuje się ich losy, wpisując w obowiązującą narrację.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyka

Odsłon : 4843614

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Wybory, wybory, i już po…

Mimo niepewności, co do wyników wyborów, tę najtrudniejszą po 1989 roku kampanię mamy już za sobą. Obfitowała ona w emocje, jakich nikt od lat nie zafundował Polakom. Walka toczyła się o zwycięstwo zjednoczonych: prawicowej koalicji i częściowo zjednoczonej, ale podzielonej nadal i pełnej determinacji opozycji. Bez względu na wynik tych wyborów, dwa co najmniej fakty są pewne. Po pierwsze – scena polityczna nie będzie zmierzać, mimo starań pana d’Hondta, do modelu dwubiegunowego i po drugie – na scenie tej znajdzie się na pewno na powrót, koalicja lewicowa.

Więcej …

Na lewicy

Biuro Prasowe PPS opublikowało w dniu 16 października 2019 roku informację na temat udziału PPS w wyborach parlamentarnych 2019.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 14 października 2019 roku oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. W Sejmie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów (43,59 procent głosów); Koalicja Obywatelska - 134 mandaty (27,40 procent głosów); SLD - 49 mandatów (12,56 procent głosów);

Więcej …
 

W dniu 11 października 2019 roku w Warszawie Porozumienie Socjalistów zorganizowało konferencję naukową z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Polską.
W części oficjalnej konferencji wystąpili: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny ChRL w Polsce, JE Liu Guangyuan oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusław Liberadzki.

Więcej …
 

Jak podała PAP, w dniu 5 października 2019 roku odbyła się Konwencja Lewicy w Katowicach. Wziął w niej udział m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Więcej …
 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma nowego Przewodniczącego. W dniu 25 września 2019 roku głosami członków Rady OPZZ został nim Andrzej Radzikowski, który do tej pory pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego OPZZ.

Więcej …
 

Polacy mają głód solidarności. Tylko Lewica może go zaspokoić – to motto wyborcze odbywającej się w dniu 20 września 2019 roku w Studiu Filmowym „Panika” w Gdyni Konwencji wyborczej Lewicy. Podczas Konwencji zaprezentowali się liderzy list na Pomorzu, a także liderzy ugrupowań: Wiosny, Razem i SLD.

Więcej …
 

W dniu 10 września 2019 roku odbyło się w Warszawie spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano sytuację polityczną przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2019 roku. Przyjęta została deklaracja „Polsce potrzebna jest lewica”, w której podkreślono wzrost oczekiwań społecznych, co potwierdzają badania, na aktywny udział lewicy w nowym Sejmie i Senacie oraz zwiększenie wpływu wartości ideowych lewicy na treści stanowionego prawa.

Więcej …
 

W dniu 31 sierpnia 2019 roku uległa uprawomocnieniu decyzja Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów.

Więcej …
 

W dniu 31 sierpnia 2019 roku obradowała w Warszawie Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedyskutowano sprawy związane z wyborami parlamentarnymi.

Więcej …
 

W dniu 18 sierpnia 2019 roku w Warszawie odbyła się prezentacja kandydatów na pierwsze miejsca na listach wyborczych Lewicy. Działacze Lewicy Razem otrzymali 6 miejsc, działacze SLD – 17 a działacze Wiosny – 18.

Więcej …
 

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzupełnił wady zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące skrótu nazwy komitetu; nowy skrót to "KW Sojusz Lewicy Demokratycznej", a nie "KW Lewica" - poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Więcej …
 

11 sierpnia 2019 roku Prezydium RN PPS odbyło posiedzenie poświęcone ocenie przebiegu kampanii wyborczej do parlamentu RP 2019 roku. Towarzysze zapoznali się z działaniami sztabów wyborczych i udziałem w nich członków naszej Partii.

Więcej …