Rok 2050

Pobierz książkę

Samospełniająca się przepowiednia?

Do roku 2050 zostało 37 lat, to dużo czasu, jak na wymiar ludzkiego życia, niewiele, jak na wymiar historii. Prof. Wojciech Pomykało, wybitny pedagog, udostępnił redakcji „Przeglądu Socjalistycznego” swoją najnowszą książkę, jeszcze w wersji elektronicznej. Rok 2050 – bo taki nosi ona tytuł, to trudna do określenia, w sensie gatunku, pozycja. Zawiera ona elementy powieści politycznej, dobrej publicystyki, analizy historycznej, także wątki sf. Faktem jest jednak, ze przyswaja się ją wyjątkowo emocjonalnie. Dla wielu bowiem żyjących zawiera elementy przyszłości oparte o analizę przybliżającą twarde fakty niedalekiej przeszłości i dnia dzisiejszego, niektóre upublicznione po raz pierwszy.
Padają tutaj nazwiska, po części fikcyjne, po części realne, znane dziś z wydarzeń sceny światowej.
Punktem wyjścia „Roku 2050” jest konstatacja, że globalizacja w obecnym wymiarze jest procesem nieuchronnym, rozwijającym się, ze skutkami ogarniającymi całą ludzkość. Na nią nakłada się realny świat końca XX i początku XXI wieku z realnymi interesami mającymi globalne skutki – narodowymi, grupowymi, ideologicznymi, religijnymi, korporacyjnymi, także rodzinnymi. Wynikający stąd problem zachowania, rozwoju i zrównoważenia cywilizacji, jest problemem pogodzenia tych interesów i na nowo ułożenia stosunków światowych. Nie jest to łatwe, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, a w opinii autora, może być trudniejsze w latach 30. i 40. aktualnego stulecia. Procesy konfliktu światowego mogą się bowiem zaostrzać. Dzisiejszy kryzys może wchodzić w kolejne fazy niszczące cywilizację.
Autor, znakomity znawca procesów rozwojowych współczesnego świata, wskazuje na wyraźne narastanie konfliktu na linii USA – Chiny, który, jak prognozuje, może zakończyć się starciem nuklearnym, dającym szansę na przebudowę w wyniku jego ograniczonego skutku niszczącego, relacji międzynarodowych.
Istotnym wątkiem książki jest Polska i polskie losy. Autor dokonuje tutaj bardzo krytycznej analizy polskiej transformacji po roku 1989, wskazując precyzyjnie, na co zwracali już uwagę nieliczni autorzy innych publikacji, na podstawowe problemy rozwojowe naszego kraju i problemy społeczno-socjalne Polaków. Zwraca uwagę na niewspółmierne do potrzeb ograniczenie naszej suwerenności, w wyniku dzikiej prywatyzacji i zmian na rynku kapitałowym, od światowych korporacji i wielkich państw jak USA, Niemcy czy Francja. Wskazuje także na niekorzystny dla Polski bilans, jaki powstaje w wyniku naszych relacji z Unia Europejską.
Ciekawą prognozę rysuje autor dla naszej części Europy. Wskazuje na możliwą powtórkę z 1917 roku w Rosji i objęcie władzy przez komunistów, ewolucję ustrojową w Polsce i na Ukrainie w kierunku społecznej gospodarki rynkowej typu skandynawskiego, umocnienie pozycji Polski poprzez nowe uprzemysłowienie i wyciągnięcie krytycznych wniosków z nieudanej transformacji.
Znacząca część tej książki to rozważania na temat rozwoju sytuacji globalnej i możliwości stworzenia zrównoważonego świata w oparciu o realne szacunki zasobów naturalnych np. energii, wody i innych surowców i wyznaczenie w skali globu możliwości konsumpcji w oparciu m.in. o zasady sprawiedliwości społecznej.
Znając wiedzę autora można założyć, że sprawy i problemy, które ujawnia są realne i nie wymagają weryfikacji. A nie są to sprawy błahe. Dla przykładu nie są znane i rozpoznane do końca intencje Chin w ich relacjach ze światem. Tutaj jest o nich dużo. Takich spraw jest więcej.
Warto tą książkę przestudiować, również w tej wersji, zanim ukaże się na papierze. To istotna pozycja na rynku prognoz dotyczących rozwoju świata.
Czy będzie ona samospełniającą się przepowiednią, tego nie wiadomo. Może odegrać jednak rolę inspirującą dla nowych sił społecznych, które powstają w konflikcie do tego realnego świata, jaki widzimy dziś. Siły te dają już o sobie znać, a to dopiero początek drogi. Neoliberalizm i kryzys zrodziły i demony i realne siły szukające dróg wyjścia z zapaści i nierówności, które stale się pogłębiają.

Andrzej Ziemski.


 

Wydanie bieżące

Recenzje

Mało jest w polskiej polityce takich kobiet o których trudno zapomnieć. To domena samców alfa, gdzie nie ma sentymentów a kobiety są tylko kwiatkiem do kożucha. Przeczy temu Aleksandra Jakubowska, czyli słynna „lwica lewicy”, która w wywiadzie-rzece powraca w wielkim stylu.

Więcej …
 

Książka Brazylia, kraj przyszłości? pojawia się w momencie, w którym świat zwraca swoją uwagę w stronę Brazylii. Jednak medialny przekaz niepewnej polityczno-społecznej sytuacji w tym kraju wydaje się jednostronny i zbyt powierzchowny. Odwołanie przez tamtejszy Senat prezydentki Dilmy Rousseff światowe media wiążą z potężnym skandalem korupcyjnym w Petrobrasie oraz rosnącym niezadowoleniem społecznym spowodowanym wydatkami na organizację wielkich imprez sportowych: Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 i Igrzysk Olimpijskich 2016.

Więcej …
 

 
 
centrum
 
 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Statystyka

Odsłon : 3244055

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Tomek Kalita

W ubiegłym roku o tej porze snuliśmy plany współpracy i rozwoju „jego dziecka” – Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Kilka miesięcy temu, już w cieniu choroby, rozmawialiśmy o sytuacji ogólnej, depresji na lewicy i marzeniach, jaką drogą iść. Dziś, po wiadomości o odejściu Tomka, pozostaje samotna refleksja o przemijaniu i wartościach, jakie utrwalają się w ludzkiej pamięci o człowieku bliskim.

Więcej …

Wywiad tygodnia

Czy Gdańsk może być Lepszy?

Z Jędrzejem Włodarczykiem ze stowarzyszenia Lepszy Gdańsk rozmawia Przemysław Prekiel

Jak wygląda obecnie sytuacja lewicy w Gdańsku i szerzej, w Trójmieście?


Gdańsk i okolice to tradycyjnie dość trudny teren dla ugrupowań lewicowych. Ja bym jednak chciał zacząć od ostatecznego ustalenia – czym ta lewica jest?

Więcej …

Na lewicy

W dniu 11 stycznia 2017 roku zebrała się w Warszawie Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy. Rada powstała w wyniku uchwały II Kongresu Lewicy, który obradował w listopadzie ub. roku.

Więcej …
 

Józef Oleksy zmarł 9 stycznia 2015 r. w wyniku ciężkiej choroby nowotworowej. Przyjaciele pragnący  osobiście uczcić pamięć byłego premiera RP, spotkali się w poniedziałek 9 stycznia o godzinie 15.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W imieniu SLD kwiaty złożył przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty.

Więcej …
 

 

W dniu 17 grudnia 2016 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej SLD z udziałem przedstawicieli Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy.

Więcej …
 

16 grudnia 2016 roku w Warszawie przed gmachem Zachęty odbyły się uroczystości związane z 94 rocznicą zamordowania Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta wolnej Polski, powstałej po 123 latach zaborów.

Więcej …
 

W dniach 10-11 grudnia 2016 roku odbył się XVI Kongres Unii Pracy. Wybrano nowe władze partii.

Więcej …
 

Mateusz Piskorski, przewodniczący Partii "Zmiana", znajdujący się aktualnie w odosobnieniu opublikował w dniu 11 grudnia 20`6 roku  list otwarty w sprawach lewicy i Polski.

Więcej …
 

W dniu 10 grudnia 2016 roku odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. Dyskutowano m.in. o wnioskach wynikających dla partii z odbywającego się przed trzema tygodniami II Kongresu Lewicy, problemach społecznych i politycznych, jakie mają miejsce i dotykają Polaków.

Więcej …
 

W dniu 26 listopada 2016 roku odbyła się konferencja „Życie i działalność Ignacego Daszyńskiego. Wartości, o które walczył”. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego wraz z Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Była to jedyna impreza centralna zorganizowana wyłącznie przez organizacje pozarządowe z okazji 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

13 listopada 1904 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyła się demonstracja robotnicza z udziałem bojowców PPS. 112 lat później, również w dniu 13 listopada 2016 roku Organizacja Warszawska PPS zorganizowała uroczystość złożenia kwiatów pod kamieniem upamiętniającym to wydarzenie.

Więcej …
 

W dniu 28 października 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie liderów ugrupowań lewicy w sprawie planowanego na 19 listopada  Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 25 października 2016 roku w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka debata poświęcona problemom polskiej prywatyzacji w okresie ostatnich 25 lat. Wystąpiono z wnioskiem o reindustrializację kraju.

Więcej …