Odrzucone weto

19 grudnia 2008 roku Sejm rozpatrywał weta prezydenta Lecha Kaczyńskiego m.in. do ustaw o emeryturach pomostowych. Sejm większością głosów weto odrzucił.
Za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o emeryturach pomostowych głosowało 285 posłów z klubów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, kół Polska XXI, Socjaldemokracja Polska-Nowa Lewica i Demokratycznego Koła Poselskiego oraz czworo posłów nie zrzeszonych. Przeciwko jego odrzuceniu było 160 posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości, troje posłów klubu Lewica, dwoje posłów nie zrzeszonych  oraz 1 posłanka z koła SdPl-NL. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Sejm nie znalazł większości dla odrzucenia weta w stosunku do ustaw ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zakładach opieki zdrowotnej, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, o ustroju sądów powszechnych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz do przepisów wprowadzających ustawy z zakresu ochrony zdrowia.


OŚWIADCZENIA


OPZZ w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o emeryturach pomostowych

Sejm RP głosami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy odrzucił weto prezydenta do rządowej ustawy o emeryturach pomostowych. Jest to skandaliczna decyzja koalicji parlamentarnej.
Ustawa o emeryturach pomostowych pozbawia prawa do przechodzenia na emerytury kilkaset tysięcy osób pracujących w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. Pozbawia pracowników praw nabytych, podważa zaufanie obywateli do zasad państwa prawa.
Zło, które się zdarzyło, nie jest porażką związków zawodowych – to porażka wszystkich ludzi pracujących w trudnych warunkach i o szczególnym charakterze.
Związki zawodowe nigdy nie zgodzą się na okradanie ludzi ciężkiej pracy z wpłacanych przez wiele lat na system emerytalny składek. Popierając wniosek o odrzucenie weta prezydenta SLD po raz kolejny zawiódł swoich wyborców, a pracownicy w sporze partyjnym stali się przysłowiowym „mięsem armatnim”.
Propozycję Klubu Lewicy skierowania ustawy o emeryturach pomostowych do Trybunału Konstytucyjnego, jako alternatywa dla przyjęcia weta, OPZZ uważa za farsę, bowiem prawo zaskarżania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego przysługuje także związkom zawodowym.
W najbliższym terminie, po konsultacjach z pozostałymi centralami związkowymi, władze statutowe OPZZ dokonają szczegółowej analizy zaistniałej sytuacji i podejmą działania na rzecz zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.
Dokonają także oceny postaw działaczy, którzy podszywają się pod sojuszników ludzi pracy i reprezentujących ich związków zawodowych.

Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
Warszawa, 19 grudnia 2008 r.


Unia Pracy o „pomostówkach”

Dziś rozstrzygnął się los setek tysięcy Polek i Polaków, którzy zgodnie z antypracowniczym projektem rządowym utracą prawo do emerytur pomostowych. Lata temu, decydując się na pracę w jednym trudnych, szkodliwych dla zdrowia zawodów, byli pewni swojego prawa do wcześniejszej emerytury. Dziś im je odebrano.
W związku z dzisiejszym odrzuceniem przez Sejm weta prezydenta do ustaw o emeryturach pomostowych,  jesteśmy zawiedzeni stanowiskiem SLD i jego Klubu Parlamentarnego oraz Klubu SDPL-NL.
Równocześnie chcemy w imieniu Unii Pracy serdecznie podziękować tym posłankom i posłom ugrupowań lewicowych, którzy bronili praw ludzi pracy. Izabela Jaruga-Nowacka, Ryszard Zbrzyzny, Tadeusz Motowidło oraz Zdzisława Janowska pozostali wierni ideałom lewicy i postąpili zgodnie z postulatami związków zawodowych, które wielokrotnie wzywały koalicje rządową do nie odbierania - bez sprawiedliwej rekompensaty - praw nabytych.
Cieszymy się, że są na lewicy posłanki i posłowie, którzy bronią idei, zawartych w programie Unii Pracy.

Waldemar Witkowski  -   Przewodniczący
Marek Poniatowski  -   Wiceprzewodniczący
Katarzyna Matuszewska - Sekretarz ds. Międzynarodowych
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Statystyka

Odsłon : 6038996

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …