Konferencja nt. kryzysu finansowego

19 grudnia 2008 roku w Warszawie odbyła się debata „Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego” zorganizowana przez Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im. J. M. Keynesa oraz Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debata odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej. Uczestniczyło w niej blisko 200 osób z różnych środowisk lewicy, skupionych głównie w Kongresie Porozumienia Lewicy.
Patronat medialny nad imprezą objął „Przegląd Socjalistyczny”.


Podczas debaty wygłoszono następujące referaty:

Panel I: Geneza i przyczyny światowego kryzysu finansowego

1.    Dariusz Rosati, profesor SGH, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Skrajna ocena przyczyn kryzysu finansowego – próba oceny realnej.
2.    Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich: Banki polskie a światowy kryzys finansowy.
3.    Józef Oleksy, b. premier, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Cywilizacyjny wymiar niewydolności współczesnego kapitalizmu.
4.    Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Pracownicy najemni w dobie kryzysu finansowego.
5.    Paweł Bożyk, profesor SGH: Systemowe przyczyny światowego kryzysu finansowego.
6.    Jerzy Żyżyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Strukturalne przyczyny światowego kryzysu finansowego.
7.    Andrzej Kaźmierczak, profesor SGH: Geneza światowego kryzysu finansowego.


Panel II: Skutki światowego kryzysu finansowego

1.    Stanisław Gomułka, profesor, Główny Ekonomista Business Centre Club: Skutki kryzysu – główne różnice między krajami wysoko rozwiniętymi a Polską”.
2.    Adam Gierek, profesor Politechniki Śląskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Europejski handel emisjami CO2 w świetle światowego kryzysu finansowego.
3.    Maria Szyszkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Etyczna strona neoliberalizmu; skutki kryzysu w sferze moralnej.
4.    Jerzy Borowski, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Transnarodowe korporacje wobec światowego kryzysu finansowego.
5.    Hanna Kuzińska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego: Społeczne skutki konsensusu waszyngtońskiego.
6.    Józef M. Fiszer, profesor Instytutu Nauk Politycznych PAN: Społeczno-polityczne skutki światowego kryzysu finansowego dla Polski.
7.    Kazimierz Zieliński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję przedsiębiorstw.


Panel III: W poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu finansowego

1.    Marian Guzek, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Kryzysogenne dysfunkcje państwa i rynku oraz możliwości ich eliminowania.
2.    Ryszard Michalski, dr hab., dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur: W poszukiwaniu nowego paradygmatu międzynarodowych stosunków finansowych.
3.    Tadeusz Sporek, profesor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach: Integracja regionalna jako narzędzie przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w gospodarce światowej.
4.    Jan K. Solarz, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Możliwe scenariusze wyjścia ze światowego kryzysu finansowego.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039013

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …