OPZZ popiera weto prezydenta

Prezydent zawetował w dniu 14 stycznia 2009 roku ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych. OPZZ wydało w tej sprawie oświadczenie, popierając prezydenckie weto. OPZZ uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko apelując do klubów poselskich o nie odrzucanie weta.


OŚWIADCZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wielokrotnie wyrażało krytyczną opinię wobec przyjętej reformy systemu emerytalnego. Swoje uwagi, zastrzeżenia i propozycje wyrażaliśmy na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych a także komisji sejmowych w trakcie prac nad pakietem ustaw kończących reformę, w tym także do projektów ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych i ustawy o emeryturach kapitałowych.
Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy odmowę prezydenta podpisania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.
Uważamy, że przyjęcie weta prezydenta do tej ustawy i rozpoczęcie ponownego procesu legislacyjnego nad organizacją i funkcjonowaniem instytucji wypłacających emerytury ze środków zebranych w otwartych funduszach emerytalnych pozwoli wrócić do dyskusji nad całościowymi rozwiązaniami w zakresie emerytur kapitałowych a także dokonać nowelizacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.
 
Zdaniem OPZZ nowe rozwiązania w zakresie otwartych funduszy emerytalnych, emerytur kapitałowych oraz funduszy emerytur kapitałowych powinny uwzględniać m.in. następujące zagadnienia:
1. zwiększenie możliwości dziedziczenia wypracowanych środków,
2. waloryzację dożywotnich emerytur kapitałowych,
3. wyraźne określenie wysokości do jakiej zgromadzone środki będą gwarantowane przez państwo,
4. obniżenie kosztów obsługi zarówno w OFE, jak i w zakładach emerytalnych,
5. możliwość występowania członków z OFE,
6. obligatoryjne istnienie alternatywnego publicznego zakładu funduszy emerytalnych, będącego własnością Skarbu Państwa,
7. zwiększenie odpisów na Fundusz Gwarantowanych Dożywotnich Emerytur Kapitałowych,
8. podniesienie odpłatności przewidzianych dla ZUS za wykonywanie czynności na rzecz prywatnych instytucji emerytalnych.
 
Z uwagi na zakres i wagę zagadnień wymagających ponownego podjęcia w ponownej procedurze legislacyjnej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się do klubów i kół poselskich o przyjęcie weta prezydenta do tej ustawy.

Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
Warszawa, 14 stycznia 2009 r.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039030

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …