Zebranie sygnatariuszy KPL

W dniu 17 stycznia 2009 roku w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Kongresu Porozumienia Lewicy. Spotkanie było poświęcone aktualnym problemom społeczno-politycznym w kraju, omówiono też sytuację na lewicy oraz zastanawiano się nad strategią KPL w związku z tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Sygnatariusze Kongresu Porozumienia Lewicy podkreślili istotne znaczenie problemów społecznych, jakie pojawiają się w związku ze światowym kryzysem ekonomicznym, dla poziomu życia Polaków. Zwrócono uwagę na skutki kryzysu w naszym kraju, który już w grudniu ub. roku objawił się w postaci wzrostu o ponad 70 tysięcy osób bezrobotnych.
Przyjęto w tej sprawie stanowisko polityczne.
Sygnatariusze KPL postanowili, aby w ramach samego kongresu nie powoływać, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, samodzielnego komitetu wyborczego pod szyldem KPL. Postanowiono wesprzeć te inicjatywy na lewicy i w ramach działań sygnatariuszy, które realizują w tym obszarze założenia programowe KPL.
 
 
APEL KONGRESU POROZUMIENIA LEWICY
W OBRONIE POLAKÓW PRZED KRYZYSEM EKONOMICZNYM

1. Neoliberalny system ekonomiczny stał się główną przyczyną światowego kryzysu ekonomicznego doprowadzając do wzrostu kosztów utrzymania, utrudnień w dostępie do kredytów bankowych, ograniczenia działalności przedsiębiorstw, redukcji zatrudnionych pracowników i wzrostu inflacji. W konsekwencji nastąpiło spowolnienie dynamiki rozwoju gospodarczego wielu państw, w tym także Polski. Przyniosło to negatywne skutki dla wszystkich pracujących, a szczególnie najbiedniejszej części społeczeństwa – najniżej zarabiających, emerytów i rencistów oraz rodzin wielodzietnych.
Dalszy rozwój kryzysu może być tragiczny dla dużej części naszego społeczeństwa, gdyż jego skutki zagrażać będą fizjologicznym podstawom egzystencji oraz bezpieczeństwu socjalnemu Polaków.

2. Kongres Porozumienia Lewicy domaga się rzetelnej oceny skutków stosowania neoliberalnego systemu ekonomicznego w Polsce i uczciwej informacji społeczeństwa o jej wynikach. Skutki postępującego kryzysu najdotkliwiej obciążają najbiedniejszych obywateli naszego kraju. Dlatego też solidaryzujemy się ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie konieczności przyspieszenia konkretnych działań na rzecz ochrony przed skutkami kryzysu szczególnie tej części naszego społeczeństwa.

3. W zaistniałej sytuacji, Kongres Porozumienia Lewicy proponuje utworzenie ruchu obywatelskiego na rzecz obrony interesów ludzi pracy przed skutkami tego kryzysu. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań partii i organizacji lewicowych na rzecz zapewnienia wszystkim pracującym miejsc pracy, zabezpieczenia niezbędnych warunków egzystencji dla emerytów i rencistów oraz rodzin wielodzietnych.

Liczymy na nawiązanie współdziałania i wsparcie przedstawionej inicjatywy.

Prezydium
Kongresu Porozumienia Lewicy
Warszawa, 17 stycznia 2009 r.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039136

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …