Związkowcy i pracodawcy o kryzysie

2 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców działających w komisji trójstronnej. Rozmawiano o skutkach kryzysu ekonomicznego dla świata pracy. Przyjęto wspólny plan działań.

ZWIĄZKOWCY I PRACODAWCY O DZIAŁANIACH W CZASIE KRYZYSU
 
2 lutego 2009 r. odbyło się dwustronne (autonomiczne) posiedzenie organizacji partnerów społecznych (związków zawodowych i pracodawców) w sprawie ustalenia pakietowych rozwiązań na czas kryzysu gospodarczego w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyli wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji wraz z sekretarzami TK następujących organizacji: OPZZ, NSZZ „Solidarność”, FZZ oraz KPP, PKPP Lewitan, ZRP i BCC-ZP. Ustalono:

1. Partnerzy społeczni wypracują i przedstawią rozwiązania w trzech kluczowych obszarach tematycznych:
a) Utrzymanie miejsc pracy w czasie kryzysu,
b) Ochrona popytu (zarówno popytu inwestycyjnego - zdolności inwestycyjnej i płynności finansowej przedsiębiorstw, jak i popytu konsumpcyjnego - siły nabywczej),
c) Ochrona socjalna - rezerwa funduszu „Solidarności społecznej”.
2. Partnerzy społeczni - w trakcie negocjacji - opracują stronami (konsensus wśród związków zawodowych i konsensus wśród pracodawców) propozycje pakietów w każdym z powyższych obszarów tematycznych w terminie do końca bieżącego tygodnia.
 
3. Do końca tygodnia trwają posiedzenia Zespołów problemowych TK:
a) 2 lutego br. (poniedziałek) - ds. prawa pracy i układów zbiorowych,
b) 6 lutego br. (piątek) - połączone ds. ubezpieczeń społecznych i ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,
c) 6 lutego br. (piątek), godz. 11:30 - ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.
4. Na kolejnym dwustronnym posiedzeniu partnerów społecznych, które odbędzie się 10 lutego br. (wtorek), godz. 9:00, strona związkowa i pracodawców postara się - na podstawie przedłożonych propozycji obu stron - wypracować wspólny projekt działań antykryzysowych.

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Statystyka

Odsłon : 6042408

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …