Porozumienie KPL-SLD

20 marca 2009 roku nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy i współdziałaniu w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego pomiędzy Kongresem Porozumienia Lewicy i Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
Dokument podpisali: Grzegorz Napieralski, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz prof. Paweł Bożyk przewodniczący Prezydium Kongresu Porozumienia Lewicy. Porozumie to otwiera drogę do wspólnego konstruowania list wyborczych w ramach Komitetu Wyborczego SLD. Ważnym będzie, czy ludzie lewicy spoza SLD znajdą tam właściwą reprezentację.


Porozumienie wyborcze
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Kongresu Porozumienia  Lewicy
w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

Sojusz Lewicy Demokratycznej i Kongres Porozumienia Lewicy zawierają Koalicję Wyborczą i pragną powołać Koalicyjny Komitet Wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Komitet może zostać poszerzony o inne partie, środowiska polityczne, związki zawodowe i organizacje społeczne, jeśli akceptują one program Partii Europejskich Socjalistów oraz deklarują przynależność do Grupy PES w Parlamencie Europejskim po zdobyciu mandatu.
Naszym wspólnym celem jest wyłonienie reprezentacji, która będzie realizowała w Parlamencie Europejskim program lewicy, w tym zwłaszcza współuczestniczyła w budowie postulowanej przez PES - Europy Socjalnej - Europy równych szans, równości sprawiedliwości i dobrobytu; eliminującej wszelkie formy dyskryminacji i propagującej ekologiczne formy współegzystencji człowieka z naturą.
Dziś w obliczu rosnącego globalnego kryzysu gospodarczego, wzrastającego poczucia braku bezpieczeństwa socjalnego i utraty wielu miejsc pracy przez obywateli, widzimy pilną konieczność zwiększenia wpływu lewicy na politykę europejską.
Kryzys finansowy jest efektem neoliberalnej polityki gospodarczej prowadzonej w ostatnich kilkudziesięciu latach przez prawicę. Odpowiada ona także za systematyczne rozmontowywanie programu państwa opiekuńczego, ograniczanie siły nabywczej świadczeń społecznych, podnoszenie kosztów ochrony zdrowia i brak dostatecznej liczby miejsc pracy dla obywateli. W obliczu skompromitowania się neoliberalnych i konserwatywnych metod zarządzania gospodarką i niemożnością zapewnienia ludziom stabilności ekonomicznej, tylko lewica może pomóc w ciężkim okresie jakim jest kryzys gospodarczy.
Lewica zawsze przestrzegała przed zgubną wiarą w mechanizmy rynkowe, jako najlepszych regulatorów światowej gospodarki i głosiła, że interwencja państwa w wielu dziedzinach gospodarki jest nieodzowna. Uważamy, że należy odwrócić niespójny i niewłaściwy rozwój gospodarczy, doprowadzić do większego i bardziej sprawiedliwego podziału dóbr, lepszego wykorzystywania osiągnięć światowej medycyny, dostępu do edukacji i nowoczesnych technologii. Trzeba dążyć, aby każdy człowiek czuł swoją godność i wartość, przeciwdziałać eliminacji człowieka ze społecznej przydatności. Kryzys uwidocznił, że egoistyczna polityka gospodarcza, nastawiona tylko i wyłącznie na uzyskiwanie zysku, uprzedmiotowiająca człowieka, wywołała wiele niekorzystnych skutków ekonomiczno-społecznych.
Dziś zatem potrzeba wspólnych, integrujących różne postępowe środowiska działań, które odwrócą te niekorzystne tendencje, wyznaczą równomierny i sprawiedliwy rozwój Europy oraz zharmonizowane współżycie różnorodnych społeczeństw, kultur i regionów.
Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Kongres Porozumienia Lewicy zgodnie zobowiązują się do wnoszenia wkładu organizacyjnego w ramach prowadzonej kampanii wyborczej oraz pozyskiwania jak najszerszego poparcia społecznego na rzecz wspólnych kandydatów do PE. Obie partie koordynują swoje imprezy wyborcze i wspólnie je prowadzą.
Sojusz Lewicy Demokratycznej i Kongres Porozumienia Lewicy zgodnie postanawiają, że niniejsze porozumienie o utworzeniu Koalicji Wyborczej i powołaniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego może zostać rozwiązane lub rozszerzone wyłącznie poprzez złożone na piśmie zgodne oświadczenie woli wszystkich stron Umowy, tworzących Koalicję Wyborczą.
Wszelkie kwestie sporne uważa się za rozstrzygnięte, jeśli za konkretną propozycją opowiedzieli się Przewodniczący SLD i Przewodniczący KPL.
Treść umowy koalicyjnej będzie stanowiła załącznik do niniejszego porozumienia.


Przewodniczący SLD     Grzegorz Napieralski

Przewodniczący KPL     Paweł Bożyk                        

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039105

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …