Socjaliści w dniach obchodów 70. rocznicy powstania ChRL

W dniu 11 października 2019 roku w Warszawie Porozumienie Socjalistów zorganizowało konferencję naukową z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Polską.
W części oficjalnej konferencji wystąpili: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny ChRL w Polsce, JE Liu Guangyuan oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusław Liberadzki.


W swoim przemówieniu ambasador Liu stwierdził, że od czasu założenia, Chińska Republika Ludowa stała się fenomenem rozwoju gospodarczego i stabilności politycznej, co jest rzadkością na świecie. Kluczem do sukcesu Chin jest droga socjalistyczna o specyficznych, chińskich cechach, która okazała się całkowicie słuszna. Podkreślił, że silne przywództwo KPCh, szczere poparcie szerokich mas ludowych i głębokie zrozumienie praw historii są źródłami zaufania i rozwoju Chin.
Europoseł, prof. Bogusław Liberadzki stwierdził, że oglądał wielką uroczystość Chińskiego Dnia Narodowego i odczuł głęboko narodową dumę i patriotyczny entuzjazm Chińczyków. Zauważył, że Chiny i Europa są dla siebie ważnymi partnerami. Powinniśmy wykorzystać ważne możliwości inicjatywy „One Belt, One Road” w zakresie budowy infrastruktury, wzajemnych połączeń, pogłębić pragmatyczną współpracę w różnych dziedzinach i rozwijać wspólny rozwój. Mam szczerą nadzieję, że Chiny utrzymają długoterminowy dobrobyt i stabilność, co ma ogromne znaczenie dla świata – stwierdził.
W drugiej, naukowej części konferencji zaprezentowane zostały cztery referaty dotyczące różnorodnych aspektów rozwoju i sukcesów Chińskiej Republiki Ludowej, szczególnie w sferze nienotowanego w historii ludzkości trwałego poziomu wzrostu gospodarczego i pokonywania kolejnych barier cywilizacyjnych. Referaty wygłosili profesorowie – Władysław Szymański, Paweł Bożyk i Wojciech Pomykało oraz dr Sylwester Szafarz.
Konferencji towarzyszyło duże zainteresowanie. Wzięło w niej udział ponad 150 osób, w tym działacze państwowi, dyplomaci, eksperci i uczeni oraz dziennikarze. Obecni byli przedstawiciele lewicy m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej i Ruchu Odrodzenia Gospodarczego a także grupa aktywistów Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia „Dom Polski”.


Budowa zaufania gwarancją lepszej przyszłości
Przemówienie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej JE Pana Liu Guangyuan


Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Jestem niezwykle szczęśliwy widząc tak wiele osób, którym zależy na rozwoju Chin i szczerej przyjaźni z Państwem Środka. Są Państwo uczestnikami, świadkami oraz popularyzatorami przyjaźni chińsko-polskiej. W imieniu Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce pragnę wyrazić wobec Państwa najwyższy szacunek i szczerze Państwu podziękować.
Niedawno hucznie obchodziliśmy 70. rocznicę proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. W ciągu tych 70. lat Chiny z biednego i zamkniętego państwa przeistoczyły się w drugą co do wielkości gospodarkę świata i największy kraj przemysłowy o najwyższych rezerwach walutowych. W państwo, które stale wprowadza innowacje technologiczne i rozszerza wpływy międzynarodowe, a jego wkład we wzrost światowej gospodarki przekroczył w ostatnich latach 30%. W tym roku Chiny staną się największym globalnym konsumentem i stworzą większe możliwości rozwoju dla każdego kraju na świecie. Można powiedzieć, że Chinom wystarczyło kilkadziesiąt lat, by osiągnąć, to co inne kraje osiągnęły przez stulecia. Chiny przeżywają rzadko spotykany cud gospodarczy, udało się tu również stworzyć stabilną sytuację polityczną. Zasadniczą przyczyną naszego sukcesu jest podążanie ścieżką socjalizmu o chińskiej specyfice; jest to ścieżka, której słuszności jesteśmy pewni.
Nasze przekonanie wynika z silnego przywództwa Komunistycznej Partii Chin. KPCh jest liderem i twórcą drogi socjalizmu o chińskiej specyfice. Gdyby nie było KPCh, nie byłoby również Nowych Chin. KPCh reprezentuje podstawowe interesy większości obywateli, nie odnosząc przy tym korzyści własnych. Jest partią polityczną, zjednoczoną przez wspólne ideały i przekonania, dlatego może działać dla społeczeństwa, rządzić i z całych sił służyć ludziom. KPCh nie zapomina o swej pierwotnej misji, a równocześnie postępuje z duchem czasu, tak by zachować prawdziwy charakter i prężność rządów, a przy tym poprowadzić Chińczyków do ciągłego zdobywania coraz to większych osiągnięć.
Nasze przekonanie wynika ze szczerego wsparcia ze strony ludzi. W ciągu zaledwie kilku dekad w Chinach 700 mln osób wyszło z ubóstwa, a 400 mln znalazło się w grupie osób o średnich dochodach. W przyszłym roku całkowicie zostanie wyeliminowany problem ubóstwa i stworzone zostanie społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, co stanowić będzie realizację pierwszego celu na stulecie. Obywatele Chin na własnej skórze doświadczyli epokowej zmiany, zdali sobie sprawę, że ścieżka socjalizmu o chińskiej specyfice jest najlepszą i zasadniczo najbardziej korzystną drogą rozwoju. Tę właśnie ścieżkę stanowczo wspierają.
Nasze przekonanie wynika z głębokiego zrozumienia praw rządzących historią. Unikalna chińska tradycja, historia i warunki narodowe zdeterminowały nas do obrania drogi rozwoju odpowiadającej naszym realiom. Socjalizm o chińskiej specyfice opiera się na dokładnym zrozumieniu rzeczywistości, zastosowaniu się do praw historycznych i zgłębieniu własnych uwarunkowań narodowych. Jest to właściwy sposób na rozwiązanie problemów Chin. KPCh poszukując prawdy w rzeczywistości wyciągnęła ważny wniosek, według którego socjalizm o chińskiej specyfice wkroczył w Nową Erę, a rozwojowi Chin wyznaczył nową pozycję historyczną i jasno wskazał dalszy kierunek.
W tym roku obchodzimy 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chińską Republika Ludową a Polską. Na przestrzeni tych 70. lat mimo zmian w sytuacji międzynarodowej motywami przewodnimi stosunków chińsko-polskich od początku do końca pozostają przyjaźń i współpraca. W 2016 r. przewodniczący Xi Jinping odwiedził Polskę. Wtedy też stosunki dwustronne zostały podniesione do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa, otwierając tym samym nowy rozdział w stosunkach chińsko-polskich. W tym nowym punkcie historii przyjazna współpraca między Chinami a Polską z pewnością przyniesie nowe możliwości i sukcesy. Mamy przekonanie, że tak właśnie będzie.
Będzie tak, gdyż tradycyjna przyjaźń między Chinami a Polską jest coraz trwalsza. W ciągu ostatnich 70 lat, nie zważając na trudności, Chiny i Polska zawsze pomagały sobie wzajemnie, dzieliły trudności, szanowały prawo każdego kraju i narodu do wyboru własnej ścieżki rozwoju oraz wspierały się wzajemnie w sprawach dotyczących ich podstawowych interesów i znaczących problemów. Umacniana przez lata przyjaźń stała się cennym skarbem obu stron. W nowej erze jest nieustanie odświeżana i rozbudzana, inspiruje oba narody do pogłębiania wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz stanowi solidny fundament dla trwałego i zdrowego rozwoju stosunków chińsko-polskich.
Będzie tak, gdyż wszechstronne strategiczne partnerstwo między Chinami i Polską pobudziło rozwój. Od czasu jego ustanowienia wzajemne zaufanie polityczne między Chinami a Polską nieustannie pogłębia się, współpraca w różnych dziedzinach przynosi owoce, wymiana kulturalna z każdym dniem jest coraz bardziej intensywna, a współdziałanie w zakresie spraw międzynarodowych staje się coraz silniejsze. W ramach inicjatywy „Pasa i szlaku” oraz „17 + 1” oba kraje wzmocnią strategiczne więzi, pomnożą wzajemnie uzupełniające się walory, będą poszukiwać drogi wspólnego rozwoju i staną się ważnymi partnerami wspierającymi się w rozwoju i stosunkach dyplomatycznych.
Będzie tak, gdyż nie można powstrzymać ogólnego trendu dążącego do globalnego pokoju, rozwoju, współpracy i wspólnych wygranych. Rozwija się wielobiegunowość świata i globalizacja gospodarki. Poszczególne kraje są od siebie uzależnione i dzielą wspólny los. Mentalność z czasów zimnej wojny i gier o sumie zerowej już dawno powinny odejść do lamusa. Pokój, rozwój, współpraca i wspólne wygrane to wartości, które stały się powszechnym dążeniem obywateli wszystkich krajów i znakiem czasu. Chiny i Polska dzielą stanowisko w zakresie ochrony multilateralizmu i otwartej gospodarki światowej. Mamy wspólny cel w zakresie poprawy globalnego zarządzania oraz ochrony pokoju i stabilności na świecie. Oba kraje powinny współpracować tak, by sprostać globalnym wyzwaniom i wnieść pozytywny wkład w szerzenie dobrobytu i stabilności na świecie.
Zaufanie jest cenniejsze niż złoto. Chiny i Polska to kraje rozwijające się z szerokimi możliwościami i perspektywami współpracy, znajdujące się obecnie w historycznym momencie, w którym współistnieją wyzwania oraz szanse. Musimy dostrzec ogólne trendy, wzmocnić wzajemne zaufanie i współpracować tak, by zapewnić lepszą przyszłość Chinom i Polsce. Powinniśmy nadal ciężko pracować dla wspólnego dobra obu narodów i dążyć do stworzenia wspólnej przyszłości ludzkości.


 

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Statystyka

Odsłon : 5115413

Temat dnia

Amerykańskie wojska w Polsce: haniebna umowa

Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości co do lokajskiego statusu Polski wobec Stanów Zjednoczonych, to po przeczytaniu warunków stacjonowania amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, powinien je ostatecznie stracić.
Po i tak już dostatecznie kompromitujących negocjacjach, przypominających raczej pokorne błagania o stacjonowanie na polskiej ziemi obcych, amerykańskich wojsk, przyszedł czas na sfinalizowanie tej sprawy. Portal Onet dostarczył szczegóły umowy wojskowej z USA, dotyczącej statusu wojsk stacjonujących w Polsce.

Więcej …

Na lewicy

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !