Socjaliści w dniach obchodów 70. rocznicy powstania ChRL

W dniu 11 października 2019 roku w Warszawie Porozumienie Socjalistów zorganizowało konferencję naukową z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Polską.
W części oficjalnej konferencji wystąpili: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny ChRL w Polsce, JE Liu Guangyuan oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusław Liberadzki.


W swoim przemówieniu ambasador Liu stwierdził, że od czasu założenia, Chińska Republika Ludowa stała się fenomenem rozwoju gospodarczego i stabilności politycznej, co jest rzadkością na świecie. Kluczem do sukcesu Chin jest droga socjalistyczna o specyficznych, chińskich cechach, która okazała się całkowicie słuszna. Podkreślił, że silne przywództwo KPCh, szczere poparcie szerokich mas ludowych i głębokie zrozumienie praw historii są źródłami zaufania i rozwoju Chin.
Europoseł, prof. Bogusław Liberadzki stwierdził, że oglądał wielką uroczystość Chińskiego Dnia Narodowego i odczuł głęboko narodową dumę i patriotyczny entuzjazm Chińczyków. Zauważył, że Chiny i Europa są dla siebie ważnymi partnerami. Powinniśmy wykorzystać ważne możliwości inicjatywy „One Belt, One Road” w zakresie budowy infrastruktury, wzajemnych połączeń, pogłębić pragmatyczną współpracę w różnych dziedzinach i rozwijać wspólny rozwój. Mam szczerą nadzieję, że Chiny utrzymają długoterminowy dobrobyt i stabilność, co ma ogromne znaczenie dla świata – stwierdził.
W drugiej, naukowej części konferencji zaprezentowane zostały cztery referaty dotyczące różnorodnych aspektów rozwoju i sukcesów Chińskiej Republiki Ludowej, szczególnie w sferze nienotowanego w historii ludzkości trwałego poziomu wzrostu gospodarczego i pokonywania kolejnych barier cywilizacyjnych. Referaty wygłosili profesorowie – Władysław Szymański, Paweł Bożyk i Wojciech Pomykało oraz dr Sylwester Szafarz.
Konferencji towarzyszyło duże zainteresowanie. Wzięło w niej udział ponad 150 osób, w tym działacze państwowi, dyplomaci, eksperci i uczeni oraz dziennikarze. Obecni byli przedstawiciele lewicy m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej i Ruchu Odrodzenia Gospodarczego a także grupa aktywistów Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia „Dom Polski”.


Budowa zaufania gwarancją lepszej przyszłości
Przemówienie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej JE Pana Liu Guangyuan


Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Jestem niezwykle szczęśliwy widząc tak wiele osób, którym zależy na rozwoju Chin i szczerej przyjaźni z Państwem Środka. Są Państwo uczestnikami, świadkami oraz popularyzatorami przyjaźni chińsko-polskiej. W imieniu Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce pragnę wyrazić wobec Państwa najwyższy szacunek i szczerze Państwu podziękować.
Niedawno hucznie obchodziliśmy 70. rocznicę proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. W ciągu tych 70. lat Chiny z biednego i zamkniętego państwa przeistoczyły się w drugą co do wielkości gospodarkę świata i największy kraj przemysłowy o najwyższych rezerwach walutowych. W państwo, które stale wprowadza innowacje technologiczne i rozszerza wpływy międzynarodowe, a jego wkład we wzrost światowej gospodarki przekroczył w ostatnich latach 30%. W tym roku Chiny staną się największym globalnym konsumentem i stworzą większe możliwości rozwoju dla każdego kraju na świecie. Można powiedzieć, że Chinom wystarczyło kilkadziesiąt lat, by osiągnąć, to co inne kraje osiągnęły przez stulecia. Chiny przeżywają rzadko spotykany cud gospodarczy, udało się tu również stworzyć stabilną sytuację polityczną. Zasadniczą przyczyną naszego sukcesu jest podążanie ścieżką socjalizmu o chińskiej specyfice; jest to ścieżka, której słuszności jesteśmy pewni.
Nasze przekonanie wynika z silnego przywództwa Komunistycznej Partii Chin. KPCh jest liderem i twórcą drogi socjalizmu o chińskiej specyfice. Gdyby nie było KPCh, nie byłoby również Nowych Chin. KPCh reprezentuje podstawowe interesy większości obywateli, nie odnosząc przy tym korzyści własnych. Jest partią polityczną, zjednoczoną przez wspólne ideały i przekonania, dlatego może działać dla społeczeństwa, rządzić i z całych sił służyć ludziom. KPCh nie zapomina o swej pierwotnej misji, a równocześnie postępuje z duchem czasu, tak by zachować prawdziwy charakter i prężność rządów, a przy tym poprowadzić Chińczyków do ciągłego zdobywania coraz to większych osiągnięć.
Nasze przekonanie wynika ze szczerego wsparcia ze strony ludzi. W ciągu zaledwie kilku dekad w Chinach 700 mln osób wyszło z ubóstwa, a 400 mln znalazło się w grupie osób o średnich dochodach. W przyszłym roku całkowicie zostanie wyeliminowany problem ubóstwa i stworzone zostanie społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, co stanowić będzie realizację pierwszego celu na stulecie. Obywatele Chin na własnej skórze doświadczyli epokowej zmiany, zdali sobie sprawę, że ścieżka socjalizmu o chińskiej specyfice jest najlepszą i zasadniczo najbardziej korzystną drogą rozwoju. Tę właśnie ścieżkę stanowczo wspierają.
Nasze przekonanie wynika z głębokiego zrozumienia praw rządzących historią. Unikalna chińska tradycja, historia i warunki narodowe zdeterminowały nas do obrania drogi rozwoju odpowiadającej naszym realiom. Socjalizm o chińskiej specyfice opiera się na dokładnym zrozumieniu rzeczywistości, zastosowaniu się do praw historycznych i zgłębieniu własnych uwarunkowań narodowych. Jest to właściwy sposób na rozwiązanie problemów Chin. KPCh poszukując prawdy w rzeczywistości wyciągnęła ważny wniosek, według którego socjalizm o chińskiej specyfice wkroczył w Nową Erę, a rozwojowi Chin wyznaczył nową pozycję historyczną i jasno wskazał dalszy kierunek.
W tym roku obchodzimy 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chińską Republika Ludową a Polską. Na przestrzeni tych 70. lat mimo zmian w sytuacji międzynarodowej motywami przewodnimi stosunków chińsko-polskich od początku do końca pozostają przyjaźń i współpraca. W 2016 r. przewodniczący Xi Jinping odwiedził Polskę. Wtedy też stosunki dwustronne zostały podniesione do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa, otwierając tym samym nowy rozdział w stosunkach chińsko-polskich. W tym nowym punkcie historii przyjazna współpraca między Chinami a Polską z pewnością przyniesie nowe możliwości i sukcesy. Mamy przekonanie, że tak właśnie będzie.
Będzie tak, gdyż tradycyjna przyjaźń między Chinami a Polską jest coraz trwalsza. W ciągu ostatnich 70 lat, nie zważając na trudności, Chiny i Polska zawsze pomagały sobie wzajemnie, dzieliły trudności, szanowały prawo każdego kraju i narodu do wyboru własnej ścieżki rozwoju oraz wspierały się wzajemnie w sprawach dotyczących ich podstawowych interesów i znaczących problemów. Umacniana przez lata przyjaźń stała się cennym skarbem obu stron. W nowej erze jest nieustanie odświeżana i rozbudzana, inspiruje oba narody do pogłębiania wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz stanowi solidny fundament dla trwałego i zdrowego rozwoju stosunków chińsko-polskich.
Będzie tak, gdyż wszechstronne strategiczne partnerstwo między Chinami i Polską pobudziło rozwój. Od czasu jego ustanowienia wzajemne zaufanie polityczne między Chinami a Polską nieustannie pogłębia się, współpraca w różnych dziedzinach przynosi owoce, wymiana kulturalna z każdym dniem jest coraz bardziej intensywna, a współdziałanie w zakresie spraw międzynarodowych staje się coraz silniejsze. W ramach inicjatywy „Pasa i szlaku” oraz „17 + 1” oba kraje wzmocnią strategiczne więzi, pomnożą wzajemnie uzupełniające się walory, będą poszukiwać drogi wspólnego rozwoju i staną się ważnymi partnerami wspierającymi się w rozwoju i stosunkach dyplomatycznych.
Będzie tak, gdyż nie można powstrzymać ogólnego trendu dążącego do globalnego pokoju, rozwoju, współpracy i wspólnych wygranych. Rozwija się wielobiegunowość świata i globalizacja gospodarki. Poszczególne kraje są od siebie uzależnione i dzielą wspólny los. Mentalność z czasów zimnej wojny i gier o sumie zerowej już dawno powinny odejść do lamusa. Pokój, rozwój, współpraca i wspólne wygrane to wartości, które stały się powszechnym dążeniem obywateli wszystkich krajów i znakiem czasu. Chiny i Polska dzielą stanowisko w zakresie ochrony multilateralizmu i otwartej gospodarki światowej. Mamy wspólny cel w zakresie poprawy globalnego zarządzania oraz ochrony pokoju i stabilności na świecie. Oba kraje powinny współpracować tak, by sprostać globalnym wyzwaniom i wnieść pozytywny wkład w szerzenie dobrobytu i stabilności na świecie.
Zaufanie jest cenniejsze niż złoto. Chiny i Polska to kraje rozwijające się z szerokimi możliwościami i perspektywami współpracy, znajdujące się obecnie w historycznym momencie, w którym współistnieją wyzwania oraz szanse. Musimy dostrzec ogólne trendy, wzmocnić wzajemne zaufanie i współpracować tak, by zapewnić lepszą przyszłość Chinom i Polsce. Powinniśmy nadal ciężko pracować dla wspólnego dobra obu narodów i dążyć do stworzenia wspólnej przyszłości ludzkości.


 

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Statystyka

Odsłon : 5083895

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Wolny rynek weryfikuje system USA

Sytuacja gospodarek państw została poważnie zachwiana przez koronawirusa. UE przeznacza na zabezpieczenie miejsc pracy pracowników państw członkowskich 100 mld euro, jednak nie zmienia to faktu iż projekt pod szyldem "Unia Europejska" okazał się kolosem na glinianych nogach. Koronawirus uwidocznił puste slogany o integracji europejskiej oraz po raz kolejny udowodnił że UE pod postacią jaką znamy dzisiaj to jedynie twór uzależniający państwa mniejsze od kapitału państw takich jak Niemcy czy Francja.

Więcej …

Na lewicy

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 marca 2020 roku dwa stanowiska polityczne związane z aktualną sytuacją w kraju. Jedno dotyczy tzw. tarczy antykryzysowej, drugie terminu wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

Apel do Prezydenta i Premiera RP o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r.
(do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu RP)

Więcej …
 

Według danych oficjalnych na 21 marca 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 34 komitety wyborcze.

Więcej …
 

Prezydium Porozumienia Socjalistów przyjęło w dniu 18 marca 2010 roku stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich. Socjaliści opowiadają się za ich przełożeniem w czasie, w związku z niemożliwością dopełnienia zapisów Konstytucji dotyczących warunków i trybu wyborów oraz samej kampanii.

Więcej …
 

W dniu 3 marca 2020 roku w Warszawie zmarł Stanisław Kania, ostatni I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR.

Więcej …
 

W warszawskiej siedzibie NOT odbyło się, 1 marca spotkanie kandydata lewicy do Sejmu RP Roberta Biedronia. W spotkaniu uczestniczyli między innymi, Włodzimierz Czarzasty (SLD) oraz Adrian Zandberg (RAZEM)

Więcej …
 

W dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Po raz pierwszy wziął w nim udział wybrany przed rokiem, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, sen. Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

Z dokumentów przekazanych PAP w dniu 4 lutego 2020 roku wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o wpisaniu do ewidencji partii politycznych zmian w statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która zmienia nazwę SLD na "Nowa Lewica". Sąd wpisał również do ewidencji znak graficzny "Lewica", którym SLD, Wiosna i Lewica Razem posługiwała się w kampanii parlamentarnych i którym posługuje się także klub parlamentarny.

Więcej …
 

W dniu 1 Lutego 2020 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 31 stycznia 2010 roku mija 15 rocznica śmierci Jana Mulaka – honorowego przewodniczącego PPS, działacza społecznego, wyśmienitego trenera i wychowawcy, wielkiego patrioty i żołnierza.

Więcej …
 

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie Koła PPS Warszawa Śródmieście. Dyskutowano o przygotowaniach do wyborów prezydenckich. Koło przyjęło uchwałę w tej sprawie skierowaną do Rady Naczelnej PPS, której posiedzenie planowane jest na dzień 2 lutego.

Więcej …
 

W dniach 20-21 stycznia 2020 roku w Warszawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski”.

Więcej …