Konferencja w Nałęczowie

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.
Organizatorami konferencji były następujące instytucje i organizacje: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji.
Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
Wprowadzenie do konferencji - Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski, Wszechnica Polska
Moi nauczyciele i mistrzowie - Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, Lublin
Pedagogika zdrowia – współczesne cele - Prof. zw. dr hab. nauk med. Janusz Szymborski, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wartość relacji mistrz – uczeń w kształtowaniu postaw młodego lekarza - Lek. med. Piotr Kasztelowicz, Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpital Powiatowy, Chełmża
Dwa oblicza Mistrza albo Nauczyciel Przepołowiony - Prof. zw. dr hab. Jerzy Kochan, Kierownik Zakładu Filozofii Kultury, Uniwersytet Szczeciński
Vincent van Gogh – Światło Mistrza - Mirela Nawrot, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner, Gliwice
Negacja autorytetów jako zasada społeczeństwa masowego - Dr Katarzyna Cwynar. Uniwersytet Rzeszowski, Sekretarz Naukowy rocznika <SOFIA>
Wyobraźnia, pożądanie i zgoda w twórczości prof. Marii Szyszkowskiej -  Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, b. Kierownik Katedry Pokoju i Probacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jak Alcybiades - Sławomir Malinowski, Producent, Scenarzysta, Reżyser, Autor ogólnopolskich programów popularno-naukowych i reportaży w TV, współpracuje z National Aeronauties and Space Administration (NASA)
Książka w rękach mistrza - Prof. SGGW Dr hab. Monika Podkowińska, Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Feliks Popławski – Wychowawca wielkiej miary - Dr  Iwona Błaszczak, Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Profesor Zbigniew Ziembiński – mój nauczyciel prawa  i nauczyciel bycia prawnikiem - Prof. zw. dr hab. Marzena Kordela, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Zasługi pedagoga międzywojnia Tadeusza Czapczyńskiego na zintegrowane kształcenie językowe w szkole - Dr Katarzyna Grzyb, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Kazimierz Wyka – mistrz krytyki literackiej - Janusz Termer, Sekretarz Generalny Polskiego Oddziału  Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji
O. Prof. Leon Dyczewski – autorytet rzeczywisty wyzwalający - Prof. dr hab. Teresa Sołtysiak, kierownik Zakładu Socjologii  Wychowania i Resocjalizacji, oraz Studenci Maria Woźniakowska i Adam Kaczorowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Profesor Tadeusz Wroński i jego pedagogika skrzypcowa - Dr hab. Agnieszka Marucha. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa
Rola nauczyciela w procesie edukacji nieformalnej - Dr Agnieszka Dybowska, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Skutki i zagrożenia asymilacji językowo-kulturowej. Wizje asymilacji mniejszości narodowych sprzed 100 lat - Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
O demokracji w nauce. Mistrzowie, Pedagodzy, Nauczyciele - Prof. dr hab. Robert Jastrzębski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza  jako element budowania ładu autorytarnego - Doc. Dr hab. Władysław T. Kulesza, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Wolnomularskie ideały Stanisława Kostki Potockiego w utrwalaniu kultury polskiej - Dr Katarzyna Karaskiewicz, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa
Idea mistrza - Prof. UJK Dr hab.  Anna Kieszkowska - Uniwersytet  Jana Kochanowskiego, Kielce
Jan Szczepański - profesor socjologii jako mistrz, nauczyciel i wychowawca - Prof. UR Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski
Polscy filozofowie jako mistrzowie języka - Dr Alina B. Jagiełłowicz,  Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski, Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim
Spektakl artystyczny - twórca prof. dr hab. Krystyna Leśniak – Moczuk
Lew Trocki i jego rola w kształtowaniu teorii i praktyki rewolucyjnego socjalizmu - Redaktor Stefan Owczarz, Niezależny Publicysta, Katowice
Edward Gierek – niespełniony idol lewicy - Dr Edward Karolczuk, Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Rybnik
Czego nas uczy XXI wieczna negacja relacji mistrz – uczeń? - Dr Tomasz Kozłowski, Członek Zarządu Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji
Odpoczywający umysł wewnętrzny mistrzem. Taoistyczne zamiłowanie do swobody bycia - Arian Kowalski, Doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Budda – mistrz pacyfistów - Jan Stępień, Pisarz, Artysta, członek ZLP i SEC, Nałęczów
Drugi człowiek - Anna Cordes, Tłumacz, Prawnik, Ekonomista, Hiszpania
Refleksje o roli autorytetu naukowego w prawie konstytucyjnym - Prof. dr hab. Ryszard Piotrowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Autorytet, mistrz – czy w medycynie jest to możliwe? - Edyta Jakiewicz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Mistrzowie Aleksandra Rogalskiego - Małgorzata Jaworska – Gilde, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Mistrzynie i uczennice – wzajemne odkrywanie siebie literaturą - Marta Mastoł, Studentka, Uniwersytet Warszawski
Czy można nauczyć religii? -  Poeta, Eseista Mirosław J. Gontarski, Członek ZLP, Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim
Fenomen przywództwa w mniejszościowych Kościołach i Związkach Wyznaniowych - Prof. dr hab. Tadeusz Mędzelowski, Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz
Profesor Maria Szyszkowska jako nauczyciel - Witold Dorosz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Idea mistrza - Magdalena Kierzek, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz
Blaski i cienie relacji mistrz – uczeń - Katarzyna Tynkiewicz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski.
W konferencji uczestniczyło blisko sto osób z różnych środowisk naukowych, także liczni obserwatorzy, dziennikarze. Miały miejsce ciekawe dyskusje stanowiące twórcze uzupełnienie opinii i refleksji referentów.
Patronat medialny nad konferencją sprawuje „Przegląd Socjalistyczny”.


 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 172 gości 

Statystyka

Odsłon : 5962794

Temat dnia

Myśli ze Strasburga

Wysłuchałem wystąpienia premiera Morawieckiego i mam kilka spostrzeżeń. Wystąpienie było sprawne i dobrze wygłoszone. W części pierwszej trzeba zgodzić się z krytyką Unii choćby w sprawie rajów podatkowych oraz pokazania korzyści gospodarczych krajów zachodu z integracji europejskiej.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …