Konferencja w Nałęczowie

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.
Organizatorami konferencji były następujące instytucje i organizacje: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji.
Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
Wprowadzenie do konferencji - Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski, Wszechnica Polska
Moi nauczyciele i mistrzowie - Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, Lublin
Pedagogika zdrowia – współczesne cele - Prof. zw. dr hab. nauk med. Janusz Szymborski, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wartość relacji mistrz – uczeń w kształtowaniu postaw młodego lekarza - Lek. med. Piotr Kasztelowicz, Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpital Powiatowy, Chełmża
Dwa oblicza Mistrza albo Nauczyciel Przepołowiony - Prof. zw. dr hab. Jerzy Kochan, Kierownik Zakładu Filozofii Kultury, Uniwersytet Szczeciński
Vincent van Gogh – Światło Mistrza - Mirela Nawrot, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner, Gliwice
Negacja autorytetów jako zasada społeczeństwa masowego - Dr Katarzyna Cwynar. Uniwersytet Rzeszowski, Sekretarz Naukowy rocznika <SOFIA>
Wyobraźnia, pożądanie i zgoda w twórczości prof. Marii Szyszkowskiej -  Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, b. Kierownik Katedry Pokoju i Probacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jak Alcybiades - Sławomir Malinowski, Producent, Scenarzysta, Reżyser, Autor ogólnopolskich programów popularno-naukowych i reportaży w TV, współpracuje z National Aeronauties and Space Administration (NASA)
Książka w rękach mistrza - Prof. SGGW Dr hab. Monika Podkowińska, Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Feliks Popławski – Wychowawca wielkiej miary - Dr  Iwona Błaszczak, Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Profesor Zbigniew Ziembiński – mój nauczyciel prawa  i nauczyciel bycia prawnikiem - Prof. zw. dr hab. Marzena Kordela, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Zasługi pedagoga międzywojnia Tadeusza Czapczyńskiego na zintegrowane kształcenie językowe w szkole - Dr Katarzyna Grzyb, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Kazimierz Wyka – mistrz krytyki literackiej - Janusz Termer, Sekretarz Generalny Polskiego Oddziału  Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji
O. Prof. Leon Dyczewski – autorytet rzeczywisty wyzwalający - Prof. dr hab. Teresa Sołtysiak, kierownik Zakładu Socjologii  Wychowania i Resocjalizacji, oraz Studenci Maria Woźniakowska i Adam Kaczorowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Profesor Tadeusz Wroński i jego pedagogika skrzypcowa - Dr hab. Agnieszka Marucha. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa
Rola nauczyciela w procesie edukacji nieformalnej - Dr Agnieszka Dybowska, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Skutki i zagrożenia asymilacji językowo-kulturowej. Wizje asymilacji mniejszości narodowych sprzed 100 lat - Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
O demokracji w nauce. Mistrzowie, Pedagodzy, Nauczyciele - Prof. dr hab. Robert Jastrzębski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza  jako element budowania ładu autorytarnego - Doc. Dr hab. Władysław T. Kulesza, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Wolnomularskie ideały Stanisława Kostki Potockiego w utrwalaniu kultury polskiej - Dr Katarzyna Karaskiewicz, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa
Idea mistrza - Prof. UJK Dr hab.  Anna Kieszkowska - Uniwersytet  Jana Kochanowskiego, Kielce
Jan Szczepański - profesor socjologii jako mistrz, nauczyciel i wychowawca - Prof. UR Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski
Polscy filozofowie jako mistrzowie języka - Dr Alina B. Jagiełłowicz,  Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski, Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim
Spektakl artystyczny - twórca prof. dr hab. Krystyna Leśniak – Moczuk
Lew Trocki i jego rola w kształtowaniu teorii i praktyki rewolucyjnego socjalizmu - Redaktor Stefan Owczarz, Niezależny Publicysta, Katowice
Edward Gierek – niespełniony idol lewicy - Dr Edward Karolczuk, Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Rybnik
Czego nas uczy XXI wieczna negacja relacji mistrz – uczeń? - Dr Tomasz Kozłowski, Członek Zarządu Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji
Odpoczywający umysł wewnętrzny mistrzem. Taoistyczne zamiłowanie do swobody bycia - Arian Kowalski, Doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Budda – mistrz pacyfistów - Jan Stępień, Pisarz, Artysta, członek ZLP i SEC, Nałęczów
Drugi człowiek - Anna Cordes, Tłumacz, Prawnik, Ekonomista, Hiszpania
Refleksje o roli autorytetu naukowego w prawie konstytucyjnym - Prof. dr hab. Ryszard Piotrowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Autorytet, mistrz – czy w medycynie jest to możliwe? - Edyta Jakiewicz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Mistrzowie Aleksandra Rogalskiego - Małgorzata Jaworska – Gilde, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Mistrzynie i uczennice – wzajemne odkrywanie siebie literaturą - Marta Mastoł, Studentka, Uniwersytet Warszawski
Czy można nauczyć religii? -  Poeta, Eseista Mirosław J. Gontarski, Członek ZLP, Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim
Fenomen przywództwa w mniejszościowych Kościołach i Związkach Wyznaniowych - Prof. dr hab. Tadeusz Mędzelowski, Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz
Profesor Maria Szyszkowska jako nauczyciel - Witold Dorosz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Idea mistrza - Magdalena Kierzek, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz
Blaski i cienie relacji mistrz – uczeń - Katarzyna Tynkiewicz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski.
W konferencji uczestniczyło blisko sto osób z różnych środowisk naukowych, także liczni obserwatorzy, dziennikarze. Miały miejsce ciekawe dyskusje stanowiące twórcze uzupełnienie opinii i refleksji referentów.
Patronat medialny nad konferencją sprawuje „Przegląd Socjalistyczny”.


 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyka

Odsłon : 5116031

Temat dnia

Amerykańskie wojska w Polsce: haniebna umowa

Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości co do lokajskiego statusu Polski wobec Stanów Zjednoczonych, to po przeczytaniu warunków stacjonowania amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, powinien je ostatecznie stracić.
Po i tak już dostatecznie kompromitujących negocjacjach, przypominających raczej pokorne błagania o stacjonowanie na polskiej ziemi obcych, amerykańskich wojsk, przyszedł czas na sfinalizowanie tej sprawy. Portal Onet dostarczył szczegóły umowy wojskowej z USA, dotyczącej statusu wojsk stacjonujących w Polsce.

Więcej …

Na lewicy

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !