Koniec SLD i Wiosny. Nowa Lewica

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

 

Podobne ustalenia poczyniły władze Partii Wiosna. Decyzje te powodują zakończenie politycznego działania obydwu partii.
Zapowiedziano utworzenie nowego projektu politycznego pod nazwą Nowa Lewica.
Klub parlamentarny zmieni nazwę na Nowa Lewica Razem.

 

WYSTĄPIENIA LESZKA MILLERA
NA KONWENCJI SLD W DNIU 14 GRUDNIA 2019 ROKU


Za 4 dni, 18 grudnia, minie 20 lat od pierwszego Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To było wielkie wydarzenie wnoszące zupełnie nową jakość na polskiej lewicy. Dwa lata później SLD, Unia Pracy i inne ugrupowania lewicowe w wyborach parlamentarnych odniosły swoje największe, błyskotliwe zwycięstwo.
Tego samego życzę tej nowej partii, która ma powstać, żeby w jak najkrótszym czasie takie samo zwycięstwo stało się jej udziałem.
SLD towarzyszył nam przez długie lata. Towarzyszył mnie, kiedy prowadziłem negocjacje akcesyjne. Z trzech partii, które wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej SLD, UP i PSL zostają dwie. SLD z tej symboliki zostanie wycofane, bo tak rozumiem zapis artykułu 49 projektu statutu nowej partii, że traci moc statut Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skoro nie ma statutu, to nie ma partii, albowiem ustawa o partiach politycznych nie dopuszcza istnienia partii politycznej bez statutu.
To nie pierwsze takie wydarzenie, że partia polityczna przechodzi do historii. SLD nie jest pierwsze ani ostatnie, które tą drogę przejdzie. Tak się dzieje na całym świecie. Wielkie socjaldemokratyczne partie w Europie ponoszą porażki. Jednak likwidacja partii z 20-letnim stażem jest przeżyciem dojmującym i nostalgicznym. Każdy z nas spędził w strukturach SLD kawał swojego życia.
Rzecz nie w samej nazwie, czy zmianie tej nazwy, ale chodzi o styl przekształceń i zmian oraz chodzi o aspekty prawne tych zmian.
Nasza poprzedniczka, Socjaldemokracja RP, po 9 latach istnienia schodziła ze sceny politycznej z godnością i szacunkiem. Przeszła do historii głównym wejściem i po głównych schodach w blasku uznania. Nawiasem mówiąc wygaszanie SdRP i tworzenie SLD trwało ponad pół roku, które było wypełnione setkami konsultacji i rozmów. Tymczasem jeśli chodzi o SLD, to jego likwidacja ma nastąpić niejako przy okazji. SLD ma zejść ze sceny chyłkiem i zostać wyprowadzone kuchennymi schodami. Ja osobiście czuję się z tym źle, bo SLD zasługuje na szacunek i na zakończenie swojej działalności tak, jak określa to statut SLD, a nie za pomocą jednego zdania w statucie, który ma być w dodatku statutem innej partii politycznej.
Rozumiem potrzeby propagandowe, że dobrze ogląda się obrazki, na których dwie partie się łączą. Jednak dla mnie ważniejsza jest pamięć i uczciwość.
Słyszę, że podstawą programu nowej partii ma być hasło „Łączy nas przyszłość”. A przeszłość? Ludzi w formacjach politycznych łączy nie tylko przyszłość, łączy także przeszłość i oceny tej przeszłości. Czasami trudne do wypośrodkowania, ale konieczne do zdefiniowania. Zachęcam, żeby nie rezygnując z tego zawołania o przyszłość, uporać się także z tym, co jest przeszłością, bo moim zdaniem – obserwując dotychczasowe wydarzenia – problemy z dojściem do porozumienia w kwestii przeszłości, będą w tej nowej partii ogromne.
To, że SLD wszedł ponownie do Sejmu, to jest ogromny wysiłek tysięcy ludzi i osobisty sukces Włodzimierza Czarzastego. I nikt mu tego sukcesu nie odbierze. Pamiętam jak wiele lat temu Włodzimierz wahał się, czy wejść do SLD, pamiętam jak startował w wyborach na szefa mazowieckich struktur Sojuszu. Teraz to wszystko zapisało się pięknym podsumowaniem. Korzystam z tej okazji, żeby złożyć Ci Włodek serdeczne gratulacje bez cienia sarkazmu i ironii, o co jestem często podejrzewany.
Mamy dzisiaj taką sytuację, że jesteśmy delegatami na konwencję Sojuszu Lewicy Demokratycznej i debatujemy nad dokumentem, w którym zwrot Sojusz Lewicy Demokratycznej pada tylko raz w artykule 49. Będziemy decydować jako delegaci na konwencję SLD o statucie innej partii politycznej, która ma się nazywać Nowa Lewica. Statut nieistniejącej jeszcze partii Nowa Lewica ma unieważnić statut partii jak najbardziej istniejącej czyli SLD.
Zwolennicy tezy, że to jest możliwe, twierdzą, że statut SLD może być unieważniony i stracić moc, bo takie są kompetencje konwencji SLD. Rzeczywiście w artykule 24 czytamy, że konwencja może dokonać zmian w statucie podejmując uchwałę większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Konwencja może dokonać zmian w statucie SLD, ale nie ma kompetencji, żeby go uchylić w całości. To jest kompetencja zastrzeżona dla Kongresu, który może podjąć taką decyzję. Tu jak wszyscy widzimy nie idzie dzisiaj o zmiany w statucie SLD. My w ręku mamy dokument, który nie nazywa się statut SLD, w którym możemy dokonać nowelizacji jakiej chcemy. To jest projekt statutu innej partii.
Mówimy często, że będziemy strzec Konstytucji. Statut jest przecież konstytucją dla partii politycznej i nie możemy mieć do niego tak lekceważącego stosunku.
Co my jako delegaci możemy zrobić w takiej sytuacji?
Po pierwsze możemy podjąć uchwałę o zwołaniu Kongresu SLD, który w sposób jasny, uroczysty i zgodny ze statutem zakończy działalność SLD.
Po drugie możemy na konwencji przyjąć uchwałę, w której wyrazimy poparcie dla wszystkich procesów integracyjnych i wyposażymy kierownictwo SLD w niezbędne pełnomocnictwa i ustalimy jakiś kalendarz integracji.
Moim zdaniem my jako delegaci na konwencję SLD nie mamy kompetencji, aby głosować nad projektem statutu nowej partii, który w dodatku unieważnia statut SLD. Ja w takim głosowaniu nie będę uczestniczył, albowiem uważam, że byłoby to nadużycie.

Publikacja w oparciu o wpis na Facebook

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Statystyka

Odsłon : 5198274

Temat dnia

Prawda o rurociągu Nord Stream

Większość polityków za polską rację stanu uznaje potępianie rurociągu Nord Stream. Warto o tym powiedzieć kilka słów prawdy. W 2005 r. rząd Jerzego Buzka odrzucił propozycję Rosji budowy przez terytorium Polski rurociągu do Niemiec. Mielibyśmy opłaty za przesył i kontrolę nad rurą.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …