Koniec SLD i Wiosny. Nowa Lewica

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

 

Podobne ustalenia poczyniły władze Partii Wiosna. Decyzje te powodują zakończenie politycznego działania obydwu partii.
Zapowiedziano utworzenie nowego projektu politycznego pod nazwą Nowa Lewica.
Klub parlamentarny zmieni nazwę na Nowa Lewica Razem.

 

WYSTĄPIENIA LESZKA MILLERA
NA KONWENCJI SLD W DNIU 14 GRUDNIA 2019 ROKU


Za 4 dni, 18 grudnia, minie 20 lat od pierwszego Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To było wielkie wydarzenie wnoszące zupełnie nową jakość na polskiej lewicy. Dwa lata później SLD, Unia Pracy i inne ugrupowania lewicowe w wyborach parlamentarnych odniosły swoje największe, błyskotliwe zwycięstwo.
Tego samego życzę tej nowej partii, która ma powstać, żeby w jak najkrótszym czasie takie samo zwycięstwo stało się jej udziałem.
SLD towarzyszył nam przez długie lata. Towarzyszył mnie, kiedy prowadziłem negocjacje akcesyjne. Z trzech partii, które wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej SLD, UP i PSL zostają dwie. SLD z tej symboliki zostanie wycofane, bo tak rozumiem zapis artykułu 49 projektu statutu nowej partii, że traci moc statut Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skoro nie ma statutu, to nie ma partii, albowiem ustawa o partiach politycznych nie dopuszcza istnienia partii politycznej bez statutu.
To nie pierwsze takie wydarzenie, że partia polityczna przechodzi do historii. SLD nie jest pierwsze ani ostatnie, które tą drogę przejdzie. Tak się dzieje na całym świecie. Wielkie socjaldemokratyczne partie w Europie ponoszą porażki. Jednak likwidacja partii z 20-letnim stażem jest przeżyciem dojmującym i nostalgicznym. Każdy z nas spędził w strukturach SLD kawał swojego życia.
Rzecz nie w samej nazwie, czy zmianie tej nazwy, ale chodzi o styl przekształceń i zmian oraz chodzi o aspekty prawne tych zmian.
Nasza poprzedniczka, Socjaldemokracja RP, po 9 latach istnienia schodziła ze sceny politycznej z godnością i szacunkiem. Przeszła do historii głównym wejściem i po głównych schodach w blasku uznania. Nawiasem mówiąc wygaszanie SdRP i tworzenie SLD trwało ponad pół roku, które było wypełnione setkami konsultacji i rozmów. Tymczasem jeśli chodzi o SLD, to jego likwidacja ma nastąpić niejako przy okazji. SLD ma zejść ze sceny chyłkiem i zostać wyprowadzone kuchennymi schodami. Ja osobiście czuję się z tym źle, bo SLD zasługuje na szacunek i na zakończenie swojej działalności tak, jak określa to statut SLD, a nie za pomocą jednego zdania w statucie, który ma być w dodatku statutem innej partii politycznej.
Rozumiem potrzeby propagandowe, że dobrze ogląda się obrazki, na których dwie partie się łączą. Jednak dla mnie ważniejsza jest pamięć i uczciwość.
Słyszę, że podstawą programu nowej partii ma być hasło „Łączy nas przyszłość”. A przeszłość? Ludzi w formacjach politycznych łączy nie tylko przyszłość, łączy także przeszłość i oceny tej przeszłości. Czasami trudne do wypośrodkowania, ale konieczne do zdefiniowania. Zachęcam, żeby nie rezygnując z tego zawołania o przyszłość, uporać się także z tym, co jest przeszłością, bo moim zdaniem – obserwując dotychczasowe wydarzenia – problemy z dojściem do porozumienia w kwestii przeszłości, będą w tej nowej partii ogromne.
To, że SLD wszedł ponownie do Sejmu, to jest ogromny wysiłek tysięcy ludzi i osobisty sukces Włodzimierza Czarzastego. I nikt mu tego sukcesu nie odbierze. Pamiętam jak wiele lat temu Włodzimierz wahał się, czy wejść do SLD, pamiętam jak startował w wyborach na szefa mazowieckich struktur Sojuszu. Teraz to wszystko zapisało się pięknym podsumowaniem. Korzystam z tej okazji, żeby złożyć Ci Włodek serdeczne gratulacje bez cienia sarkazmu i ironii, o co jestem często podejrzewany.
Mamy dzisiaj taką sytuację, że jesteśmy delegatami na konwencję Sojuszu Lewicy Demokratycznej i debatujemy nad dokumentem, w którym zwrot Sojusz Lewicy Demokratycznej pada tylko raz w artykule 49. Będziemy decydować jako delegaci na konwencję SLD o statucie innej partii politycznej, która ma się nazywać Nowa Lewica. Statut nieistniejącej jeszcze partii Nowa Lewica ma unieważnić statut partii jak najbardziej istniejącej czyli SLD.
Zwolennicy tezy, że to jest możliwe, twierdzą, że statut SLD może być unieważniony i stracić moc, bo takie są kompetencje konwencji SLD. Rzeczywiście w artykule 24 czytamy, że konwencja może dokonać zmian w statucie podejmując uchwałę większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Konwencja może dokonać zmian w statucie SLD, ale nie ma kompetencji, żeby go uchylić w całości. To jest kompetencja zastrzeżona dla Kongresu, który może podjąć taką decyzję. Tu jak wszyscy widzimy nie idzie dzisiaj o zmiany w statucie SLD. My w ręku mamy dokument, który nie nazywa się statut SLD, w którym możemy dokonać nowelizacji jakiej chcemy. To jest projekt statutu innej partii.
Mówimy często, że będziemy strzec Konstytucji. Statut jest przecież konstytucją dla partii politycznej i nie możemy mieć do niego tak lekceważącego stosunku.
Co my jako delegaci możemy zrobić w takiej sytuacji?
Po pierwsze możemy podjąć uchwałę o zwołaniu Kongresu SLD, który w sposób jasny, uroczysty i zgodny ze statutem zakończy działalność SLD.
Po drugie możemy na konwencji przyjąć uchwałę, w której wyrazimy poparcie dla wszystkich procesów integracyjnych i wyposażymy kierownictwo SLD w niezbędne pełnomocnictwa i ustalimy jakiś kalendarz integracji.
Moim zdaniem my jako delegaci na konwencję SLD nie mamy kompetencji, aby głosować nad projektem statutu nowej partii, który w dodatku unieważnia statut SLD. Ja w takim głosowaniu nie będę uczestniczył, albowiem uważam, że byłoby to nadużycie.

Publikacja w oparciu o wpis na Facebook

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Statystyka

Odsłon : 5962561

Temat dnia

Myśli ze Strasburga

Wysłuchałem wystąpienia premiera Morawieckiego i mam kilka spostrzeżeń. Wystąpienie było sprawne i dobrze wygłoszone. W części pierwszej trzeba zgodzić się z krytyką Unii choćby w sprawie rajów podatkowych oraz pokazania korzyści gospodarczych krajów zachodu z integracji europejskiej.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …