Koniec SLD i Wiosny. Nowa Lewica

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

 

Podobne ustalenia poczyniły władze Partii Wiosna. Decyzje te powodują zakończenie politycznego działania obydwu partii.
Zapowiedziano utworzenie nowego projektu politycznego pod nazwą Nowa Lewica.
Klub parlamentarny zmieni nazwę na Nowa Lewica Razem.

 

WYSTĄPIENIA LESZKA MILLERA
NA KONWENCJI SLD W DNIU 14 GRUDNIA 2019 ROKU


Za 4 dni, 18 grudnia, minie 20 lat od pierwszego Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To było wielkie wydarzenie wnoszące zupełnie nową jakość na polskiej lewicy. Dwa lata później SLD, Unia Pracy i inne ugrupowania lewicowe w wyborach parlamentarnych odniosły swoje największe, błyskotliwe zwycięstwo.
Tego samego życzę tej nowej partii, która ma powstać, żeby w jak najkrótszym czasie takie samo zwycięstwo stało się jej udziałem.
SLD towarzyszył nam przez długie lata. Towarzyszył mnie, kiedy prowadziłem negocjacje akcesyjne. Z trzech partii, które wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej SLD, UP i PSL zostają dwie. SLD z tej symboliki zostanie wycofane, bo tak rozumiem zapis artykułu 49 projektu statutu nowej partii, że traci moc statut Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skoro nie ma statutu, to nie ma partii, albowiem ustawa o partiach politycznych nie dopuszcza istnienia partii politycznej bez statutu.
To nie pierwsze takie wydarzenie, że partia polityczna przechodzi do historii. SLD nie jest pierwsze ani ostatnie, które tą drogę przejdzie. Tak się dzieje na całym świecie. Wielkie socjaldemokratyczne partie w Europie ponoszą porażki. Jednak likwidacja partii z 20-letnim stażem jest przeżyciem dojmującym i nostalgicznym. Każdy z nas spędził w strukturach SLD kawał swojego życia.
Rzecz nie w samej nazwie, czy zmianie tej nazwy, ale chodzi o styl przekształceń i zmian oraz chodzi o aspekty prawne tych zmian.
Nasza poprzedniczka, Socjaldemokracja RP, po 9 latach istnienia schodziła ze sceny politycznej z godnością i szacunkiem. Przeszła do historii głównym wejściem i po głównych schodach w blasku uznania. Nawiasem mówiąc wygaszanie SdRP i tworzenie SLD trwało ponad pół roku, które było wypełnione setkami konsultacji i rozmów. Tymczasem jeśli chodzi o SLD, to jego likwidacja ma nastąpić niejako przy okazji. SLD ma zejść ze sceny chyłkiem i zostać wyprowadzone kuchennymi schodami. Ja osobiście czuję się z tym źle, bo SLD zasługuje na szacunek i na zakończenie swojej działalności tak, jak określa to statut SLD, a nie za pomocą jednego zdania w statucie, który ma być w dodatku statutem innej partii politycznej.
Rozumiem potrzeby propagandowe, że dobrze ogląda się obrazki, na których dwie partie się łączą. Jednak dla mnie ważniejsza jest pamięć i uczciwość.
Słyszę, że podstawą programu nowej partii ma być hasło „Łączy nas przyszłość”. A przeszłość? Ludzi w formacjach politycznych łączy nie tylko przyszłość, łączy także przeszłość i oceny tej przeszłości. Czasami trudne do wypośrodkowania, ale konieczne do zdefiniowania. Zachęcam, żeby nie rezygnując z tego zawołania o przyszłość, uporać się także z tym, co jest przeszłością, bo moim zdaniem – obserwując dotychczasowe wydarzenia – problemy z dojściem do porozumienia w kwestii przeszłości, będą w tej nowej partii ogromne.
To, że SLD wszedł ponownie do Sejmu, to jest ogromny wysiłek tysięcy ludzi i osobisty sukces Włodzimierza Czarzastego. I nikt mu tego sukcesu nie odbierze. Pamiętam jak wiele lat temu Włodzimierz wahał się, czy wejść do SLD, pamiętam jak startował w wyborach na szefa mazowieckich struktur Sojuszu. Teraz to wszystko zapisało się pięknym podsumowaniem. Korzystam z tej okazji, żeby złożyć Ci Włodek serdeczne gratulacje bez cienia sarkazmu i ironii, o co jestem często podejrzewany.
Mamy dzisiaj taką sytuację, że jesteśmy delegatami na konwencję Sojuszu Lewicy Demokratycznej i debatujemy nad dokumentem, w którym zwrot Sojusz Lewicy Demokratycznej pada tylko raz w artykule 49. Będziemy decydować jako delegaci na konwencję SLD o statucie innej partii politycznej, która ma się nazywać Nowa Lewica. Statut nieistniejącej jeszcze partii Nowa Lewica ma unieważnić statut partii jak najbardziej istniejącej czyli SLD.
Zwolennicy tezy, że to jest możliwe, twierdzą, że statut SLD może być unieważniony i stracić moc, bo takie są kompetencje konwencji SLD. Rzeczywiście w artykule 24 czytamy, że konwencja może dokonać zmian w statucie podejmując uchwałę większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Konwencja może dokonać zmian w statucie SLD, ale nie ma kompetencji, żeby go uchylić w całości. To jest kompetencja zastrzeżona dla Kongresu, który może podjąć taką decyzję. Tu jak wszyscy widzimy nie idzie dzisiaj o zmiany w statucie SLD. My w ręku mamy dokument, który nie nazywa się statut SLD, w którym możemy dokonać nowelizacji jakiej chcemy. To jest projekt statutu innej partii.
Mówimy często, że będziemy strzec Konstytucji. Statut jest przecież konstytucją dla partii politycznej i nie możemy mieć do niego tak lekceważącego stosunku.
Co my jako delegaci możemy zrobić w takiej sytuacji?
Po pierwsze możemy podjąć uchwałę o zwołaniu Kongresu SLD, który w sposób jasny, uroczysty i zgodny ze statutem zakończy działalność SLD.
Po drugie możemy na konwencji przyjąć uchwałę, w której wyrazimy poparcie dla wszystkich procesów integracyjnych i wyposażymy kierownictwo SLD w niezbędne pełnomocnictwa i ustalimy jakiś kalendarz integracji.
Moim zdaniem my jako delegaci na konwencję SLD nie mamy kompetencji, aby głosować nad projektem statutu nowej partii, który w dodatku unieważnia statut SLD. Ja w takim głosowaniu nie będę uczestniczył, albowiem uważam, że byłoby to nadużycie.

Publikacja w oparciu o wpis na Facebook

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyka

Odsłon : 4992517

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Tak się kończy dyplomatołectwo

Stało się to, co przewidywali komentatorzy polityki światowej i spece od dyplomacji międzynarodowej. Nie dość, że główne obchody wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz-Birkenau nie odbędą się w Polsce, a w Izraelu, to jeszcze zabraknie tam polskiego prezydenta. To są skutki wieloletniego prowadzenia polityki zagranicznej po amatorsku, żeby nie powiedzieć – dyletancko.

Więcej …

Na lewicy

W dniach 20-21 stycznia 2020 roku w Warszawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski”.

Więcej …
 

W dniu 19 stycznia 2020 roku w Słupsku odbyła się uroczystość zaprezentowania przez trzy partie: SLD, Wiosna i Lewica Razem Roberta Biedronia, jako oficjalniego kandydata SLD na prezydenta.

Więcej …
 

17 stycznia 1945 roku do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego oraz oddziały Armii Czerwonej. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2020 roku obradowała Rada Krajowa Lewicy Razem. Jak poinformowano, partia przyjęła stanowisko, w którym wzywa polski rząd do odcięcia się od planów destabilizacji Bliskiego Wschodu przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Więcej …
 

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

Więcej …
 

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” z udziałem zaproszonych gości. Omówiono tryb przygotowań do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w październiku 2020 roku.

Więcej …
 

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 21 listopada 2019 roku w Piotrkowie Tryb. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy pt. 100-lecie Sejmu Ustawodawczego oraz 120-lecie obecności PPS w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Tryb.) – Instytut Historii i Spraw Międzynarodowych, Porozumienie Socjalistów, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Wg informacji Biura Prasowego PPS, Rada Naczelna zebrała się na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie partii w dniu 16 listopada 2019 roku. Członkowie RN PPS uczcili 127 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku jak podała PAP, obradowała w Warszawie Rada Krajowa SLD. Przyjęto postanowienia m.in. w sprawie organizacji Klubu Parlamentarnego Lewica.

Więcej …