Koniec SLD i Wiosny. Nowa Lewica

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

 

Podobne ustalenia poczyniły władze Partii Wiosna. Decyzje te powodują zakończenie politycznego działania obydwu partii.
Zapowiedziano utworzenie nowego projektu politycznego pod nazwą Nowa Lewica.
Klub parlamentarny zmieni nazwę na Nowa Lewica Razem.

 

WYSTĄPIENIA LESZKA MILLERA
NA KONWENCJI SLD W DNIU 14 GRUDNIA 2019 ROKU


Za 4 dni, 18 grudnia, minie 20 lat od pierwszego Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To było wielkie wydarzenie wnoszące zupełnie nową jakość na polskiej lewicy. Dwa lata później SLD, Unia Pracy i inne ugrupowania lewicowe w wyborach parlamentarnych odniosły swoje największe, błyskotliwe zwycięstwo.
Tego samego życzę tej nowej partii, która ma powstać, żeby w jak najkrótszym czasie takie samo zwycięstwo stało się jej udziałem.
SLD towarzyszył nam przez długie lata. Towarzyszył mnie, kiedy prowadziłem negocjacje akcesyjne. Z trzech partii, które wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej SLD, UP i PSL zostają dwie. SLD z tej symboliki zostanie wycofane, bo tak rozumiem zapis artykułu 49 projektu statutu nowej partii, że traci moc statut Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skoro nie ma statutu, to nie ma partii, albowiem ustawa o partiach politycznych nie dopuszcza istnienia partii politycznej bez statutu.
To nie pierwsze takie wydarzenie, że partia polityczna przechodzi do historii. SLD nie jest pierwsze ani ostatnie, które tą drogę przejdzie. Tak się dzieje na całym świecie. Wielkie socjaldemokratyczne partie w Europie ponoszą porażki. Jednak likwidacja partii z 20-letnim stażem jest przeżyciem dojmującym i nostalgicznym. Każdy z nas spędził w strukturach SLD kawał swojego życia.
Rzecz nie w samej nazwie, czy zmianie tej nazwy, ale chodzi o styl przekształceń i zmian oraz chodzi o aspekty prawne tych zmian.
Nasza poprzedniczka, Socjaldemokracja RP, po 9 latach istnienia schodziła ze sceny politycznej z godnością i szacunkiem. Przeszła do historii głównym wejściem i po głównych schodach w blasku uznania. Nawiasem mówiąc wygaszanie SdRP i tworzenie SLD trwało ponad pół roku, które było wypełnione setkami konsultacji i rozmów. Tymczasem jeśli chodzi o SLD, to jego likwidacja ma nastąpić niejako przy okazji. SLD ma zejść ze sceny chyłkiem i zostać wyprowadzone kuchennymi schodami. Ja osobiście czuję się z tym źle, bo SLD zasługuje na szacunek i na zakończenie swojej działalności tak, jak określa to statut SLD, a nie za pomocą jednego zdania w statucie, który ma być w dodatku statutem innej partii politycznej.
Rozumiem potrzeby propagandowe, że dobrze ogląda się obrazki, na których dwie partie się łączą. Jednak dla mnie ważniejsza jest pamięć i uczciwość.
Słyszę, że podstawą programu nowej partii ma być hasło „Łączy nas przyszłość”. A przeszłość? Ludzi w formacjach politycznych łączy nie tylko przyszłość, łączy także przeszłość i oceny tej przeszłości. Czasami trudne do wypośrodkowania, ale konieczne do zdefiniowania. Zachęcam, żeby nie rezygnując z tego zawołania o przyszłość, uporać się także z tym, co jest przeszłością, bo moim zdaniem – obserwując dotychczasowe wydarzenia – problemy z dojściem do porozumienia w kwestii przeszłości, będą w tej nowej partii ogromne.
To, że SLD wszedł ponownie do Sejmu, to jest ogromny wysiłek tysięcy ludzi i osobisty sukces Włodzimierza Czarzastego. I nikt mu tego sukcesu nie odbierze. Pamiętam jak wiele lat temu Włodzimierz wahał się, czy wejść do SLD, pamiętam jak startował w wyborach na szefa mazowieckich struktur Sojuszu. Teraz to wszystko zapisało się pięknym podsumowaniem. Korzystam z tej okazji, żeby złożyć Ci Włodek serdeczne gratulacje bez cienia sarkazmu i ironii, o co jestem często podejrzewany.
Mamy dzisiaj taką sytuację, że jesteśmy delegatami na konwencję Sojuszu Lewicy Demokratycznej i debatujemy nad dokumentem, w którym zwrot Sojusz Lewicy Demokratycznej pada tylko raz w artykule 49. Będziemy decydować jako delegaci na konwencję SLD o statucie innej partii politycznej, która ma się nazywać Nowa Lewica. Statut nieistniejącej jeszcze partii Nowa Lewica ma unieważnić statut partii jak najbardziej istniejącej czyli SLD.
Zwolennicy tezy, że to jest możliwe, twierdzą, że statut SLD może być unieważniony i stracić moc, bo takie są kompetencje konwencji SLD. Rzeczywiście w artykule 24 czytamy, że konwencja może dokonać zmian w statucie podejmując uchwałę większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Konwencja może dokonać zmian w statucie SLD, ale nie ma kompetencji, żeby go uchylić w całości. To jest kompetencja zastrzeżona dla Kongresu, który może podjąć taką decyzję. Tu jak wszyscy widzimy nie idzie dzisiaj o zmiany w statucie SLD. My w ręku mamy dokument, który nie nazywa się statut SLD, w którym możemy dokonać nowelizacji jakiej chcemy. To jest projekt statutu innej partii.
Mówimy często, że będziemy strzec Konstytucji. Statut jest przecież konstytucją dla partii politycznej i nie możemy mieć do niego tak lekceważącego stosunku.
Co my jako delegaci możemy zrobić w takiej sytuacji?
Po pierwsze możemy podjąć uchwałę o zwołaniu Kongresu SLD, który w sposób jasny, uroczysty i zgodny ze statutem zakończy działalność SLD.
Po drugie możemy na konwencji przyjąć uchwałę, w której wyrazimy poparcie dla wszystkich procesów integracyjnych i wyposażymy kierownictwo SLD w niezbędne pełnomocnictwa i ustalimy jakiś kalendarz integracji.
Moim zdaniem my jako delegaci na konwencję SLD nie mamy kompetencji, aby głosować nad projektem statutu nowej partii, który w dodatku unieważnia statut SLD. Ja w takim głosowaniu nie będę uczestniczył, albowiem uważam, że byłoby to nadużycie.

Publikacja w oparciu o wpis na Facebook

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Statystyka

Odsłon : 5075761

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Dali się zrobić w konia

Lewica, nie dość z tym, to trzy partie SLD, Razem i Wiosna zgodziły się na elastyczną interpretację Konstytucji a także na " poluzowanie " prawa przy zmianach regulaminu sejmowego.
By to uzasadnić dołączyli do chóru populistycznych sloganów o pośpiech w walce o zdrowie i dobrobyt Polaków.

Więcej …

Na lewicy

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 marca 2020 roku dwa stanowiska polityczne związane z aktualną sytuacją w kraju. Jedno dotyczy tzw. tarczy antykryzysowej, drugie terminu wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

Apel do Prezydenta i Premiera RP o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r.
(do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu RP)

Więcej …
 

Według danych oficjalnych na 21 marca 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 34 komitety wyborcze.

Więcej …
 

Prezydium Porozumienia Socjalistów przyjęło w dniu 18 marca 2010 roku stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich. Socjaliści opowiadają się za ich przełożeniem w czasie, w związku z niemożliwością dopełnienia zapisów Konstytucji dotyczących warunków i trybu wyborów oraz samej kampanii.

Więcej …
 

W dniu 3 marca 2020 roku w Warszawie zmarł Stanisław Kania, ostatni I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR.

Więcej …
 

W warszawskiej siedzibie NOT odbyło się, 1 marca spotkanie kandydata lewicy do Sejmu RP Roberta Biedronia. W spotkaniu uczestniczyli między innymi, Włodzimierz Czarzasty (SLD) oraz Adrian Zandberg (RAZEM)

Więcej …
 

W dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Po raz pierwszy wziął w nim udział wybrany przed rokiem, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, sen. Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

Z dokumentów przekazanych PAP w dniu 4 lutego 2020 roku wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o wpisaniu do ewidencji partii politycznych zmian w statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która zmienia nazwę SLD na "Nowa Lewica". Sąd wpisał również do ewidencji znak graficzny "Lewica", którym SLD, Wiosna i Lewica Razem posługiwała się w kampanii parlamentarnych i którym posługuje się także klub parlamentarny.

Więcej …
 

W dniu 1 Lutego 2020 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 31 stycznia 2010 roku mija 15 rocznica śmierci Jana Mulaka – honorowego przewodniczącego PPS, działacza społecznego, wyśmienitego trenera i wychowawcy, wielkiego patrioty i żołnierza.

Więcej …
 

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie Koła PPS Warszawa Śródmieście. Dyskutowano o przygotowaniach do wyborów prezydenckich. Koło przyjęło uchwałę w tej sprawie skierowaną do Rady Naczelnej PPS, której posiedzenie planowane jest na dzień 2 lutego.

Więcej …
 

W dniach 20-21 stycznia 2020 roku w Warszawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski”.

Więcej …