Zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście

W dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Po raz pierwszy wziął w nim udział wybrany przed rokiem, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, sen. Wojciech Konieczny.
Porządek obrad przewidywał przyjęcie nowych członków, ocenę przygotowań do wyborów prezydenckich 2020 oraz sprawy wewnętrzne w PPS.
Trzeba przypomnieć, że koło przed miesiącem skierowało do Rady Naczelnej PPS stanowisko z koncepcją wystawienia przez PPS w I etapie wyborów prezydenckich własnego kandydata, którego zadanie byłoby wykorzystanie istniejących mechanizmów ustawowych do nagłośnienia partii i jej programu. Dalsze działania uzależniono od możliwości zarejestrowania własnego komitetu wyborczego i zarejestrowania wyłonionego kandydata. Rada Naczelna PPS nie przychyliła się do tego wniosku. W odpowiedniej uchwale wyrażono poparcie dla kandydatury Roberta Biedronia.
Podczas dyskusji na zebraniu koła omówiono kwestie związane z tą sprawą. Przyjęto też stosowne stanowisko.
W sprawach wewnątrzpartyjnych członkowie koła odnieśli się do sytuacji organizacyjnej i programowej PPS. Zwrócono uwagę na potrzebę pilnych prac programowych, co zapowiedziano podczas Kongresu Partii przed rokiem, jak również konieczności poprawy stanu organizacyjnego partii. Zwrócono uwagę na fakt, iż wszystkie uwagi i wnioski formułowane są podczas zebrania z poziomu koła i adresowane do władz partii wybranych na wszystkich szczeblach.
Podczas zebrania zabrał głos i odniósł się do podniesionych problemów przewodniczący Rady Naczelnej. Poinformował o szczegółach swojej pracy w Senacie, odniósł się do spraw wewnątrzpartyjnych mówiąc o potrzebie doskonalenia pracy organizacyjnej. Zapowiedział przygotowanie do zorganizowania w roku 2020 Nadzwyczajnego Kongresu PPS poświęconego uchwaleniu zmian w Statucie PPS.Stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich

Członkowie Koła PPS Warszawa-Śródmieście zebrani w dniu 26 lutego 2020 roku na cyklicznym zebraniu Koła przyjęli następujące stanowisko:
1.    Koło przyjęło uchwałę Rady Naczelnej PPS dotyczącą poparcia Roberta Biedronia – kandydata ugrupowań parlamentarnych na urząd Prezydenta RP w wyborach w maju 2020 roku.
2.    Ubolewamy, że nie znalazła zrozumienia strategia polityczna zaproponowana przez Koło w uchwale z dnia 29 stycznia 2020 roku, w której sugerowaliśmy wykorzystanie I etapu kampanii wyborów prezydenta RP do nagłośnienia własnej linii politycznej i ideologicznej, a dopiero w II etapie poparcie innego kandydata, który na lewicy uzyska największe szanse wyborcze w oparciu o aktualne sondaże.
3.    Zwracamy uwagę, że z ugrupowaniami lewicy znajdującymi się w Sejmie i Senacie nie wiąże nas żadne porozumienie polityczne czy wyborcze, czego przejawem jest m.in. brak przedstawiciela PPS w Komitecie Wyborczym Lewicy jak również w sformowanym później Komitecie wyborczym Roberta Biedronia. Cenimy sobie obecność naszego przedstawiciela tow. Wojciecha Koniecznego w Senacie, natomiast nasze związki PPS – Lewica parlamentarna mają cały czas charakter nieformalny.
4.    Nadal uważamy, że PPS powinna znaleźć swoje formalne i nieformalne miejsce w kampanii wyborów prezydenckich 2020. Postulujemy powołanie na szczeblu Rady Naczelnej PPS Komitetu poparcia lewicowego kandydata na prezydenta RP i podjęcie działań organizacyjnych koordynowanych na szczeblu centralnym. Partia powinna włączyć się w tą kampanię w miarę swoich możliwości.
5.    Koło szczególnie zwraca się do wskazanych w dniu 29 stycznia 2020 roku towarzyszy: Jana Hermana i Andrzeja Ziemskiego, jako potencjalnych kandydatów PPS na urząd prezydenta RP, do podjęcia działań programowych mogących stanowić realne wsparcie naszej socjalistycznej narracji programowej.

Koło PPS Warszawa-Śródmieście
Warszawa 26 lutego 2020 roku

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Statystyka

Odsłon : 5073993

Temat dnia

Wybory. Socjaliści mają dylemat

Rozpatrywanie dziś szczegółowo wyników I tury wyborów prezydenckich pod kątem wygranej, czy przegranej tego lub innego kandydata nie ma specjalnego sensu. Skonstatujmy, że nastąpiło po raz kolejny w ostatnich latach  potwierdzenie aktualnego układu sił politycznych w Polsce, co było bez wątpienia potrzebne, ale też przewidywalne. Namnożyło się, zaraz po wyborach, publikacji i analiz na temat słabego wyniku Roberta Biedronia i śladowego – Waldemara Witkowskiego.

Więcej …

Na lewicy

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !

 

Obchody 1 Maja w Warszawie skupiły się wokół czterech miejsc pamięci związanych z osobami lub wydarzeniami ważnymi dla lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 kwietnia 2020 roku Apel Pierwszomajowy.

Więcej …
 

Członkowie Rady Naczelnej PPS skierowali w dniu 14 kwietnia 2020 roku list otwarty do ministra zdrowia w sprawie skutków koronawirusa w Polsce i powinności przedstawicieli świata politycznego. Wiąże się to m.in. z obchodami 10 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

Więcej …
 

W dniu 10 kwietnia 2020 roku Wrocławskie Społeczne Forum Wymiany Myśli apeluje do rządu, by ten przestał zamykać oczy na zagrożenie, jakie stwarza nieprzerwane działanie magazynów Amazona. Na sytuację pracowników Amazona podczas epidemii od początku zwracają uwagę związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Alarmują, że sam charakter pracy w magazynach i przy pakowaniu zamówień uniemożliwia stosowanie się do zaleceń o utrzymywaniu społecznego dystansu.

Więcej …