Zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście

W dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Po raz pierwszy wziął w nim udział wybrany przed rokiem, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, sen. Wojciech Konieczny.
Porządek obrad przewidywał przyjęcie nowych członków, ocenę przygotowań do wyborów prezydenckich 2020 oraz sprawy wewnętrzne w PPS.
Trzeba przypomnieć, że koło przed miesiącem skierowało do Rady Naczelnej PPS stanowisko z koncepcją wystawienia przez PPS w I etapie wyborów prezydenckich własnego kandydata, którego zadanie byłoby wykorzystanie istniejących mechanizmów ustawowych do nagłośnienia partii i jej programu. Dalsze działania uzależniono od możliwości zarejestrowania własnego komitetu wyborczego i zarejestrowania wyłonionego kandydata. Rada Naczelna PPS nie przychyliła się do tego wniosku. W odpowiedniej uchwale wyrażono poparcie dla kandydatury Roberta Biedronia.
Podczas dyskusji na zebraniu koła omówiono kwestie związane z tą sprawą. Przyjęto też stosowne stanowisko.
W sprawach wewnątrzpartyjnych członkowie koła odnieśli się do sytuacji organizacyjnej i programowej PPS. Zwrócono uwagę na potrzebę pilnych prac programowych, co zapowiedziano podczas Kongresu Partii przed rokiem, jak również konieczności poprawy stanu organizacyjnego partii. Zwrócono uwagę na fakt, iż wszystkie uwagi i wnioski formułowane są podczas zebrania z poziomu koła i adresowane do władz partii wybranych na wszystkich szczeblach.
Podczas zebrania zabrał głos i odniósł się do podniesionych problemów przewodniczący Rady Naczelnej. Poinformował o szczegółach swojej pracy w Senacie, odniósł się do spraw wewnątrzpartyjnych mówiąc o potrzebie doskonalenia pracy organizacyjnej. Zapowiedział przygotowanie do zorganizowania w roku 2020 Nadzwyczajnego Kongresu PPS poświęconego uchwaleniu zmian w Statucie PPS.Stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich

Członkowie Koła PPS Warszawa-Śródmieście zebrani w dniu 26 lutego 2020 roku na cyklicznym zebraniu Koła przyjęli następujące stanowisko:
1.    Koło przyjęło uchwałę Rady Naczelnej PPS dotyczącą poparcia Roberta Biedronia – kandydata ugrupowań parlamentarnych na urząd Prezydenta RP w wyborach w maju 2020 roku.
2.    Ubolewamy, że nie znalazła zrozumienia strategia polityczna zaproponowana przez Koło w uchwale z dnia 29 stycznia 2020 roku, w której sugerowaliśmy wykorzystanie I etapu kampanii wyborów prezydenta RP do nagłośnienia własnej linii politycznej i ideologicznej, a dopiero w II etapie poparcie innego kandydata, który na lewicy uzyska największe szanse wyborcze w oparciu o aktualne sondaże.
3.    Zwracamy uwagę, że z ugrupowaniami lewicy znajdującymi się w Sejmie i Senacie nie wiąże nas żadne porozumienie polityczne czy wyborcze, czego przejawem jest m.in. brak przedstawiciela PPS w Komitecie Wyborczym Lewicy jak również w sformowanym później Komitecie wyborczym Roberta Biedronia. Cenimy sobie obecność naszego przedstawiciela tow. Wojciecha Koniecznego w Senacie, natomiast nasze związki PPS – Lewica parlamentarna mają cały czas charakter nieformalny.
4.    Nadal uważamy, że PPS powinna znaleźć swoje formalne i nieformalne miejsce w kampanii wyborów prezydenckich 2020. Postulujemy powołanie na szczeblu Rady Naczelnej PPS Komitetu poparcia lewicowego kandydata na prezydenta RP i podjęcie działań organizacyjnych koordynowanych na szczeblu centralnym. Partia powinna włączyć się w tą kampanię w miarę swoich możliwości.
5.    Koło szczególnie zwraca się do wskazanych w dniu 29 stycznia 2020 roku towarzyszy: Jana Hermana i Andrzeja Ziemskiego, jako potencjalnych kandydatów PPS na urząd prezydenta RP, do podjęcia działań programowych mogących stanowić realne wsparcie naszej socjalistycznej narracji programowej.

Koło PPS Warszawa-Śródmieście
Warszawa 26 lutego 2020 roku

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Statystyka

Odsłon : 5973324

Temat dnia

Unia Europejska socjalna a nie liberalna

Spór polskiego rządu na wielu frontach z instytucjami UE rozpala znaczną część opinii publicznej w Polsce do granic czerwoności. Jedni – strona rządowa i jej gorący zwolennicy i tzw. “eurosceptycy” – uparcie twierdzą, że to walka o polską suwerenność i że nie dało się tego uniknąć. Druga z kolei, czyli jak to lubią o sobie mówić – “euroentuzjaści” – mobilizują się pod hasłem “walki o przyszłość Polski w Unii” i “obrony europejskich wartości”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …