Zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście

W dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Po raz pierwszy wziął w nim udział wybrany przed rokiem, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, sen. Wojciech Konieczny.
Porządek obrad przewidywał przyjęcie nowych członków, ocenę przygotowań do wyborów prezydenckich 2020 oraz sprawy wewnętrzne w PPS.
Trzeba przypomnieć, że koło przed miesiącem skierowało do Rady Naczelnej PPS stanowisko z koncepcją wystawienia przez PPS w I etapie wyborów prezydenckich własnego kandydata, którego zadanie byłoby wykorzystanie istniejących mechanizmów ustawowych do nagłośnienia partii i jej programu. Dalsze działania uzależniono od możliwości zarejestrowania własnego komitetu wyborczego i zarejestrowania wyłonionego kandydata. Rada Naczelna PPS nie przychyliła się do tego wniosku. W odpowiedniej uchwale wyrażono poparcie dla kandydatury Roberta Biedronia.
Podczas dyskusji na zebraniu koła omówiono kwestie związane z tą sprawą. Przyjęto też stosowne stanowisko.
W sprawach wewnątrzpartyjnych członkowie koła odnieśli się do sytuacji organizacyjnej i programowej PPS. Zwrócono uwagę na potrzebę pilnych prac programowych, co zapowiedziano podczas Kongresu Partii przed rokiem, jak również konieczności poprawy stanu organizacyjnego partii. Zwrócono uwagę na fakt, iż wszystkie uwagi i wnioski formułowane są podczas zebrania z poziomu koła i adresowane do władz partii wybranych na wszystkich szczeblach.
Podczas zebrania zabrał głos i odniósł się do podniesionych problemów przewodniczący Rady Naczelnej. Poinformował o szczegółach swojej pracy w Senacie, odniósł się do spraw wewnątrzpartyjnych mówiąc o potrzebie doskonalenia pracy organizacyjnej. Zapowiedział przygotowanie do zorganizowania w roku 2020 Nadzwyczajnego Kongresu PPS poświęconego uchwaleniu zmian w Statucie PPS.Stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich

Członkowie Koła PPS Warszawa-Śródmieście zebrani w dniu 26 lutego 2020 roku na cyklicznym zebraniu Koła przyjęli następujące stanowisko:
1.    Koło przyjęło uchwałę Rady Naczelnej PPS dotyczącą poparcia Roberta Biedronia – kandydata ugrupowań parlamentarnych na urząd Prezydenta RP w wyborach w maju 2020 roku.
2.    Ubolewamy, że nie znalazła zrozumienia strategia polityczna zaproponowana przez Koło w uchwale z dnia 29 stycznia 2020 roku, w której sugerowaliśmy wykorzystanie I etapu kampanii wyborów prezydenta RP do nagłośnienia własnej linii politycznej i ideologicznej, a dopiero w II etapie poparcie innego kandydata, który na lewicy uzyska największe szanse wyborcze w oparciu o aktualne sondaże.
3.    Zwracamy uwagę, że z ugrupowaniami lewicy znajdującymi się w Sejmie i Senacie nie wiąże nas żadne porozumienie polityczne czy wyborcze, czego przejawem jest m.in. brak przedstawiciela PPS w Komitecie Wyborczym Lewicy jak również w sformowanym później Komitecie wyborczym Roberta Biedronia. Cenimy sobie obecność naszego przedstawiciela tow. Wojciecha Koniecznego w Senacie, natomiast nasze związki PPS – Lewica parlamentarna mają cały czas charakter nieformalny.
4.    Nadal uważamy, że PPS powinna znaleźć swoje formalne i nieformalne miejsce w kampanii wyborów prezydenckich 2020. Postulujemy powołanie na szczeblu Rady Naczelnej PPS Komitetu poparcia lewicowego kandydata na prezydenta RP i podjęcie działań organizacyjnych koordynowanych na szczeblu centralnym. Partia powinna włączyć się w tą kampanię w miarę swoich możliwości.
5.    Koło szczególnie zwraca się do wskazanych w dniu 29 stycznia 2020 roku towarzyszy: Jana Hermana i Andrzeja Ziemskiego, jako potencjalnych kandydatów PPS na urząd prezydenta RP, do podjęcia działań programowych mogących stanowić realne wsparcie naszej socjalistycznej narracji programowej.

Koło PPS Warszawa-Śródmieście
Warszawa 26 lutego 2020 roku

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Statystyka

Odsłon : 5072112

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Dali się zrobić w konia

Lewica, nie dość z tym, to trzy partie SLD, Razem i Wiosna zgodziły się na elastyczną interpretację Konstytucji a także na " poluzowanie " prawa przy zmianach regulaminu sejmowego.
By to uzasadnić dołączyli do chóru populistycznych sloganów o pośpiech w walce o zdrowie i dobrobyt Polaków.

Więcej …

Na lewicy

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 marca 2020 roku dwa stanowiska polityczne związane z aktualną sytuacją w kraju. Jedno dotyczy tzw. tarczy antykryzysowej, drugie terminu wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

Apel do Prezydenta i Premiera RP o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r.
(do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu RP)

Więcej …
 

Według danych oficjalnych na 21 marca 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 34 komitety wyborcze.

Więcej …
 

Prezydium Porozumienia Socjalistów przyjęło w dniu 18 marca 2010 roku stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich. Socjaliści opowiadają się za ich przełożeniem w czasie, w związku z niemożliwością dopełnienia zapisów Konstytucji dotyczących warunków i trybu wyborów oraz samej kampanii.

Więcej …
 

W dniu 3 marca 2020 roku w Warszawie zmarł Stanisław Kania, ostatni I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR.

Więcej …
 

W warszawskiej siedzibie NOT odbyło się, 1 marca spotkanie kandydata lewicy do Sejmu RP Roberta Biedronia. W spotkaniu uczestniczyli między innymi, Włodzimierz Czarzasty (SLD) oraz Adrian Zandberg (RAZEM)

Więcej …
 

W dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Po raz pierwszy wziął w nim udział wybrany przed rokiem, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, sen. Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

Z dokumentów przekazanych PAP w dniu 4 lutego 2020 roku wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o wpisaniu do ewidencji partii politycznych zmian w statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która zmienia nazwę SLD na "Nowa Lewica". Sąd wpisał również do ewidencji znak graficzny "Lewica", którym SLD, Wiosna i Lewica Razem posługiwała się w kampanii parlamentarnych i którym posługuje się także klub parlamentarny.

Więcej …
 

W dniu 1 Lutego 2020 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 31 stycznia 2010 roku mija 15 rocznica śmierci Jana Mulaka – honorowego przewodniczącego PPS, działacza społecznego, wyśmienitego trenera i wychowawcy, wielkiego patrioty i żołnierza.

Więcej …
 

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie Koła PPS Warszawa Śródmieście. Dyskutowano o przygotowaniach do wyborów prezydenckich. Koło przyjęło uchwałę w tej sprawie skierowaną do Rady Naczelnej PPS, której posiedzenie planowane jest na dzień 2 lutego.

Więcej …
 

W dniach 20-21 stycznia 2020 roku w Warszawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski”.

Więcej …