Posiedzenie Rady Naczelnej PPS

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.


Spotkanie odbyło się 6 czerwca b.r., ze względu na konieczność zachowania reżimów epidemicznych, w siedzibie OPZZ w Warszawie.
Gościem Rady Naczelnej był kandydat Lewicy na urząd prezydenta Robert Biedroń. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę PPS w historii Polski, powiedział „PPS jest jedną z najstarszych partii politycznych w Polsce, a także na świecie, () była obecna w procesie sprawowania władzy, a teraz powraca na drogę skuteczności politycznej”. W części swojego wystąpienia poświęconej swojemu programowi gospodarczemu mówił o potrzebie kierowania środków na cele społeczne, szkoły, szpitale żłobki, zwrócił uwagę na fakt, że pochodzą one z naszej pracy i nie powinny być wykorzystywane na megalomańskie projekty obozu władzy. Powiedział: „Przeciwstawienie się temu szaleńczemu kapitalizmowi musi być naszym priorytetem”. W swoim wystąpieniu Robert Biedroń ze szczególną mocą podkreślił potrzebę współpracy między lewicowymi formacjami politycznymi opartą o równość, porozumienie i o roli PPS w tworzeniu lewicowego programu.
Po swoim wystąpieniu Biedroń odpowiadał na pytania zadawane przez towarzyszy uczestniczących w posiedzeniu Rady Naczelnej, Dotyczyły one zagadnień społecznych, gospodarczych i polityki międzynarodowej. W swoich odpowiedziach kandydat odwołał się do swojego programu, a także do lewicowej myśli społecznej .
Członkowie RN PPS z zadowoleniem przyjęli wystąpienie kandydata. Rada Naczelna przyjęła większością głosów uchwałę w sprawie wyborów prezydenckich. Na tym zakończyło się spotkanie z Kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem.
Kolejnymi tematami obrad RN PPS były druga tura wyborów, ocena pracy medialnej organizacji i praca organizacji Młodzieżowej PPS.
W sprawie II tury towarzysze przedstawili swoje stanowiska, zróżnicowane ze względu warunków politycznych w rejonach działania organizacji. Ustalono konieczność obserwacji zmian towarzyszących kampanii i potrzebę sformułowania stanowiska na ten temat we właściwym momencie, które byłoby zgodne z linią polityczną partii oraz dobrem społeczeństwa.
Członkowie RN pozytywnie ocenili działania medialne, potwierdzili konieczność inicjacji wydawania, zgodnie z zapisem statutu „Robotnika”
Organizacja Młodzieżowa PPS zaprezentowała swoje działania oraz kilka inicjatyw i projektów. Przykładowo: Obozy szkoleniowe w oparciu o ośrodki TPD, odrodzenie Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Organizacji Młodzieżowej TUR oraz projekt uchwały „Tarcza Pro pracownicza”. Rada Naczelna odniosła się do aktywności OM PPS z uznaniem, będą one przedmiotem prac organów Partii.
W toku obrad tow. przewodniczący Wojciech Konieczny omówieniem sytuacji politycznej w kraju, a także zadań partii w najbliższym okresie. Zwrócił uwagę na narastające zjawisko polaryzacji społeczeństwa w wyniku zdominowania przez konflikt PiS i PO sceny politycznej oraz wpływu „ duopolu "POPIS” na sondaże wyborcze.
RN PPS zakończyła swoje obrady decyzją o przekazaniu wniosków do opracowania w formie stanowisk i uchwał przez Prezydium RN.


 


Uchwała Rady Naczelnej PPS z dn. 6 czerwca 2020 r
W sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP


Chcąc przeforsować posłusznego Prawu i Sprawiedliwości prezydenta zjednoczona prawica zafundowała społeczeństwu chaos wyborczy. Zaplanowane na 10-go maja wybory nie odbyły się. Nie został wprowadzony żaden ze stanów nadzwyczajnych.
Rząd RP nie sprostał tej sytuacji. Mimo oczekiwań Polaków na wypracowanie konsensusu pomiędzy władzą a opozycją zjednoczona prawica nadal brnęła w rozwiązania niekonstytucyjne, deklarując dla pozoru wolę dialogu. Do stworzonego wcześniej podziału społeczeństwa doszła głęboka nieufność obu stron grożąca całkowitą dekompozycją układów społecznych. Polska Partia Socjalistyczna opowiadała się zawsze za dialogiem i porozumieniem.
Dla przywrócenia równowagi politycznej niezbędny jest wybór prezydenta nieuwikłanego w budowanie w Polsce ustroju autorytarnego. PPS poparła już kandydata Roberta Biedronia i podtrzymuje dziś to poparcie. W chwili obecnej tylko Robert Biedroń jest kandydatem głoszącym hasła lewicowe, oczekujemy jednocześnie mocnego zaakcentowania w kampanii wyborczej postulatów obrony interesów pracowniczych, bo to praca jest źródłem dobrobytu społecznego.

 


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 154 gości 

Statystyka

Odsłon : 5962817

Temat dnia

Myśli ze Strasburga

Wysłuchałem wystąpienia premiera Morawieckiego i mam kilka spostrzeżeń. Wystąpienie było sprawne i dobrze wygłoszone. W części pierwszej trzeba zgodzić się z krytyką Unii choćby w sprawie rajów podatkowych oraz pokazania korzyści gospodarczych krajów zachodu z integracji europejskiej.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …