Posiedzenie Rady Naczelnej PPS

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.


Spotkanie odbyło się 6 czerwca b.r., ze względu na konieczność zachowania reżimów epidemicznych, w siedzibie OPZZ w Warszawie.
Gościem Rady Naczelnej był kandydat Lewicy na urząd prezydenta Robert Biedroń. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę PPS w historii Polski, powiedział „PPS jest jedną z najstarszych partii politycznych w Polsce, a także na świecie, () była obecna w procesie sprawowania władzy, a teraz powraca na drogę skuteczności politycznej”. W części swojego wystąpienia poświęconej swojemu programowi gospodarczemu mówił o potrzebie kierowania środków na cele społeczne, szkoły, szpitale żłobki, zwrócił uwagę na fakt, że pochodzą one z naszej pracy i nie powinny być wykorzystywane na megalomańskie projekty obozu władzy. Powiedział: „Przeciwstawienie się temu szaleńczemu kapitalizmowi musi być naszym priorytetem”. W swoim wystąpieniu Robert Biedroń ze szczególną mocą podkreślił potrzebę współpracy między lewicowymi formacjami politycznymi opartą o równość, porozumienie i o roli PPS w tworzeniu lewicowego programu.
Po swoim wystąpieniu Biedroń odpowiadał na pytania zadawane przez towarzyszy uczestniczących w posiedzeniu Rady Naczelnej, Dotyczyły one zagadnień społecznych, gospodarczych i polityki międzynarodowej. W swoich odpowiedziach kandydat odwołał się do swojego programu, a także do lewicowej myśli społecznej .
Członkowie RN PPS z zadowoleniem przyjęli wystąpienie kandydata. Rada Naczelna przyjęła większością głosów uchwałę w sprawie wyborów prezydenckich. Na tym zakończyło się spotkanie z Kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem.
Kolejnymi tematami obrad RN PPS były druga tura wyborów, ocena pracy medialnej organizacji i praca organizacji Młodzieżowej PPS.
W sprawie II tury towarzysze przedstawili swoje stanowiska, zróżnicowane ze względu warunków politycznych w rejonach działania organizacji. Ustalono konieczność obserwacji zmian towarzyszących kampanii i potrzebę sformułowania stanowiska na ten temat we właściwym momencie, które byłoby zgodne z linią polityczną partii oraz dobrem społeczeństwa.
Członkowie RN pozytywnie ocenili działania medialne, potwierdzili konieczność inicjacji wydawania, zgodnie z zapisem statutu „Robotnika”
Organizacja Młodzieżowa PPS zaprezentowała swoje działania oraz kilka inicjatyw i projektów. Przykładowo: Obozy szkoleniowe w oparciu o ośrodki TPD, odrodzenie Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Organizacji Młodzieżowej TUR oraz projekt uchwały „Tarcza Pro pracownicza”. Rada Naczelna odniosła się do aktywności OM PPS z uznaniem, będą one przedmiotem prac organów Partii.
W toku obrad tow. przewodniczący Wojciech Konieczny omówieniem sytuacji politycznej w kraju, a także zadań partii w najbliższym okresie. Zwrócił uwagę na narastające zjawisko polaryzacji społeczeństwa w wyniku zdominowania przez konflikt PiS i PO sceny politycznej oraz wpływu „ duopolu "POPIS” na sondaże wyborcze.
RN PPS zakończyła swoje obrady decyzją o przekazaniu wniosków do opracowania w formie stanowisk i uchwał przez Prezydium RN.


 


Uchwała Rady Naczelnej PPS z dn. 6 czerwca 2020 r
W sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP


Chcąc przeforsować posłusznego Prawu i Sprawiedliwości prezydenta zjednoczona prawica zafundowała społeczeństwu chaos wyborczy. Zaplanowane na 10-go maja wybory nie odbyły się. Nie został wprowadzony żaden ze stanów nadzwyczajnych.
Rząd RP nie sprostał tej sytuacji. Mimo oczekiwań Polaków na wypracowanie konsensusu pomiędzy władzą a opozycją zjednoczona prawica nadal brnęła w rozwiązania niekonstytucyjne, deklarując dla pozoru wolę dialogu. Do stworzonego wcześniej podziału społeczeństwa doszła głęboka nieufność obu stron grożąca całkowitą dekompozycją układów społecznych. Polska Partia Socjalistyczna opowiadała się zawsze za dialogiem i porozumieniem.
Dla przywrócenia równowagi politycznej niezbędny jest wybór prezydenta nieuwikłanego w budowanie w Polsce ustroju autorytarnego. PPS poparła już kandydata Roberta Biedronia i podtrzymuje dziś to poparcie. W chwili obecnej tylko Robert Biedroń jest kandydatem głoszącym hasła lewicowe, oczekujemy jednocześnie mocnego zaakcentowania w kampanii wyborczej postulatów obrony interesów pracowniczych, bo to praca jest źródłem dobrobytu społecznego.

 


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyka

Odsłon : 5074078

Temat dnia

Wybory. Socjaliści mają dylemat

Rozpatrywanie dziś szczegółowo wyników I tury wyborów prezydenckich pod kątem wygranej, czy przegranej tego lub innego kandydata nie ma specjalnego sensu. Skonstatujmy, że nastąpiło po raz kolejny w ostatnich latach  potwierdzenie aktualnego układu sił politycznych w Polsce, co było bez wątpienia potrzebne, ale też przewidywalne. Namnożyło się, zaraz po wyborach, publikacji i analiz na temat słabego wyniku Roberta Biedronia i śladowego – Waldemara Witkowskiego.

Więcej …

Na lewicy

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !

 

Obchody 1 Maja w Warszawie skupiły się wokół czterech miejsc pamięci związanych z osobami lub wydarzeniami ważnymi dla lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 kwietnia 2020 roku Apel Pierwszomajowy.

Więcej …
 

Członkowie Rady Naczelnej PPS skierowali w dniu 14 kwietnia 2020 roku list otwarty do ministra zdrowia w sprawie skutków koronawirusa w Polsce i powinności przedstawicieli świata politycznego. Wiąże się to m.in. z obchodami 10 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

Więcej …
 

W dniu 10 kwietnia 2020 roku Wrocławskie Społeczne Forum Wymiany Myśli apeluje do rządu, by ten przestał zamykać oczy na zagrożenie, jakie stwarza nieprzerwane działanie magazynów Amazona. Na sytuację pracowników Amazona podczas epidemii od początku zwracają uwagę związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Alarmują, że sam charakter pracy w magazynach i przy pakowaniu zamówień uniemożliwia stosowanie się do zaleceń o utrzymywaniu społecznego dystansu.

Więcej …