Posiedzenie Rady Naczelnej PPS

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.


Spotkanie odbyło się 6 czerwca b.r., ze względu na konieczność zachowania reżimów epidemicznych, w siedzibie OPZZ w Warszawie.
Gościem Rady Naczelnej był kandydat Lewicy na urząd prezydenta Robert Biedroń. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę PPS w historii Polski, powiedział „PPS jest jedną z najstarszych partii politycznych w Polsce, a także na świecie, () była obecna w procesie sprawowania władzy, a teraz powraca na drogę skuteczności politycznej”. W części swojego wystąpienia poświęconej swojemu programowi gospodarczemu mówił o potrzebie kierowania środków na cele społeczne, szkoły, szpitale żłobki, zwrócił uwagę na fakt, że pochodzą one z naszej pracy i nie powinny być wykorzystywane na megalomańskie projekty obozu władzy. Powiedział: „Przeciwstawienie się temu szaleńczemu kapitalizmowi musi być naszym priorytetem”. W swoim wystąpieniu Robert Biedroń ze szczególną mocą podkreślił potrzebę współpracy między lewicowymi formacjami politycznymi opartą o równość, porozumienie i o roli PPS w tworzeniu lewicowego programu.
Po swoim wystąpieniu Biedroń odpowiadał na pytania zadawane przez towarzyszy uczestniczących w posiedzeniu Rady Naczelnej, Dotyczyły one zagadnień społecznych, gospodarczych i polityki międzynarodowej. W swoich odpowiedziach kandydat odwołał się do swojego programu, a także do lewicowej myśli społecznej .
Członkowie RN PPS z zadowoleniem przyjęli wystąpienie kandydata. Rada Naczelna przyjęła większością głosów uchwałę w sprawie wyborów prezydenckich. Na tym zakończyło się spotkanie z Kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem.
Kolejnymi tematami obrad RN PPS były druga tura wyborów, ocena pracy medialnej organizacji i praca organizacji Młodzieżowej PPS.
W sprawie II tury towarzysze przedstawili swoje stanowiska, zróżnicowane ze względu warunków politycznych w rejonach działania organizacji. Ustalono konieczność obserwacji zmian towarzyszących kampanii i potrzebę sformułowania stanowiska na ten temat we właściwym momencie, które byłoby zgodne z linią polityczną partii oraz dobrem społeczeństwa.
Członkowie RN pozytywnie ocenili działania medialne, potwierdzili konieczność inicjacji wydawania, zgodnie z zapisem statutu „Robotnika”
Organizacja Młodzieżowa PPS zaprezentowała swoje działania oraz kilka inicjatyw i projektów. Przykładowo: Obozy szkoleniowe w oparciu o ośrodki TPD, odrodzenie Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Organizacji Młodzieżowej TUR oraz projekt uchwały „Tarcza Pro pracownicza”. Rada Naczelna odniosła się do aktywności OM PPS z uznaniem, będą one przedmiotem prac organów Partii.
W toku obrad tow. przewodniczący Wojciech Konieczny omówieniem sytuacji politycznej w kraju, a także zadań partii w najbliższym okresie. Zwrócił uwagę na narastające zjawisko polaryzacji społeczeństwa w wyniku zdominowania przez konflikt PiS i PO sceny politycznej oraz wpływu „ duopolu "POPIS” na sondaże wyborcze.
RN PPS zakończyła swoje obrady decyzją o przekazaniu wniosków do opracowania w formie stanowisk i uchwał przez Prezydium RN.


 


Uchwała Rady Naczelnej PPS z dn. 6 czerwca 2020 r
W sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP


Chcąc przeforsować posłusznego Prawu i Sprawiedliwości prezydenta zjednoczona prawica zafundowała społeczeństwu chaos wyborczy. Zaplanowane na 10-go maja wybory nie odbyły się. Nie został wprowadzony żaden ze stanów nadzwyczajnych.
Rząd RP nie sprostał tej sytuacji. Mimo oczekiwań Polaków na wypracowanie konsensusu pomiędzy władzą a opozycją zjednoczona prawica nadal brnęła w rozwiązania niekonstytucyjne, deklarując dla pozoru wolę dialogu. Do stworzonego wcześniej podziału społeczeństwa doszła głęboka nieufność obu stron grożąca całkowitą dekompozycją układów społecznych. Polska Partia Socjalistyczna opowiadała się zawsze za dialogiem i porozumieniem.
Dla przywrócenia równowagi politycznej niezbędny jest wybór prezydenta nieuwikłanego w budowanie w Polsce ustroju autorytarnego. PPS poparła już kandydata Roberta Biedronia i podtrzymuje dziś to poparcie. W chwili obecnej tylko Robert Biedroń jest kandydatem głoszącym hasła lewicowe, oczekujemy jednocześnie mocnego zaakcentowania w kampanii wyborczej postulatów obrony interesów pracowniczych, bo to praca jest źródłem dobrobytu społecznego.

 


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Statystyka

Odsłon : 5204643

Temat dnia

Prawda o rurociągu Nord Stream

Większość polityków za polską rację stanu uznaje potępianie rurociągu Nord Stream. Warto o tym powiedzieć kilka słów prawdy. W 2005 r. rząd Jerzego Buzka odrzucił propozycję Rosji budowy przez terytorium Polski rurociągu do Niemiec. Mielibyśmy opłaty za przesył i kontrolę nad rurą.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …