PPS wobec stanu wyjątkowego

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

 


 


Stanowisko  PPS w sprawie wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski
♦️Rząd Zjednoczonej Prawicy wykonał kolejny krok w kierunku przyzwyczajania obywateli do wprowadzania rozwiązań prawnych służących, wg rządu, ochronie obywateli, lecz w sposób niezgodny z Konstytucją.
Przypominamy, że zgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny to „szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające”.
♦️Gdy w 2020 roku wprowadzano uzasadnione i popierane przez społeczeństwo nakazy i zakazy ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się pandemii, wprowadzono je Rozporządzeniami Rady Ministrów, nie mającymi oparcia w konstytucji, co jasno oceniły sądy uchylając wiele kar administracyjnych za nieprzestrzeganie tych Rozporządzeń. Niewprowadzenie wówczas „stanu klęski żywiołowej” spowodowane było politycznymi kalkulacjami partyjnymi.
Stawiamy pytanie:
♦️Czy Stan wyjątkowy rozwiązuje problemy i stanowi skuteczną zaporę przeciw działaniom Łukaszenki, czy jest rozwiązaniem dla kryzysowej sytuacji na granicy Polsko-Białoruskiej?
♦️Stan wyjątkowy dopuszcza ograniczenie prawa do zgromadzeń, wprowadza cenzurę prewencyjną, ogranicza możliwość przemieszczania się, słowem ogranicza na pewien czas wiele naszych praw obywatelskich, w tym, co bardzo istotne, prawo do informacji.
♦️W naszej opinii stan wyjątkowy ma znikomy wpływ na skuteczne przeciwstawienie się prowadzonej, w opinii PiS, przez Białoruś tzw. wojny hybrydowej. Nie ma wpływu na działania sił białoruskich, nie zwiększa skuteczności w kontrowersyjnych sposobach działań prewencyjnych naszych służb wobec Białorusi i nie generuje elementów odstraszających. Potrzebne są kompleksowe działania przy udziale NATO, Unii Europejskiej, a zwłaszcza przy zaangażowaniu „Frontexu”
♦️Szczególnym przypadkiem kryzysu granicznego jest kilkudziesięciu emigrantów blokowanych przez polskie służby na samej granicy. Przekaz o ich sytuacji jest niejasny. Według Informacji Służby granicznej są oni zaopatrywani przez białoruskie służby w podstawowe środki do życia, a także „wymieniani” na granicy. Natomiast organizacje pozarządowe twierdzą, że ich stan jest bardzo ciężki (włącznie z zagrożeniem życia), a białoruski specnaz uniemożliwia im wycofanie się w głąb Białorusi. Także ich sytuacja prawna jest niejasna. Pojawiają się doniesienia, że część z nich przekroczyła naszą granicę, ale została zepchnięta poza nią, co narusza postanowienia konwencji międzynarodowych.
♦️Odnosimy wrażenie, że stan wyjątkowy będzie jedynie służył „uwolnieniu” władzy od presji organizacji humanitarnych, polityków i działaczy społecznych wrażliwych na prawa człowieka i zasady humanizmu.
♦️Wyjaśnienie tych wątpliwości jest możliwe jedynie przez pełen dostęp do informacji, obecność na granicy parlamentarzystów i mediów. Niestety Rząd przy pomocy służb i wojska skutecznie to uniemożliwia.
♦️Pełnego wyjaśnienia wymaga też podnoszone przez rząd zagrożenie wynikające z prowadzonych przez Rosję i Białoruś manewrów na naszej granicy. Zwracamy uwagę, że jednocześnie na naszym terytorium rozpoczynają się manewry z udziałem sił NATO. Taka sytuacja miała miejsce już wielokrotnie i nie wywoływała konieczności wprowadzania stanu nadzwyczajnego.
♦️Rząd kolejny raz wprowadza monopol na informację. Postawa „my wiemy lepiej”, a racja stanu wymaga byście za dużo nie pytali, jest zaprzeczeniem demokracji.

Prezydium RN Polskiej Partii Socjalistycznej
5 września 2021

 


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyka

Odsłon : 6042406

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …