PPS wobec stanu wyjątkowego

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

 


 


Stanowisko  PPS w sprawie wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski
♦️Rząd Zjednoczonej Prawicy wykonał kolejny krok w kierunku przyzwyczajania obywateli do wprowadzania rozwiązań prawnych służących, wg rządu, ochronie obywateli, lecz w sposób niezgodny z Konstytucją.
Przypominamy, że zgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny to „szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające”.
♦️Gdy w 2020 roku wprowadzano uzasadnione i popierane przez społeczeństwo nakazy i zakazy ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się pandemii, wprowadzono je Rozporządzeniami Rady Ministrów, nie mającymi oparcia w konstytucji, co jasno oceniły sądy uchylając wiele kar administracyjnych za nieprzestrzeganie tych Rozporządzeń. Niewprowadzenie wówczas „stanu klęski żywiołowej” spowodowane było politycznymi kalkulacjami partyjnymi.
Stawiamy pytanie:
♦️Czy Stan wyjątkowy rozwiązuje problemy i stanowi skuteczną zaporę przeciw działaniom Łukaszenki, czy jest rozwiązaniem dla kryzysowej sytuacji na granicy Polsko-Białoruskiej?
♦️Stan wyjątkowy dopuszcza ograniczenie prawa do zgromadzeń, wprowadza cenzurę prewencyjną, ogranicza możliwość przemieszczania się, słowem ogranicza na pewien czas wiele naszych praw obywatelskich, w tym, co bardzo istotne, prawo do informacji.
♦️W naszej opinii stan wyjątkowy ma znikomy wpływ na skuteczne przeciwstawienie się prowadzonej, w opinii PiS, przez Białoruś tzw. wojny hybrydowej. Nie ma wpływu na działania sił białoruskich, nie zwiększa skuteczności w kontrowersyjnych sposobach działań prewencyjnych naszych służb wobec Białorusi i nie generuje elementów odstraszających. Potrzebne są kompleksowe działania przy udziale NATO, Unii Europejskiej, a zwłaszcza przy zaangażowaniu „Frontexu”
♦️Szczególnym przypadkiem kryzysu granicznego jest kilkudziesięciu emigrantów blokowanych przez polskie służby na samej granicy. Przekaz o ich sytuacji jest niejasny. Według Informacji Służby granicznej są oni zaopatrywani przez białoruskie służby w podstawowe środki do życia, a także „wymieniani” na granicy. Natomiast organizacje pozarządowe twierdzą, że ich stan jest bardzo ciężki (włącznie z zagrożeniem życia), a białoruski specnaz uniemożliwia im wycofanie się w głąb Białorusi. Także ich sytuacja prawna jest niejasna. Pojawiają się doniesienia, że część z nich przekroczyła naszą granicę, ale została zepchnięta poza nią, co narusza postanowienia konwencji międzynarodowych.
♦️Odnosimy wrażenie, że stan wyjątkowy będzie jedynie służył „uwolnieniu” władzy od presji organizacji humanitarnych, polityków i działaczy społecznych wrażliwych na prawa człowieka i zasady humanizmu.
♦️Wyjaśnienie tych wątpliwości jest możliwe jedynie przez pełen dostęp do informacji, obecność na granicy parlamentarzystów i mediów. Niestety Rząd przy pomocy służb i wojska skutecznie to uniemożliwia.
♦️Pełnego wyjaśnienia wymaga też podnoszone przez rząd zagrożenie wynikające z prowadzonych przez Rosję i Białoruś manewrów na naszej granicy. Zwracamy uwagę, że jednocześnie na naszym terytorium rozpoczynają się manewry z udziałem sił NATO. Taka sytuacja miała miejsce już wielokrotnie i nie wywoływała konieczności wprowadzania stanu nadzwyczajnego.
♦️Rząd kolejny raz wprowadza monopol na informację. Postawa „my wiemy lepiej”, a racja stanu wymaga byście za dużo nie pytali, jest zaprzeczeniem demokracji.

Prezydium RN Polskiej Partii Socjalistycznej
5 września 2021

 


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

Nie znam Sławomira W. Malinowskiego, ani mi on brat ani swat, choć tę inteligentną twarz dobrze pamiętam i pozytywnie kojarzę z telewizyjnego ekranu. O Wydawnictwie Impuls wcześniej nie słyszałem – a powinienem był – bo to niszowa oficyna, znana w dużej mierze (choć nie wyłącznie) z literatury pedagogicznej.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Statystyka

Odsłon : 5918990

Temat dnia

Zaskoczenie?

Manewry "Zapad-2021" się zakończyły, Rosjanie, "zielonymi ludzikami", na Polskę,  wbrew przewidywaniom wiceministra MON  Marcina Ociepy w radiu ZET nie napadli , jednak wnioski należy wyciągnąć:

Więcej …

Na lewicy

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …
 

W dniu 22 lipca 2021 roku w Bydgoszczy dniu 77 rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego pod hasłem „Wspomnienia na 45 lat Polski Ludowej” ogłoszonego w 2019 roku przez Radę Wojewódzką Polskiej Partii Socjalistycznej przy współudziale Porozumienia Socjalistów.

Więcej …
 

21 lipca to 116 rocznica śmierci bohatera walki z caratem, towarzysza Stefana Okrzei działacza Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

85 lat temu wybuchł konflikt, który podzielił Hiszpanię. 17 lipca 1936 roku pucz wojskowy stał się przyczyną głębokiego podziału społecznego i politycznego, który przerodził się w wojnę domową.

Więcej …
 

Z okazji 100-lecia Komunistycznej Partii Chin w dniu 6 lipca 2021 roku odbył się w Pekinie zdalny Światowy Szczyt Partii Politycznych, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 500 lewicowych i postępowych ugrupowań ze wszystkich kontynentów.

Więcej …
 

W dniu 19 czerwca 2021 roku w Warszawie odbyło się pierwszy raz od roku posiedzenie Rady Naczelnej PPS.

Więcej …