BRICS

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021. Jak zwykle, na Konferencji głoś zabrali przywódcy wszystkich 5 państw należących do BRICS. A oto najważniejsze stwierdzenia zawarte w ich przemówieniach:
Narendra Modi: BRICS stał się wpływowym (liczącym się) głosem występującym w imieniu krajów rozwijających się (emerging countries) w świecie, ale powinien być on jeszcze bardziej wydajny (productive) w następnych 15 latach. Szczególnie ważne znaczenie ma współdziałanie państw członkowskich w ramach realizacji „BRICS Counter-Terrorism Action Plan” oraz ich wspólne stanowisko dot. wielobiegunowości (multilateralizmu) we stosunkach międzynarodowych;
Xi Jinping: zawarł w swoim przemówieniu wiele doniosłych propozycji dla dalszych działań BRICS, a mianowicie: promowanie rzeczywistego multilateralizmu, umacnianie globalnej solidarności w walce przeciwko Covid-19, umacnianie otwartości i wzrostu gospodarczego w oparciu o innowacje oraz promowanie wspólnego rozwoju, Bardziej konkretnie - państwa BRICS powinny: umacniać współpracę w zakresie ochrony zdrowia w duchu solidarności oraz w sferze szczepionek z uwzględnieniem jednakowego (równoprawnego) dostępu dla wszystkich, rozwijać współpracę gospodarczą w duchu wzajemnych korzyści, doskonalić współpracę polityczną i w dziedzinie bezpieczeństwa w duchu uczciwości i sprawiedliwości oraz rozszerza wymianę społeczną (między ludźmi) w dążeniu do wzajemnego uczenia się od siebie; (nota bene: do tej pory ChRL dostarczyła ponad miliard szczepionek dla przeszło 100 krajów i organizacji międzynarodowych i zamierza zwiększyć tę liczbę (szczepionek) do 2 miliardów do końca 2021 r. oraz przekazać jeszcze w tym roku 100 mln szczepionek dla bratnich krajów rozwijających się. Zaś dotacja  chińska dla COVAX wyniosła 100 mln USD);
Władimir Władimirowicz Putin: wycofanie sił zbrojnych USA (i ich sojuszników) z Afganistanu może doprowadzić do nowego kryzysu w tym kraju i regionie. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wpływać na bezpieczeństwo regionalne i globalne? W każdym jednak razie ten kryzys będzie wywierał wpływ i stanowił zagrożenie w stosunku do państw sąsiadujących z Afganistanem. Jednak Afganistan nie powinien kreować tego zagrożenia, stanowić źródło terroryzmu i obrotu narkotykami, zwłaszcza że sytuacja w świecie jest bardzo niespokojna (rather turbulent);
Cyril  Ramaphosa (RPA):  ocenił wysoko współpracę między państwami BRICS w walce z pandemią; niemniej jednak niezbędne jest zapewnienie równego dostępu obywateli do szczepionek, do diagnozy i do terapii oraz zwiększenie produkcji szczepionej w świecie i  dbałości o sytuację obywateli, o dobrobyt społeczny oraz o odrodzenie gospodarcze;
Jair Bolsonaro (Brazylia): wyraził uznanie dla pomyślnej współpracy pomiędzy Indiami, Chinami i Brazylią w walce z pandemią, a także dla współdziałania Indii i Brazylii w sferze nauki i techniki oraz energii i ochrony zdrowia.
Na zakończenie Konferencji „na szczycie” uchwalono New Delhi Declaration. Jest to obszerny (74 punkty) i kompleksowy dokument obejmujący kluczowe zagadnienia i propozycje dotyczące samej BRICS i kwestii globalnych. Dotyczą one, m.in., multilateralizmu w stosunkach międzynarodowych, zreformowania ONZ, łącznie z Rada Bezpieczeństwa, rozwiązywania spraw sporych metodami pokojowymi a nie siłowymi. Uwypuklono potrzebę prowadzenia dialogu wewnątrz afgańskiego i wyrażono ostre słowa potępienia wobec aktów terroru, jakie miały miejsce wokół lotniska w Kabulu. Przewodnictwo BRICS w 2022 r. obejmą Chiny.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

Nie znam Sławomira W. Malinowskiego, ani mi on brat ani swat, choć tę inteligentną twarz dobrze pamiętam i pozytywnie kojarzę z telewizyjnego ekranu. O Wydawnictwie Impuls wcześniej nie słyszałem – a powinienem był – bo to niszowa oficyna, znana w dużej mierze (choć nie wyłącznie) z literatury pedagogicznej.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Statystyka

Odsłon : 5919061

Temat dnia

Zaskoczenie?

Manewry "Zapad-2021" się zakończyły, Rosjanie, "zielonymi ludzikami", na Polskę,  wbrew przewidywaniom wiceministra MON  Marcina Ociepy w radiu ZET nie napadli , jednak wnioski należy wyciągnąć:

Więcej …

Na lewicy

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …
 

W dniu 22 lipca 2021 roku w Bydgoszczy dniu 77 rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego pod hasłem „Wspomnienia na 45 lat Polski Ludowej” ogłoszonego w 2019 roku przez Radę Wojewódzką Polskiej Partii Socjalistycznej przy współudziale Porozumienia Socjalistów.

Więcej …
 

21 lipca to 116 rocznica śmierci bohatera walki z caratem, towarzysza Stefana Okrzei działacza Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

85 lat temu wybuchł konflikt, który podzielił Hiszpanię. 17 lipca 1936 roku pucz wojskowy stał się przyczyną głębokiego podziału społecznego i politycznego, który przerodził się w wojnę domową.

Więcej …
 

Z okazji 100-lecia Komunistycznej Partii Chin w dniu 6 lipca 2021 roku odbył się w Pekinie zdalny Światowy Szczyt Partii Politycznych, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 500 lewicowych i postępowych ugrupowań ze wszystkich kontynentów.

Więcej …
 

W dniu 19 czerwca 2021 roku w Warszawie odbyło się pierwszy raz od roku posiedzenie Rady Naczelnej PPS.

Więcej …