BRICS

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021. Jak zwykle, na Konferencji głoś zabrali przywódcy wszystkich 5 państw należących do BRICS. A oto najważniejsze stwierdzenia zawarte w ich przemówieniach:
Narendra Modi: BRICS stał się wpływowym (liczącym się) głosem występującym w imieniu krajów rozwijających się (emerging countries) w świecie, ale powinien być on jeszcze bardziej wydajny (productive) w następnych 15 latach. Szczególnie ważne znaczenie ma współdziałanie państw członkowskich w ramach realizacji „BRICS Counter-Terrorism Action Plan” oraz ich wspólne stanowisko dot. wielobiegunowości (multilateralizmu) we stosunkach międzynarodowych;
Xi Jinping: zawarł w swoim przemówieniu wiele doniosłych propozycji dla dalszych działań BRICS, a mianowicie: promowanie rzeczywistego multilateralizmu, umacnianie globalnej solidarności w walce przeciwko Covid-19, umacnianie otwartości i wzrostu gospodarczego w oparciu o innowacje oraz promowanie wspólnego rozwoju, Bardziej konkretnie - państwa BRICS powinny: umacniać współpracę w zakresie ochrony zdrowia w duchu solidarności oraz w sferze szczepionek z uwzględnieniem jednakowego (równoprawnego) dostępu dla wszystkich, rozwijać współpracę gospodarczą w duchu wzajemnych korzyści, doskonalić współpracę polityczną i w dziedzinie bezpieczeństwa w duchu uczciwości i sprawiedliwości oraz rozszerza wymianę społeczną (między ludźmi) w dążeniu do wzajemnego uczenia się od siebie; (nota bene: do tej pory ChRL dostarczyła ponad miliard szczepionek dla przeszło 100 krajów i organizacji międzynarodowych i zamierza zwiększyć tę liczbę (szczepionek) do 2 miliardów do końca 2021 r. oraz przekazać jeszcze w tym roku 100 mln szczepionek dla bratnich krajów rozwijających się. Zaś dotacja  chińska dla COVAX wyniosła 100 mln USD);
Władimir Władimirowicz Putin: wycofanie sił zbrojnych USA (i ich sojuszników) z Afganistanu może doprowadzić do nowego kryzysu w tym kraju i regionie. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wpływać na bezpieczeństwo regionalne i globalne? W każdym jednak razie ten kryzys będzie wywierał wpływ i stanowił zagrożenie w stosunku do państw sąsiadujących z Afganistanem. Jednak Afganistan nie powinien kreować tego zagrożenia, stanowić źródło terroryzmu i obrotu narkotykami, zwłaszcza że sytuacja w świecie jest bardzo niespokojna (rather turbulent);
Cyril  Ramaphosa (RPA):  ocenił wysoko współpracę między państwami BRICS w walce z pandemią; niemniej jednak niezbędne jest zapewnienie równego dostępu obywateli do szczepionek, do diagnozy i do terapii oraz zwiększenie produkcji szczepionej w świecie i  dbałości o sytuację obywateli, o dobrobyt społeczny oraz o odrodzenie gospodarcze;
Jair Bolsonaro (Brazylia): wyraził uznanie dla pomyślnej współpracy pomiędzy Indiami, Chinami i Brazylią w walce z pandemią, a także dla współdziałania Indii i Brazylii w sferze nauki i techniki oraz energii i ochrony zdrowia.
Na zakończenie Konferencji „na szczycie” uchwalono New Delhi Declaration. Jest to obszerny (74 punkty) i kompleksowy dokument obejmujący kluczowe zagadnienia i propozycje dotyczące samej BRICS i kwestii globalnych. Dotyczą one, m.in., multilateralizmu w stosunkach międzynarodowych, zreformowania ONZ, łącznie z Rada Bezpieczeństwa, rozwiązywania spraw sporych metodami pokojowymi a nie siłowymi. Uwypuklono potrzebę prowadzenia dialogu wewnątrz afgańskiego i wyrażono ostre słowa potępienia wobec aktów terroru, jakie miały miejsce wokół lotniska w Kabulu. Przewodnictwo BRICS w 2022 r. obejmą Chiny.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 6042458

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …