Oświadczenie 355 partii politycznych

Jak podała Agencja Xinhua w dniu 13 grudnia 2021 roku – 355 partii politycznych, organizacji społecznych i think tanków ze 140 krajów i regionów w porozumieniu z Departamentem Międzynarodowym Komitetu Centralnego KPCh wydało wspólne oświadczenie Światowych Partii Politycznych, Organizacji społecznych i think tanków na temat podejmowania niezależnych wysiłków na rzecz odkrywania ścieżki do demokracji i wspólnej pracy na rzecz promowania wspólnego rozwoju.
W oświadczeniu podkreślono, że demokracja jest ważnym osiągnięciem ludzkości w rozwoju cywilizacji politycznej, a nie ma systemu demokratycznego i modelu rozwoju obowiązującego we wszystkich krajach, co sprzeciwiałoby się ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw pod pretekstem demokracji.
Zgodnie z oświadczeniem fascynującą cechą cywilizacji ludzkich jest różnorodność. Ze względu na fakt, że różne kraje i regiony niekoniecznie mają tę samą historię, kulturę, system społeczny i etap rozwoju, sposoby i środki, w jakie realizują demokrację, mogą się różnić.
WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ŚWIATOWYCH PARTII POLITYCZNYCH, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I THINK-THANKÓW
O PODEJMOWANIU NIEZALEŻNYCH WYSIŁKÓW W ODKRYWANIU DROGI DO DEMOKRACJI
I WSPÓŁPRACY  NA RZECZ WSPÓLNEGO ROZWOJU

Demokracja jest owocem rozwoju cywilizacji politycznej, a rozwój jest tym, do czego nieustannie dąży ludzkość. Ludzie różnych krajów i regionów, dzięki nieustającym wysiłkom, stworzyli różnorodne formy demokracji oraz odmienne ścieżki rozwoju. Powstał w ten sposób wspaniały wachlarz kwitnących cywilizacji ludzkich. Partiom politycznym, które mają możliwość budowy, ochrony i rozwijania demokracji przypadła ważna misja jej realizacji i rozwijania. W związku z powyższym my, 355 partii politycznych, organizacji społecznych i think-tanków z 140 krajów, wydajemy wspólnie następujące, skierowane do całego świata oświadczenie:
I. Świat, w którym żyjemy jest różnorodny i barwny. Niezwykłe cechy poszczególnych cywilizacji definiowane są poprzez ich różnorodność, która jest także źródłem witalności i dynamiki światowego rozwoju. Sposoby i środki wykorzystywane do realizacji demokracji są różne. Poszczególne kraje i regiony niekoniecznie dzielą tę samą historię, kulturę, system społeczny i fazę rozwoju, zatem nie może istnieć jeden system demokratyczny, czy wzór rozwoju, który można zastosować we wszystkich krajach. Przykładanie jednej miary do tak szerokiego spektrum systemów politycznych istniejących na całym świecie jest samo w sobie niedemokratyczne. Nie sprzyja także rozwojowi.
II. Jesteśmy zdania, że najlepszym sposobem oceny ustroju politycznego państwa pod względem demokratyczności i efektywności jest obserwacja, czy sukcesja organu kierowniczego jest zgodna z prawem; czy wszyscy ludzie mają zgodny z prawem dostęp do udziału w życiu publicznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym; czy opinia publiczna może swobodnie wyrażać swoje postulaty; czy wszystkie sektory mogą aktywnie uczestniczyć w sprawach politycznych państwa; czy decyzje dotyczące całego narodu mogą być podejmowane w sposób racjonalny i demokratyczny; czy specjaliści ze wszystkich dziedzin poprzez uczciwą konkurencję mogą należeć do grupy przywódców politycznych i systemu administracji; czy partia rządząca może zgodnie z Konstytucją i prawem służyć jako siła wiodąca; czy sprawowanie władzy podlega skutecznej kontroli i nadzorowi.  
III. Jesteśmy zdania, iż ocena demokratyczności państwa zależy od tego, czy ludzie są suwerenem w swoim kraju. Obserwacja możliwości korzystania z prawa do głosowania jest istotna, jednak jeszcze ważniejsze jest zagwarantowanie prawa do szerokiego uczestnictwa w życiu politycznym. Podczas gdy konieczna jest obserwacja obietnic wyborczych, jeszcze ważniejsze jest ich wypełnianie. Podczas gdy konieczne jest przyglądanie się procedurom i zasadom politycznym określonym w przepisach i ustawach, jeszcze ważniejsze jest obserwowanie, czy owe przepisy i prawa są rygorystycznie egzekwowane. Podczas gdy konieczne jest obserwowanie, czy sprawowanie władzy odbywa się w zgodnie z zasadami i procedurami demokratycznymi, jeszcze ważniejsze jest przyglądanie się, czy podlega ona nadzorowi i kontroli obywateli.
IV. Jesteśmy zdania, iż demokracja jest prawem wszystkich narodów raczej, niż przywilejem nielicznych. Osąd dotyczący uznania ustroju za demokratyczny powinien należeć do obywateli, a ocena kraju jako demokratycznego powinna być podejmowana przez całą społeczność międzynarodową.
V. Jesteśmy zdania, iż zarówno punktem wyjścia, jak i celem rozwoju społeczności ludzkiej powinna być poprawa dobrostanu ludzi i osiągnięcie wszechstronnego rozwoju człowieka. Rozwój demokracji powinien koncentrować się na ciągłej realizacji dążeń ludzi do lepszego życia i podnoszeniu ich poczucia spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa. W obecnych czasach konieczne jest wzmocnienie współpracy między państwami na polu walki z ubóstwem, bezpieczeństwa żywnościowego, odpowiedzi na COVID-19 oraz szczepionek, finansowania rozwoju, zmian klimatycznych i zielonego rozwoju, industrializacji, gospodarki cyfrowej oraz łączności, a także przyspieszenia implementacji ONZ 2030 Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, tak by wspólne działania skupiały się na rozwiązaniu najpoważniejszych, najpilniejszych i praktycznych problemów ludzi. Wszystkie kraje i narody świata zasługują na możliwość i prawo rozwoju. Należy dołożyć starań do promowania inkluzywnego rozwoju oraz zapewnienia, że żaden kraj nie zostanie z tyłu.
VI. Jesteśmy zdania, iż obecnym trendem jest postępująca demokratyzacja stosunków międzynarodowych, a jedynym sposobem, by mogła zostać zrealizowana, jest rzeczywiste wprowadzenie w życie multilateralizmu. Ludzkość stoi przed różnymi wyzwaniami i problemami w skali globalnej, na które odpowiedź można znaleźć jedynie w bardziej inkluzywnym globalnym zarządzaniu, skuteczniejszym mechanizmie wielostronnym i aktywniejszej współpracy regionalnej. Lepsze efekty w praktyce multilateralizmu zawsze prowadzą do lepszych odpowiedzi na wspólne problemy, przed którymi stoi ludzkość.
VII. Jesteśmy zdania, że wysiłki na rzecz budowy wspólnoty ludzkiej ze wspólną przyszłością wyznaczają właściwy kierunek rozwoju i postępu cywilizacji. Wartości wspólne dla wszystkich ludzi, takie jak pokój, rozwój, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja i wolność, muszą służyć za wskazówkę w dążeniu do stworzenia wspólnoty z silnym poczuciem odpowiedzialności za przyszłość ludzkości, tak by kraje o różnych systemach społecznych, ideologii, historii, kulturze i poziomie rozwoju mogły dzielić wspólne interesy, prawa i obowiązki w sprawach międzynarodowych i współpracować dla budowy lepszego świata.
W pełni świadomi spoczywającej na nas misji promowania demokracji i poprawy warunków życia ludzi, zobowiązujemy się do wspólnego działania, wzniesienia się pand wszelkie różnice, rozwijania wymian i uczenia się od siebie nawzajem, wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i osiągnięcia szerokiego konsensusu, tak byśmy mogli nieprzerwanie wznosić wkład w dobrobyt ludzi, rozwój narodowy, pokój na świecie oraz postęp ludzkości.


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Statystyka

Odsłon : 6127067

Temat dnia

Perspektywa koalicji anty-PiS

Redaktor Żakowski w GW skrytykował Tuska za odnoszenie się do lewicy z kłamliwymi oskarżeniami o współdziałanie z PIS. Spotkał go wściekły atak na forum Gazety. Generalne twierdzono, że lewica jest nieprawdziwa, bo nie zgadza się z Tuskiem. Wyrażano przekonanie, że potrzebna jest prawdziwa lewica, która będzie stała u boku PO.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 17 stycznia 2022 roku z okazji przypadającej 77. rocznicy wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej Przed Grobem Nieznanego Żołnierza i na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie odbyły się uroczystości złożenia kwiatów.

Więcej …
 

W dniu 8 stycznia 2022 roku odbyła się w Warszawie Konferencja sprawozdawczo-wyborcza mazowieckiej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej. Konferencja zebrała się w związku z przygotowaniami do XLIV Kongresu PPS, który ma odbyć się wg wstępnych planów w marcu 2021 roku.

Więcej …
 

W dniu 8 stycznia 2022 roku odbyła się w Warszawie Konferencja sprawozdawczo-wyborcza warszawskiej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej. Konferencja zebrała się w związku z przygotowaniami do XLIV Kongresu PPS, który ma odbyć się wg wstępnych planów w marcu 2022 roku.

Więcej …
 

Agencja Xinhua podała, że w dniu 3 stycznia 2022 roku przywódcy pięciu państw dysponujących bronią jądrową, stałych członków Rady bezpieczeństwa ONZ: Chin, Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wydali wspólne oświadczenie w sprawie zapobiegania wojnie nuklearnej i wyścigowi zbrojeń.

Więcej …
 

W dniu 17 grudnia 2021 roku w Warszawie odbyła się konferencja wraz z promocją książki, zamykająca cykl obchodów w Polsce 100-lecia Komunistycznej Partii Chin. Główne obchody tej rocznicy odbyły się w Pekinie w lipcu 2021 roku i przewodniczył im prezydent ChRL – Xi Jinping.

Więcej …
 

 

16 grudnia 2021 roku minęła 99 rocznica zamordowania prezydenta II Rzeczypospolitej – Gabriela Narutowicza.

Więcej …
 

Jak podaje portal PPS, w dniu 14 grudnia 2021 roku, reprezentacja PPS w parlamencie powiększyła się. Polska Partia Socjalistyczna podejmuje ważny krok w jej dzisiejszej historii. Tym samym członkowie partii, w tym nasz senator Wojciech Konieczny, nie będą należeć już do Klubu Parlamentarnego Lewicy, a do samodzielnego Koła Parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Jak podała Agencja Xinhua w dniu 13 grudnia 2021 roku – 355 partii politycznych, organizacji społecznych i think tanków ze 140 krajów i regionów w porozumieniu z Departamentem Międzynarodowym Komitetu Centralnego KPCh wydało wspólne oświadczenie Światowych Partii Politycznych, Organizacji społecznych i think tanków na temat podejmowania niezależnych wysiłków na rzecz odkrywania ścieżki do demokracji i wspólnej pracy na rzecz promowania wspólnego rozwoju.

Więcej …
 

W dniu 11 grudnia 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …