Rada Naczelna PPS

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Wysłuchano wypowiedzi przedstawicieli ugrupowań – sygnatariuszy Porozumienia: Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Socjaldemokracja Polska, Wolność i Równość a także Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej, Ruchu Ludzi Pracy, Feministycznego Ruchu Kobiet i Związkowej Alternatywy.
Przyjęto uchwałę potwierdzającą wejście PPS do Porozumienia.
W trakcie posiedzenia odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli wszyscy przedstawiciele sygnatariuszy Porozumienia.
Podczas posiedzenia powołano składy komisji i zespołów Rady Naczelnej oraz sekretarza Rady Naczelnej. Decyzja dotyczy: Komisji Statutowej RN PPS, Komisji Programowej RN PPS, Komisji Spraw Międzynarodowych RN PPS, Zespołu Prasowego PPS, Komisji Historycznej RN PPS i Komisji Obchodów 130-lecia PPS.
Przeprowadzono debatę na temat aktualnej sytuacji politycznej i perspektyw udziału PPS kampaniach wyborczych: samorządowej i parlamentarnej w przyszłym roku.
Przedyskutowano wstępne założenia planu obchodów 130-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie br.
Podczas dyskusji głos zabierali członkowie Rady Naczelnej oraz członkowie Koła Parlamentarnego PPS. Posiedzenie prowadził sen Wojciech Konieczny – przewodniczący RN PPS. Obecny był Honorowy Przewodniczący PPS – Bogusław Gorski.Porozumienie partii demokratycznej lewicy
Warszawa 25 czerwca 2022 roku

Pewni, że obecnie nie ma dla lewicy polskiej ważniejszego zadania niż odsunięcie od władzy prawicy szkodzącej Polkom i Polakom,
Świadomi, że pokonanie prawicy wymaga zwycięstwa w najbliższych wyborach ugrupowań obecnej opozycji,
Przekonani, że droga do zwycięstwa wiedzie przez współpracę, a nasze ugrupowania znacznie więcej łączy niż dzieli,

1. Powołujemy wspólnie porozumienie partii lewicowych w celu doprowadzenia do wspólnego startu w najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych.
2. Postanawiamy, że nazwa porozumienia zostanie wspólnie ustalona w najbliższym czasie.
3. Ustalamy, że nasze porozumienie jest otwarte dla innych demokratycznych partii, stowarzyszeń i organizacji podzielających nasze poglądy.

Polska Partia Socjalistyczna
Unia Pracy
Socjaldemokracja Polska
Wolność i Równość 

Wydanie bieżące

Recenzje

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

Niniejsza książka powstała jako rezultat głębokiego niepokoju wywołanego rugowaniem filozofii z nauczania na poszczególnych Wydziałach wyższych uczelni. W rezultacie potęguje się warstwa inteligencji o wąskich horyzontach myślowych.

Więcej …
 

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Statystyka

Odsłon : 6478157

Temat dnia

Powstańcy-socjaliści. Walczyli o niepodległą Polskę

Po upadku Warszawy w 1939 roku Polska Partia Socjalistyczna sfingowała swoje rozwiązanie. Przeszliśmy do konspiracji pod nazwą Wolność-Równość-Niepodległość, w późniejszej historii określanej jako PPS-WRN, która od razu podjęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, następcą Służby Zwycięstwa Polski.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji 117. rocznicy stracenia przez władze Rosji carskiej Stefana Okrzei, przedstawiciele Koła Parlamentarnego PPS z sen. Wojciechem Koniecznym – przewodniczącym Rady Naczelnej PPS na czele złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Bramie Straceń Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 4 lipca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowego numeru „Przeglądu Socjalistycznego”.  Spotkali się autorzy i czytelnicy pisma.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Więcej …
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyła się konwencja programowa partii Razem. Do jej głównych haseł należały: rynek pracy bez śmieciówek, państwowy program budowy mieszkań, inwestycje publiczne w nowe technologie i atom, oraz prawo do przerywania ciąży.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 17 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło 18 osób. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia objęło okres działalności w latach 2017-2022.

Więcej …
 

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 21 maja 2022 roku zebrały się będące w organizacji władze Polskiego Ruchu Lewicowego, które omówiły sytuację polityczno-społeczną w kraju oraz problemy rysujące się na tle konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Więcej …
 

W dniu 21 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie byłego i aktualnego aktywu ugrupowań lewicowych w związku z 25. rocznicą przyjęcia w ogólnonarodowym referendum Konstytucji III RP.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …