Zebranie Rady Mazowieckiej PPS

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji okręgowych Mazowsza: z Warszawy, Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego oraz samodzielnych kół.


Podczas posiedzenia omówiono następujące problemy:
- wnioski dla pracy partyjnej po posiedzeniu Rady Naczelnej PPS w dniu 25 czerwca 2022 roku
-  udział członków organizacji mazowieckiej PPS w obchodach 130-lecia powstania PPS
- dokonano przeglądu stanu organizacyjnego partii na Mazowszu, przyjęto uchwałę w sprawie uaktualnienia struktury organizacyjnej i stanu członkowskiego. Dokonano rejestracji nowych kół PPS, które powstały w ostatnim okresie.

Rada Mazowiecka podjęła Stanowisko w sprawach udziału PPS w wyborach parlamentarnych w 2023 roku następującej treści:
1.    Polska Partia Socjalistyczna ma obowiązek wziąć udział w roku 2023 w wyborach parlamentarnych i wystawić swoich kandydatów do Sejmu i Senatu RP.  Powstanie Koła Parlamentarnego PPS utrwaliło w opinii publicznej świadomość, że PPS istnieje i w wielu sprawach ma swoje oryginalne stanowisko polityczne. Nie poskutkowało to jednak pozytywnymi wynikami poparcia w badaniach opinii publicznej, ale trzeba liczyć się z tym, że przy mądrej polityce medialnej i spójnym programie wyborczym jest to możliwe.
2.    PPS powinna dokonać w najbliższym czasie rzeczowej, obiektywnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej, politycznej, bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb obywateli i sformułować założenia do programu wyborczego poprzez pryzmat interesów szerokiego elektoratu ludzi wywodzących się ze środowisk pracowniczych. Te środowiska w sposób naturalny sytuują się jako potencjalny elektorat lewicy a także PPS. Program wyborczy PPS w formie i w treści powinien odpowiadać na podstawowe pytania i problemy tych środowisk.
3.    PPS powinna dokonać w szybkim czasie, w ramach pracy organów statutowych, oceny możliwości samodzielnego organizowania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu, a także określić alternatywnie warunki polityczne i ewentualny tryb wchodzenia do koalicji wyborczych. Zasadniczą przesłanką porozumień koalicyjnych powinno być zachowanie w przyszłej kadencji parlamentarnej samodzielnego koła parlamentarnego i porozumienie programowe wyznaczające jedność celów politycznych.
4.    Zwracamy uwagę, że zasadnicze znaczenie dla pozytywnego skutku naszych działań jako PPS, na forum publicznym i w kampanii wyborczej, ma bliska współpraca istniejącego koła parlamentarnego PPS i władz statutowych Partii.
5.    Rada Mazowiecka PPS problem organizacji struktur terenowych pod wybory parlamentarne uważa za sprawę kluczową dla dalszego rozwoju partii, dlatego też proponuje, aby zaprezentowane zagadnienia zostały wstępnie omówione podczas posiedzenia Prezydium Rady Naczelnej i wniesione, jako główny punkt programowy pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Naczelnej.

W sprawach organizacyjnych odwołano Jakuba Żabińskiego z funkcji członka Prezydium i sekretarza Rady Mazowieckiej. Wybrano na to miejsce Ryszarda Dzieniszewskiego.
W zebraniu Rady Mazowieckiej uczestniczyło 11 towarzyszy. Obrady prowadził przewodniczący Rady – Andrzej Ziemski.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

14 listopada 2014 r.  w Chinach ukazał się I tom książki autorstwa prezydenta Xi Jinping’a – Zarządzanie Chinami (ang. The Governance of China). Aktualnie, od sierpnia 2022 roku rozpowszechniany jest czwarty tom

Więcej …
 

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

Niniejsza książka powstała jako rezultat głębokiego niepokoju wywołanego rugowaniem filozofii z nauczania na poszczególnych Wydziałach wyższych uczelni. W rezultacie potęguje się warstwa inteligencji o wąskich horyzontach myślowych.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 6544322

Temat dnia

Wojna?

Świat zbliżył się do niebezpiecznego punktu, a mocarstwa gotowe są rozpocząć nieobliczalną w skutkach wojnę. Przeciągający się konflikt na Ukrainie popycha władze rosyjskie do radykalniejszych kroków. Dokonują się zmiany w rosyjskim ustawodawstwie, w tym te dotyczące mobilizacji.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 17 września 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 13 września 2022 roku w Warszawie odbyło się otwarte zebranie Rady Mazowieckiej PPS poświęcone sprawom przygotowań socjalistów i lewicy do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2022 roku w Ewinie (woj. łódzkie) odbyły się tradycyjne obchody 78 rocznicy słynnej bitwy partyzanckiej oddziałów 3 Brygady Armii Ludowej im. J. Bema z niemieckim najeźdźcą.

Więcej …
 

Z inicjatywy Socjaldemokracji Polskiej, jak podał portal PPS, odbyło się w dniu 5 września 2022 roku w siedzibie OPZZ w Warszawie spotkanie partii politycznych reprezentujących część demokratycznej opozycji. Uczestniczyli: Polska Partia Socjalistyczna, Partia Zieloni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, Unia Pracy oraz Wolność i Równość.

Więcej …
 

1 września br. minęła 30 rocznica brutalnego mordu Premiera Rządu Polskiego Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Soskiej.

Więcej …
 

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji okręgowych Mazowsza: z Warszawy, Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego oraz samodzielnych kół.

Więcej …
 

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji 117. rocznicy stracenia przez władze Rosji carskiej Stefana Okrzei, przedstawiciele Koła Parlamentarnego PPS z sen. Wojciechem Koniecznym – przewodniczącym Rady Naczelnej PPS na czele złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Bramie Straceń Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 4 lipca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowego numeru „Przeglądu Socjalistycznego”.  Spotkali się autorzy i czytelnicy pisma.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Więcej …
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyła się konwencja programowa partii Razem. Do jej głównych haseł należały: rynek pracy bez śmieciówek, państwowy program budowy mieszkań, inwestycje publiczne w nowe technologie i atom, oraz prawo do przerywania ciąży.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 17 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło 18 osób. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia objęło okres działalności w latach 2017-2022.

Więcej …
 

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

Więcej …