Zebranie Rady Mazowieckiej PPS

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji okręgowych Mazowsza: z Warszawy, Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego oraz samodzielnych kół.


Podczas posiedzenia omówiono następujące problemy:
- wnioski dla pracy partyjnej po posiedzeniu Rady Naczelnej PPS w dniu 25 czerwca 2022 roku
-  udział członków organizacji mazowieckiej PPS w obchodach 130-lecia powstania PPS
- dokonano przeglądu stanu organizacyjnego partii na Mazowszu, przyjęto uchwałę w sprawie uaktualnienia struktury organizacyjnej i stanu członkowskiego. Dokonano rejestracji nowych kół PPS, które powstały w ostatnim okresie.

Rada Mazowiecka podjęła Stanowisko w sprawach udziału PPS w wyborach parlamentarnych w 2023 roku następującej treści:
1.    Polska Partia Socjalistyczna ma obowiązek wziąć udział w roku 2023 w wyborach parlamentarnych i wystawić swoich kandydatów do Sejmu i Senatu RP.  Powstanie Koła Parlamentarnego PPS utrwaliło w opinii publicznej świadomość, że PPS istnieje i w wielu sprawach ma swoje oryginalne stanowisko polityczne. Nie poskutkowało to jednak pozytywnymi wynikami poparcia w badaniach opinii publicznej, ale trzeba liczyć się z tym, że przy mądrej polityce medialnej i spójnym programie wyborczym jest to możliwe.
2.    PPS powinna dokonać w najbliższym czasie rzeczowej, obiektywnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej, politycznej, bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb obywateli i sformułować założenia do programu wyborczego poprzez pryzmat interesów szerokiego elektoratu ludzi wywodzących się ze środowisk pracowniczych. Te środowiska w sposób naturalny sytuują się jako potencjalny elektorat lewicy a także PPS. Program wyborczy PPS w formie i w treści powinien odpowiadać na podstawowe pytania i problemy tych środowisk.
3.    PPS powinna dokonać w szybkim czasie, w ramach pracy organów statutowych, oceny możliwości samodzielnego organizowania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu, a także określić alternatywnie warunki polityczne i ewentualny tryb wchodzenia do koalicji wyborczych. Zasadniczą przesłanką porozumień koalicyjnych powinno być zachowanie w przyszłej kadencji parlamentarnej samodzielnego koła parlamentarnego i porozumienie programowe wyznaczające jedność celów politycznych.
4.    Zwracamy uwagę, że zasadnicze znaczenie dla pozytywnego skutku naszych działań jako PPS, na forum publicznym i w kampanii wyborczej, ma bliska współpraca istniejącego koła parlamentarnego PPS i władz statutowych Partii.
5.    Rada Mazowiecka PPS problem organizacji struktur terenowych pod wybory parlamentarne uważa za sprawę kluczową dla dalszego rozwoju partii, dlatego też proponuje, aby zaprezentowane zagadnienia zostały wstępnie omówione podczas posiedzenia Prezydium Rady Naczelnej i wniesione, jako główny punkt programowy pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Naczelnej.

W sprawach organizacyjnych odwołano Jakuba Żabińskiego z funkcji członka Prezydium i sekretarza Rady Mazowieckiej. Wybrano na to miejsce Ryszarda Dzieniszewskiego.
W zebraniu Rady Mazowieckiej uczestniczyło 11 towarzyszy. Obrady prowadził przewodniczący Rady – Andrzej Ziemski.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

14 listopada 2014 r.  w Chinach ukazał się I tom książki autorstwa prezydenta Xi Jinping’a – Zarządzanie Chinami (ang. The Governance of China). Aktualnie, od sierpnia 2022 roku rozpowszechniany jest czwarty tom

Więcej …
 

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Statystyka

Odsłon : 6748761

Temat dnia

Komu Patrioty?

Niemcy zaoferowały Polsce system obrony powietrznej i przeciwrakietowej typu Patriot, zadeklarowała minister obrony RFN Christine Lambrecht. Baterie mają pomóc w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej po tym, jak zbłąkany ukraiński pocisk rozbił się na terytorium Polski.

Więcej …

Wywiad tygodnia

Lewica przed wyborami 2023

Z Pauliną Piechna-Więckiewicz wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy rozmawia Przemysław Prekiel

W jakiej konfiguracji Lewica przygotowuje się do wyborów? Wspólna lista jest już chyba nierealna?


Od początku mówiliśmy, żeby Zjednoczona Prawica przestała rządzić, to opozycja musi mieć jakiś pomysł i pakiet do zaoferowania dla Polek i Polaków. Samo odsunięcie PiS od władzy to za mało. Obecnie nie ma większej woli na opozycji do tego, żeby tworzyć wspólną listę.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie zarządu Porozumienia Socjalistów. Wybrano Prezydium Zarządu w składzie: dr Andrzej Ziemski – prezes, Kazimierz Treger – wiceprezes, Czesław Kulesza – sekretarz generalny, Zbigniew Dymke – skarbnik oraz członkowie zarządu – Jan Herman, dr Marta Kościelecka i Piotr Lewandowski.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało w dniu 28 grudnia 2022 roku Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym.

Więcej …
 

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Warszawie w trybie mieszanym (hybrydowym) odbyło się I(VII) Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie pod tą nazwą działa od 3 lat, wcześniej od roku 2004 działało jako Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów miało charakter statutowy, sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej …
 

16 grudnia 1922 r. w  warszawskiej Zachęcie został zastrzelony pierwszy Prezydent RP Gabriel Narutowicz.  Zamachowcem był powiązany z endecją Eligiusz Niewiadomski. W 100 rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w dniu 16 grudnia 2022 roku, członkowie władz PPS złożyli kwiaty pod Zachętą.

Więcej …
 

W dniu 10 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Poświęcone było omówieniu problemów związanych z praktycznym wymiarem przygotowań do wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Więcej …
 

W dniu 19 listopada 2022 roku w 130 rocznicę Kongresu Paryskiego, na którym zapoczątkowano działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, odbyła się w Warszawie uroczysta sesja poświęcona tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2022 roku przypada 104. rocznica powołania w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Podstawę polityczną tego rządu tworzyły trzy ugrupowania: Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Socjal-Demokratyczna oraz PSL Wyzwolenie.

Więcej …