Walne Zebranie Porozumienia Socjalistów

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Warszawie w trybie mieszanym (hybrydowym) odbyło się I(VII) Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie pod tą nazwą działa od 3 lat, wcześniej od roku 2004 działało jako Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów miało charakter statutowy, sprawozdawczo-wyborczy.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów dokonało oceny działalności władz statutowych w okresie 2019-2022. Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Stowarzyszenia Andrzej Ziemski. Po dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebrani członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi w jednomyślnym głosowaniu absolutum za okres mijającej kadencji.
Dokonano wyboru władz statutowych Stowarzyszenia na kadencję 2023-2025. W skład Zarządu weszli: Zbigniew Dymke, Jan Herman, Marta Kościelecka, Czesław Kulesza, Piotr Lewandowski, Kazimierz Treger i Andrzej Ziemski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Kłopotowski i Sylwester Szafarz. Ukonstytuowanie władz nastąpi w ciągu 2 tygodni.
Przyjęto uchwały programowe:
- w sprawie 130-lecia powstania Polskiej  Partii Socjalistycznej
- w sprawie  włączenia się Stowarzyszenia w umacnianie ruchu spółdzielczego w Polsce
- w sprawie  potencjalnych sojuszy politycznych

Porozumienie Socjalistów jest stowarzyszeniem o charakterze edukacyjnym i społecznym. Jest wydawcą kwartalnika „Przegląd Socjalistyczny, w ostatniej kadencji zorganizowało kilkanaście konferencji merytorycznych dotyczących problematyki historycznej ruchu socjalistycznego i lewicy, problemów pokoju w oparciu o rocznicowe refleksje Planu Rapackiego. Odbywają się cykliczne promocje po wydaniu kolejnych numerów kwartalnika. Stowarzyszenie aktywnie współdziała z Komisją Historyczną PPS i organizacjami lewicy socjalistycznej, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie formuły odbywania zebrań przez ciała Statutowe Stowarzyszenia
w kadencji 2022-2025

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów wyraża zgodę na odbywanie zebrań organów statutowych Stowarzyszenia w formie zdalnej, bądź hybrydowej (mieszanej).
Uzasadnienie: Doświadczenia poprzednich kadencji, szczególnie ostatniej odbywającej się w czasach pandemii, pokazały jak trudne jest odbywanie spotkań stacjonarnych. Brak możliwości organizacji, bądź uczestnictwa w zebraniach powodował paraliż i trudności w działaniu Stowarzyszenia.  Stąd też powyżej przedstawiona decyzja członków.

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie 130-lecia powstania Polskiej  Partii Socjalistycznej

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów z zadowoleniem odnotowało fakt, iż 130-lecie powstania Polskiej Partii Socjalistycznej zostało zauważone przez środowiska opiniotwórcze. Cieszy, że pomijana dotychczas spuścizna historyczna i polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej jest bardziej obecna niż w ostatnich latach. Przykre jest jednak, że przywracanie należytego miejsca PPS jest pracą mozolną i wymagającą wielkiej cierpliwości.
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów zwraca się do Wicepremiera Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie inicjatywy powołania Muzeum Niepodległościowego Ruchu Socjalistycznego. Uważamy, że przywrócenie Polskiej Partii Socjalistycznej jej historycznego miejsca w dziejach najnowszych naszego Kraju stanowi ponadpartyjny  cel, który powinien być realizowany niezależnie od tego kto w danym okresie pełni władzę.  
Muzeum Niepodległościowego Ruchu Socjalistycznego powinno wzbogacić ofertę edukacji historycznej kolejnych pokoleń Polaków.

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie  włączenia się Stowarzyszenia w umacnianie ruchu spółdzielczego w Polsce

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zadowoleniem wspiera inicjatywę swojego członka Jana Hermana mającą na celu stworzenie infrastruktury okołopartyjnej mającej na celu aktywizację członków oraz zachęcenie osób dotychczas niezaangażowanych politycznie do działalności społecznej.
Walne Zebranie Członków uważa, że pomysł stworzenia sieci różnych, współpracujących ze sobą spółdzielni socjalnych jest zgodna z tradycją ruchu socjalistycznego i celami Stowarzyszenia. Danie możliwości do rozwoju i zarobkowania członkom i sympatykom Porozumienia Socjalistów w sektorze ekonomii społecznej oraz umacniania ruchu spółdzielczego jest warta zaangażowania oraz wysiłku.
Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Główny do zaangażowania Stowarzyszenia w kolejne kroki mające na celu realizację przedstawionych wcześniej koncepcji.  

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie  potencjalnych sojuszy politycznych
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zaniepokojeniem odnotowuje stagnację oraz kryzys polityczny w jakim znalazła się lewica w naszym Kraju. Od ponad półtorej dekady lewica nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości politycznej. Czteroletnia nieobecność w parlamencie, która była konsekwencją akceptacji neoliberalizmu gospodarczego oraz braku realizacji programu wyborczego niewiele nauczyła liderów formacji. Kierownictwa ugrupowań lewicowych nie były w stanie stworzyć lewicowej narracji oraz alternatywy wobec prawicowej propozycji społeczno-gospodarczej.
Walne Zgromadzenie Członków uważa, że lewica nie wykorzystała szansy na przedstawienie odważnego programu społeczno-gospodarczego, który stanowiłby alternatywę wobec dwóch prawicowych wizji (powrotu do III RP i stworzenia IV RP). Kryzys gospodarczy, klimatyczny oraz pandemia pokazały jak bardzo niewydolny jest system kapitalistyczny. Kolejne zwycięstwa niestroniących od programów socjalnych oraz od ingerowania przez państwo w gospodarkę rządów konserwatywno-narodowych pokazały, że doktrynalny neoliberalizm gospodarczy nie cieszy się poparciem obywateli naszego kraju. Lewica powinna wyciągnąć z tego lekcję.
Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia Socjalistów apeluje do środowisk lewicy o zaproponowanie odważnego programu przebudowy Kraju. Nie chcemy umierać ani za III, ani za IV RP.
Walne Zgromadzenie Członków PS apeluje do środowisk lewicy o nieuleganie podziałowi na rządzących i zjednoczoną opozycję. Jedność środowisk opozycji jest takim samym mitem jak lewicowość Zjednoczonej Prawicy. Nie czas na lewicowe abecadło, czy umizgi wobec liberałów. Czas na odważną alternatywę.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

14 listopada 2014 r.  w Chinach ukazał się I tom książki autorstwa prezydenta Xi Jinping’a – Zarządzanie Chinami (ang. The Governance of China). Aktualnie, od sierpnia 2022 roku rozpowszechniany jest czwarty tom

Więcej …
 

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyka

Odsłon : 6748914

Temat dnia

Komu Patrioty?

Niemcy zaoferowały Polsce system obrony powietrznej i przeciwrakietowej typu Patriot, zadeklarowała minister obrony RFN Christine Lambrecht. Baterie mają pomóc w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej po tym, jak zbłąkany ukraiński pocisk rozbił się na terytorium Polski.

Więcej …

Wywiad tygodnia

Lewica przed wyborami 2023

Z Pauliną Piechna-Więckiewicz wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy rozmawia Przemysław Prekiel

W jakiej konfiguracji Lewica przygotowuje się do wyborów? Wspólna lista jest już chyba nierealna?


Od początku mówiliśmy, żeby Zjednoczona Prawica przestała rządzić, to opozycja musi mieć jakiś pomysł i pakiet do zaoferowania dla Polek i Polaków. Samo odsunięcie PiS od władzy to za mało. Obecnie nie ma większej woli na opozycji do tego, żeby tworzyć wspólną listę.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie zarządu Porozumienia Socjalistów. Wybrano Prezydium Zarządu w składzie: dr Andrzej Ziemski – prezes, Kazimierz Treger – wiceprezes, Czesław Kulesza – sekretarz generalny, Zbigniew Dymke – skarbnik oraz członkowie zarządu – Jan Herman, dr Marta Kościelecka i Piotr Lewandowski.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało w dniu 28 grudnia 2022 roku Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym.

Więcej …
 

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Warszawie w trybie mieszanym (hybrydowym) odbyło się I(VII) Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie pod tą nazwą działa od 3 lat, wcześniej od roku 2004 działało jako Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów miało charakter statutowy, sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej …
 

16 grudnia 1922 r. w  warszawskiej Zachęcie został zastrzelony pierwszy Prezydent RP Gabriel Narutowicz.  Zamachowcem był powiązany z endecją Eligiusz Niewiadomski. W 100 rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w dniu 16 grudnia 2022 roku, członkowie władz PPS złożyli kwiaty pod Zachętą.

Więcej …
 

W dniu 10 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Poświęcone było omówieniu problemów związanych z praktycznym wymiarem przygotowań do wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Więcej …
 

W dniu 19 listopada 2022 roku w 130 rocznicę Kongresu Paryskiego, na którym zapoczątkowano działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, odbyła się w Warszawie uroczysta sesja poświęcona tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2022 roku przypada 104. rocznica powołania w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Podstawę polityczną tego rządu tworzyły trzy ugrupowania: Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Socjal-Demokratyczna oraz PSL Wyzwolenie.

Więcej …