Walne Zebranie Porozumienia Socjalistów

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Warszawie w trybie mieszanym (hybrydowym) odbyło się I(VII) Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie pod tą nazwą działa od 3 lat, wcześniej od roku 2004 działało jako Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów miało charakter statutowy, sprawozdawczo-wyborczy.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów dokonało oceny działalności władz statutowych w okresie 2019-2022. Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Stowarzyszenia Andrzej Ziemski. Po dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebrani członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi w jednomyślnym głosowaniu absolutum za okres mijającej kadencji.
Dokonano wyboru władz statutowych Stowarzyszenia na kadencję 2023-2025. W skład Zarządu weszli: Zbigniew Dymke, Jan Herman, Marta Kościelecka, Czesław Kulesza, Piotr Lewandowski, Kazimierz Treger i Andrzej Ziemski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Kłopotowski i Sylwester Szafarz. Ukonstytuowanie władz nastąpi w ciągu 2 tygodni.
Przyjęto uchwały programowe:
- w sprawie 130-lecia powstania Polskiej  Partii Socjalistycznej
- w sprawie  włączenia się Stowarzyszenia w umacnianie ruchu spółdzielczego w Polsce
- w sprawie  potencjalnych sojuszy politycznych

Porozumienie Socjalistów jest stowarzyszeniem o charakterze edukacyjnym i społecznym. Jest wydawcą kwartalnika „Przegląd Socjalistyczny, w ostatniej kadencji zorganizowało kilkanaście konferencji merytorycznych dotyczących problematyki historycznej ruchu socjalistycznego i lewicy, problemów pokoju w oparciu o rocznicowe refleksje Planu Rapackiego. Odbywają się cykliczne promocje po wydaniu kolejnych numerów kwartalnika. Stowarzyszenie aktywnie współdziała z Komisją Historyczną PPS i organizacjami lewicy socjalistycznej, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie formuły odbywania zebrań przez ciała Statutowe Stowarzyszenia
w kadencji 2022-2025

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów wyraża zgodę na odbywanie zebrań organów statutowych Stowarzyszenia w formie zdalnej, bądź hybrydowej (mieszanej).
Uzasadnienie: Doświadczenia poprzednich kadencji, szczególnie ostatniej odbywającej się w czasach pandemii, pokazały jak trudne jest odbywanie spotkań stacjonarnych. Brak możliwości organizacji, bądź uczestnictwa w zebraniach powodował paraliż i trudności w działaniu Stowarzyszenia.  Stąd też powyżej przedstawiona decyzja członków.

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie 130-lecia powstania Polskiej  Partii Socjalistycznej

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów z zadowoleniem odnotowało fakt, iż 130-lecie powstania Polskiej Partii Socjalistycznej zostało zauważone przez środowiska opiniotwórcze. Cieszy, że pomijana dotychczas spuścizna historyczna i polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej jest bardziej obecna niż w ostatnich latach. Przykre jest jednak, że przywracanie należytego miejsca PPS jest pracą mozolną i wymagającą wielkiej cierpliwości.
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów zwraca się do Wicepremiera Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie inicjatywy powołania Muzeum Niepodległościowego Ruchu Socjalistycznego. Uważamy, że przywrócenie Polskiej Partii Socjalistycznej jej historycznego miejsca w dziejach najnowszych naszego Kraju stanowi ponadpartyjny  cel, który powinien być realizowany niezależnie od tego kto w danym okresie pełni władzę.  
Muzeum Niepodległościowego Ruchu Socjalistycznego powinno wzbogacić ofertę edukacji historycznej kolejnych pokoleń Polaków.

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie  włączenia się Stowarzyszenia w umacnianie ruchu spółdzielczego w Polsce

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zadowoleniem wspiera inicjatywę swojego członka Jana Hermana mającą na celu stworzenie infrastruktury okołopartyjnej mającej na celu aktywizację członków oraz zachęcenie osób dotychczas niezaangażowanych politycznie do działalności społecznej.
Walne Zebranie Członków uważa, że pomysł stworzenia sieci różnych, współpracujących ze sobą spółdzielni socjalnych jest zgodna z tradycją ruchu socjalistycznego i celami Stowarzyszenia. Danie możliwości do rozwoju i zarobkowania członkom i sympatykom Porozumienia Socjalistów w sektorze ekonomii społecznej oraz umacniania ruchu spółdzielczego jest warta zaangażowania oraz wysiłku.
Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Główny do zaangażowania Stowarzyszenia w kolejne kroki mające na celu realizację przedstawionych wcześniej koncepcji.  

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie  potencjalnych sojuszy politycznych
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zaniepokojeniem odnotowuje stagnację oraz kryzys polityczny w jakim znalazła się lewica w naszym Kraju. Od ponad półtorej dekady lewica nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości politycznej. Czteroletnia nieobecność w parlamencie, która była konsekwencją akceptacji neoliberalizmu gospodarczego oraz braku realizacji programu wyborczego niewiele nauczyła liderów formacji. Kierownictwa ugrupowań lewicowych nie były w stanie stworzyć lewicowej narracji oraz alternatywy wobec prawicowej propozycji społeczno-gospodarczej.
Walne Zgromadzenie Członków uważa, że lewica nie wykorzystała szansy na przedstawienie odważnego programu społeczno-gospodarczego, który stanowiłby alternatywę wobec dwóch prawicowych wizji (powrotu do III RP i stworzenia IV RP). Kryzys gospodarczy, klimatyczny oraz pandemia pokazały jak bardzo niewydolny jest system kapitalistyczny. Kolejne zwycięstwa niestroniących od programów socjalnych oraz od ingerowania przez państwo w gospodarkę rządów konserwatywno-narodowych pokazały, że doktrynalny neoliberalizm gospodarczy nie cieszy się poparciem obywateli naszego kraju. Lewica powinna wyciągnąć z tego lekcję.
Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia Socjalistów apeluje do środowisk lewicy o zaproponowanie odważnego programu przebudowy Kraju. Nie chcemy umierać ani za III, ani za IV RP.
Walne Zgromadzenie Członków PS apeluje do środowisk lewicy o nieuleganie podziałowi na rządzących i zjednoczoną opozycję. Jedność środowisk opozycji jest takim samym mitem jak lewicowość Zjednoczonej Prawicy. Nie czas na lewicowe abecadło, czy umizgi wobec liberałów. Czas na odważną alternatywę.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Statystyka

Odsłon : 6880567

Temat dnia

Proces brzeski: wreszcie uniewinnienie!

W czwartek 25 maja 2023 roku w największej sali Sądu Najwyższego odbyła się rozprawa kasacyjna ws. „procesu brzeskiego” z lat 30. XX wieku, w którym skazano sześciu posłów Polskiej Partii Socjalistycznej, dwóch posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i dwóch posłów PSL „Wyzwolenie”. Kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.

Więcej …
 

W dniu 17 marca 2023 roku przedstawiciele lewicy w ramach akcji promocyjnej „Lewica w trasie" po Polsce zaaranżowali spotkania w całej Polsce. Jednym z miast na tej liście był Piotrków.

Więcej …
 

W dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS Mazowsze.

Więcej …
 

W dniu 7 marca 2023 roku w Warszawie obradował zorganizowany z inicjatywy prof. Marii Szyszkowskiej Kongres Pokoju, na którym zgromadzili się przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni różnych orientacji ideowych, literaci, dziennikarze.

Więcej …
 

W dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP wiodące partie lewicowe: Polska Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy podpisały porozumienie, którego celem jest wspólny start w wyborach parlamentarnych oraz następujących po sobie wydarzeniach cyklu wyborczego.

Więcej …
 

W dniu 5 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się ważne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego członkowie Koła Parlamentarnego PPS.

Więcej …
 

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …