Obchody 1 Maja

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.
Polska Partia Socjalistyczna tradycyjnie zorganizowała wiec i złożenie kwiatów pod Obeliskiem poświęconym akcji OB PPS w dniu 13 listopada 1904 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie. W wiecu uczestniczyło ok. 100 osób w tym przedstawiciele kierownictw ugrupowań tworzących koalicję Lewica: Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna i Unia Pracy. Obecni byli m.in. współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu – Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy – Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Unii Pracy – Waldemar Witkowski oraz przewodniczący RN PPS – Wojciech Konieczny. W wiecu uczestniczyła także liczna delegacja związkowców z OPZZ z Piotrem Ostrowskim, przewodniczącym. Obecni byli także przedstawiciele organizacji lewicowych: Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego, Polskiego Ruchu Lewicowego, Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej i wielu innych.
Głos podczas wiecu zabrali: sen. Wojciech Konieczny – przewodniczący RN PPS, pos. Anna Maria Żukowska – przewodnicząca struktur Nowej Lewicy w Warszawie, Andrzej Ziemski – przewodniczący Rady Mazowieckiej PPS, Piotr Górski – przewodniczący Rady Warszawskiej Unii Pracy, Piotr Ostrowski – przewodniczący OPZZ. Odczytano Apel Polskiej Partii Socjalistycznej z okazji 1 Maja.
Delegacje ugrupowań lewicowych złożyły ponadto kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego, pod kamieniem przy ulicy Wareckiej, gdzie do 1939 roku mieściła się redakcja „Robotnika” i na stokach Cytadeli Warszawskiej przy Bramie Straceń.
Przedstawiciele lewicy złożyli kwiaty przy miejscach pamięci w całym kraju. Członkowie PPS uczcili pamięć naszych bohaterów m.in. w Bydgoszczy, Częstochowie, Płocku i Piotrkowie Trybunalskim.

Ulicami Warszawy pod hasłem „Godna praca – godne życie” przeszedł wielotysięczny pierwszomajowy pochód. Manifestacja z okazji Święta Pracy była barwa, różnorodna i emanująca pozytywną energią! Do stolicy przybyli ludzie lewicy z całej Polski, na ulicach Warszawy było widać jak na dłoni, kto w Polsce jest reprezentantem świata pracy. Podczas formowania pochodu na Placu Defilad w Warszawie odbył się wiec, podczas którego zabrali m.in. głos: współprzewodniczący Nowej Lewicy – Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący Lewicy Razem – Adrian Zandberg. Druga część wiecu odbyła się po pochodzie przed siedzibą OPZZ, gdzie gospodarzami byli związkowcy.
Trzeba podkreślić, że po kilku latach niskiej frekwencji ludzie lewicy w dniu 1 maja 2023 roku pokazali się w nowych wymiarach, z nowymi koncepcjami politycznymi, licznie, przyciągając wielu Warszawiaków.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyka

Odsłon : 6880573

Temat dnia

Proces brzeski: wreszcie uniewinnienie!

W czwartek 25 maja 2023 roku w największej sali Sądu Najwyższego odbyła się rozprawa kasacyjna ws. „procesu brzeskiego” z lat 30. XX wieku, w którym skazano sześciu posłów Polskiej Partii Socjalistycznej, dwóch posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i dwóch posłów PSL „Wyzwolenie”. Kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.

Więcej …
 

W dniu 17 marca 2023 roku przedstawiciele lewicy w ramach akcji promocyjnej „Lewica w trasie" po Polsce zaaranżowali spotkania w całej Polsce. Jednym z miast na tej liście był Piotrków.

Więcej …
 

W dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS Mazowsze.

Więcej …
 

W dniu 7 marca 2023 roku w Warszawie obradował zorganizowany z inicjatywy prof. Marii Szyszkowskiej Kongres Pokoju, na którym zgromadzili się przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni różnych orientacji ideowych, literaci, dziennikarze.

Więcej …
 

W dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP wiodące partie lewicowe: Polska Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy podpisały porozumienie, którego celem jest wspólny start w wyborach parlamentarnych oraz następujących po sobie wydarzeniach cyklu wyborczego.

Więcej …
 

W dniu 5 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się ważne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego członkowie Koła Parlamentarnego PPS.

Więcej …
 

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …