Metalowcy krytycznie o dialogu społecznym

Rada Federacji Związków Zawodowych „METALOWCY” wydała w dniu 10 grudnia 2008 roku krytyczne oświadczenie dotyczące form i zasad dialogu społecznego w Polsce. Oświadczenie wynika z ostatnich doświadczeń dialogu nt. specustawy stoczniowej i emerytur pomostowych.


STANOWISKO RADY FEDERACJI ZZ „METALOWCY” W SPRAWIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

Rada Federacji Związków Zawodowych „METALOWCY” z uwagą obserwuje przebieg dialogu społecznego w Polsce realizowany przede wszystkim na forum Trójstronnej Komisji s. Społeczno-Gospodarczych. Przez wiele poprzednich lat dialog ten odbywał się z przerwami i często był fikcją. Obecny rząd RP nie zmienił tego procesu. Ostatnio proponowane rozwiązania legislacyjne są tego najlepszym przykładem. Przyjęte przez Sejm RP rozwiązania dotyczące nowych zasad naliczania emerytur i rent, emerytur pomostowych, emerytur z OFE, są zdecydowanie niekorzystne dla pracowników, a ponadto wprowadzają zmiany do zasad przyjętych w ramach reformy emerytalnej, które dla wielu pracowników były podstawą przystąpienia do OFE (np. dziedziczenie funduszy z OFE).
Prowadzone przez wszystkie trzy centrale związkowe OPZZ, NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych akcje protestacyjne nie przyniosły rezultatu. Rząd RP nie rzyjmuje argumentów strony związkowej, forsując rozwiązania, które w naszej ocenie skażą tysiące i miliony Polaków na  głodową egzystencję po zakończeniu aktywności zawodowej ez względu na to, w którym momencie życia człowieka to nastąpi.
Równocześnie inne działania podejmowane przez Rząd wskazują na próby łagodzenia narastających konfliktów poprzez działania doraźne. Przykładem tego jest sytuacja w przemyśle stoczniowym, w ramach której przygotowano projekt spec ustawy dla pracowników stoczni zapominając o tysiącach kooperantów, których kryzys w tym przemyśle dotknie równie boleśnie.
Wiele organizacji związkowych należących do Federacji Związków Zawodowych  ETALOWCY” działa w przedsiębiorstwach silnie związanych z przemysłem stoczniowym.
W związku z powyższym Rada Federacji Związków Zawodowych „METALOWCY” uznaje, że konieczne są wspólne działania wszystkich trzech reprezentatywnych central związkowych, które nakłonią rząd do prowadzenia dialogu społecznego uwzględniającego interesy wszystkich stron i całego społeczeństwa.
Rada Federacji Związków Zawodowych „METALOWCY” stwierdza, że w przypadku dalszego braku porozumienia w sprawach najistotniejszych dla bytu Polaków i forsowaniu rzez rząd rozwiązań niekorzystnych dla pracowników jest gotowa podjąć wspólne działania w ramach OPZZ zmierzające do ogólnopolskiej akcji strajkowej.

Rada Federacji ZZ „METALOWCY”
Warszawa, 10 grudnia 2008 r.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039195

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …