Rok 2050

Pobierz książkę

Samospełniająca się przepowiednia?

Do roku 2050 zostało 37 lat, to dużo czasu, jak na wymiar ludzkiego życia, niewiele, jak na wymiar historii. Prof. Wojciech Pomykało, wybitny pedagog, udostępnił redakcji „Przeglądu Socjalistycznego” swoją najnowszą książkę, jeszcze w wersji elektronicznej. Rok 2050 – bo taki nosi ona tytuł, to trudna do określenia, w sensie gatunku, pozycja. Zawiera ona elementy powieści politycznej, dobrej publicystyki, analizy historycznej, także wątki sf. Faktem jest jednak, ze przyswaja się ją wyjątkowo emocjonalnie. Dla wielu bowiem żyjących zawiera elementy przyszłości oparte o analizę przybliżającą twarde fakty niedalekiej przeszłości i dnia dzisiejszego, niektóre upublicznione po raz pierwszy.
Padają tutaj nazwiska, po części fikcyjne, po części realne, znane dziś z wydarzeń sceny światowej.
Punktem wyjścia „Roku 2050” jest konstatacja, że globalizacja w obecnym wymiarze jest procesem nieuchronnym, rozwijającym się, ze skutkami ogarniającymi całą ludzkość. Na nią nakłada się realny świat końca XX i początku XXI wieku z realnymi interesami mającymi globalne skutki – narodowymi, grupowymi, ideologicznymi, religijnymi, korporacyjnymi, także rodzinnymi. Wynikający stąd problem zachowania, rozwoju i zrównoważenia cywilizacji, jest problemem pogodzenia tych interesów i na nowo ułożenia stosunków światowych. Nie jest to łatwe, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, a w opinii autora, może być trudniejsze w latach 30. i 40. aktualnego stulecia. Procesy konfliktu światowego mogą się bowiem zaostrzać. Dzisiejszy kryzys może wchodzić w kolejne fazy niszczące cywilizację.
Autor, znakomity znawca procesów rozwojowych współczesnego świata, wskazuje na wyraźne narastanie konfliktu na linii USA – Chiny, który, jak prognozuje, może zakończyć się starciem nuklearnym, dającym szansę na przebudowę w wyniku jego ograniczonego skutku niszczącego, relacji międzynarodowych.
Istotnym wątkiem książki jest Polska i polskie losy. Autor dokonuje tutaj bardzo krytycznej analizy polskiej transformacji po roku 1989, wskazując precyzyjnie, na co zwracali już uwagę nieliczni autorzy innych publikacji, na podstawowe problemy rozwojowe naszego kraju i problemy społeczno-socjalne Polaków. Zwraca uwagę na niewspółmierne do potrzeb ograniczenie naszej suwerenności, w wyniku dzikiej prywatyzacji i zmian na rynku kapitałowym, od światowych korporacji i wielkich państw jak USA, Niemcy czy Francja. Wskazuje także na niekorzystny dla Polski bilans, jaki powstaje w wyniku naszych relacji z Unia Europejską.
Ciekawą prognozę rysuje autor dla naszej części Europy. Wskazuje na możliwą powtórkę z 1917 roku w Rosji i objęcie władzy przez komunistów, ewolucję ustrojową w Polsce i na Ukrainie w kierunku społecznej gospodarki rynkowej typu skandynawskiego, umocnienie pozycji Polski poprzez nowe uprzemysłowienie i wyciągnięcie krytycznych wniosków z nieudanej transformacji.
Znacząca część tej książki to rozważania na temat rozwoju sytuacji globalnej i możliwości stworzenia zrównoważonego świata w oparciu o realne szacunki zasobów naturalnych np. energii, wody i innych surowców i wyznaczenie w skali globu możliwości konsumpcji w oparciu m.in. o zasady sprawiedliwości społecznej.
Znając wiedzę autora można założyć, że sprawy i problemy, które ujawnia są realne i nie wymagają weryfikacji. A nie są to sprawy błahe. Dla przykładu nie są znane i rozpoznane do końca intencje Chin w ich relacjach ze światem. Tutaj jest o nich dużo. Takich spraw jest więcej.
Warto tą książkę przestudiować, również w tej wersji, zanim ukaże się na papierze. To istotna pozycja na rynku prognoz dotyczących rozwoju świata.
Czy będzie ona samospełniającą się przepowiednią, tego nie wiadomo. Może odegrać jednak rolę inspirującą dla nowych sił społecznych, które powstają w konflikcie do tego realnego świata, jaki widzimy dziś. Siły te dają już o sobie znać, a to dopiero początek drogi. Neoliberalizm i kryzys zrodziły i demony i realne siły szukające dróg wyjścia z zapaści i nierówności, które stale się pogłębiają.

Andrzej Ziemski.


 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest lato, na stację wjeżdża pociąg. Otwierają się drzwi bydlęcych wagonów, bucha smród brudu, odchodów…

Więcej …
 

Mieczysław Niedziałkowski należał do wybitnych działaczy polskiego ruchu socjalistycznego w okresie od zarania II Rzeczypospolitej do początku okupacji hitlerowskiej. Urodził się w 1893 r. w Wilnie z wywodzącej się ze zubożałego ziemiaństwa rodzinie inteligenckiej.

Więcej …
 

 
 
centrum
 
 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Statystyka

Odsłon : 3585781

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Buntujmy się skutecznie!

Ten apel kieruję do Polek. Nie pozwólmy pomiatać sobą przez polityków u władzy – ze sporym udziałem mizoginów, psychopatów i chciwych barbarzyńców nie mających żadnych hamulców w szale niszczenia. Teraz - nawet nie zachowując pozorów jak poprzednie rządy - zafundowano nam autorytarne państwo wyznaniowe. Broszura „Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie” wydana przez PiS nie pozostawia złudzeń.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 27 maja 2017 roku odbyła się uroczystość uczczenia 60 rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej, co nastąpiło po wydarzeniach słynnego Polskiego Października 1956. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Pokolenia’.

Więcej …
 

Z udziałem b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego obradował w Warszawie w dniu 27 maja 2017 roku II Kongres Forum Postępu, organizacji zrzeszającej aktualnie 13 organizacji, stowarzyszeń i fundacji deklarujących przywiązanie do wartości lewicowych.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna obchodziła Święto 1 Maja złożeniem kwiatów pod obeliskiem na Placu Grzybowskim w Warszawie, który poświęcony jest protestowi robotniczemu w dniu 13 listopada 1904 roku. Protest i walki w tym dniu faktycznie zapoczątkowały wydarzenia nazwane później, jako Rewolucja 1905 roku.

Więcej …
 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyła się w siedzibie PPS w Warszawie z inicjatywy Komisji Historycznej PPS i Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” konferencja pt.: „Tradycja Święta 1 Maja”.

Więcej …
 

W dniu 23 kwietnia 2017 roku obchodzimy 98. rocznicę zjednoczenia wszystkich porozbiorowych nurtów Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska odbyło w dniu 22 kwietnia 2017 roku swoją Konwencję Programową. Przyjęto Deklarację Programową „Włącz się! Deklaracja Inicjatywy”.

Więcej …
 

W dniu 22 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Dyskutowano o aktualnej sytuacji na lewicy w kontekście przekształceń sceny politycznej po ostatnich wyborach parlamentarnych.

Więcej …
 

W dniu 19 kwietnia 2017 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się uroczyste Zgromadzenie Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego z okazji 67 rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polskich.

Więcej …
 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nadała w kwietniu 2017 roku nazwę jednemu z ważniejszych rond w tym mieście imienia Zygmunta Witalisa Zaremby. To znany działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, jeden z twórców ważnego, realistycznego nurtu polskiej emigracji po II wojnie światowej.

Więcej …
 

W 20. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP Sojusz Lewicy Demokratycznej zorganizował przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego konferencję prasową, w której wzięli także udział przedstawiciele UP i PPS oraz Andrzej Celiński i Ryszard Kalisz.

Więcej …
 

W dniu 25 marca 2017 roku w Warszawie obradowało Zgromadzenie Generalne Delegatów Ruchu Odrodzenia Gospodarczego. Przewodniczącym Zarządu Krajowego wybrano prof. Pawła Bożyka.

Więcej …
 

26 marca 2017 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja poświęcona 60-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Inicjatorem konferencji był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Więcej …