Na lewicy


Wartości ideowe a praktyka rządzenia

Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” – Instytut Problemów Społeczeństwa Obywatelskiego było w dniu 13 października 2009 roku organizatorem debaty pod hasłem: „Wartości ideowe a praktyka rządzenia”. W debacie uczestniczyło ponad 30 osób ze środowisk lewicowej inteligencji.
Więcej…
 

Transformacja ustrojowa w Europie

2 października 2009 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej 1989-2009. Perspektywa krytyczna”, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a we współpracy z Transform! Europe.
Więcej…
 

Obcy jawny, obcy ukryty

29 września 2009 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Warszawa w Europie i Fundacji im. Róży Luksemburg odbyła się konferencja zatytułowana „Obcy jawny, obcy ukryty. Destrukcyjna funkcja ksenofobii w kształtowaniu tożsamości narodowej”. W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób ze środowisk warszawskiej inteligencji lewicowej.
Więcej…
 

Oblicze współczesne socjalistów polskich

28 września 2009 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbyła się debata "Oblicze współczesne socjalistów polskich". Prezentowana była także najnowsza książka Andrzeja Ziemskiego "My socjaliści. 60 lat później". Wprowadzenia do dyskusji wygłosili: prof. Marian Dobrosielski, prof. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Bogusław Gorski i Bartosz Machalica.
Więcej…
 

Obradowała Rada Naczelna PPS

26 września 2009 roku zebrała się Rada Naczelna PPS. Przyjęto dokumenty regulujące zasady pracy rady powołano komisje i zespoły robocze. Przyjęto uchwałę w sprawie wyborów samorządowych w 2009 roku.

Więcej…
 

W obronie polskiej rodziny

Pod hasłem „W obronie polskiej rodziny” odbyła się w dniu 15 września 2009 roku w Sejmie RP konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Klub Parlamentarny „Lewica”. Patronat objął wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński.
Więcej…
 

8 lat Attac Polska

4 września 2009 roku odbyła się w Warszawie debata pod nazwą: „8 lat Attac Polska - historia, teraźniejszość, przyszłość”. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowy okres działania stowarzyszenia. Attac Polska jest bardzo aktywny na forum europejskim i światowym. Jest m.in. inicjatorem powołania Polskiego Forum Społecznego.
Więcej…
 

Tablica upamiętniająca Kazimierza Pużaka

26 sierpnia 2009 roku w 126 rocznicę urodzin Kazimierza Pużaka, sekretarza generalnego PPS, na frontonie domu na warszawskim Grochowie, gdzie spędził znaczącą część życia, odsłonięto tablicę pamiątkową.

Więcej…
 

Polskie Forum Społeczne

20 sierpnia 2009 roku w siedzibie OPZZ odbyło się seminarium „Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne. Jak wspólnie działać dla budowy społeczeństwa obywatelskiego”. Omówiono i skatalogowano problemy będące w sferze zainteresowań ruchów społecznych i organizacji związkowych.
Więcej…
 

PPS w rocznicę Powstania Warszawskiego

Z okazji przydającej 65 rocznicy Powstania Warszawskiego działacze organizacji warszawskiej PPS uczestniczyli w uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu 1 sierpnia 2009 roku. Obecny był poczet sztandarowy PPS, złożono wieniec. Na grobach powstańców, którzy wywodzili się z PPS, w różnych miejscach stolicy zapalono lampki z symbolami PPS.
Więcej…
 

Rocznica PKWN

22 lipca 2009 roku z inicjatywy Komisji Historycznej PPS, Komitetu Obrony Lewicowych Tradycji i Stowarzyszenia „Pokolenia” odbyło się w siedzibie SLD spotkanie poświęcone utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 65 rocznicę.
Więcej…
 

Wartości ideowe

W dniu 14 lipca 2009 roku odbyła się w Warszawie debata redakcyjna „Przeglądu Socjalistycznego” pt.: Wartości ideowe w dyskursie publicznym. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, przedstawicieli warszawskiej inteligencji lewicowej.
Więcej…
 

PPS po Kongresie

11 lipca 2009 roku ukonstytuowały się nowo wybrane władze PPS. Przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego został Jerzy Stefański. Wybrano, zgodnie ze Satutem PPS, 11 osobowe Prezydium Rady Naczelnej.
Więcej…
 

XL Kongres PPS

27 czerwca 2009 roku obradował w Warszawie XL Kongres PPS. Uczestniczyło w nim 129 delegatów z całego kraju. Wybrano nowe władze PPS.
Więcej…
 

Polskie Forum Społeczne

26 czerwca 2009 roku w ramach Uniwersytetu Attac odbyła się w Kielcach debata, poświęcona tematowi: „Czy ruch społeczny w Polsce może przyczynić się do odbudowy społeczeństwa obywatelskiego”.
Więcej…
 

Eurowybory i co dalej?

W ramach Klubu Dyskusyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Wybory do Parlamentu Europejskiego i co dalej?”
Więcej…
 


Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 

Statystyka

Odsłon : 5968734

Temat dnia

Unia Europejska socjalna a nie liberalna

Spór polskiego rządu na wielu frontach z instytucjami UE rozpala znaczną część opinii publicznej w Polsce do granic czerwoności. Jedni – strona rządowa i jej gorący zwolennicy i tzw. “eurosceptycy” – uparcie twierdzą, że to walka o polską suwerenność i że nie dało się tego uniknąć. Druga z kolei, czyli jak to lubią o sobie mówić – “euroentuzjaści” – mobilizują się pod hasłem “walki o przyszłość Polski w Unii” i “obrony europejskich wartości”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …