Na lewicy


Protesty związkowe

6 marca 2009 roku w całym kraju miały miejsce protesty związkowe. Płonące opony, huku petard, atrapy kos, a nawet strzały z moździerza - tak wygląda protest pracowników sektora zbrojeniowego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Więcej…
 

Kryzys dotarł do Polski

26 lutego 2009 roku odbyło się w Klubie Dyskusyjnym „Przeglądu Socjalistycznego” w Warszawie spotkanie na temat „Przyczyny i skutki światowego kryzysu finansowego”. Gośćmi klubu byli: dr Sylwester Szafarz - referat: „Prawda o kryzysie” oraz prof. dr hab. Hanna Kuzińska - referat: „Społeczne skutki kryzysu”.
Więcej…
 

SLD zaprasza lewicę na swe listy wyborcze

21 lutego 2009 roku w Warszawie odbyło sie ważne posiedzenie Rady Krajowej SLD. Szef SLD Grzegorz Napieralski powiedział, że Rada Krajowa partii opowiedziała się za powołaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego komitetu wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Więcej…
 

Anty-Szczyt w Krakowie

19 lutego 2009 roku odbył się w Krakowie Alter-Szczyt zorganizowany z inicjatywy Młodych Socjalistów, jako odpowiedź lewicy na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, który obradował w tym mieście.
Więcej…
 

Klub w Koninie

19 lutego 2009 roku w Koninie odbyło się spotkanie klubu Dyskusyjnego Lewicy „Debata” działającego pod patronatem „Przeglądu Socjalistycznego”.
Tematem spotkania była sytuacja lewicy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Więcej…
 

SLD o kryzysie

- Potrzebna jest dobra współpraca pomiędzy rządem a Narodowym Bankiem Polskim - powiedział w dniu 18 lutego 2009 roku Wojciech Olejniczak, przewodniczący Klubu Poselskiego Lewica podczas konferencji prasowej w Sejmie.
Więcej…
 

Komisja Trójstronna

16 lutego 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej na temat wypracowania rozwiązań łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego w Polsce. Niestety nie osiągnięto porozumienia. Bardzo rozbieżne są interesy świata pracy i pracodawców. Również przedstawiciele rządu wykazują niezrozumienie wielu problemów społecznych.
Więcej…
 

Wzrasta bezrobocie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, iż stopa bezrobocia w styczniu 2009 roku wzrosła do 10,5 proc. z 9,5 proc. w grudniu 2008 roku. Liczba bezrobotnych zwiększyła się z poziomu 1473,8 tys. osób w końcu grudnia 2008 roku do 1634,0 tys. osób w końcu stycznia 2009 roku.
Więcej…
 

Powstał komitet protestacyjny zbrojeniówki

10 lutego 2009 roku powołano wspólny Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Przemysłu Obronnego i Lotniczego w trakcie obrad prezydiów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność.
Więcej…
 

Rada Naczelna PPS

XL Kongres PPS odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. W maju odbędzie się konferencja programowa. PPS wejdzie w koalicję w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego – postanowiła 7 lutego 2009 roku Rada Naczelna PPS.
Więcej…
 

OPZZ a kryzys

 

W 20 lat później

5 lutego 2009 roku w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się w przededniu 20. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu konferencja z udziałem bardzo licznej grupy uczestników obrad ze strony rządowej a także części opozycyjnej związanej głównie z b. Unią Demokratyczną.
Więcej…
 

Gen Jaruzelski wspomina

Generał Wojciech Jaruzelski udzielił w dniu 3 lutego 2009 roku wywiadu tvn24, w którym mówił o kulisach merytorycznych i personalnych przygotowań i przebiegu „Okrągłego Stołu”. 20. rocznica rozpoczęcia tego ważnego dla Polski wydarzenia przypada 4 lutego.
Więcej…
 

Związkowcy i pracodawcy o kryzysie

2 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców działających w komisji trójstronnej. Rozmawiano o skutkach kryzysu ekonomicznego dla świata pracy. Przyjęto wspólny plan działań.
Więcej…
 

Rosati na czele nowej centrolewicy

Powstanie ruchu „Porozumienie dla przyszłości” skupiającego centrolewicę, czyli m.in: SdPl, Partię Demokratyczną-demokraci.pl, Zielonych 2004 - ogłosił w Warszawie 1 lutego 2009 roku europoseł Socjaldemokracji Dariusz Rosati.
Więcej…
 

SLD wobec kryzysu

Rzecznik prasowy SLD w dniu 31 stycznia 2009 roku pozytywnie zareagował w imieniu tej partii na zaproszenie premiera do rozmów w sprawie kryzysu. Tomasz Kalita podkreślił głęboko nie satysfakcjonujące działania rządu szczególnie w świetle masowych zwolnień i utraty miejsc pracy Polaków.
Więcej…
 


Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 

Statystyka

Odsłon : 5968613

Temat dnia

Unia Europejska socjalna a nie liberalna

Spór polskiego rządu na wielu frontach z instytucjami UE rozpala znaczną część opinii publicznej w Polsce do granic czerwoności. Jedni – strona rządowa i jej gorący zwolennicy i tzw. “eurosceptycy” – uparcie twierdzą, że to walka o polską suwerenność i że nie dało się tego uniknąć. Druga z kolei, czyli jak to lubią o sobie mówić – “euroentuzjaści” – mobilizują się pod hasłem “walki o przyszłość Polski w Unii” i “obrony europejskich wartości”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …