Media dla PiS czy obywateli

Drukuj PDF

Felieton - Prawo a życie
Mirosław Nizielski

Zakup mediów lokalnych i przejęcie jednego z głównych dystrybutorów  prasy „Ruch” przez kontrolowany przez państwo koncern przemysłowy Orlen ma na celu rozszerzenie wpływu rządzących na politykę informacyjną. Wszelkie tłumaczenia Pana Obajtka o biznesowym charakterze transakcji nie wytrzymują krytyki. Władza usiłuje obecnie posunąć się krok dalej w dążeniu do uzyskania dominującej pozycji na rynku mediów wprowadzając opłatę medialną. Ma to na celu osłabienie pozycji mediów komercyjnych, które w większości prezentują, odmienny od zdominowanych przez opcję rządzącą, światopogląd i znacznie bliższą  obiektywnej prawdy  politykę informacyjną. W swoich dążeniach PiS powiela drogę jaką wytyczył na Węgrzech Orban, gdzie niezależne media praktycznie już nie istnieją. Obywatele maja prawo do pluralizmu mediów, do wyboru przekazu informacyjnego i światopoglądowego spośród różnych źródeł.
Twierdzenie rządzących jakoby istniała symetria w opodatkowaniu i finansowaniu mediów „publicznych” i niezależnych to  fikcja. To TVP otrzymała dofinansowanie 2 mld złotych z naszych podatków. To komercyjne imperium medialne dyrektora Rydzyka jest szczodrze dotowane przez instytucje państwowe. Pozostałe media finansowane są z wpływów uzyskiwanych poprzez świadczone przez nich usługi np. reklamy. W rzeczywistości to obywatele finansują media zarówno publiczne jak i komercyjne. Media publiczne finansowane są z naszych podatków i obowiązkowego abonamentu. Media komercyjne finansujemy bezpośrednio poprzez zakup, opłatę dla dystrybutorów tych mediów (np. telewizje kablowe) ale tez pośrednio poprzez zakup towarów i usług firm zlecających reklamy. Społeczeństwo finansując media oczekuje, że jego głos będzie wysłuchany.
Pan Premier twierdzi, że z tego podatku mają być między innymi wspierane media niepubliczne. Czy te, opanowane przez ideologów „dobrej zmiany”, a z braku czytelników i widzów, nie mogące utrzymać się na rynku bez pomocy instytucji państwowych. Można by tu wymienić kilka tytułów.
Pan Premier twierdzi też, że chodzi o opodatkowanie wielkich koncernów medialnych takich jak GAFA. Rezultat jest mało prawdopodobny. Firmy takie jak Google czy FB mogą nawet tego nie zauważyć, nie mają siedzib w Polsce robią ze swoimi gigantycznymi dochodami co chcą, do czego mają prawo. Jeśli zauważą to, jak wskazuje przykład Węgier wygrają w sądzie ponieważ tworzone przez PiS prawo jest zwykle nieudolne i nie spełnia międzynarodowych standardów.  Jedynym ym organem, który w tej sprawie może coś zrobić jest UE, które zresztą pracuje nad rozwiązaniami w tym zakresie. Ściganie się z EU w tej sprawie jest śmieszne.
Prawdziwym celem jest ograniczenie, a w przyszłości pozbawienie obywateli dostępu do niezależnych mediów i różnorodności informacji? Czy chcą ludziom o odmiennych poglądach odmówić prawa głosu? Czy dążą do społeczeństwa bezrozumnego, karmionego wyłącznie papką medialną emitowaną przez media posłuszne rządowi? Osobiście odpowiadam tak na oba pytania i wzywam wszystkich myślących, a szczególnie ludzi lewicy do zrozumienia prawdziwych intencji PiS i przeciwstawienia się wszelkim działaniom dla ich realizacji.
Patrząc z pozycji lewicowych nasz sprzeciw nie może  jednak oznaczać pełnej akceptacji dla ukształtowanego przed dojściem do władzy PiS ładu medialnego. Media odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu pluralizmu i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego..Władza jest oparta o wybory ale media mącą świadomość i społeczeństwo wybiera często ponownie już skompromitowanych polityków. Poziom informacyjny mediów drastycznie się obniżył. Media pełnią często  rolę propagandową, sprzyjają kulturze pozbawionej ambicji i gonią za sensacją kosztem informacji o istotnych wydarzeniach , w kraju i na świecie.
Wolność słowa jest często fikcyjna, bo o kształcie przekazu decyduje partia będąca u władzy lub prywatny właściciel. Postulowana przez PO likwidacja telewizji publicznej to krok w złym kierunku, ponieważ rynek zdominują media komercyjne, kierujące się różnymi interesami, niekoniecznie zbieżnymi z interesem obywatela. Konieczna jest zmiana obecnej sytuacji w kierunku  przywrócenia roli mediów publicznych  nadzorowanych przez Rady Nadzorcze powoływane w sposób demokratyczny z przedstawicieli stowarzyszeń twórczych  i zwykłych obywateli, a nie polityków. Konieczne jest też ustawowe zobowiązanie mediów publicznych do zapewnienia dostępu do mediów wszystkim partiom i grupom społecznym.
Podstawowym zabezpieczeniem musi się stać szeroka samorządność i szeroka kontrola społeczna. Media lokalne, wspierane finansowo przez państwo i samorządy muszą służyć prezentowaniu poglądów i problemów społeczności lokalnej i powinny być nadzorowane  przez rady społeczne. Media powinny odgrywać znaczącą rolę w edukacji społeczeństwa w zakresie zwiększenia świadomości społecznej, w zakresie przepisów prawnych i zrozumienia zjawisk gospodarczych oraz przysługujących obywatelowi praw i obowiązków.

Mirosław Nizielski

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

Niniejsza książka powstała jako rezultat głębokiego niepokoju wywołanego rugowaniem filozofii z nauczania na poszczególnych Wydziałach wyższych uczelni. W rezultacie potęguje się warstwa inteligencji o wąskich horyzontach myślowych.

Więcej …
 

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Statystyka

Odsłon : 6477994

Temat dnia

Powstańcy-socjaliści. Walczyli o niepodległą Polskę

Po upadku Warszawy w 1939 roku Polska Partia Socjalistyczna sfingowała swoje rozwiązanie. Przeszliśmy do konspiracji pod nazwą Wolność-Równość-Niepodległość, w późniejszej historii określanej jako PPS-WRN, która od razu podjęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, następcą Służby Zwycięstwa Polski.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji 117. rocznicy stracenia przez władze Rosji carskiej Stefana Okrzei, przedstawiciele Koła Parlamentarnego PPS z sen. Wojciechem Koniecznym – przewodniczącym Rady Naczelnej PPS na czele złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Bramie Straceń Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 4 lipca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowego numeru „Przeglądu Socjalistycznego”.  Spotkali się autorzy i czytelnicy pisma.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Więcej …
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyła się konwencja programowa partii Razem. Do jej głównych haseł należały: rynek pracy bez śmieciówek, państwowy program budowy mieszkań, inwestycje publiczne w nowe technologie i atom, oraz prawo do przerywania ciąży.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 17 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło 18 osób. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia objęło okres działalności w latach 2017-2022.

Więcej …
 

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 21 maja 2022 roku zebrały się będące w organizacji władze Polskiego Ruchu Lewicowego, które omówiły sytuację polityczno-społeczną w kraju oraz problemy rysujące się na tle konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Więcej …
 

W dniu 21 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie byłego i aktualnego aktywu ugrupowań lewicowych w związku z 25. rocznicą przyjęcia w ogólnonarodowym referendum Konstytucji III RP.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …