Nasza racja

Drukuj PDF

Jan Herman
Felieton - Moja Polska

Naszą rację na wielkiej szachownicy interesów spróbuję poddać klasyfikacji, uporządkowaniu. Potrzeba takiej klasyfikacji dojrzewała jakiś czas, a dziś mamy długą listę Napęczniałości, które z pąków przeistaczają się w fazę „kwiatu”. Nie zawsze kwiat staje się owocem, ale tu możemy być dobrej myśli. Maturzyści być może pamiętają, że Europa Środkowa, również jej nadwiślańska część, była zasobnym spichlerzem dostarczającym terenom za na zachód od Warty, Odry, na Pomorzu i i dalej na zachód, na Śląsk i Czechy – najpierw ziarno, a potem również ziemniaki, służyła też jako teren łowiecki. Urozmaiceniem tej oferty były grzyby i runo leśne oraz drewno.
Zaniedbywaliśmy też to, co owocowało jako „rewolucja techniczno-przemysłowa”. Niby nie odstawaliśmy, ale prawdziwy postęp generował żywioł teutoński i brytyjski, z niewielkim „dopiskiem” Italii. Nauczyciele uczyli nas dualizmu ekonomicznego, kompleksu wobec Zachodu. Na koniec – to nie Kraków, Wilno, Praga, Budapeszt, Zagrzeb, Dorpat, Lwów – ale uniwersytety zachodnie i protestantyzm wyznaczały  kierunki badań technicznych i filozoficznych.

* * *

Powoli  przemycam do Publiczności sens pojęcia HIPERSTRUKTURA. Zrodziło się ono u mnie z obserwacji różnicy między tzw. MIASTEM OSOBISTYM a tendencją kulturową do powszechności ustrojowej w postaci ustanowienia SOLIDARNEGO DOCHODU MINIMALNEGO.
Mentalnie wyrosłem – przy całej swojej wieśniaczości na humanizmie helleńskim, którego przeciwieństwem jest rzymskie-imperialne umiłowanie regulacji, kodeksów, procedur, algorytmów. Udawanka w tej sprawie jest widoczna gołym okiem. Tak zgłębiłem (chyba) dorobek europejskich Encyklopedystów, a przede wszystkim zalegające po kątach cywilizacji technicznej  resztki przyzwoitości, humanitaryzmu.
W ten sposób stałem się bolejącym nad marnościami, wciąż niezadowolonym. W mojej własnej ocenie stan, w którym Techniczność ma ustrojową przewagę nad pozostałymi ścieżkami: Wegetarną, Pionierską, Duchową. Napisałem na ten temat wiele tzw. notek. Nie opatrzyłem ich tytułem, publikacją. Straciłem przez to status Sumienia Publicystów. Chyba bezpowrotnie.

* * *

Mam to (nie)szczęście przyglądać się w skali laboratoryjnej rozkładowi Słowiańszczyzny, która umościła sobie w swoim czasie przestrzeń kulturowo-społeczną na pograniczu cywilizacyjnych ścieżek technicznej (Pleroma) i pionierskiej (Bohatyr).
Rak, który zżera Słowiańszczyznę jest dla niej śmiertelny. Pleromalny imperatyw „wciąż-doskonalenia” ma (chwilową na klika wieków) przewagę nad imperatywem Bohatyra (opiekuna surowego acz sprawiedliwego). Na upartego można tu użyć porównania religijnego między katolicyzmem-prawosławiem a judaizmem-chasydyzmem. Między kapłaństwem dorastającego Socjalizmu a rabinizmem popadającego w rozwścieczoną niemoc Liberalizmu.
W swej istocie najmłodszy cywilizacyjnie „rabinizm pozorancki” (który zdradził, otrząsnął się z dawno nieaktualnych proroctw) doznaje przemieszania z równie zdradliwą Monachomachią watykańską, bezskutecznie trwającą od Lutra w stanie ustawicznej „reformacji”.
Gdyby tylko Monachomachia przyjrzała się uważniej postaci Jezusa, który na jakiś czas zniknął z optyki bliskowschodniej (nazwano to okresem utajonym), między 12 a 30 rokiem życia, czyli w czasie jego dojrzewania jako Osoba. Czytelnika uprasza się o odfiltrowanie tego wątku z teologizmów i przyjęcie, że Jezus w tym „utajonym” okresie przeistoczył się z Człowieka Naturalnego w Obywatela, dokonało się to zaś w warunkach „stypendium osobliwego”, a ów „stypendysta” nabrał biegłości w samo kształtowaniu się na pograniczu Materii i Ducha (użyję obrazowego porównania do Nirwany, rodzaju wtajemniczenia-dharmy).

* * *

Powróćmy do rozważań o kryzysie-przesileniu Słowiańszczyzny. Z użyciem wspomnianej już różnicy między rabinizmem a kapłaństwem. To jest esencja sporu między rosyjskością a ukraińskością. Niech mnie tu uwiarygodnią częste rozważania meta-cywilizacyjne. Bo dopiero „inkluzja chasydzka” objaśnia w moim przekonaniu duchowy sens tego przesilenia. W ten bowiem sposób (znów sięgając po racje religijne) wspomóc można stoickie wręcz poświęcenie ukraińskiej Materii gospodarczej na rzecz Ducha mistycznego. Właśnie skojarzyłem w sobie poręczność społecznej instytucji Starca  (starczestwa: patrz:  Sobór Świętych Starców).
Starczestwo W. Zełenskiego okazuje się jak dotąd wznioślejsze od tego, co reprezentuje A. Duda (obaj zgodnie zaangażowani w przeobrażanie mentalności środkowoeuropejskiej tropem anglosaskim). Kładę to na karb tego, że pierwszy z nich jako wyga sceniczny ma większe wyczucie teatralności całego tego spektaklu niż marny prawnik krakowski.
Wykorzystuje ich obu wprawiony w przeinaczeniach sztab Garnizonii, ustroju post-rzymskiego rozprowadzającego teraźniejszość Zamorszczyzny. Jest jasne, że mamy właśnie fazę układania się ze sobą racji chińskich (naznaczonych cywilizacyjnie duchowością) i anglosaskich (naznaczonych technicznością). Sprawy słowiańskie są tu marginalne i drugorzędne.
Chyba że tzw. Syjon okaże się przebieglejszy niż np. konfucjanizm.
Nasze w tym kontekście racje – mają śladowe znaczenie. Więc po co nam to całe zaangażowanie w roli apostoła i rzecznika Ukrainy…?

Jan Herman

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Statystyka

Odsłon : 6880490

Temat dnia

Proces brzeski: wreszcie uniewinnienie!

W czwartek 25 maja 2023 roku w największej sali Sądu Najwyższego odbyła się rozprawa kasacyjna ws. „procesu brzeskiego” z lat 30. XX wieku, w którym skazano sześciu posłów Polskiej Partii Socjalistycznej, dwóch posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i dwóch posłów PSL „Wyzwolenie”. Kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.

Więcej …
 

W dniu 17 marca 2023 roku przedstawiciele lewicy w ramach akcji promocyjnej „Lewica w trasie" po Polsce zaaranżowali spotkania w całej Polsce. Jednym z miast na tej liście był Piotrków.

Więcej …
 

W dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS Mazowsze.

Więcej …
 

W dniu 7 marca 2023 roku w Warszawie obradował zorganizowany z inicjatywy prof. Marii Szyszkowskiej Kongres Pokoju, na którym zgromadzili się przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni różnych orientacji ideowych, literaci, dziennikarze.

Więcej …
 

W dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP wiodące partie lewicowe: Polska Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy podpisały porozumienie, którego celem jest wspólny start w wyborach parlamentarnych oraz następujących po sobie wydarzeniach cyklu wyborczego.

Więcej …
 

W dniu 5 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się ważne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego członkowie Koła Parlamentarnego PPS.

Więcej …
 

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …