Niezbędność jednoznaczności

Drukuj PDF
Maria Szyszkowska                                                  
Felieton - Polityka bez masek

Płyną lata oddziaływania nowej propagandy, która zespolona z niskim poziomem edukacji pozostawia głębokie i niebezpieczne ślady w świadomości wielu milionów Polaków. Pod jej wpływem schodzi na odległy plan własny krytyczny namysł nad otaczającym nas światem. Myślimy na rozkaz, na przykład używamy powszechnie mętnego określenia „transformacja”, podczas gdy żyjemy od dwudziestu lat w czasach nawrotu do kapitalizmu, od którego byliśmy uwolnieni przez prawie pół wieku. Nikt nie zastanawia się nad tym, że transformacja nie może trwać dwadzieścia lat.
Podobnie jest z lobbingiem. Uzyskał on nawet prawne umocowanie w wielu krajach. Wiadomo, że w rzeczywistości chodzi o korupcję i nadanie jej po części legalnego wymiaru. Sens komisji śledczych staje się wyrazisty, jeżeli spojrzymy na nie jako źródło informacji o panującym w Polsce bezprawiu, a w tym o zależności niejednego polityka od osób, które dorobiły się majątków w podejrzany sposób.
Bezsens komisji śledczych zawiera się w tym, że z naszych podatków zostaje opłacana działalność instytucji, która prowadzi dochodzenie mimo istniejących równolegle organów ścigania. Jednakże komisja śledcza zajmująca się aferą hazardową pozwala głębiej poznać „urok” kapitalizmu. Mimo woli odsłania mechanizmy kapitalizmu, a w tym przede wszystkim zależność polityków od osób dysponującymi wielkimi pieniędzmi.
Widzimy jasno i jednoznacznie do czego doprowadza system społeczno-gospodarczy wskazujący jako wartość nadrzędną – pieniądze. Postawy społecznikowskie, ideowe wydają się na tle tego czymś anachronicznym. Żadne deklaracje o doskonałości ustroju demokratycznego nie mogą być przekonujące, gdy weźmiemy pod uwagę, że mechanizmy demokracji są przeżarte chciwością oraz wielką słabością ludzkich charakterów.
Demokracja ma nie tylko odznaczać się wieloświatopoglądowością, lecz również troską o sytuację różnorodnych mniejszości w państwie. Zapewne lobbing miał na celu – z punktu widzenia intencji uczciwych polityków – możliwość manifestowania przez poszczególne mniejszości swoich własnych oczekiwań i potrzeb, po to by rządzący byli prawdziwie poinformowani. Stało się inaczej. Uprawomocnienie lobbingu doprowadziło do tego, że pewne przedsiębiorcze grupy interesów, w dodatku majętne, wpływają na decyzje w państwie. Lobbyści – to mówiąc wprost – rzecznicy wielkiego kapitału.
W dalszym ciągu poszczególne dyskryminowane mniejszości nie są dopuszczane do mediów i nie mają możliwości, by skutecznie bronić swoich oczekiwań.
 Wydawane pismo „Beton” to kwartalnik społeczno-polityczny, który odsłania mechanizmy kapitalizmu. Demaskuje również pozorne autorytety, które mają stawać się wzorami dla społeczeństwa niedouczonego i pozbawionego zdolności do samodzielnej oceny zjawisk społecznych. Na przykład w jednym z numerów 2009 roku można przeczytać, że Leszek Kołakowski krytykował marksizm „... z tą samą gorliwością neofity, z którą wcześniej go wyznawał”. Można przeczytać w 3 numerze „Betonu” z ubiegłego roku, że był m.in., sygnatariuszem listu, który spowodował usunięcie z pracy uniwersyteckiej Władysława Tatarkiewicza.
Niestety, pisma takie jak „Przegląd Socjalistyczny” i radykalnie lewicujące jak „Beton”,  nie funkcjonują w życiu medialnym. Mimo różnic, wspólne jest dla obydwu pism przekonanie, że niezbędna jest rzeczywista lewica utworzona przez ludzi ideowych – nie zaś tych, którzy traktują hasła lewicowe jako środek do własnej kariery politycznej.
Sytuacja społeczeństwa polskiego będzie ulegać pogorszeniu w sferze materialnej i gwarancji socjalnych oraz w sferze świadomości urabianej jednokierunkowo, o ile nie powstanie silna lewica. Mam tu na myśli siłę płynącą przede wszystkim z cech charakteru, a w tym odwagi, jak również chęci podejmowania czynów. Zagubieniu wywołanemu biedą, jak również nędzą towarzyszy zagubienie płynące z nacisku katokapitalizmu na umysły, i to począwszy od przedszkola.
 
 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

Niewiele  jest w polskiej historii osób tak bardzo zasłużonych i zapomnianych jednocześnie. Jego życiorys to gotowy scenariusz na serial telewizyjny. Jan Józef Lipski, bohater biografii Łukasza Garbala, doczekał się w końcu kompletnej monografii.

Więcej …
 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej o pasjonującą powieść poświęconą ludziom lewicy. Dosyć często pomija się ich wkład w kształtowanie polskiej państwowości czy w walkę o sprawiedliwość społeczną. Szablonowo traktuje się ich losy, wpisując w obowiązującą narrację.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyka

Odsłon : 4867415

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

W poszukiwaniu męża stanu

Nie napawają optymizmem badania dotyczące wyłonienia liderów opozycji w Polsce. Aż 41,2 proc. Polaków przyznało, że nie są w stanie wskazać lidera opozycji. Z polityków, którzy pojawili się w zestawieniu, najwięcej głosów (12,1 proc.) zdobył prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – to wynik sondażu SW Research dla portalu rp.pl. Chociaż zdecydowanie największą partią opozycyjną w Sejmie jest Platforma Obywatelska, Polacy nie docenili szefa tego ugrupowania.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku jak podała PAP, obradowała w Warszawie Rada Krajowa SLD. Przyjęto postanowienia m.in. w sprawie organizacji Klubu Parlamentarnego Lewica.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie z inicjatywy Porozumienia Socjalistów, przedstawiciele organizacji i partii lewicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji 101 rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, którego premierem został socjalista, przewodniczący PPS-D Galicji – Ignacy Daszyński.

Więcej …
 

W dniu 6 listopada 2019 roku w Lublinie odbyło się sympozjum naukowe „101 lat niepodległości Polski” z udziałem licznego grona naukowców, studentów i działaczy lewicy.

Więcej …
 

W dniu 30 października 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie kontynuuje działalność Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, które zostało zarejestrowane wiosną 2004 roku.

Więcej …
 

W dniu 30 października 2019 roku w Warszawie odbyło się statutowe, comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Tematem zebrania była wstępna ocena sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych.

Więcej …
 

Biuro Prasowe PPS opublikowało w dniu 16 października 2019 roku informację na temat udziału PPS w wyborach parlamentarnych 2019.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 14 października 2019 roku oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. W Sejmie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów (43,59 procent głosów); Koalicja Obywatelska - 134 mandaty (27,40 procent głosów); SLD - 49 mandatów (12,56 procent głosów);

Więcej …
 

W dniu 11 października 2019 roku w Warszawie Porozumienie Socjalistów zorganizowało konferencję naukową z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Polską.
W części oficjalnej konferencji wystąpili: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny ChRL w Polsce, JE Liu Guangyuan oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusław Liberadzki.

Więcej …
 

Jak podała PAP, w dniu 5 października 2019 roku odbyła się Konwencja Lewicy w Katowicach. Wziął w niej udział m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Więcej …
 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma nowego Przewodniczącego. W dniu 25 września 2019 roku głosami członków Rady OPZZ został nim Andrzej Radzikowski, który do tej pory pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego OPZZ.

Więcej …