Mącenie świadomości

Drukuj PDF
Felieton - Polityka bez masek                                                  
Maria Szyszkowska

Traktat z Lizbony, podobnie jak Konstytucja RP, podkreśla że zachodzi związek między obywatelską postawą jednostek i skutecznością działania państwa w ustroju demokratycznym. Przyjmuje się jako oczywiste, że nie respektowanie praw człowieka może doprowadzić do skupienia  silnej władzy w rękach jakiegoś przywódcy. Traktat głosi, że Unia Europejska opiera się na szacunku do godności człowieka. Również Konstytucja RP traktuje godność człowieka jako niezbywalną i wrodzoną. Ona właśnie została uznana za fundament państwa.
Należy dodać to, co w tych aktach zostało pominięte. A mianowicie godność człowieka wymaga, by nie był on pozbawiony dóbr materialnych i miał zaspokojone elementarne potrzeby. Ochrona ludzkiej godności pozbawiona jakiejkolwiek dyskryminacji – to misja Polskiego Czerwonego Krzyża. Ale o tej organizacji media milczą.
Polski Czerwony Krzyż niesie bezinteresowną pomoc. Poza opieką socjalną prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Jednakże słyszymy w mediach tylko o Caritasie. Nad tą organizacją opiekę sprawuje Episkopat Polski. Jest ona sponsorowana w znacznej mierze przez państwo.
Wiedzę o wielu przejawach niesprawiedliwości w życiu publicznym w Polsce przynosi obserwacja wyborów. Ostatnie, samorządowe, jeszcze raz wykazały nonsens, a nawet zagrożenia płynące z decentralizacji państwa. Otóż więcej niż połowa uprawnionych nie bierze udziału w wyborach, bo utracona została nadzieja na poprawę bytu. Poczucie bezsilności i pozornego jedynie wpływu na państwo, doprowadziło do zniechęcenia. Wielu głosującym wydaje się, że nic już nie da się zmienić. W związku z tym dotychczasowy prezydent miasta, burmistrz, czy wójt stają się bardziej pożądani od nowego jeszcze nieznanego kandydata na to stanowisko. Tak zwane „mniejsze zło” bierze górę.
Trudno zaaprobować powyższy mechanizm, bowiem interesowność i klikowość sposobu sprawowania władzy powinna odstręczać od ponownego wybierania skompromitowanych osób.  Widocznie panuje przyzwolenie na to, by władza nie kierowała się dobrem społeczeństwa, którym zarządza. Zresztą wygrać wybory mogą jedynie kandydaci zamożni, bo trzeba o swoim zamiarze sprawowania władzy informować wyborców. A nie jest to tanie.
Miejscowe gazety z reguły „siedzą w kieszeni” burmistrza. Chwalą dotychczasową władzę, bo są przez nią finansowane. Mąci to sensowność decyzji wyborców. Ponadto pozornie tylko wybory samorządowe odległe są od partyjniactwa. Decyzja wyborcza powinna opierać się na indywidualnym osądzie, ale jest coraz trudniej zdobyć się na nią. Wykształcenie nie pomaga w takich decyzjach. Odwrotnie. Zdarza się, że ludzie mało wykształceni kierują się tzw. zdrowym rozsądkiem i są mniej podatni na propagandę.
Weźmy jako przykład stosunek do kwestii własności w Polsce. Jest to problem newralgiczny, ale przemilczany. Nie podejmuje się go, mimo że Polska zajmuje naczelne miejsce w krajach Unii Europejskiej pod względem rozwarstwienia materialnego społeczeństwa.  Rozrasta się grupa bardzo bogatych Polaków i tym samym potęguje się obszar biedy i nędzy.
Z punktu widzenia mieszkańców prowincji, decentralizacja jest nieporozumieniem, ponieważ malejące znaczenie państwa pozostawia obywateli w bezradności. Nie mają się do kogo odwołać, a sposób rządzenia w powiatach, czy w gminach przynosi niejednokrotnie szkody zarówno jednostkom, jak i określonemu regionowi. Nakłanianie do decentralizacji ma być przejawem demokracji. Nie odnosi się jednakże do tego problemu, że decentralizacja wymaga wcześniejszych procesów edukacyjnych. Silna władza oświeconego wójta, czy burmistrza połączona z możliwością odwoływania się do wyższych instancji mogłaby przynosić bardziej oczekiwane rezultaty od obserwowanych.
Słusznym postulatem jest odpartyjnienie organów państwa. Ale ten proces jest postulatem a nie rzeczywistością, zarówno w wymiarze władzy państwowej, jak i samorządowej. Władza nie należy do społeczeństwa – lecz do tych ugrupowań, które je zdobyły.
Społeczeństwo obywatelskie pozostaje postulatem, który traktuje się jako fakt spełniony. Najgłębiej niepokojące jest ograniczanie kręgu osób sprawujących władzę do grupy najbogatszych. Prowadzi to bowiem do dominacji gry interesów i eliminuje z oddziaływania na społeczeństwo osoby ideowe, ale pozbawione sprytu życiowego, a więc niezamożne.

Maria Szyszkowska, prof. zw. dr hab., filozof prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

Niewiele  jest w polskiej historii osób tak bardzo zasłużonych i zapomnianych jednocześnie. Jego życiorys to gotowy scenariusz na serial telewizyjny. Jan Józef Lipski, bohater biografii Łukasza Garbala, doczekał się w końcu kompletnej monografii.

Więcej …
 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej o pasjonującą powieść poświęconą ludziom lewicy. Dosyć często pomija się ich wkład w kształtowanie polskiej państwowości czy w walkę o sprawiedliwość społeczną. Szablonowo traktuje się ich losy, wpisując w obowiązującą narrację.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 4863860

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

W poszukiwaniu męża stanu

Nie napawają optymizmem badania dotyczące wyłonienia liderów opozycji w Polsce. Aż 41,2 proc. Polaków przyznało, że nie są w stanie wskazać lidera opozycji. Z polityków, którzy pojawili się w zestawieniu, najwięcej głosów (12,1 proc.) zdobył prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – to wynik sondażu SW Research dla portalu rp.pl. Chociaż zdecydowanie największą partią opozycyjną w Sejmie jest Platforma Obywatelska, Polacy nie docenili szefa tego ugrupowania.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku jak podała PAP, obradowała w Warszawie Rada Krajowa SLD. Przyjęto postanowienia m.in. w sprawie organizacji Klubu Parlamentarnego Lewica.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie z inicjatywy Porozumienia Socjalistów, przedstawiciele organizacji i partii lewicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji 101 rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, którego premierem został socjalista, przewodniczący PPS-D Galicji – Ignacy Daszyński.

Więcej …
 

W dniu 6 listopada 2019 roku w Lublinie odbyło się sympozjum naukowe „101 lat niepodległości Polski” z udziałem licznego grona naukowców, studentów i działaczy lewicy.

Więcej …
 

W dniu 30 października 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie kontynuuje działalność Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, które zostało zarejestrowane wiosną 2004 roku.

Więcej …
 

W dniu 30 października 2019 roku w Warszawie odbyło się statutowe, comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Tematem zebrania była wstępna ocena sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych.

Więcej …
 

Biuro Prasowe PPS opublikowało w dniu 16 października 2019 roku informację na temat udziału PPS w wyborach parlamentarnych 2019.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 14 października 2019 roku oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. W Sejmie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów (43,59 procent głosów); Koalicja Obywatelska - 134 mandaty (27,40 procent głosów); SLD - 49 mandatów (12,56 procent głosów);

Więcej …
 

W dniu 11 października 2019 roku w Warszawie Porozumienie Socjalistów zorganizowało konferencję naukową z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Polską.
W części oficjalnej konferencji wystąpili: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny ChRL w Polsce, JE Liu Guangyuan oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusław Liberadzki.

Więcej …
 

Jak podała PAP, w dniu 5 października 2019 roku odbyła się Konwencja Lewicy w Katowicach. Wziął w niej udział m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Więcej …
 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma nowego Przewodniczącego. W dniu 25 września 2019 roku głosami członków Rady OPZZ został nim Andrzej Radzikowski, który do tej pory pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego OPZZ.

Więcej …