Do kierownictw organizacji lewicowych

Drukuj PDF

Władysław Bujwid

Polska Lewica powstała w dążeniu do niepodległości i sprawiedliwości społecznej.
Po przeżyciu skutków przemian w 1989 roku, 40% wyborców, zawiedzionych efektami przemian, oddało swoje głosy na SLD, w nadziei, że wprowadzi socjalizm bez wypaczeń i przywróci godność Wyzwolicielom Polski oraz prawa i godność pracownikom – Budowniczym i Twórcom Polski powojennej.
Niestety, Lewica nie przedstawiła zamiaru i wizji, jak tego dokonać. Zaakceptowała kapitalizm i związane z nim plagi społeczne: wyzysk, bezrobocie, dyskryminację, nędzę i bezdomność. Ograniczała się do działań pro socjalnych i obyczajowych oraz antyklerykalnych. W efekcie nie weszła do parlamentu, pomimo, że wprowadziła Polskę do NATO i Unii Europejskiej oraz utworzyła Konstytucję.

Po zorganizowaniu wspólnego działania organizacji lewicowych w 2019 roku, Lewica dostała od wyborców drugą szansę, może ostatnią, w nadziei na Nowe Otwarcie, eliminowanie plag społecznych, powrót do demokracji i reprezentowania interesów ludzi pracy, nie mających swojej reprezentacji we władzach.
Lewica w czasie kampanii prezydenckiej niewiele różniła się od partii nielewicowych. Zaledwie ok. 2 % wyborców dostrzegło i poparło te różnice. Jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to komu będzie potrzebna? Może znowu nie wejść do parlamentu.
Społeczeństwo oczekuje od Lewicy Nowego Otwarcia. Oczekuje dążenia Lewicy do przemiany niesprawiedliwego, autorytarnego kapitalizmu, na sprawiedliwy, demokratyczny socjalizm, a w tym: demokratyczną władzę i społeczną gospodarkę rynkową, zgodnie z Art. 20 Konstytucji oraz planowanie działań demokratycznie zarządzanych organizacji państwowych i samorządowych, które zapewnią godne życie wszystkim obywatelom polskim i coraz lepsze zaspokajanie ich powszechnych potrzeb, a w tym:
1. Wolność od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.
2. Sprawiedliwy, powszechny dostęp do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.
W dniu 2016-11-23 skierowałem do powołanej na II Kongresie Lewicy, Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy, list  na temat: III Kongres Polskiej Lewicy – Nowe Otwarcie Lewicy. Jest on  nadal aktualny. W liście tym zachęcam Radę Dialogu I Porozumienia Lewicy do zorganizowania III Kongresu Polskiej Lewicy, na którym Kongres uchwali wspólną politykę oraz formy współpracy organizacji lewicowych na wszystkich szczeblach, poprzedzonego debatą przedkongresową, w celu wstępnego uzgodnienia Uchwał Kongresu.

Projekt uchwał Kongresu przedstawiony jest w opracowaniu zatytułowanym: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego. Jest ono oparte o polskie i międzynarodowe doświadczenia oraz zawiera projekty i uzasadnienia:
1. Uchwał Kongresu Polskiej Lewicy, inicjujących Nowe Otwarcie Lewicy.
2. Polskiej Społecznej Gospodarki Rynkowej, zgodnej z Art. 20 Konstytucji.
3. Planowania działań organizacji państwowych i samorządowych.
4. Sposobów ich wprowadzania i wykorzystania w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych.
Opracowanie to przesłałem w dniu 26 maja 2016 r. do kierownictw znanych mi krajowych i terenowych organizacji lewicowych oraz naukowych, związanych z polityką i do działaczy lewicowych. Dostępne jest również od 2016 r. na stronie internetowej Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, w zakładce: Co piszą inni. Adres internetowy tego opracowania: http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf
Opracowanie jest syntezą moich propozycji.
Moim ostatnim zawodem przed emeryturą były wykłady, konsultacje i audyty oraz kierowanie szkoleniami dla najwyższego kierownictwa różnych organizacji, w zakresie systemów zarządzania jakością, według norm międzynarodowych rodziny ISO 9000.
Po przejściu na emeryturę, postanowiłem działać jako wolontariusz, nieproszony wykładowca i konsultant kierownictw i działaczy organizacji lewicowych, pracowniczych i naukowych, w zakresie doskonalenia systemu społeczno gospodarczego, w kierunku coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych. Formą tego działania była głównie korespondencja, niestety jednostronna. Nie otrzymywałem odpowiedzi od kierownictw i nie znalazłem informacji o wykorzystaniu moich propozycji, z wyjątkiem jednej: wspólnego działania lewicowych organizacji.
Informację o moich kwalifikacjach, upoważniających mnie do formułowania propozycji, przesyłam w załączeniu. Tytuł: Moje wykłady i konsultacje dla Lewicy.
Od 2005 r. wysłałem ponad 200 listów do Kierownictw organizacji lewicowych, na tematy związane z udoskonalaniem działania Lewicy, na które nie otrzymałem odpowiedzi z wyjątkiem 2 Powiatowych Rad SLD i niektórych działaczy. Kilka moich listów opublikowała Trybuna i Przegląd Socjalistyczny, a Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku udostępnił na swoim portalu wyżej wspomniane opracowanie, a następnie „Plan działania lewicy po wyborach 2019” a 2020-01-25 dodał „List otwarty do Lewicy i Nauki ...".
Kierownictwo Lewicy ignoruje propozycje doskonalenia działań. Jedynie w 2019 r. wykorzystało skutecznie propozycję wspólnego działania lewicowych organizacji. Propozycje doskonalenia działania partii lewicowych zawarte są również na str. 17 i 26, w wyżej wspomnianym opracowaniu.
Lewica kontynuuje dotychczasowe metody działania, akceptuje kapitalizm, ma bardzo małe poparcie społeczne i nie ma szansy na jego zwiększenie, jeżeli nie udoskonali swojego działania.
Szansą Lewicy jest Nowe Otwarcie na III Kongresie Lewicy.

Władysław Bujwid

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

Nie znam Sławomira W. Malinowskiego, ani mi on brat ani swat, choć tę inteligentną twarz dobrze pamiętam i pozytywnie kojarzę z telewizyjnego ekranu. O Wydawnictwie Impuls wcześniej nie słyszałem – a powinienem był – bo to niszowa oficyna, znana w dużej mierze (choć nie wyłącznie) z literatury pedagogicznej.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 5669101

Temat dnia

Kilka twardych prawd o Funduszu Odbudowy

Praktycznie nie ma podziału środków na dotacje i pożyczki. Nigdy nie ma darmowych pieniędzy. Pożyczki mają być spłacone przez pożyczkobiorców. Dotacje będą spłacane z dochodów Unii, a wiec podatków nakładanych na podmioty działające w krajach Unii. Ponieważ jesteśmy biedniejsi, więc pewnie mniej unijnych podatków zapłacimy.

Więcej …

Na lewicy

Koło PPS Łódź Widzew uczciło dzisiejsze święto, Narodowy Dzień Zwycięstwa- złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Łodzi.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2021 roku w większości miast i środowisk lewicowych w Polsce odbyły się uroczystości upamiętniające święto 1 Maja, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 24 kwietnia 2021 roku  "Apel pierwszomajowy PPS w roku 2021".

Więcej …
 

Przewodniczący RN PPS, sen. Wojciech Konieczny opublikował w dniu 14 kwietnia 2021 roku oświadczenie w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczy kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej …
 

W dniu 10 kwietnia 2021 roku przedstawiciele Klubu Parlamentarnego Lewicy z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym złożyli wiązanki kwiatów na grobach trzech osób z lewicy, które zginęły przed 11 laty w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Przypomnijmy, że w katastrofie zginęły posłanki Izabela Jaruga-Nowacka z Unii Pracy i Jolanta Szymanek-Deresz z SLD oraz poseł Jerzy Szmajdziński z SLD.

 

Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wydało w dniu 2 kwietnia 2021 roku oświadczenie dotyczące spotkania premiera Polski Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Wiktorem Orbanem i przywódcą włoskiej Ligi Północnej   Matteo Salvinim, które odbyło się w Budapeszcie w dniu 1 kwietnia.

Więcej …
 

Polska Lewica, Unia Pracy i Porozumienie Socjalistów skierowały w dniu 18 marca 2021 roku List Otwarty do prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów, marszałków Sejmu i Senatu, przewodniczących Klubów Parlamentarnych w sprawie relacji Polski z Unią Europejską, szczególnie w kontekście przygotowań do głosowania w Sejmie nad ratyfikacją Unijnego Programu Odbudowy.

Więcej …
 

W dniu 17 marca. 2021 roku m.in. z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej, Kancelaria Senatu RP zorganizowała konferencję naukową poświęconą setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej w 1921 roku.

Więcej …
 

W dniu 20 lutego 2021 roku w Warszawie odbyła się pod hasłem "Przyszłość jest teraz - zrobimy to lepiej" konwencja programowa Lewicy z udziałem ugrupowań młodzieżowych związanych z partiami lewicy. Reprezentowane były: Federacja Młodych Socjaldemokratów, Młodzi Razem, Młoda Lewica i Czerwona Młodzież - Organizacja Młodzieżowa PPS.

Więcej …
 

Wg Biura Prasowego PPS Prezydium Rady Naczelnej spotkało się na swoim cyklicznym posiedzeniu 6 lutego 2021 roku. Z uwagi na pandemię spotkanie miało ograniczony charakter.

Więcej …
 

W dniu 1 lutego 2021 roku w Warszawie odbyło się, ograniczone ze względów epidemicznych, zebranie Warszawskiego Komitetu Okręgowego PPS z udziałem przedstawicieli kół PPS.

Więcej …
 

31 stycznia 2005 roku, zmarł w Warszawie Jan Mulak, polityk, dziennikarz, sportowiec, teoretyk sportu, trener kadry państwowej, twórca polskiego „Wunderteamu” lekkoatletycznego lat 50. i 60., senator i marszałek senior Senatu III kadencji.
Do śmierci był Honorowym Przewodniczącym PPS.

Więcej …