Do kierownictw organizacji lewicowych

Drukuj PDF

Władysław Bujwid

Polska Lewica powstała w dążeniu do niepodległości i sprawiedliwości społecznej.
Po przeżyciu skutków przemian w 1989 roku, 40% wyborców, zawiedzionych efektami przemian, oddało swoje głosy na SLD, w nadziei, że wprowadzi socjalizm bez wypaczeń i przywróci godność Wyzwolicielom Polski oraz prawa i godność pracownikom – Budowniczym i Twórcom Polski powojennej.
Niestety, Lewica nie przedstawiła zamiaru i wizji, jak tego dokonać. Zaakceptowała kapitalizm i związane z nim plagi społeczne: wyzysk, bezrobocie, dyskryminację, nędzę i bezdomność. Ograniczała się do działań pro socjalnych i obyczajowych oraz antyklerykalnych. W efekcie nie weszła do parlamentu, pomimo, że wprowadziła Polskę do NATO i Unii Europejskiej oraz utworzyła Konstytucję.

Po zorganizowaniu wspólnego działania organizacji lewicowych w 2019 roku, Lewica dostała od wyborców drugą szansę, może ostatnią, w nadziei na Nowe Otwarcie, eliminowanie plag społecznych, powrót do demokracji i reprezentowania interesów ludzi pracy, nie mających swojej reprezentacji we władzach.
Lewica w czasie kampanii prezydenckiej niewiele różniła się od partii nielewicowych. Zaledwie ok. 2 % wyborców dostrzegło i poparło te różnice. Jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to komu będzie potrzebna? Może znowu nie wejść do parlamentu.
Społeczeństwo oczekuje od Lewicy Nowego Otwarcia. Oczekuje dążenia Lewicy do przemiany niesprawiedliwego, autorytarnego kapitalizmu, na sprawiedliwy, demokratyczny socjalizm, a w tym: demokratyczną władzę i społeczną gospodarkę rynkową, zgodnie z Art. 20 Konstytucji oraz planowanie działań demokratycznie zarządzanych organizacji państwowych i samorządowych, które zapewnią godne życie wszystkim obywatelom polskim i coraz lepsze zaspokajanie ich powszechnych potrzeb, a w tym:
1. Wolność od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.
2. Sprawiedliwy, powszechny dostęp do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.
W dniu 2016-11-23 skierowałem do powołanej na II Kongresie Lewicy, Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy, list  na temat: III Kongres Polskiej Lewicy – Nowe Otwarcie Lewicy. Jest on  nadal aktualny. W liście tym zachęcam Radę Dialogu I Porozumienia Lewicy do zorganizowania III Kongresu Polskiej Lewicy, na którym Kongres uchwali wspólną politykę oraz formy współpracy organizacji lewicowych na wszystkich szczeblach, poprzedzonego debatą przedkongresową, w celu wstępnego uzgodnienia Uchwał Kongresu.

Projekt uchwał Kongresu przedstawiony jest w opracowaniu zatytułowanym: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego. Jest ono oparte o polskie i międzynarodowe doświadczenia oraz zawiera projekty i uzasadnienia:
1. Uchwał Kongresu Polskiej Lewicy, inicjujących Nowe Otwarcie Lewicy.
2. Polskiej Społecznej Gospodarki Rynkowej, zgodnej z Art. 20 Konstytucji.
3. Planowania działań organizacji państwowych i samorządowych.
4. Sposobów ich wprowadzania i wykorzystania w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych.
Opracowanie to przesłałem w dniu 26 maja 2016 r. do kierownictw znanych mi krajowych i terenowych organizacji lewicowych oraz naukowych, związanych z polityką i do działaczy lewicowych. Dostępne jest również od 2016 r. na stronie internetowej Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, w zakładce: Co piszą inni. Adres internetowy tego opracowania: http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf
Opracowanie jest syntezą moich propozycji.
Moim ostatnim zawodem przed emeryturą były wykłady, konsultacje i audyty oraz kierowanie szkoleniami dla najwyższego kierownictwa różnych organizacji, w zakresie systemów zarządzania jakością, według norm międzynarodowych rodziny ISO 9000.
Po przejściu na emeryturę, postanowiłem działać jako wolontariusz, nieproszony wykładowca i konsultant kierownictw i działaczy organizacji lewicowych, pracowniczych i naukowych, w zakresie doskonalenia systemu społeczno gospodarczego, w kierunku coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych. Formą tego działania była głównie korespondencja, niestety jednostronna. Nie otrzymywałem odpowiedzi od kierownictw i nie znalazłem informacji o wykorzystaniu moich propozycji, z wyjątkiem jednej: wspólnego działania lewicowych organizacji.
Informację o moich kwalifikacjach, upoważniających mnie do formułowania propozycji, przesyłam w załączeniu. Tytuł: Moje wykłady i konsultacje dla Lewicy.
Od 2005 r. wysłałem ponad 200 listów do Kierownictw organizacji lewicowych, na tematy związane z udoskonalaniem działania Lewicy, na które nie otrzymałem odpowiedzi z wyjątkiem 2 Powiatowych Rad SLD i niektórych działaczy. Kilka moich listów opublikowała Trybuna i Przegląd Socjalistyczny, a Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku udostępnił na swoim portalu wyżej wspomniane opracowanie, a następnie „Plan działania lewicy po wyborach 2019” a 2020-01-25 dodał „List otwarty do Lewicy i Nauki ...".
Kierownictwo Lewicy ignoruje propozycje doskonalenia działań. Jedynie w 2019 r. wykorzystało skutecznie propozycję wspólnego działania lewicowych organizacji. Propozycje doskonalenia działania partii lewicowych zawarte są również na str. 17 i 26, w wyżej wspomnianym opracowaniu.
Lewica kontynuuje dotychczasowe metody działania, akceptuje kapitalizm, ma bardzo małe poparcie społeczne i nie ma szansy na jego zwiększenie, jeżeli nie udoskonali swojego działania.
Szansą Lewicy jest Nowe Otwarcie na III Kongresie Lewicy.

Władysław Bujwid

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

14 listopada 2014 r.  w Chinach ukazał się I tom książki autorstwa prezydenta Xi Jinping’a – Zarządzanie Chinami (ang. The Governance of China). Aktualnie, od sierpnia 2022 roku rozpowszechniany jest czwarty tom

Więcej …
 

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Statystyka

Odsłon : 6748881

Temat dnia

Komu Patrioty?

Niemcy zaoferowały Polsce system obrony powietrznej i przeciwrakietowej typu Patriot, zadeklarowała minister obrony RFN Christine Lambrecht. Baterie mają pomóc w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej po tym, jak zbłąkany ukraiński pocisk rozbił się na terytorium Polski.

Więcej …

Wywiad tygodnia

Lewica przed wyborami 2023

Z Pauliną Piechna-Więckiewicz wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy rozmawia Przemysław Prekiel

W jakiej konfiguracji Lewica przygotowuje się do wyborów? Wspólna lista jest już chyba nierealna?


Od początku mówiliśmy, żeby Zjednoczona Prawica przestała rządzić, to opozycja musi mieć jakiś pomysł i pakiet do zaoferowania dla Polek i Polaków. Samo odsunięcie PiS od władzy to za mało. Obecnie nie ma większej woli na opozycji do tego, żeby tworzyć wspólną listę.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie zarządu Porozumienia Socjalistów. Wybrano Prezydium Zarządu w składzie: dr Andrzej Ziemski – prezes, Kazimierz Treger – wiceprezes, Czesław Kulesza – sekretarz generalny, Zbigniew Dymke – skarbnik oraz członkowie zarządu – Jan Herman, dr Marta Kościelecka i Piotr Lewandowski.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało w dniu 28 grudnia 2022 roku Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym.

Więcej …
 

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Warszawie w trybie mieszanym (hybrydowym) odbyło się I(VII) Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie pod tą nazwą działa od 3 lat, wcześniej od roku 2004 działało jako Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów miało charakter statutowy, sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej …
 

16 grudnia 1922 r. w  warszawskiej Zachęcie został zastrzelony pierwszy Prezydent RP Gabriel Narutowicz.  Zamachowcem był powiązany z endecją Eligiusz Niewiadomski. W 100 rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w dniu 16 grudnia 2022 roku, członkowie władz PPS złożyli kwiaty pod Zachętą.

Więcej …
 

W dniu 10 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Poświęcone było omówieniu problemów związanych z praktycznym wymiarem przygotowań do wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Więcej …
 

W dniu 19 listopada 2022 roku w 130 rocznicę Kongresu Paryskiego, na którym zapoczątkowano działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, odbyła się w Warszawie uroczysta sesja poświęcona tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2022 roku przypada 104. rocznica powołania w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Podstawę polityczną tego rządu tworzyły trzy ugrupowania: Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Socjal-Demokratyczna oraz PSL Wyzwolenie.

Więcej …