Rok 2050

Pobierz książkę

Samospełniająca się przepowiednia?

Do roku 2050 zostało 37 lat, to dużo czasu, jak na wymiar ludzkiego życia, niewiele, jak na wymiar historii. Prof. Wojciech Pomykało, wybitny pedagog, udostępnił redakcji „Przeglądu Socjalistycznego” swoją najnowszą książkę, jeszcze w wersji elektronicznej. Rok 2050 – bo taki nosi ona tytuł, to trudna do określenia, w sensie gatunku, pozycja. Zawiera ona elementy powieści politycznej, dobrej publicystyki, analizy historycznej, także wątki sf. Faktem jest jednak, ze przyswaja się ją wyjątkowo emocjonalnie. Dla wielu bowiem żyjących zawiera elementy przyszłości oparte o analizę przybliżającą twarde fakty niedalekiej przeszłości i dnia dzisiejszego, niektóre upublicznione po raz pierwszy.
Padają tutaj nazwiska, po części fikcyjne, po części realne, znane dziś z wydarzeń sceny światowej.
Punktem wyjścia „Roku 2050” jest konstatacja, że globalizacja w obecnym wymiarze jest procesem nieuchronnym, rozwijającym się, ze skutkami ogarniającymi całą ludzkość. Na nią nakłada się realny świat końca XX i początku XXI wieku z realnymi interesami mającymi globalne skutki – narodowymi, grupowymi, ideologicznymi, religijnymi, korporacyjnymi, także rodzinnymi. Wynikający stąd problem zachowania, rozwoju i zrównoważenia cywilizacji, jest problemem pogodzenia tych interesów i na nowo ułożenia stosunków światowych. Nie jest to łatwe, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, a w opinii autora, może być trudniejsze w latach 30. i 40. aktualnego stulecia. Procesy konfliktu światowego mogą się bowiem zaostrzać. Dzisiejszy kryzys może wchodzić w kolejne fazy niszczące cywilizację.
Autor, znakomity znawca procesów rozwojowych współczesnego świata, wskazuje na wyraźne narastanie konfliktu na linii USA – Chiny, który, jak prognozuje, może zakończyć się starciem nuklearnym, dającym szansę na przebudowę w wyniku jego ograniczonego skutku niszczącego, relacji międzynarodowych.
Istotnym wątkiem książki jest Polska i polskie losy. Autor dokonuje tutaj bardzo krytycznej analizy polskiej transformacji po roku 1989, wskazując precyzyjnie, na co zwracali już uwagę nieliczni autorzy innych publikacji, na podstawowe problemy rozwojowe naszego kraju i problemy społeczno-socjalne Polaków. Zwraca uwagę na niewspółmierne do potrzeb ograniczenie naszej suwerenności, w wyniku dzikiej prywatyzacji i zmian na rynku kapitałowym, od światowych korporacji i wielkich państw jak USA, Niemcy czy Francja. Wskazuje także na niekorzystny dla Polski bilans, jaki powstaje w wyniku naszych relacji z Unia Europejską.
Ciekawą prognozę rysuje autor dla naszej części Europy. Wskazuje na możliwą powtórkę z 1917 roku w Rosji i objęcie władzy przez komunistów, ewolucję ustrojową w Polsce i na Ukrainie w kierunku społecznej gospodarki rynkowej typu skandynawskiego, umocnienie pozycji Polski poprzez nowe uprzemysłowienie i wyciągnięcie krytycznych wniosków z nieudanej transformacji.
Znacząca część tej książki to rozważania na temat rozwoju sytuacji globalnej i możliwości stworzenia zrównoważonego świata w oparciu o realne szacunki zasobów naturalnych np. energii, wody i innych surowców i wyznaczenie w skali globu możliwości konsumpcji w oparciu m.in. o zasady sprawiedliwości społecznej.
Znając wiedzę autora można założyć, że sprawy i problemy, które ujawnia są realne i nie wymagają weryfikacji. A nie są to sprawy błahe. Dla przykładu nie są znane i rozpoznane do końca intencje Chin w ich relacjach ze światem. Tutaj jest o nich dużo. Takich spraw jest więcej.
Warto tą książkę przestudiować, również w tej wersji, zanim ukaże się na papierze. To istotna pozycja na rynku prognoz dotyczących rozwoju świata.
Czy będzie ona samospełniającą się przepowiednią, tego nie wiadomo. Może odegrać jednak rolę inspirującą dla nowych sił społecznych, które powstają w konflikcie do tego realnego świata, jaki widzimy dziś. Siły te dają już o sobie znać, a to dopiero początek drogi. Neoliberalizm i kryzys zrodziły i demony i realne siły szukające dróg wyjścia z zapaści i nierówności, które stale się pogłębiają.

Andrzej Ziemski.


 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest lato, na stację wjeżdża pociąg. Otwierają się drzwi bydlęcych wagonów, bucha smród brudu, odchodów…

Więcej …
 

Mieczysław Niedziałkowski należał do wybitnych działaczy polskiego ruchu socjalistycznego w okresie od zarania II Rzeczypospolitej do początku okupacji hitlerowskiej. Urodził się w 1893 r. w Wilnie z wywodzącej się ze zubożałego ziemiaństwa rodzinie inteligenckiej.

Więcej …
 

 
 
centrum
 
 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Statystyka

Odsłon : 3703314

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Miód i talary

Trzeba przyznać, że Duży Gość z czupryną powiedział nam na Placu dwa razy więcej komplementów i ciepłych słów, niż Stalin-Chruszczow-Breżniew-Gorbaczow razem wzięci. Do tego mówił bez kartki, sypiąc nazwami, nazwiskami, datami, szczegółami historycznymi. Przebił wszystkich prezydentów amerykańskich, jacy pojawili się w Polsce.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 lipca 2017 roku opublikowano List Otwarty do Środowisk Lewicowych. Pod listem podpisało się kilkadziesiąt osób m.in. z Partii Razem, Partii Zielonych i środowisk młodej inteligencji lewicowej.

Więcej …
 

Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy opublikowała w dniu 21 lipca 2017 roku "Tezy do dyskusji po Drugim Kongresie Lewicy".

Więcej …
 

List otwarty do warszawskich spółdzielców z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości skierowali w dniu 3 lipca 2017 roku przedstawiciele ugrupowań uczestniczących w Warszawskich Spotkaniach Lewicy organizowanych z inicjatywy PPS.

Więcej …
 

W dniu 24 czerwca 2017 roku obradowała w Warszawie Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przyjęto pakiet uchwał dotyczących organizacji w 2018 roku wyborów samorządowych.

Więcej …
 

W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i CKW Polskiej Partii Socjalistycznej. Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do mających się odbyć w 2018 roku wyborów samorządowych.

Więcej …
 

Wg PAP z dnia 21 czerwca 2017 roku Partia Razem wybrała nowe władze krajowe; w skład jedenastoosobowego zarządu weszli m.in. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza. Wybrano także 50 członków Rady Krajowej ugrupowania.

Więcej …
 

W dniu 14 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Porozumienia Socjalistów, które poświęcone było ocenie sytuacji społeczno-politycznej w kraju, ocenie sytuacji na lewicy oraz sprawom organizacyjnym.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 czerwca 2017 roku odbyła się 17. Parada Równości z udziałem, jak podali organizatorzy ok. 50 tys. osób.
Równość i tolerancja – pod takimi hasłami tysiące osób maszerowały ulicami Warszawy. 

Więcej …
 

W dniach 29-31 maja 2017 roku odbyła się pod patronatem naukowym prof. Marii Szyszkowskiej 10. Międzyśrodowiskowa  Konferencja Naukowa „Znaczenie czynników pozaracjonalnych w życiu jednostki i społeczeństwa”.
Organizatorami konferencji byli: Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji (SEC), Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego WSM, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli.

Więcej …
 

W dniu 27 maja 2017 roku odbyła się uroczystość uczczenia 60 rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej, co nastąpiło po wydarzeniach słynnego Polskiego Października 1956. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Pokolenia’.

Więcej …
 

Z udziałem b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego obradował w Warszawie w dniu 27 maja 2017 roku II Kongres Forum Postępu, organizacji zrzeszającej aktualnie 13 organizacji, stowarzyszeń i fundacji deklarujących przywiązanie do wartości lewicowych.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna obchodziła Święto 1 Maja złożeniem kwiatów pod obeliskiem na Placu Grzybowskim w Warszawie, który poświęcony jest protestowi robotniczemu w dniu 13 listopada 1904 roku. Protest i walki w tym dniu faktycznie zapoczątkowały wydarzenia nazwane później, jako Rewolucja 1905 roku.

Więcej …