Ziemi na ratunek

szafarzCzytelnik otrzymuje do ręki ważną książkę. Autor zadziwia w niej ukazaniem szczerze, obiektywnie i bez ogródek rzeczywistych problemów, które trapią dziś świat i są przyczyną jego postępującej degradacji. Może to prowadzić w konsekwencji do unicestwienia naszej cywilizacji. Nie są to problemy błahe – dotyczą one kilku grup kluczowych zagadnień:
- degradacji środowiska naturalnego poprzez brak hamulców w eksploatacji zasobów Ziemi,
- braku oporów moralnych w relacjach z innymi ludźmi i poprzez to braku akceptacji dla podstawowej zasady cywilizacji, jaką jest dobro człowieka,
- brutalnej i bezpardonowej walki o dominację w świecie,
- roli ekonomii: czy dobre, zrównoważone gospodarowanie, czy ograbianie innych?
- alternatywnej wizji lepszego systemu świata i rozwoju ludzkości.
Sylwester Szafarz, autor książki, to wybitny znawca problemów międzynarodowych, wiele lat spędził za granicą w różnorodnych misjach dyplomatycznych, przede wszystkim na Dalekim Wschodzie (Chiny, Wietnam i in.), ale również we Francji i w Czechach (akurat w czasie „aksamitnej rewolucji”). To prawdziwy obywatel świata, który odwiedził już około 150 krajów i uczestniczył w licznych konferencjach międzynarodowych, także ONZ-owskich. Dobrze zna realia międzynarodowe, szanuje i rozumie ludzi z innych krajów, przedstawicieli wszelkich ras, narodowości, religii, kultur i obyczajów.
Autor od wielu lat specjalizuje się w problematyce ekonomicznej, jest jednym z niewielu specjalistów w naszym kraju, którzy śledzą na bieżąco globalne problemy związane z przyczynami, a przede wszystkim ze skutkami kryzysu ekonomicznego i finansowego, jaki trapi współczesny świat od 2007 roku. W książce zawarta jest jego publikacja z 2000 r., w której autor przewidział kryzys. Jest zdecydowanym krytykiem globalnych skutków Konsensusu Waszyngtońskiego, który narzucił naszej cywilizacji euroatlantyckiej dominujący w drugiej połowie XX wieku, a bankrutujący dziś kierunek skrajnie neoliberalnego rozwoju. Dotyczy to szczególnie polskiej transformacji po roku 1989.
Sylwester Szafarz, mając ogromne i cenne doświadczenia wynikające z analizy chińskiego kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego i ekonomicznego w ostatnim ćwierćwieczu wyraźnie wskazuje, że cywilizacja Pacyfiku, szczególnie Chin, to cywilizacja XXII wieku, która już dziś konsekwentnie i systematycznie zaczyna dominować w skali globalnej. Chodzi zarówno o wskaźniki ekonomiczne jak również o rozwój społeczny i kulturalny. Stawia też tezę o dostrzegalnym niedostatku współdziałania Polski i Chin, szczególnie w dziedzinie handlu i współpracy gospodarczej.
W swoich poglądach filozoficznych, które zdecydowanie przebijają się z poszczególnych tekstów, autor jawi się nam jako wielki humanista i wyznawca holizmu, całościowego widzenia świata – z jego problemami i z możliwościami rozwoju.
Bardzo wyraźnie, szczególnie w tekstach dotyczących przyszłej ewolucji naszej cywilizacji, wyłania się jego przywiązanie do wartości sprawiedliwości społecznej, wolności jednostki i demokracji w ujęciu klasycznym, praktykowanej od wieków na kontynencie europejskim. Istotnym wątkiem tej publikacji jest problem usytuowania jednostki w relacji z polityką, ekonomią i praktyką rządzenia. Zdecydowanie, jako krytyk neoliberalizmu, eksponuje problem dobra człowieka i rehumanizacji świata oraz pokojowego i sprawiedliwego rozwoju – jako podstawowych wartości, które powinny przyświecać ewolucji naszej współczesnej i przyszłej cywilizacji. To bardzo istotne tezy, analizy i oceny, szczególnie w kontekście panującego przyzwolenia politycznego i społecznego na chciwość, patologie, niesprawiedliwość i dominację oraz walkę, a nie empatię w stosunkach międzyludzkich.
To bardzo ciekawa i ważna książka, która wskazuje na wielkie zagrożenia rodzące się jako uboczny produkt naszej cywilizacji i postępu naukowo-technicznego oraz na możliwości uratowania życia, człowieka i jego planety, Matki – Ziemi. To jak gdyby ostrzeżenie przed globalnym samobójstwem.
Książka powstała jako zbiór wielu materiałów publicystycznych, analitycznych i opracowań eksperckich, które autor przygotował w ciągu ostatnich lat, szczególnie w ostatnim pięcioleciu. Materiał dotyczący „Solidarności” ma blisko 20 lat i wydaje się być z tej perspektywy niezwykle trafny i zdecydowanie wizjonerski. Zaś opracowania współczesne czerpią inspirację z bieżących wydarzeń oraz z procesów społecznych i politycznych w świecie. Trzeba wierzyć, że i one trafnie opisują dziś i tutaj naszą rzeczywistość, a jej rozwój przybliżają nam w pełni wiarygodnie.
Ta książka to wielkie ostrzeżenie i przestroga. Dziś, większość człowieczeństwa w pędzie do przodu rytmem wyznaczanym przez rynki i przez marzenia konsumpcyjne lub w dramatycznej walce o byt zapomina o odpowiedzi na podstawowe pytanie: dokąd i po co zmierzamy jako cywilizacja i jako cała ludzkość?
Wierzymy, że zawarte w książce analizy, refleksje i wnioski autora dadzą nam dodatkową energię oraz materiał merytoryczny do przemyśleń i do konkretnych poczynań indywidualnych i zbiorowych na rzecz ratowania i poprawy jakości życia na Ziemi.
Oby tak się stało.

Andrzej Ziemski

---
Sylwester Szafarz - Ziemi na ratunek. Wydawnictwo "Kto jest Kim". Warszawa 2015. 282 strony.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Statystyka

Odsłon : 5962852

Temat dnia

Myśli ze Strasburga

Wysłuchałem wystąpienia premiera Morawieckiego i mam kilka spostrzeżeń. Wystąpienie było sprawne i dobrze wygłoszone. W części pierwszej trzeba zgodzić się z krytyką Unii choćby w sprawie rajów podatkowych oraz pokazania korzyści gospodarczych krajów zachodu z integracji europejskiej.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …