Ziemi na ratunek

szafarzCzytelnik otrzymuje do ręki ważną książkę. Autor zadziwia w niej ukazaniem szczerze, obiektywnie i bez ogródek rzeczywistych problemów, które trapią dziś świat i są przyczyną jego postępującej degradacji. Może to prowadzić w konsekwencji do unicestwienia naszej cywilizacji. Nie są to problemy błahe – dotyczą one kilku grup kluczowych zagadnień:
- degradacji środowiska naturalnego poprzez brak hamulców w eksploatacji zasobów Ziemi,
- braku oporów moralnych w relacjach z innymi ludźmi i poprzez to braku akceptacji dla podstawowej zasady cywilizacji, jaką jest dobro człowieka,
- brutalnej i bezpardonowej walki o dominację w świecie,
- roli ekonomii: czy dobre, zrównoważone gospodarowanie, czy ograbianie innych?
- alternatywnej wizji lepszego systemu świata i rozwoju ludzkości.
Sylwester Szafarz, autor książki, to wybitny znawca problemów międzynarodowych, wiele lat spędził za granicą w różnorodnych misjach dyplomatycznych, przede wszystkim na Dalekim Wschodzie (Chiny, Wietnam i in.), ale również we Francji i w Czechach (akurat w czasie „aksamitnej rewolucji”). To prawdziwy obywatel świata, który odwiedził już około 150 krajów i uczestniczył w licznych konferencjach międzynarodowych, także ONZ-owskich. Dobrze zna realia międzynarodowe, szanuje i rozumie ludzi z innych krajów, przedstawicieli wszelkich ras, narodowości, religii, kultur i obyczajów.
Autor od wielu lat specjalizuje się w problematyce ekonomicznej, jest jednym z niewielu specjalistów w naszym kraju, którzy śledzą na bieżąco globalne problemy związane z przyczynami, a przede wszystkim ze skutkami kryzysu ekonomicznego i finansowego, jaki trapi współczesny świat od 2007 roku. W książce zawarta jest jego publikacja z 2000 r., w której autor przewidział kryzys. Jest zdecydowanym krytykiem globalnych skutków Konsensusu Waszyngtońskiego, który narzucił naszej cywilizacji euroatlantyckiej dominujący w drugiej połowie XX wieku, a bankrutujący dziś kierunek skrajnie neoliberalnego rozwoju. Dotyczy to szczególnie polskiej transformacji po roku 1989.
Sylwester Szafarz, mając ogromne i cenne doświadczenia wynikające z analizy chińskiego kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego i ekonomicznego w ostatnim ćwierćwieczu wyraźnie wskazuje, że cywilizacja Pacyfiku, szczególnie Chin, to cywilizacja XXII wieku, która już dziś konsekwentnie i systematycznie zaczyna dominować w skali globalnej. Chodzi zarówno o wskaźniki ekonomiczne jak również o rozwój społeczny i kulturalny. Stawia też tezę o dostrzegalnym niedostatku współdziałania Polski i Chin, szczególnie w dziedzinie handlu i współpracy gospodarczej.
W swoich poglądach filozoficznych, które zdecydowanie przebijają się z poszczególnych tekstów, autor jawi się nam jako wielki humanista i wyznawca holizmu, całościowego widzenia świata – z jego problemami i z możliwościami rozwoju.
Bardzo wyraźnie, szczególnie w tekstach dotyczących przyszłej ewolucji naszej cywilizacji, wyłania się jego przywiązanie do wartości sprawiedliwości społecznej, wolności jednostki i demokracji w ujęciu klasycznym, praktykowanej od wieków na kontynencie europejskim. Istotnym wątkiem tej publikacji jest problem usytuowania jednostki w relacji z polityką, ekonomią i praktyką rządzenia. Zdecydowanie, jako krytyk neoliberalizmu, eksponuje problem dobra człowieka i rehumanizacji świata oraz pokojowego i sprawiedliwego rozwoju – jako podstawowych wartości, które powinny przyświecać ewolucji naszej współczesnej i przyszłej cywilizacji. To bardzo istotne tezy, analizy i oceny, szczególnie w kontekście panującego przyzwolenia politycznego i społecznego na chciwość, patologie, niesprawiedliwość i dominację oraz walkę, a nie empatię w stosunkach międzyludzkich.
To bardzo ciekawa i ważna książka, która wskazuje na wielkie zagrożenia rodzące się jako uboczny produkt naszej cywilizacji i postępu naukowo-technicznego oraz na możliwości uratowania życia, człowieka i jego planety, Matki – Ziemi. To jak gdyby ostrzeżenie przed globalnym samobójstwem.
Książka powstała jako zbiór wielu materiałów publicystycznych, analitycznych i opracowań eksperckich, które autor przygotował w ciągu ostatnich lat, szczególnie w ostatnim pięcioleciu. Materiał dotyczący „Solidarności” ma blisko 20 lat i wydaje się być z tej perspektywy niezwykle trafny i zdecydowanie wizjonerski. Zaś opracowania współczesne czerpią inspirację z bieżących wydarzeń oraz z procesów społecznych i politycznych w świecie. Trzeba wierzyć, że i one trafnie opisują dziś i tutaj naszą rzeczywistość, a jej rozwój przybliżają nam w pełni wiarygodnie.
Ta książka to wielkie ostrzeżenie i przestroga. Dziś, większość człowieczeństwa w pędzie do przodu rytmem wyznaczanym przez rynki i przez marzenia konsumpcyjne lub w dramatycznej walce o byt zapomina o odpowiedzi na podstawowe pytanie: dokąd i po co zmierzamy jako cywilizacja i jako cała ludzkość?
Wierzymy, że zawarte w książce analizy, refleksje i wnioski autora dadzą nam dodatkową energię oraz materiał merytoryczny do przemyśleń i do konkretnych poczynań indywidualnych i zbiorowych na rzecz ratowania i poprawy jakości życia na Ziemi.
Oby tak się stało.

Andrzej Ziemski

---
Sylwester Szafarz - Ziemi na ratunek. Wydawnictwo "Kto jest Kim". Warszawa 2015. 282 strony.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Statystyka

Odsłon : 5198420

Temat dnia

Prawda o rurociągu Nord Stream

Większość polityków za polską rację stanu uznaje potępianie rurociągu Nord Stream. Warto o tym powiedzieć kilka słów prawdy. W 2005 r. rząd Jerzego Buzka odrzucił propozycję Rosji budowy przez terytorium Polski rurociągu do Niemiec. Mielibyśmy opłaty za przesył i kontrolę nad rurą.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …