Ziemi na ratunek

szafarzCzytelnik otrzymuje do ręki ważną książkę. Autor zadziwia w niej ukazaniem szczerze, obiektywnie i bez ogródek rzeczywistych problemów, które trapią dziś świat i są przyczyną jego postępującej degradacji. Może to prowadzić w konsekwencji do unicestwienia naszej cywilizacji. Nie są to problemy błahe – dotyczą one kilku grup kluczowych zagadnień:
- degradacji środowiska naturalnego poprzez brak hamulców w eksploatacji zasobów Ziemi,
- braku oporów moralnych w relacjach z innymi ludźmi i poprzez to braku akceptacji dla podstawowej zasady cywilizacji, jaką jest dobro człowieka,
- brutalnej i bezpardonowej walki o dominację w świecie,
- roli ekonomii: czy dobre, zrównoważone gospodarowanie, czy ograbianie innych?
- alternatywnej wizji lepszego systemu świata i rozwoju ludzkości.
Sylwester Szafarz, autor książki, to wybitny znawca problemów międzynarodowych, wiele lat spędził za granicą w różnorodnych misjach dyplomatycznych, przede wszystkim na Dalekim Wschodzie (Chiny, Wietnam i in.), ale również we Francji i w Czechach (akurat w czasie „aksamitnej rewolucji”). To prawdziwy obywatel świata, który odwiedził już około 150 krajów i uczestniczył w licznych konferencjach międzynarodowych, także ONZ-owskich. Dobrze zna realia międzynarodowe, szanuje i rozumie ludzi z innych krajów, przedstawicieli wszelkich ras, narodowości, religii, kultur i obyczajów.
Autor od wielu lat specjalizuje się w problematyce ekonomicznej, jest jednym z niewielu specjalistów w naszym kraju, którzy śledzą na bieżąco globalne problemy związane z przyczynami, a przede wszystkim ze skutkami kryzysu ekonomicznego i finansowego, jaki trapi współczesny świat od 2007 roku. W książce zawarta jest jego publikacja z 2000 r., w której autor przewidział kryzys. Jest zdecydowanym krytykiem globalnych skutków Konsensusu Waszyngtońskiego, który narzucił naszej cywilizacji euroatlantyckiej dominujący w drugiej połowie XX wieku, a bankrutujący dziś kierunek skrajnie neoliberalnego rozwoju. Dotyczy to szczególnie polskiej transformacji po roku 1989.
Sylwester Szafarz, mając ogromne i cenne doświadczenia wynikające z analizy chińskiego kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego i ekonomicznego w ostatnim ćwierćwieczu wyraźnie wskazuje, że cywilizacja Pacyfiku, szczególnie Chin, to cywilizacja XXII wieku, która już dziś konsekwentnie i systematycznie zaczyna dominować w skali globalnej. Chodzi zarówno o wskaźniki ekonomiczne jak również o rozwój społeczny i kulturalny. Stawia też tezę o dostrzegalnym niedostatku współdziałania Polski i Chin, szczególnie w dziedzinie handlu i współpracy gospodarczej.
W swoich poglądach filozoficznych, które zdecydowanie przebijają się z poszczególnych tekstów, autor jawi się nam jako wielki humanista i wyznawca holizmu, całościowego widzenia świata – z jego problemami i z możliwościami rozwoju.
Bardzo wyraźnie, szczególnie w tekstach dotyczących przyszłej ewolucji naszej cywilizacji, wyłania się jego przywiązanie do wartości sprawiedliwości społecznej, wolności jednostki i demokracji w ujęciu klasycznym, praktykowanej od wieków na kontynencie europejskim. Istotnym wątkiem tej publikacji jest problem usytuowania jednostki w relacji z polityką, ekonomią i praktyką rządzenia. Zdecydowanie, jako krytyk neoliberalizmu, eksponuje problem dobra człowieka i rehumanizacji świata oraz pokojowego i sprawiedliwego rozwoju – jako podstawowych wartości, które powinny przyświecać ewolucji naszej współczesnej i przyszłej cywilizacji. To bardzo istotne tezy, analizy i oceny, szczególnie w kontekście panującego przyzwolenia politycznego i społecznego na chciwość, patologie, niesprawiedliwość i dominację oraz walkę, a nie empatię w stosunkach międzyludzkich.
To bardzo ciekawa i ważna książka, która wskazuje na wielkie zagrożenia rodzące się jako uboczny produkt naszej cywilizacji i postępu naukowo-technicznego oraz na możliwości uratowania życia, człowieka i jego planety, Matki – Ziemi. To jak gdyby ostrzeżenie przed globalnym samobójstwem.
Książka powstała jako zbiór wielu materiałów publicystycznych, analitycznych i opracowań eksperckich, które autor przygotował w ciągu ostatnich lat, szczególnie w ostatnim pięcioleciu. Materiał dotyczący „Solidarności” ma blisko 20 lat i wydaje się być z tej perspektywy niezwykle trafny i zdecydowanie wizjonerski. Zaś opracowania współczesne czerpią inspirację z bieżących wydarzeń oraz z procesów społecznych i politycznych w świecie. Trzeba wierzyć, że i one trafnie opisują dziś i tutaj naszą rzeczywistość, a jej rozwój przybliżają nam w pełni wiarygodnie.
Ta książka to wielkie ostrzeżenie i przestroga. Dziś, większość człowieczeństwa w pędzie do przodu rytmem wyznaczanym przez rynki i przez marzenia konsumpcyjne lub w dramatycznej walce o byt zapomina o odpowiedzi na podstawowe pytanie: dokąd i po co zmierzamy jako cywilizacja i jako cała ludzkość?
Wierzymy, że zawarte w książce analizy, refleksje i wnioski autora dadzą nam dodatkową energię oraz materiał merytoryczny do przemyśleń i do konkretnych poczynań indywidualnych i zbiorowych na rzecz ratowania i poprawy jakości życia na Ziemi.
Oby tak się stało.

Andrzej Ziemski

---
Sylwester Szafarz - Ziemi na ratunek. Wydawnictwo "Kto jest Kim". Warszawa 2015. 282 strony.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Statystyka

Odsłon : 4992600

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Tak się kończy dyplomatołectwo

Stało się to, co przewidywali komentatorzy polityki światowej i spece od dyplomacji międzynarodowej. Nie dość, że główne obchody wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz-Birkenau nie odbędą się w Polsce, a w Izraelu, to jeszcze zabraknie tam polskiego prezydenta. To są skutki wieloletniego prowadzenia polityki zagranicznej po amatorsku, żeby nie powiedzieć – dyletancko.

Więcej …

Na lewicy

W dniach 20-21 stycznia 2020 roku w Warszawie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski”.

Więcej …
 

W dniu 19 stycznia 2020 roku w Słupsku odbyła się uroczystość zaprezentowania przez trzy partie: SLD, Wiosna i Lewica Razem Roberta Biedronia, jako oficjalniego kandydata SLD na prezydenta.

Więcej …
 

17 stycznia 1945 roku do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego oraz oddziały Armii Czerwonej. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2020 roku obradowała Rada Krajowa Lewicy Razem. Jak poinformowano, partia przyjęła stanowisko, w którym wzywa polski rząd do odcięcia się od planów destabilizacji Bliskiego Wschodu przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Więcej …
 

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

Więcej …
 

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” z udziałem zaproszonych gości. Omówiono tryb przygotowań do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w październiku 2020 roku.

Więcej …
 

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 21 listopada 2019 roku w Piotrkowie Tryb. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy pt. 100-lecie Sejmu Ustawodawczego oraz 120-lecie obecności PPS w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Tryb.) – Instytut Historii i Spraw Międzynarodowych, Porozumienie Socjalistów, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Wg informacji Biura Prasowego PPS, Rada Naczelna zebrała się na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie partii w dniu 16 listopada 2019 roku. Członkowie RN PPS uczcili 127 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku jak podała PAP, obradowała w Warszawie Rada Krajowa SLD. Przyjęto postanowienia m.in. w sprawie organizacji Klubu Parlamentarnego Lewica.

Więcej …