Czy lewica obudzi państwo?

Krzysztof Gawkowski należy do młodego pokolenia polityków lewicy. Szuka on odpowiedzi na kluczowe pytania, przed jakimi swoi lewica – jak naprawić państwo i w jaki sposób przekonać obywateli, aby uwierzyli w lewicową alternatywę w momencie, kiedy od dekady władzę dzielą między sobą prawicowe formacje.
W swojej publikacji sekretarz generalny SLD zaczyna od swojej przygody z polityką. Zwraca uwagę na bardzo częsty błąd wielu polityków i samorządowców, którzy zachłystnęli się sukcesem wyborczym, a ten, jak wiadomo, nie trwa wiecznie. Pokora to bowiem cecha pożądana nie tylko w polityce. Jego aktywność polityczna zaczęła się dość wcześnie, bowiem od kampanii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, następnie przyszła aktywność samorządową, czego ukoronowaniem był mandat radnego. To w samorządzie stawiał swoje pierwsze polityczne kroki i jak sam podkreśla, to najlepsza odskocznia do wielkiej polityki.
Polską politykę od dekady zdominował dyskurs pomiędzy dwiema partiami, które zabiegają mniej więcej o tego samego wyborcę. W jej trakcie, lewicowa retoryka zaczęła zanikać a prawicowe partie zaczęły używać socjalnego języka, co jest trendem ogólnoświatowym. Lewica gdzieś się w tym wszystkim zagubiła o czym autor wie i zdaje sobie sprawę. Zwraca on uwagę na najważniejsze bolączki państwa, takie jak bieda i wykluczenie społeczne, brak solidarności i rosnące nierówności. Hasło sprawiedliwości społecznej, które lewica głosi od swojego zarania, tak wyśmiewane przez prawicę, znajduje uznanie i aktualność  w książce Krzysztofa Gawkowskiego.
Książka jest emanacją socjaldemokratycznego spojrzenia na państwo. Czy wyjściu z kryzysu powinna w dalszym ciągu towarzyszyć polityka cięć i zaciskania pasa, jak ma to miejsce dziś? Lewica ma inny plan: „Zamiast cięć – inwestycje oraz sprawiedliwy system podatkowy, w którym osoby bogate będą płacić zdecydowanie wyższe podatki”- pisze Gawkowski. Chciałoby się rzec, nareszcie! Polityk SLD dostrzega również inny, istotny problem, mianowicie miałkość pojęcia „świeckość państwa” które w praktyce nie znaczy nic. W Polsce mamy gigantyczny problem z neutralnością światopoglądową państwa”- zauważa. Te dwa fundamenty, czyli państwo sprawiedliwe i państwo świecie, stanowią filary lewicowej wizji państwa, które wcielić w życie próbuje lewicowy polityk młodego pokolenia.  
Krzysztof Gawkowski rozprawia się również z polityką historyczną, którą prawica próbuje wykorzystać w doraźnej polityce, pisać historię na nowo.  Bitwy o pamięć lewica przegrać nie może, bowiem jak pisał lewicowy pisarz George Orwell: „ Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość.”. Rok 2005 i zwycięstwo obozu PiS w wyborach parlamentarnych przyniósł nową jakość w polityce historycznej, to wówczas kładziono nacisk bardziej niż kiedykolwiek na historię. Lewica, trzeba to przyznać, nie zdawała sobie sprawy z tego, że wywieszenie białej flagi w tym aspekcie, może powodować zanik lewicowych wartości w debacie publicznej. Wystarczy spojrzeć na młodzież, w której odżyła fascynacja ruchem narodowym, a prawicowe marsze i pochody gromadzą dziesiątki tysięcy osób: „Wszystko, co dobre w II RP, łączyło się z Polską Partią Socjalistyczną”. Trudno się z tym nie zgodzić. Autor przypomina dokonania PPS w wielu aspektach: odbudowy państwa, walki o niepodległość, upowszechnianiu kultury, walką z wyzyskiem. Nie zapomina również o Polsce Ludowej, która dla wielu prawicowych polityków i publicystów, to czarna dziura w historii Polski. Zapomina się o jej dokonaniach oraz o fakcie, że było to państwo uznawane przez ONZ. To w okresie PRL zlikwidowano analfabetyzm, największa plagę II RP, która jest bardzo często mitologizowana. To wówczas możliwy był dostęp na wyższe uczelnie młodzieży robotniczej i wiejskiej, upowszechniono dostęp do kultury. Warto podkreślić, że była to forma nie tylko powszechna, ale również darmowa, pewien standard, które państwo oferowało swoim obywatelom.
Lewica według Krzysztofa Gawkowskiego, to lewica wolna od lęków i strachu. Wolność dla lewicy to nie tylko puste słowo, które oznacza jałowe stwierdzenie, to coś więcej niż wolność zrzeszania się i wolność wybory, to również wolność od strachu przed biedą i wykluczeniem społeczny. Autor to polityk z innego już pokolenia, inaczej patrzy na państwo i jego rolę. Nie zapomina jednak o spuściźnie, która mu towarzyszy, czyli uniwersalnym zbiorze lewicowych wartości: równości, wolności i sprawiedliwości.

Przemysław Prekiel

---
Krzysztof Gawkowski – Obudzić państwo, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2015, stron 277.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 5079568

Temat dnia

Wybory. Socjaliści mają dylemat

Rozpatrywanie dziś szczegółowo wyników I tury wyborów prezydenckich pod kątem wygranej, czy przegranej tego lub innego kandydata nie ma specjalnego sensu. Skonstatujmy, że nastąpiło po raz kolejny w ostatnich latach  potwierdzenie aktualnego układu sił politycznych w Polsce, co było bez wątpienia potrzebne, ale też przewidywalne. Namnożyło się, zaraz po wyborach, publikacji i analiz na temat słabego wyniku Roberta Biedronia i śladowego – Waldemara Witkowskiego.

Więcej …

Na lewicy

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

PKW podała w dniu 30 czerwca 2020 roku ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca.

Więcej …
 

Wg portalu Polskiej Partii Socjalistycznej, w dniu 26 czerwca 2020 roku na zaproszenie koła Śródmieście PPS  w warszawskiej siedzibie partii, odbyło się spotkanie promocyjne nowego numeru "Przeglądu Socjalistycznego".

Więcej …
 

Sąd Najwyższy w dniu 12 czerwca 2020 roku postanowił uchylić decyzję PKW w sprawie odrzucenia wniosku Komitetu Wyborczego Waldemara Witkowskiego o wpisanie na listę kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Tym samym Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do wpisania na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 roku kandydata Waldemara Witkowskiego. Inne skargi na decyzje PKW zostały odrzucone.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.

Więcej …
 

Wg informacji rzecznika PPS w dniu 30 czerwca 2020 roku Organizacja Młodzieżowa PPS, „Czerwona Młodzież” uczestniczyła w demonstracji ruchów lewicowych przed Sejmem RP, zorganizowanej przez ZSP Związek Wielobranżowy Warszawa, Komitet Obrony Praw Lokatorów i Federację Anarchistyczną, Wrocław.

Więcej …
 

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !

 

Obchody 1 Maja w Warszawie skupiły się wokół czterech miejsc pamięci związanych z osobami lub wydarzeniami ważnymi dla lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 kwietnia 2020 roku Apel Pierwszomajowy.

Więcej …
 

Członkowie Rady Naczelnej PPS skierowali w dniu 14 kwietnia 2020 roku list otwarty do ministra zdrowia w sprawie skutków koronawirusa w Polsce i powinności przedstawicieli świata politycznego. Wiąże się to m.in. z obchodami 10 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

Więcej …
 

W dniu 10 kwietnia 2020 roku Wrocławskie Społeczne Forum Wymiany Myśli apeluje do rządu, by ten przestał zamykać oczy na zagrożenie, jakie stwarza nieprzerwane działanie magazynów Amazona. Na sytuację pracowników Amazona podczas epidemii od początku zwracają uwagę związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Alarmują, że sam charakter pracy w magazynach i przy pakowaniu zamówień uniemożliwia stosowanie się do zaleceń o utrzymywaniu społecznego dystansu.

Więcej …