Cztery lata na Wiejskiej

Zazwyczaj kończąca się kadencja dla parlamentarzysty to walka o kolejną kadencję. W przypadku Wincentego Elsnera było zupełnie inaczej. Po pierwsze, zdecydował się nie kandydować, choć miał ogromne szansa na mandat, a po drugie, postanowił rozliczyć się ze swoimi wyborcami, w postaci książki, wywiadu-rzeki. To dość nowatorskie i godne podkreślenia.

Skąd się w ogóle wziął Wincenty Elsner, który w 2011 roku zdobył mandat posła na Sejm RP, w zdominowanym przed PO i PiS okręgu wrocławskim? Okazuje się, że był zaangażowany w politykę długo przed zmianami ustrojowymi. Zaangażowany był w działalność opozycyjną na Dolnym Śląsku. Z książki wyłania się przyszły poseł jako osoba konsekwentna i przedsiębiorcza, zafascynowana nowymi technologiami. Ta pasja pozostała w nim po dziś dzień.

I choć zaczynał u boku Janusza Palikota, jego rozstanie z przewodniczącym Ruchu Palikota, było głośne. Wincenty Elsner nie szczędzi w publikacji gorzkich słów pod adresem byłego już posła z Biłgoraja. Przypomina wypowiedź Janusza Palikota, który po klęsce wyborczej do Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że z posłami swojego klubu nic w polityce już nie osiągnie, że nie są mu do niczego potrzebni. To był wstrząs, moment zwrotny, jak przyznaje Elsner. Jedną wypowiedzią, jednym gestem zniszczony został dorobek kilkudziesięciu ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno, zdobyli mandaty posłów na Sejm RP. Dochodziła do tego arogancja i buta, którą emanował Janusz Palikot, który na każdym kroku dawał znać nowo wybranym posłom, że to tylko dzięki niemu zaistnieli w polityce. Były poseł PO, wprowadzając do Sejmu w 2011 roku swoich posłów, był trzecią siłą polityczną w Sejmie. Powoli, lecz konsekwentnie, kurczył się zakres jego możliwości. Nie brakowało błędów personalnych, lecz przede wszystkim właściwego zdefiniowania ideowego. To rozmycie było nader widoczne. Z jednej strony socjalista Piotr Ikonowicz, z drugiej liberał Łukasz Gibała. Wody z ogniem nie da się połączyć.

Po opuszczeniu szeregów Ruchu Palikota, Wincenty Elsner nie szukał długo nowego kluby. Na zaproszenie Leszka Millera, przechodzi do SLD. Daje się poznać jako świetnie przygotowany poseł, które doskonale odnajduje się wśród partii z ulicy Złotej. To był bodaj najlepszy transfer zeszłej kadencji Sejmu. Dziś Wincenty Elsner, mimo krótkiego stażu w SLD, jest wiceprzewodniczącym partii. To dowód na zaufanie, jakim obdarzyli go działaczki i działacze Sojuszu. W książce kreśli on swoją wizję SLD, tego, jak ma wyjść z impasu, na czym się skupić i jakich użyć mechanizmów, aby powrócić na Wiejską. Kształtuje się wizja socjaldemokratycznej partii, świadomej swojej marki i historycznej roli, jaką odegrała i która wciąż może odgrywać. Wincenty Elsner okazał się również wizjonerem, bowiem postulował, aby SLD w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, do wyborów szedł sam, nie w koalicji Zjednoczonej Lewicy. Ta przewidywalność przyda się partii w przyszłości.

W rozmowie z Łukaszem Perzyną Wincenty Elsner przypomina o swoim parlamentarnym dorobku, który, jak na debiutanta, jest imponujący. Wielką aktywność wykazał on w pomocy frankowiczom, którzy zostali pozostawieni samym sobie. Z książki wyłania się również obraz lokalnego patrioty, który swój Wrocław widzi jako europejskie miasto, otwarte dla wszystkich.

Przemysław Prekiel

---

„Cztery lata w politycy”, Wincenty Elsner w rozmowie z Łukaszem Perzyną. Agencja Wydawnicza ARGIsc, Wrocław 2015, s.157

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Statystyka

Odsłon : 5962554

Temat dnia

Myśli ze Strasburga

Wysłuchałem wystąpienia premiera Morawieckiego i mam kilka spostrzeżeń. Wystąpienie było sprawne i dobrze wygłoszone. W części pierwszej trzeba zgodzić się z krytyką Unii choćby w sprawie rajów podatkowych oraz pokazania korzyści gospodarczych krajów zachodu z integracji europejskiej.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …