Wielostronny autoportret pokolenia ZMP

Autobiografia Wiktora Kineckiego w interesujący sposób prezentuje dziewięćdziesiąt lat jego losów, życia rodzinnego i bardzo zróżnicowanej działalności zawodowej. Autor ukazuje lata dziecięce w latach II Rzeczypospolitej  w rodzinnym Międzychodziu, wczesne lata pracy w trudnym czasie okupacji niemieckiej, przyspieszoną naukę szkolną po zakończeniu wojny, duża aktywność w ruchu młodzieżowym w tym także kilkuletnią działalność w kierownictwie Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie. Studia wyższe w Uniwersytecie Adama Mickiewicza/socjologia/ a następnie w Uniwersytecie Warszawskim/ politologia/ łączył z pracą zawodową na różnych stanowiskach.
Znajomość języków obcych ułatwiła Kineckiemu pracę w kierownictwie Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, w podróżach służbowych do wielu krajów świata oraz w pełnieniu funkcji ambasadora RP w Indiach, Cejlonie /Sri Lance/, Nepalu i Singapurze w latach 1971 -1975, a ambasadora w Jugosławii w latach 1979-1986. W latach1964-1969 był wyróżniającym się Naczelnikiem  Związku Harcerstwa Polskiego, Był też etatowym działaczem partii rządzącej jako zastępca kierownika  Wydziału Zagranicznego KC PZPR, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach /1975-1979/ i w Gorzowie Wielkopolskim /1986-1990/. Boleśnie odczuł  trudny okres przemian ustrojowych i  poszukiwanie pracy  w nowej sytuacji politycznej. Po przejściu na emeryturę przez  25 lat był  nauczycielem w szkołach: podstawowej, średniej, policealnej i wyższej.
Autobiografia Wiktora Kineckiego ma wiele wątków podobnych doświadczeniom wydanych wcześniej pamiętnikarskich opracowań trzech profesorów: Franciszka Ryszki -  „Pamiętnik inteligenta,” ,Jerzego Łukaszewicza  „Iść jak prowadzi busola. W europejskim kręgu nauki i dyplomacji. Wspomnienia” i Władysława Markiewicza- „Sto lat przeciw głupocie”. Ryszkę, Łukaszewicza, Markiewicza i Kineckiego łączą zbliżone doświadczenia pokoleniowe: poznali  rzeczywistość II Rzeczypospolitej, przeżyli trudny okres okupacji niemieckiej, opanowali „język wroga” i aktywnie pracowali na różnych stanowiskach w latach powojennych. Ryszka i Markiewicz zrobili karierę naukową i przez kilka lat współtworzyli polsko-niemiecką komisję podręcznikową. Łukaszewicz   to zarazem uczony, dyplomata i emigrant polityczny w latach PRL. Natomiast Kinecki pełnił wiele funkcji państwowych i partyjnych, a po zmianach ustrojowych był   nauczycielem języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku był uważany za racjonalnego i życzliwego profesora. Ceniono jego wiedzę, dobre rozeznanie złożoności  losów naszego kraju oraz dobrą znajomość przemian współczesnego świata
Autor wielobarwnie prezentuje drogi swojego życia na różnych stanowiskach w kraju i poza granicami. Ukazuje specyfikę i warunki działania w kolejnych miejscach pracy. Wskazuje na awans życiowy pokolenia powojennego, przemiany w kraju i na tym tle dorobek osobisty i rodzinny.  Z największym entuzjazmem ujmuje działalność w ruchu młodzieżowym. Barwnie i ciekawie opowiada o licznych podróżach po świecie. Potrafił dowodzić własnych racji nawet w stosunku do najwyższych przełożonych /gen. Wojciecha Jaruzelskiego, premiera Piotra Jaroszewicza/. Pracę wzbogacają opinie wielu osób. Imponująca jest liczba nazwisk występujących w pracy: członków rodziny, przyjaciół, kolegów,  współpracowników i podwładnych. W pracy zastosowane zostały bardzo urozmaicone formy przekazu. Wywody autora wzbogacają fragmenty wcześniejszych publikacji, teksty żony, opinie dziennikarzy i uczniów oraz fragmenty wywiadów. Unikalnym dokumentem jest zamieszczona w pracy fotokopia osobistego pisma premiera Indii Indiry Ghandi do autora . Autobiografia ma niepowtarzalny tytuł i niebanalne nazwy poszczególnych rozdziałów. Wzbogacają ją liczne zestawy zdjęć dokumentujące dokonania zawodowe i bogate związki rodzinne. Bardzo sympatycznie ukazana została  żona autora, pełniąca obowiązki  Pani Domu w różnych miastach kraju i zagranicy, a zarazem prowadząca tam  ulubioną działalność nauczycielską.   
Wiktor Kinecki zarówno w kraju, jak i w czasie misji zagranicznych, starał się o utrzymywanie osobistych kontaktów z podwładnymi i różnymi środowiskami. Poznawał trudne warunki życia  i pracy ludzi i w ten sposób prezentuje  pełniejsze oceny  podejmowanych spraw. Wzorowo rozwijał akcje harcerskie w czasie pełnienia funkcji Naczelnika ZHP. W końcowym etapie działalności partyjnej napotykał trudne sytuacje w sprawowaniu funkcji I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gorzowie Wielkopolskim.  Pogarszały się wówczas nastroje społeczne w województwie, osłabły prace  organizacji partyjnych  i  I sekretarz musiał mierzyć się z napastliwymi artykułami prasowymi.  W tym czasie poznał gorycz władzy w konfrontacji z rosnącą w siłę opozycją.     
Ambasador Kinecki rzetelnie wypełniał zadania dyplomatyczno-gospodarcze. Ze spotykanych w świecie polityków najbardziej cenił premier Indirę Ghandi za jej serdeczność dla otoczenia, skromność i wspaniałą pamięć. Inne cechy   osobowości i sprawowanych rządów ukazuje u przywódcy Jugosławii  Josipa Broz-Tito, zwłaszcza autorytarny system sprawowania władzy , nieprzystępność panującego i wyszukaną  rezydencją na wyspie Brioni. Podczas misji dyplomatycznej w Jugosławii   Kinecki był zaniepokojony narastającymi  dążeniami nacjonalistycznymi. Po śmierci Tito podziały narodowościowe i religijne oraz słabości w realizowaniu  rotacji władz doprowadziły  do rozpadu Jugosławii i tragicznych walk zbrojnych.
Autor pokazuje zmiany następujące w ciągu kilkudziesięciu lat życia osobistego w różnych etapach funkcjonowania  polskiego państwa.      Potrafił  umiejętnie łączyć pełnienie ważnych  w kraju i za granicą z troską o Rodzinę –żonę, córkę Ewę , syna Adama i wnuków. Jego wywody zostały zaprezentowane  pięknym językiem. W tym bogatym i rzetelnym opracowaniu zdarzają się tylko drobne usterki redakcyjne,  nie mające  wpływu na wartość publikacji.

Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski    
---                                                                                 
Wiktor Kinecki, „ Ster prosto ,kurs 90 lat wstecz”,  Międzychód 2020, s. 325,                                                         

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

Nie znam Sławomira W. Malinowskiego, ani mi on brat ani swat, choć tę inteligentną twarz dobrze pamiętam i pozytywnie kojarzę z telewizyjnego ekranu. O Wydawnictwie Impuls wcześniej nie słyszałem – a powinienem był – bo to niszowa oficyna, znana w dużej mierze (choć nie wyłącznie) z literatury pedagogicznej.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

Statystyka

Odsłon : 5927543

Temat dnia

Zaskoczenie?

Manewry "Zapad-2021" się zakończyły, Rosjanie, "zielonymi ludzikami", na Polskę,  wbrew przewidywaniom wiceministra MON  Marcina Ociepy w radiu ZET nie napadli , jednak wnioski należy wyciągnąć:

Więcej …

Na lewicy

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …
 

W dniu 22 lipca 2021 roku w Bydgoszczy dniu 77 rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego pod hasłem „Wspomnienia na 45 lat Polski Ludowej” ogłoszonego w 2019 roku przez Radę Wojewódzką Polskiej Partii Socjalistycznej przy współudziale Porozumienia Socjalistów.

Więcej …
 

21 lipca to 116 rocznica śmierci bohatera walki z caratem, towarzysza Stefana Okrzei działacza Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

85 lat temu wybuchł konflikt, który podzielił Hiszpanię. 17 lipca 1936 roku pucz wojskowy stał się przyczyną głębokiego podziału społecznego i politycznego, który przerodził się w wojnę domową.

Więcej …
 

Z okazji 100-lecia Komunistycznej Partii Chin w dniu 6 lipca 2021 roku odbył się w Pekinie zdalny Światowy Szczyt Partii Politycznych, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 500 lewicowych i postępowych ugrupowań ze wszystkich kontynentów.

Więcej …