Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy (IOJ)

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.


Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy powstała w roku 1948 w wyniku podziału ruchu zawodowego  dziennikarzy, jako zapowiedź i efekt zimnej wojny. W MOD zrzeszone były organizacje dziennikarskie ówczesnych krajów socjalistycznych oraz krajów tzw. rozwijających się. Siedziba organizacji znajdowała się w Pradze. MOD była zjawiskiem ogólnoświatowym w okresie swego istnienia, prowadziła efektywną współpracę z aktywnymi organizacjami międzynarodowymi jak np. UNESCO oraz z rządami wielu krajów, szczególnie rozwijających się. Państwa zachodnie w odpowiedzi powołały w roku 1952 Międzynarodową Federację Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli.
Trzeba przypomnieć, że członkiem MOD było też Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, po roku 1982 Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, a po roku 1990 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Polscy dziennikarze odgrywali w działalności MOD znaczącą rolę, funkcję sekretarza tej organizacji pełnił od roku 1956 nieprzerwanie do roku 1990 Polak (Mieczysław Kieta, Sergiusz Kłaczkow i Marek Jurkowicz). W tamtym okresie polskie dziennikarstwo miało poprzez MOD ważne okno na świat. Znaczna część kontaktów międzynarodowych, które pozwalały pogłębiać wiedzę o problemach współczesności odbywała się właśnie poprzez MOD.
Opracowana przez profesora Nordenstrenga monografia wydana została w języku angielskim przez Wydawnictwo Karolinum Press, które należy do Charles University w Pradze Czeskiej. Nosi ona tytuł: „The rise and fall of the International Organization of Journalists based in Prague 1946-2016”.
Monografia zawiera trzy części merytoryczne: pierwszą – Historia Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy, druga – Wspomnienia dotyczące MOD (18 autorów) oraz trzecia – Dokumentacja MOD.
Nawet pobieżna lektura tego dzieła upoważnia do wydania opinii pozytywnej i podziękowania Autorowi i Redaktorowi – profesorowi Kaarle Nordenstreng za rzetelność w doborze materiałów, wierność wobec ogromu problemów, które wymagały selekcji, a także za czas kilkunastu lat poświęcony tej pracy.
Osobiście okres współpracy polskiego dziennikarstwa z MOD odnotowuję bardzo pozytywnie. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w latach 1986-1996 uczestniczyłem aktywnie w kontaktach z centralą MOD w Pradze, jak również w kontaktach z wielu organizacjami dziennikarskimi na wszystkich kontynentach. Wyłaniały się wówczas z tej współpracy dwa główne zagadnienia: wymiana doświadczeń na temat problemów etyki zawodowej i profesjonalizmu dziennikarskiego na tle rewolucji technologicznej oraz rola dziennikarzy w ogólnoświatowym ruchu pokoju, w którym wiodącą rolę odgrywały kraje rozwijające się. Jako polskie środowisko dziennikarskie odnosiliśmy z przynależności do MOD i tej współpracy realne korzyści.

Andrzej Ziemski
---
Nordenstreng Kaarle, The rise and fall of the International Organization of Journalists based in Prague 1946-2016. Useful recollections part III. Charless University, Karolinum Press, Praga 2020, stron 546.

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

Niniejsza książka powstała jako rezultat głębokiego niepokoju wywołanego rugowaniem filozofii z nauczania na poszczególnych Wydziałach wyższych uczelni. W rezultacie potęguje się warstwa inteligencji o wąskich horyzontach myślowych.

Więcej …
 

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 

Statystyka

Odsłon : 6478066

Temat dnia

Powstańcy-socjaliści. Walczyli o niepodległą Polskę

Po upadku Warszawy w 1939 roku Polska Partia Socjalistyczna sfingowała swoje rozwiązanie. Przeszliśmy do konspiracji pod nazwą Wolność-Równość-Niepodległość, w późniejszej historii określanej jako PPS-WRN, która od razu podjęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, następcą Służby Zwycięstwa Polski.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji 117. rocznicy stracenia przez władze Rosji carskiej Stefana Okrzei, przedstawiciele Koła Parlamentarnego PPS z sen. Wojciechem Koniecznym – przewodniczącym Rady Naczelnej PPS na czele złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Bramie Straceń Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 4 lipca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowego numeru „Przeglądu Socjalistycznego”.  Spotkali się autorzy i czytelnicy pisma.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Więcej …
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyła się konwencja programowa partii Razem. Do jej głównych haseł należały: rynek pracy bez śmieciówek, państwowy program budowy mieszkań, inwestycje publiczne w nowe technologie i atom, oraz prawo do przerywania ciąży.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 17 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło 18 osób. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia objęło okres działalności w latach 2017-2022.

Więcej …
 

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 21 maja 2022 roku zebrały się będące w organizacji władze Polskiego Ruchu Lewicowego, które omówiły sytuację polityczno-społeczną w kraju oraz problemy rysujące się na tle konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Więcej …
 

W dniu 21 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie byłego i aktualnego aktywu ugrupowań lewicowych w związku z 25. rocznicą przyjęcia w ogólnonarodowym referendum Konstytucji III RP.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …