Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy (IOJ)

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.


Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy powstała w roku 1948 w wyniku podziału ruchu zawodowego  dziennikarzy, jako zapowiedź i efekt zimnej wojny. W MOD zrzeszone były organizacje dziennikarskie ówczesnych krajów socjalistycznych oraz krajów tzw. rozwijających się. Siedziba organizacji znajdowała się w Pradze. MOD była zjawiskiem ogólnoświatowym w okresie swego istnienia, prowadziła efektywną współpracę z aktywnymi organizacjami międzynarodowymi jak np. UNESCO oraz z rządami wielu krajów, szczególnie rozwijających się. Państwa zachodnie w odpowiedzi powołały w roku 1952 Międzynarodową Federację Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli.
Trzeba przypomnieć, że członkiem MOD było też Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, po roku 1982 Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, a po roku 1990 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Polscy dziennikarze odgrywali w działalności MOD znaczącą rolę, funkcję sekretarza tej organizacji pełnił od roku 1956 nieprzerwanie do roku 1990 Polak (Mieczysław Kieta, Sergiusz Kłaczkow i Marek Jurkowicz). W tamtym okresie polskie dziennikarstwo miało poprzez MOD ważne okno na świat. Znaczna część kontaktów międzynarodowych, które pozwalały pogłębiać wiedzę o problemach współczesności odbywała się właśnie poprzez MOD.
Opracowana przez profesora Nordenstrenga monografia wydana została w języku angielskim przez Wydawnictwo Karolinum Press, które należy do Charles University w Pradze Czeskiej. Nosi ona tytuł: „The rise and fall of the International Organization of Journalists based in Prague 1946-2016”.
Monografia zawiera trzy części merytoryczne: pierwszą – Historia Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy, druga – Wspomnienia dotyczące MOD (18 autorów) oraz trzecia – Dokumentacja MOD.
Nawet pobieżna lektura tego dzieła upoważnia do wydania opinii pozytywnej i podziękowania Autorowi i Redaktorowi – profesorowi Kaarle Nordenstreng za rzetelność w doborze materiałów, wierność wobec ogromu problemów, które wymagały selekcji, a także za czas kilkunastu lat poświęcony tej pracy.
Osobiście okres współpracy polskiego dziennikarstwa z MOD odnotowuję bardzo pozytywnie. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w latach 1986-1996 uczestniczyłem aktywnie w kontaktach z centralą MOD w Pradze, jak również w kontaktach z wielu organizacjami dziennikarskimi na wszystkich kontynentach. Wyłaniały się wówczas z tej współpracy dwa główne zagadnienia: wymiana doświadczeń na temat problemów etyki zawodowej i profesjonalizmu dziennikarskiego na tle rewolucji technologicznej oraz rola dziennikarzy w ogólnoświatowym ruchu pokoju, w którym wiodącą rolę odgrywały kraje rozwijające się. Jako polskie środowisko dziennikarskie odnosiliśmy z przynależności do MOD i tej współpracy realne korzyści.

Andrzej Ziemski
---
Nordenstreng Kaarle, The rise and fall of the International Organization of Journalists based in Prague 1946-2016. Useful recollections part III. Charless University, Karolinum Press, Praga 2020, stron 546.

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

Nie znam Sławomira W. Malinowskiego, ani mi on brat ani swat, choć tę inteligentną twarz dobrze pamiętam i pozytywnie kojarzę z telewizyjnego ekranu. O Wydawnictwie Impuls wcześniej nie słyszałem – a powinienem był – bo to niszowa oficyna, znana w dużej mierze (choć nie wyłącznie) z literatury pedagogicznej.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Statystyka

Odsłon : 5927515

Temat dnia

Zaskoczenie?

Manewry "Zapad-2021" się zakończyły, Rosjanie, "zielonymi ludzikami", na Polskę,  wbrew przewidywaniom wiceministra MON  Marcina Ociepy w radiu ZET nie napadli , jednak wnioski należy wyciągnąć:

Więcej …

Na lewicy

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …
 

W dniu 22 lipca 2021 roku w Bydgoszczy dniu 77 rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego pod hasłem „Wspomnienia na 45 lat Polski Ludowej” ogłoszonego w 2019 roku przez Radę Wojewódzką Polskiej Partii Socjalistycznej przy współudziale Porozumienia Socjalistów.

Więcej …
 

21 lipca to 116 rocznica śmierci bohatera walki z caratem, towarzysza Stefana Okrzei działacza Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

85 lat temu wybuchł konflikt, który podzielił Hiszpanię. 17 lipca 1936 roku pucz wojskowy stał się przyczyną głębokiego podziału społecznego i politycznego, który przerodził się w wojnę domową.

Więcej …
 

Z okazji 100-lecia Komunistycznej Partii Chin w dniu 6 lipca 2021 roku odbył się w Pekinie zdalny Światowy Szczyt Partii Politycznych, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 500 lewicowych i postępowych ugrupowań ze wszystkich kontynentów.

Więcej …