Kłótnia w rodzinie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polska scena polityczna została zdominowana przez dwie partie prawicowe: PO i PiS. Spór między „Polska PiS-u” a „Polską PO” wydaje się być niekończącą się opowieścią. Zwolennicy jednego i drugiego obozu dają upust swoim emocjom każdego wieczoru czy to oglądając „Szkło kontaktowe”, czy słuchając „Rozmów niedokończonych”. Codziennie słyszymy te same wypowiedzi telewidzów czy radiosłuchaczy, jak to „prezydent kompromituje Polskę” albo „premier służy niepolskim interesom”. Z komentarzy większości publicystów i niektórych polityków wyłania się obraz Polski, jako kraju, który stał się niemal terenem „zderzenia cywilizacji”.
A przecież jeszcze w październiku (!) 2005 roku kandydat Tusk deklarował: „Od początku zakładałem, i dzisiaj ta opinia znajduje bardzo mocne potwierdzenie, że Polsce potrzebny jest duet Platforma – PiS” . Trzy lata wcześniej dzisiejsi śmiertelni wrogowie stworzyli koalicję wyborczą w wyborach samorządowych. Po podpisaniu koalicyjnego porozumienia Lech Kaczyński mówił: „Dzisiaj podpisana umowa to pierwszy krok do porozumienia politycznego, które obejmie rok 2005, chyba żeby rozwój sytuacji w kraju spowodował, że wybory parlamentarne będą wcześniej” .
Co takiego stało się w ciągu kilku tygodni od momentu, w którym padły cytowane powyżej słowa Donalda Tuska? Tomasz Borejza, socjolog i publicysta przez lata związany z portalem lewica.pl, ów proces „dekompozycji obozu IV RP” bardzo celnie określił mianem „Kłótni w rodzinie”. Konstatacja ta była roboczym tytułem jego pierwszej książki opublikowanej właśnie przez wydawnictwo Książka i Prasa. Ostatecznie na półki księgarń książka trafiła pod tytułem „PO-PiS. Pozorna opozycja”. Równie trafnym, co „Kłótnia w rodzinie”.
Od czterech lat w polskiej polityce mamy do czynienia a teatralizacją konfliktu pozornego między dwoma partiami prawicowymi. Przy czym odbiorcy tego konfliktu zazwyczaj emocjonują się nie kwestiami stricte politycznymi co ogólnie estetycznymi – takie jest przynajmniej stanowisko lewicowych krytyków polskiej sceny politycznej. Na ile jest ono trafne. Odpowiedzi na to pytanie udziela książka Borejzy.
W pierwszych dwóch rozdziałach skupia się na kwestiach metodologicznych. Rekonstruuje różne koncepcje sfery publicznej, aby następnie przejść do koncepcji schematów poznawczych George’a Lakoffa i Krytycznej Analizy Dyskursu. „Stosowana przez Lakoffa oraz Krytyczną Analizę Dyskursu metodologia jest, z punktu widzenia socjologii, metodologią bardzo >miękką<. Jest jednak niezwykle użyteczna. Pozwala zrozumieć, jakie schematy stoją za działaniami politycznymi oraz porównać typowy światopogląd członków różnych organizacji. Jest też metodologią wystarczająco mocną, by odtworzyć wiarygodną mapę pojęciową właściwą dla polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości i ich myślenia o przestrzeni publicznej”. Dwa kolejne rozdziały książki Borejzy stanowią rekonstrukcję kategorii oraz wartości centralnych dla modeli poznawczych polityków dwóch interesujących nas partii. Została ona dokonana w oparciu o programy partyjne oraz wypowiedzi, wywiady i przemówienia liderów PO i PiS-u.
W przypadku PiS-u centralną wartością systemu poznania jest „państwo”. Jego główne cechy to: sterowność, oparcie o tradycję, działanie w kategoriach „racji stanu”, tworzenie i budowanie tradycji. Podstawowym zadaniem państwa – w ideologii PiS-u – powinno być budowanie siły państwa. Podporządkowany powinien być temu nawet system gospodarczy. Chociaż PiS-owi zasadniczo bliskie są poglądy gospodarczo neoliberalne, to stawia on granicę wszechwładzy rynku – właśnie w postaci służebności wobec siły państwa.
Z kolei dla Platformy Obywatelskiej centralną wartością systemu poznania jest „samodzielność” jednostek. W tym ujęciu rola państwa sprowadza się do ochrony mechanizmów wolnego rynku. Wolny rynek jest docelowo nieograniczony żadnymi regulacjami. O ile w przypadku PiS-u „największą cnotą” jest służba państwu, to w przypadku PO jest nią okraszona sukcesami działalność na wolnym rynku.
Do ciekawych wniosków dochodzi Borejza analizując kategorię „innego” w systemach poznawczych liderów PO i PiS-u. Dla PiS „inny” to postkomunizm, układ,  „czworokąt między służbami specjalnymi, polityką, grupami specjalnymi i biznesem”, jest to sieć, która „najczęściej wywodzi się z PRL” . Z kolei dla PO „inny” to socjalizm, rozumiany zarówno jako system społeczno-gospodarczy Polski Ludowej jak i jako zachodnioeuropejskie państwo opiekuńcze. Co ciekawe „inny” i w jednym i w drugim wypadku łączy się z szeroko rozumianą „lewicą”, a raczej strukturami instytucjonalnymi w jakich (jej część) funkcjonowała. Z pewnością niechęć do najszczerzej rozumianej lewicy jest tym, co łączy wczorajszy PO-PiS.
Między aksjologią kierującą działaniami polityków PO i PiS z pewnością można znaleźć różnice. „Nie sposób jednak znaleźć licznych i znaczących przeciwieństw. Różnią ich przede wszystkim stawiane sobie cele, jednak metody, którymi chcą je zrealizować są niemal identyczne” – pisze Borejza. Można by rzec – używając języka marksistowskiego – że sprzeczność między PO a PiS-em ma charakter nieantagonistyczny. „Nawet przy dużej chęci podkreślenia różnic między tymi politycznymi rywalami trzeba uznać, że oczekiwany kształt państwa i ładu społecznego jest u nich zbieżny, a obydwie analizowane partie lokują się w liberalno-konserwatywnym nurcie polityki. Tak jak wspomniałem mają odmienne cele, jednak metody ich osiągnięcia są w zasadzie identyczne. Jedni i drudzy chcą silnego państwa zabezpieczającego działanie wolnego rynku” – dodaje autor.
W tej sytuacji główny konflikt trawiący polską politykę ma raczej charakter przedpolityczny. Bardziej przypomina starcie XVII czy XVIII-wiecznych koterii magnackich niż charakterystyczną dla XX (i miejmy nadzieję również XXI wieku) rywalizację między partiami. Stawia to pod znakiem zapytania istnienie w Polsce nowoczesnej sfery publicznej. „Aby można było mówić o istnieniu sfery publicznej działający na niej aktorzy muszą przedkładać sprawy publiczne nad prywatę, w tym także personalne niechęci” – pisze Borejza. Nietrudno zauważyć, że Polscy politycy tej sztuki nie posiedli. Sprowadza to polską politykę do poziomu festiwalu Eurowizji. Brak jakościowych różnic między rywalami do walki o władzę, która staje się celem samym w sobie. Daje to niejako odpowiedź na pojawiające się regularnie pytanie o przyczyny wysokiego poziomu absencji wyborczej Polaków. Odpowiedź ta będzie znowu użyteczna po 7 czerwca, kiedy to komentatorzy, publicyści i naukowcy będą dociekać przyczyn niskiej frekwencji w wyborach europejskich.
Borejza doskonale rekonstruuje ideologie rządzące liderami PO i PiS. Nie stawia natomiast fundamentalnego pytania o funkcjonalność rozbicia PO-PiS-u. Na ile dwie strony owego konfliktu (a przede wszystkim ich intelektualne i medialne zaplecza) zdają sobie sprawę, że jest on rzeczywiście kłótnią w rodzinie, a jego pielęgnowanie zapewnia niezagrożoną dominację polityczną prawicy i wykluczenie lewicy? Jest to bowiem najważniejszy skutek toczącej się od czterech lat kłótni w rodzinie.
 
Bartosz Machalica

-------------
Tomasz Borejza, PO-PiS. Pozorna opozycja, Książka i Prasa, Warszawa 2009, s. 120.

Przypisy:
„Tusk – Kaczyński. Dwa światy.”, debata Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska prowadzona przez Agnieszkę Kublik i Monikę Olejnik, Gazeta Wyborcza 07.10.2005.
http://www.pis.org.pl/article.php?id=1909 01.06.2009
M. Karnowski, P. Zaremba, O dwóch takich… Alfabet braci Kaczyńskich, Kraków 2006,  s.22.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyka

Odsłon : 4988489

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Tak się kończy dyplomatołectwo

Stało się to, co przewidywali komentatorzy polityki światowej i spece od dyplomacji międzynarodowej. Nie dość, że główne obchody wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz-Birkenau nie odbędą się w Polsce, a w Izraelu, to jeszcze zabraknie tam polskiego prezydenta. To są skutki wieloletniego prowadzenia polityki zagranicznej po amatorsku, żeby nie powiedzieć – dyletancko.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 19 stycznia 2019 roku w Słupsku odbyła się uroczystość zaprezentowania przez trzy partie: SLD, Wiosna i Lewica Razem Roberta Biedronia, jako oficjalniego kandydata SLD na prezydenta.

Więcej …
 

17 stycznia 1945 roku do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego oraz oddziały Armii Czerwonej. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2020 roku obradowała Rada Krajowa Lewicy Razem. Jak poinformowano, partia przyjęła stanowisko, w którym wzywa polski rząd do odcięcia się od planów destabilizacji Bliskiego Wschodu przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Więcej …
 

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

Więcej …
 

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” z udziałem zaproszonych gości. Omówiono tryb przygotowań do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w październiku 2020 roku.

Więcej …
 

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 21 listopada 2019 roku w Piotrkowie Tryb. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy pt. 100-lecie Sejmu Ustawodawczego oraz 120-lecie obecności PPS w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Tryb.) – Instytut Historii i Spraw Międzynarodowych, Porozumienie Socjalistów, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Wg informacji Biura Prasowego PPS, Rada Naczelna zebrała się na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie partii w dniu 16 listopada 2019 roku. Członkowie RN PPS uczcili 127 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku jak podała PAP, obradowała w Warszawie Rada Krajowa SLD. Przyjęto postanowienia m.in. w sprawie organizacji Klubu Parlamentarnego Lewica.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie z inicjatywy Porozumienia Socjalistów, przedstawiciele organizacji i partii lewicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji 101 rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, którego premierem został socjalista, przewodniczący PPS-D Galicji – Ignacy Daszyński.

Więcej …